Het Domesday Book - Postzegelblog

Het Domesday Book

0

Een serie van vier postzegels ter gelegenheid van het 900 jarige bestaan van het zogenoemde Domesday Book werd uitgegeven op 17 juni 1986. De serie kreeg als tweede titel mee: Het leven in de Middeleeuwen. De postzegels werden ontworpen door Tayburn Design Consultants en vormgegeven door Magnus Lohkamp.

 

De bovenstaande tekst een slechts een zeer kleine paragraaf uit het enorme boekwerk dat in 1086 in opdracht van Willem de Veroveraar werd samengesteld om een overzicht te verkrijgen van de bezittingen en landeigenaren om belasting te kunnen heffen. Het boek, bestaande uit twee delen, werd in het Middeleeuws Latijn geschreven. Vertegenwoordigers van de koning trokken door heel Engeland om tijdens bijeenkomsten in rechtbanken de landeigenaren te horen aan de hand van een vragenlijst, twintig vragen per bezitting. Het overzicht werd beschouwd als definitief en gold als beslissend zoals op de Dag des Oordeels. Vandaar de naam: Domesday Book.

De Latijnse naam Mestesforde werd Matlock. Het is een stadje in Derbyshire in het Peak District dat werd beschreven in het tweede deel van het Domesday Book, ook wel het ‘Great Domesday Book’ genoemd, omdat het eerste deel alleen de graafschappen Norfolk, Suffolk en Essex besloeg. De in de tweede regel genoemde loodmijn bestaat nog steeds en is thans ingericht als museum. De voormalige pompkamer van het kuuroord Matlock Bath laat werktuigen en andere voorwerpen zien die in de mijnen werden gebruikt. Verderop, aan de overkant van de straat, ligt de Temple Mine. En nog verder, op de Heights of Abraham, liggen de ‘Great Rutland Cavern’ en de ‘Great Masson Cavern’, een grottenstelsel met buiten prachtige vergezichten over Matlock Bath en in de verte de ruïne van Riber Castle. Een kabelbaan brengt je naar boven, een onvergetelijke ervaring.

In het tweede deel van het Domesday Book waren de overige graafschappen opgenomen. Bovenstaand een pagina uit het boek waarin een deel van Derbyshire is beschreven, met enkele wijzigingen die toen zijn aangebracht. Londen komt echter niet in het boek voor omdat dit toen niet is geïnventariseerd. Het boek werd soms aangevuld maar ook ingekort. In bovenstaand fragment is koning Edward (de Belijder) genoemd die regeerde van 1042 tot 1066. In feite was de koning de eigenaar van al het land dat Engeland vormde, Terra Regis: het land van de koning.

Het Domesday Book werd bewaard in Winchester in het graafschap Hampshire. Vandaar de naam die het toen had: ‘Liber de Wintonia’ ofwel ‘Book of Winchester’. Winchester was toen de hoofdstad van Engeland. Een groot standbeeld van koning Alfred de Grote, de laatste koning van de Wessex dynastie, herinnert nog aan die tijd. De laatste koning van Engeland was Harold II, die zeer kort in 1066 regeerde. Hij werd bij Hastings (in het plaatsje Battle) op 14 oktober 1066 verslagen door de uit Normandië afkomstige Willem de Veroveraar. Later, toen Londen als hoofdstad werd aangewezen, verhuisde het boek mee naar die stad. Thans is het manuscript te vinden in het Nationaal Archief in Kew, London.

De postzegel van 17p laat het boerenleven zien in de Middeleeuwen. De belastingen die de boeren moesten betalen werd over het algemeen geïnd in tiendenschuren zoals er nog zo’n 200 bestaan in Engeland. Een mooi voorbeeld is de tiendenschuur, de tithe barn, in Lacock in het graafschap Wiltshire behorende bij de abdij. Daar werd in natura betaald, bijvoorbeeld door het inleveren van een aantal korenschoven van de graanoogst of het tiende gedeelte van het gedorste graan. De vrije boeren behoorden tot de zogenoemde derde stand.

De vrije burgers of poorters waren veelal werklieden die werkzaamheden moesten verrichten voor de edelen en grootgrondbezitters. Zowel op de postzegel van 17p als 22p wordt vanuit een kasteel toegezien op de boeren en vrije burgers.

Vanuit zijn kasteel moedigt de kasteelheer zijn ridder met voetvolk aan die wellicht ten strijde trekken tegen een dwarsliggende andere kasteelheer. Maar ook andere redenen kunnen aanleiding zijn geweest om ten strijde te trekken. Dat gebeurde nogal eens in die tijd. Vele conflicten vonden bijvoorbeeld plaats tussen de bewoners van Wales en Engeland. Na de dood van Willem de Veroveraar, hij viel van zijn paard op 9 september 1087, werden zijn bezittingen verdeeld tussen zijn zonen. Zijn oudste zoon, Robert Curthose, werd hertog van Normandië, de middelste zoon, ook Willem geheten, volgde zijn vader op als koning van Engeland en de jongste zoon, Hendrik, kreeg een enorme som geld. Willem II Rufus kwam op 2 augustus 1100 onder verdachte omstandigheden tijdens een jachtpartij om het leven. Hendrik volgde Willem op door zich als koning van Engeland te laten kronen. Hij was beslist niet populair en hij raakte in conflict met Robert. De twee raakten in oorlog met elkaar die zes jaar duurde. Hendrik bracht Robert een beslissende nederlaag toe tijdens de slechts één uur durende Slag bij Tinchebray in Normandië op 28 september 1106.

De postzegel van 34p kreeg de titel mee: Lord at Banquet. Het Engelse woord Lord komt van het Angelsaksische woord hlaford, dat verwijst naar de ‘broodafdeling’, of iemand die de voedselvoorraad bewaakt. Dat was een van de belangrijke taken van de grootgrondbezitter of kasteelheer, die zijn boeren bescherming bood in ruil voor hun werk en afdracht van belasting. Bij een banket werden de tafels in een hoefijzervorm geplaatst. De belangrijkste mensen zaten op een verhoging. Zij zaten naast elkaar en niet tegenover elkaar. De rest van de gasten zat aan de tafels vanaf de verhoging gezien van belangrijkste tot minst belangrijke persoon. De belangrijkste personen zaten op een stoel, de overigen op banken. Het woord banquet komt uit het oud-Frans en betekent bank. Deze Middeleeuwse traditie wordt soms nog wel eens gebruikt bij heel formele bruiloften. Zou u wel eens een keer willen terugkeren naar de Middeleeuwen?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Burchten,Kastelen en Paleizen PaleizenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (3 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)