Dag van de Postzegel 2017 - Postzegelblog

Dag van de Postzegel 2017

0

Op de Postex is weer de Dag van de Postzegel gevierd. De Dag van de Postzegel is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is een internationaal gebeuren. De Dag van de Postzegel wordt echter niet in alle landen steeds op dezelfde dag gevierd, meestal op de eerste zondag na 9 oktober, nu dus op 22 oktober. Wij, filatelisten vieren die met ruilbeurzen, tentoonstellingen en andere bijzondere bijeenkomsten van filatelisten, zoals de Postex.

Oorspronkelijk vond de filatelistische viering plaats op 7 januari, de geboortedag van de postvernieuwer Heinrich von Stephan. Heinrich von Stephan was een Duitse postmeester die de voorloper van de Union Postale Universelle (UPS), de Wereld Post Unie, stichtte. Na enkele pogingen om tot internationale afspraken te komen in 1860, werd uiteindelijk veertien jaar later de UPU opgericht. Heinrich von Stephan speelde hierbij een belangrijke rol. Tijdens een door de Zwitserse regering georganiseerde conferentie in 1874 vormden zijn plannen de basis voor het UPU-verdrag. Later werd de Dag van de Postzegel verplaatst naar 9 oktober, de oprichtingsdatum van de UPU. Nu vindt hij normaliter plaats op de eerste zondag na 9 oktober.

Ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel verschijnen altijd veel bijzondere postzegels, postwaardestukken of gelegenheidsstempels. In België, Duitsland, Hongarije, Italië en Oostenrijk begon deze traditie in 1937. Sommige postdiensten schenken elk jaar aandacht aan de Dag van de Postzegel. Voorbeelden hiervan zijn Zwitserland en Duitsland. Andere landen, zoals België en Spanje, schenken ook veel aandacht aan het verzamelen van postzegels. In België staat de uitgave veelal in het teken van de jeugdfilatelie.
In Nederland verschenen sporadisch postzegels ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel. Een voorbeeld hiervan is de bekende postzegel met de postkoets uit 1943. Dit werd geëntameerd door de bezetter, daardoor bleef dit fenomeen lang ‘not-done’ in Nederland. Pas in 2009 kwam toenmalige TNT Post weer eens met een postzegel. Sinds een groot aantal jaren worden in Nederland door de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) speciale enveloppen voor de Dag van de Postzegel uitgegeven. Voor deze enveloppen maakt PostNL een speciaal stempel. Daarnaast schonken postzegelverenigingen vaak aandacht aan de Dag van de Postzegel. Nu wordt door de georganiseerde Nederlandse postzegelhandel in oktober het evenement Postex in de Americahal in Apeldoorn op poten gezet, waar postzegelverzamelaars drie dagen aan hun trekken kunnen komen. Dit jaar is er weer een speciale zegel voor de Dag van de Postzegel 2017. Een mooi ontwerp, dat ook een leuke filatelistische bijzonderheid in zich draagt. Doordat de postzegelbeelden halverwege het blokje omgedraaid zijn ontstaat er de mogelijkheid voor een zgn. tête-bêche paartje zowel in horizontale als ook in verticale richting. In de filatelie betekent tête-bêche of keerdruk dat een samenhangend paartje van twee dezelfde postzegels ten opzichte van elkaar op-zijn-kop staat. Probeer die combinaties straks maar eens gelopen op brief te krijgen, dat worden unicaten.


Er zijn in de loop van de jaren zoveel bijzondere postzegels, briefkaarten en stempels gewijd aan de Dag van de Postzegel dat je gemakkelijk een thematische verzameling hierover zou kunnen opzetten. Ook over de oprichter van de UPU, Heinrich von Stephan zijn verschrikkelijk veel postzegels uitgegeven, ook hierover kun je een thematische verzameling starten!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
België Duitsland Nederland Oostenrijk Spanje ZwitserlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (4 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)