Postzegeluitgifteprogramma 2019 & MooiNL 2019: Texel - Postzegelblog

Postzegeluitgifteprogramma 2019 & MooiNL 2019: Texel

1

Dat Postex-beurs Apeldoorn 2018 actueel filatelistisch nieuws zou brengen, is vooraf algemeen bekend geweest: bekendmaking PostNL-emissiebeleid van het eerste halfjaar 2019. Dat ook ontwerpen van drie postzegelafbeeldingen bekend zouden worden gemaakt, was een verrassing. Aan één postzegel uit het postzegeluitgifteprogramma 2019, namelijk de MooiNL Texel-postzegel, schenk ik nu al uitgebreid aandacht met gemakkelijk te achterhalen informatie. Beide resterende postzegels (Beleef de Natuur & PostEuropa) laat ik met rust.

Postzegeluitgifteprogramma 2019

Jaarlijkse vervolgemissies

Het postzegeluitgifteprogramma 2019 van het eerste halfjaar geeft een drietal jaarlijkse vervolgemissies uit:

  1. Beleef de Natuur
  2. Mooi Nederland
  3. PostEuropa.


Nationale jubileum-uitgaven

Drie emissies zijn nationale jubileum-uitgaven:

  1. 220 jaar Postbedrijf
  2. 350e sterfdag Rembrandt
  3. 100 jaar Luchtvaart.


‘Huisje-boompje-beestje-postzegel’

De emissie Tuinvogels: in de smaak vallende huisje-boompje-beestje-postzegel.

Een aantal jaren terug werd meer aandacht in het emissiebeleid gegeven aan breed nationaal gedragen onderwerpen. In de eerste zes maanden van 2019 trekken maar twee algemeen bekende onderwerpen filatelistisch als ‘jubilarissen’ de aandacht: Rembrandt-jaar 1919 en 100 jaar Luchtvaart.
Het jubileum van het Postbedrijf is bijzonder gezocht om het aantal herdenkingsjaren van ‘220’. Weinigen buiten de PostNL-medewerkers hebben interesse in en oog voor dit jubileum. De staande uitdrukking “Preken voor eigen parochie” heeft PostNL hierbij naar mijn idee wel overduidelijk toegepast!

Postzegeluitgifteprogramma 2019 – eerste halfjaar

Mooi Nederland 2019

02-01 Mooi Nederland: Texel
25-02 Mooi Nederland: Vlieland
25-03 Mooi Nederland: Terschelling
23-04 Mooi Nederland: Ameland
20-05 Mooi Nederland: Schiermonnikoog
20-05 Mooi Nederland: verzamelvel

Zoals gebruikelijk vijf postzegels met vijf dezelfde ontwerpen. De velletjes zijn alleen op de vijf Waddeneilanden regionaal te koop. Het verzamelvel is in het gehele land algemeen verkrijgbaar.

Deze MooiNL-emissie zal de afsluiter van een serie van 86 MooiNL-postzegeluitgaven met 18 MooiNL-verzamelblokken zijn.

Beleef de natuur

02-01 Beleef de Natuur: zoogdieren
25-02 Beleef de Natuur: stinsenplanten
11-06 Beleef de Natuur: vlinders

Postzegelvel met tien zelfklevende postzegels met verschillende ontwerpen. Op een van deze zoogdierpostzegels staat een bunzing (en face) en een ??? (en profil).

220 jaar Postbedrijf

24-01 220 jaar Postbedrijf

Twee postzegels met verschillende ontwerpen.

In 1799 werd de post in ons land nationaal georganiseerd. Het postverkeer concentreerde zich vooral in Holland. De verbindingen met rest van ons land waren nog beperkt. Op het platteland werd de post voornamelijk door particulieren bezorgd.

Rembrandt en het Rijksmuseum

NVPH 1907 - De Nachtwacht

15-02 Rembrandt en het Rijksmuseum

Vijf postzegels met twee verschillende ontwerpen (nationaal), vijf postzegels met twee verschillende ontwerpen (internationaal).
Ter gelegenheid van de 350e sterfdag van Rembrandt (1606 – 1669) organiseert het Rijksmuseum een grote tentoonstelling, lezingen en activiteiten in het Rembrandtjaar 2019.
Vanaf juli 2019 vangt de restauratie van de Nachtwacht aan, die waarschijnlijk enkele jaren zal duren.

De restauratie van de Nachtwacht zal in het Rembrandtjaar 2018 vanaf juli in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum worden uitgevoerd. Voor het meesterwerk wordt een glazen ruimte gecreëerd, waardoor het publiek de restauratie en het onderzoek op de voet kan volgen. Het zal waarschijnlijk enkele jaren duren.

100 jaar luchtvaart

NVH 729 - 40 jaar KLM

11-03 100 jaar luchtvaart

Drie postzegels met drie verschillende ontwerpen.

Meteen na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ontwikkelde in 1919 ook de luchtvaartvernieuwing zich in ons land met o.a. de grote luchtvaartexpositie ‘Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam’ (ELTA) en de oprichting van KLM.

PostEurop 2019: vogels in Nederland

23-04 PostEuropa: vogels in Nederland

Zes postzegels met twee verschillende ontwerpen (internationaal).

Tuinvogels in Nederland

20-05 Tuinvogels in Nederland

Zes postzegels met verschillende ontwerpen.

 

Extra uitgelicht: Mooi Nederland 2019: Waddeneiland Texel

NVPH 2937 - Nederland in de Bosatlas, dijk naar Ameland

De eerste op 2 januari 2019 verschijnende postzegel van de emissie MooiNL-postzegelafbeelding 2019 van Texel geeft een collage van een vijftal kenmerkende en gedeeltelijk zichtbare details van het Waddeneiland (gelaagd op voor- en achtergrond).

1) Texel

De vorm van het grootste Waddeneiland Texel ligt als een wit gekleurd silhouet dominerend op de voorgrond.

2) Texelaars

Het overbekende Texelaar-schaap, een schaap met een gedrongen bouw, korte nek en dikke kop, is ruim honderd jaar geleden voortgekomen uit kruisingen van inheemse polderschapen met Engelse rassen. Als resultaat is een groot, snel groeiend en wolrijk schaap ontstaan. Door effectieve selectie bestaat is het best gespierde schaap ter wereld ontstaan.

3) IJzeren Kaap

IJzeren Kaap of Kaap Oosterend vormde vanaf 1854 een vuurloos baken voor de scheepvaart in de Texelstroom. De gietijzeren kaap met vier etages, zes stijlen en gebogen profielen vormde overdag (toen er ’s nachts niet werd gevaren) samen met de kerk van Oosterend (gelegen aan oostkant en midden van Texel) een bakenlijn voor de scheepvaart in het oostelijke deel van de Texelstroom. Met deze bakenlijn was een veilig doorvaart van de Texelstroom gewaarborgd.
Door toename van nachtelijk scheepvaartverkeer op de Texelstroom in combinatie met het grillig verloop van het vaarwater werd de koerslijn in 1977 naar de huidig standplaats in het noorden verplaatst. Daarbij werd een vuurbaken ook wenselijk geacht. De historische IJzeren Kaap werd om verwarring bij de schippers te voorkomen verplaatst.
Met de ophoging en verzwaring van de Waddendijk aan de oostzijde van Texel werd de constructie van het oude en markante herkenningspunt aangepast. De onderste etage van de kaap is na reparatie onder het maaiveld gewerkt. Van vier zijn er nu slechts drie etages zichtbaar. Inmiddels is de kaap een rijksmonument geworden.

4) Schaapskooien of boeten

De authentiek karakteristieke schaapskooien of boeten (drie kanten een schuin dak [deels riet- en deels pannengedekt] en bakstenen onderbouw) lijken alle halve boerderijen te zijn. De naar het oosten gerichte voorgevel is met hout bekleed. De boeten (bestemd voor opslag van hooi en gereedschap) zijn nooit schapenstallen geweest. Hoogstens schuilen de dieren tegen regen en harde westenwinden aan de luwzijde. In de loop van de 20e eeuw zijn de boeten grotendeels verdwenen. Van de restende 50 staan er 28 op de gemeentelijke monumentenlijst.

5) Texelse vuurtoren Eierland

Op het noordelijkste puntje van Texel staat de roodgekleurde en acht verdiepingen tellende vuurtoren Eierland. De 47 meter hoge op een duintop staande toren biedt aan drie kanten zicht over zee.

Postzegelopbouw

Op het ontwerp van de MooiNL-postzegel is het kijkdoos-effect toegepast, waarbij verschillende onderdelen van de zegelafbeelding voor- of achterelkaar zijn geplaatst. Deze opstelling is ook in het coulisselandschap van de Waddeneilanden aanwezig. Behalve in de polders begrenzen heggen en houtwallen als afrastering er de weilanden bij gebrek aan sloten. De opbouw van het landschap en de vormgeving van de postzegel komen met elkaar overeen. Hierbij is een kenmerk van het landschap ‘verborgen’ in de postzegelafbeelding aanwezig. Bij gebrek aan kennis is er van parallellisme tussen de opbouw van postzegel en landschap geen sprake.

Beeld: PostNL en B. Hylkema

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 3,33 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (1)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)