Postzegels van 'op-leuken' naar 'neer-leuken' - Postzegelblog

Postzegels van ‘op-leuken’ naar ‘neer-leuken’

4

Over smaak valt niet te twisten, maar over kenmerkende stijluitvoeringen valt wel het een en ander opvallends te vermelden, vooral als de uitstraling van de afbeeldingen sterk verschilt. Bijzonder interessant wordt het als bekend is dat de tekeningen van dezelfde ontwerpster afkomstig zijn!

Grafisch ontwerpster Marenthe Otten beschikt over twee stijlen, die door de tegenstellingen bepaald niet met elkaar overeenkomen. Door een zeer persoonlijke ervaring met betrekking tot de geboorte van haar eerste kind, is haar tweede ‘stijl-gezicht’ pas bekend geworden!
Bij de ‘jacht’ op een geboortekaartje kon ze geen passende en aansprekende kaart vinden. Geen nood: “Ik maak er zelf eentje.” Met dit initiatief is een geheel andere, persoonlijke en gevoelsmatige stijl van Marenthe Otten tot stand gekomen, waarin spontaniteit de hoofdrol speelt

Postzegelvelletje: Postzegels voor speciale momenten

Al deze postzegels zijn naast geboorte, verjaardag en liefde ook te gebruiken voor andere algemene aanleidingen als ziekenhuis-thuiskomst, examenviering en andere heuglijke gebeurtenissen en momenten.

Postzegels voor felicitatiepost (als commercieel product)

De postzegels bezitten een persoonlijk-knusse, ambachtelijk-handmatige uitstraling. De emoticons (lees- en lettertekens vormen samen een gezichtje) komen door hun uitvoering oud & vertrouwd over. De hartvormige postzegels bezitten een gevoelsmatige uitstraling, de vierkante postzegeltjes daarentegen komen meer verstandelijk over.

Geboortezegel 2015

De tekening komt overdacht, precies, correct en verfijnd over. Door Marenthe’s kunstzinnig inzicht en begaafdheid heeft dit hartvormig ontwerp (nvph 3299) een luxe en voorname verschijning met detaillering. Vooral het witte hartje (de kop boven het maaiveld uitstekend) valt als opvallend accent spraakmakend op.
Marenthe Otten’s geboortepostzegel (nvph 3272) geeft een collectie verfijnde afbeeldingen in silhouet-uitvoering, die met de geboorte van een kind samenhangen.


Het hierboven vermelde overeenkomende functiegebruik en het tegengestelde uitstralingsverschil is ook tussen het populaire boerenbont en het exclusieve Doulton-servies uit Engeland te ontdekken.

 • De bloemendecoratie is in uitvoering van het boerenbont rechtuit – rechtaan, de verftoets is herkenbaar door verfkwastgebruik, spontaan & onomwonden eerlijk.
 • Het blauwe bord (met één rood onderdeeltje) en het bord met bloemdecoratie van het Engelse Daulton-servies zijn hoogstaand en verfijnd uitgevoerd. Het bezit een elitaire en exclusieve design-uitstraling. Vooral de aanwezigheid van het ene rode onderdeeltje is bijzonder opvallend (als je het tenminste hebt ontdekt) en spraakmakend.

Tussen de serviesborden bestaat een groot prijsverschil door het kunstzinnig inzicht, opleiding en research van de ontwerper.

Alle bovenstaande kwalificaties (overeenkomend & tegengesteld) zijn ook van toepassing op de nieuwe afwijkende ‘speciale-momenten-postzegels’ (in afwijkende hartvorm, zonder perforatie en in een jolige popie-jopie-uitvoering) en de andere afgebeelde geboorte-, liefde- en felicitatiepostzegels, waarbij ik aan kwaliteitsverschil denk.
Op redelijk kort termijn besteed ik nog enige aandacht aan Marenthe’s ‘Speciale momenten-postzegels’.


De drie liefdespostzegels (nvph 2322, 2745 & 3299), de drie geboortepostzegels (nvph 2047, 2744 & 3272 ) en de drie emissies felicitatiepostzegels (nvph 1878/87, 1999/08 & 2051/60) zijn op dit moment feitelijk alle ondergebracht in het nieuwe postzegelvelletje ‘Postzegels voor speciale momenten’.

Het verhaal achter een postzegel!

Een verbeelde weergave van een essentiële & onzichtbare ideeën-/denkwereld van de cursist!

Een deelnemer van een glas-en-lood-cursus heeft een schets (overeenkomend met de Stijl-kunststroming) van een drieluik gemaakt van zijn drie kleinkinderen.
Het echtpaar bezit twee kinderen en twee jaar geleden is een zoon van de vader in het gezin geïntegreerd opgenomen uit een eerdere relatie. De drie kinderen zijn ieder door een op een punt staande ruitvorm verbeeld. In het triptiek is de zoon [b] tussen beide kinderen [a & c] geplaatst. De levensloop van [a] en [c] zijn in een vierkant geplaatst, die van de zoon [b] in een rechthoek.
De drie tekeningen bezitten herkenbare Stijl-elementen als de drie kleuren, vlakken, rechte en schuine lijnen (geen diagonalen). Als het verhaal achter de tekeningen voor u als lezer onbekend is, zult waarschijnlijk de volgende opmerkingen kunnen maken: “Een leuke kleurige vlakverdeling in de Stijlkunst-uitvoering, waarin twee vierkanten (groot en klein) in gelijke stand met rondom vlakken per tekening opvallen.” Wellicht einde verhaal.

Het verhaal achter de tekeningen “Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is!”

Kind a: dit kind is zonder een schildklier geboren. Twee blauwe golven onderaan verbeelden de daarop volgende paniek. De gekantelde rode L-vorm verbeelden de helpende, sturende en begeleidende handen van de ouders. Het blij-opgewekte kind beweegt zich met gemak communicatief in haar wereld, dat verbeeld wordt door zonnestralen rondom.
Kind b: De gedeeltelijk aanwezige ruitvorm bevindt zich in de ‘loopbaan-rechthoek’, die de tijdsperiode in het gezin verbeeldt. Belevenissen, ervaringen en voorvallen, die eerder buiten het gezin plaatsvonden, bevinden zich in de drie ontbrekende delen van de ruitvorm (het grootst is het deel aan de basis!!!). De gekantelde armen zijn (in het wit) ook weer aanwezig. Boven [b] bevindt zich een vlak, dat de ‘schade-van-de-scheiding’ verbeeldt, die het kind zijn gehele leven in een rugzakje mee torst (in zíjn zonnige omgeving).
Kind c: Dit kind is een levendig, druk en woordenrijk kind dat ‘bestuurd’ wordt door ADHD. De rode kleur verbeeldt haar felle levendigheid, overeenkomend met die van draaiende molenwieken. De L-vormige, steeds maar begeleidende handen geven [c] toch rust en overzichtelijkheid, die de gelijkvormige, ongelijk kleurige en zonnige omgeving rondom [c] verbeelden.

Als u het verhaal van de cursist achter het drieluik kent, zult u ongetwijfeld met andere ogen en gevoel naar de vlakverdeling kijken. Aanleg, karakter en levensomstandigheden van ieder kind zijn anders én karakteriserend. Tussen u als kijker en het triptiek kan een interessante en levendige communicatie ontstaan.

Achter heel veel eerder uitgegeven postzegels schuilt ook een verhaal, veelal minder uitgebreid en gedetailleerd dan deze persoonlijke interpretatie van de cursist. Zodra u de ‘verborgen-boodschap-achter-de-postzegel’ kent, zal de meerwaarde van de postzegel (tekening) aanmerkelijk toenemen. Kenmerken van het postzegelonderwerp bepalen meermalen als verborgen boodschap de vormgeving/uitvoering van de postzegel.

Tot stand komen van postzegels met deskundig advies (op-leuken)

In een samenspraak tussen Julius Vermeulen (visueel communicatie adviseur van PostNL) en een postzegelontwerper ontstaan hoogwaardige postzegels, die een bijzonder aura (verborgen boodschap) bezitten en uitdragen. Deze postzegels intrigeren (begeerte opwekkend om iets te kennen/begrijpen) en bezitten inhoudelijk een zekere geheimzinnigheid (verborgen boodschap).

Met andere woorden we hebben te maken met een postzegelafbeelding, waar een ‘geheimzinnige’ lading in is verborgen, die ontdekt dient te worden. Het ‘ontdekken’ dient in de meest letterlijke zin van het woord opgevat en uitgelegd te worden. De ‘deklaag’ moet verwijderd worden, waardoor de verborgen boodschap ‘zichtbaar & waarneembaar’ wordt. Zodra deze lading/boodschap bekend is, (de geheimzinnigheid woorden heeft gekregen) wordt met eerbied en hoogachting naar de (kunstzinnig en esthetisch verantwoorde) postzegel gekeken.
Julius Vermeulen heeft zich (als hoeder van de goede smaak) aanvankelijk alleen maar met bijzonder inhoudsvolle gelegenheidspostzegels bemoeid als bijvoorbeeld ‘Brieven schrijven’ en ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ en niet met tijdelijk functionele gebruikspostzegels (met een lichtvoetig, weinig zeggende inhoud) als Decemberzegels, Geboortezegels, Liefdeszegels, Felicitatiezegels en Persoonlijke Postzegels.

Recente postzegelemissies met een kunstzinnige lading als verborgen boodschap:

 • Verlichting, kaart van Nederland.
 • 500 jaar Jeroen Bosch.
 • Mozart in Nederland.
 • Europride Amsterdam.
 • Europazegels 2017 met waterburchten (zie postzegelblog-artikel 12 februari 2017).
 • Stijlpostzegels (zie het komende postzegelblog-artikel van 26 maart 2017).

Tot stand komen van postzegels zonder deskundig advies (neer-leuken)

Voortaan verschijnen laagdrempelig en oppervlakkig ontworpen postzegels zonder lading en boodschap. Julius Vermeulens karakteriserende verwoording in NRC van 25 januari 2017 luidt hierover: “Ik hoop vurig dat toegankelijke kalenderplaatjes niet de overhand op postzegels zullen krijgen!”
Met andere woorden de inhoudsloze, niets-zeggende postzegel straalt geen natuurlijke autoriteit meer uit. De postzegel is zijn aura, zijn meerwaarde kwijt. We hebben nu al met een postzegel te maken als commercieel product, waarin geen kunstzinnigheid meer is gestopt. Achter de vervlakte postzegel is helaas geen inhoudsvol verhaal meer te vinden!

PostNL dient in een steeds meer en vlugger veranderende wereld strategische keuzes te maken, wil het zich financieel en winstgevend staande houden. De marktwerking doet steeds meer zijn intrede in het postbedrijf. Commerciële overwegingen spelen een dominerende rol in de besluitvorming een postzegelemissie uit te geven.

Die emissies krijgen de voorkeur, waarvan voor PostNL bekend is dat ze een groot publiek zullen aanspreken, waarmee PostNL verzekerd is van inkomen. De postzegel is een commercieel product geworden, terwijl het door de jaren heen een elitair en esthetisch hoogstandje van ons nationaal postbedrijf is geweest (vanaf 1913 met de uitgifte van de Jubileumzegels [nvph 90/01] o.l.v. directiesecretaris Van Royen). Het opvallende bij deze verandering is dat de kwantiteit van een emissie (oplage van het postzegelvelletje) voorrang krijgt op de kwaliteit (geen verborgen boodschap aanwezig). Het opmerkelijke hiervan is wel dat het gros van de verzamelaars/filatelisten deze boodschap nooit hebben geregistreerd. Met andere woorden zij missen dus niets, hebben dus geen slapeloze nachten.

Recente populaire postzegelemissies als commercieel product, waar sprake is van ‘neergaand leuken’ of ‘neerwaarts opleuken’ zijn (of zullen zijn) o.a.:

 • Griend, vogels van het Wad: omvangrijke inventarisatie.
 • Nederlandse kippenrassen: omvangrijke inventarisatie.
 • Postzegels voor speciale momenten (27 maart 2017): functioneel & incidenteel doelmatige gebruikspostzegel.
 • Koning Willem-Alexander 50 jaar (24 april 2017): levensoverzicht uit familie-fotoalbum.
 • Botanische tuinen in Nederland (24 april 2017): omvangrijke inventarisatie.

Historische verandering na ruim 100 jaar: PostNL-bedrijfseconomische aanpak!

Het ‘op-leuken’ van een postzegel kan ook in neergaande/neerwaartse richting uitgevoerd worden. Uit het lijstje ‘commercieel product’ (nu nóg bijzonder interessant voor de bedrijfseconomie van PostNL als financiële melkkoe!!!) blijkt dat de veranderingen ‘van ‘minder kunst – meer marketing’ in de postzegeluitvoering al veel eerder bij PostNL is ingezet.
Het artikel ‘De Nederlandse postzegel na Julius?’ (Filatelie, januari 2017) informeert Julius Vermeulen ons nader over zijn werk bij PostNL:

 • Voor hem was het meermalen moeilijk een postzegelonderwerp intern te ‘verkopen’. Er ontstonden geregeld ’twistgesprekken’.
 • Tegenwoordig kan PostNL zich niet gemakkelijk meer met postzegels profileren.
 • De marketing afdeling laat zijn stem steeds luider horen bij de keuze van postzegelonderwerpen.
 • De marketing afdeling krijgt met haar business units een eigen beleid.
 • De creatieve lading (verborgen boodschap) verdwijnt uit een postzegel, waardoor de postzegel een meer simpele inhoud krijgt.
 • Het bestaan van een postzegel als ‘cultuurdrager, kleine ambassadeur’ zal straks niet meer bestaan.

(Bron: Filatelie, januari 2017)

Het dagblad ‘NRC’ van 25 januari 2017 geeft met het artikel ‘Wie redt de postzegel?’ aanvullende informatie over Vermeulen, die feitelijk als hét gezicht achter de Nederlandse postzegel functioneerde:

 • Door het gedwongen vertrek van Julius Vermeulen raakt de postzegel ‘verweesd’.
 • Per 1 januari 2017 komt er een einde aan het onbetwist hoogtepunt in de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis. Het markante opdrachtbeleid achter onze postzegels. Wereldwijd zijn de Nederlandse posterijen daarvoor vaak lof toegezwaaid. Vermeulen was de laatste bruggenbouwer tussen de ontwerpwereld en PostNL.
 • Volgens Vermeulen zal PostNL minder geld en energie in de postzegel steken.

(Bron: NRC, 25 januari 2017)

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (11 stemmen, gemiddeld: 2,27 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (4) Schrijf een reactie

 • Fer op 12 maart 2017 om 22:07

  Ik vind dat deze uitgifte totaal geen niveau heeft.

 • Guido (Breda) op 13 maart 2017 om 12:28

  Op de website Postzegelblog.nl heb ik in het verleden al vaker artikelen gelezen die te wensen overlieten qua duidelijkheid, begrijpelijkheid of qua opzet/structuur. Maar dit artikel spant wat mij betreft toch wel de kroon. Het artikel is ingewikkeld en abstract. De opzet is volstrekt onhelder; je kunt als lezer bij het lezen van de inleiding het spoor al compleet bijster raken!!! Verder zijn de gegeven voorbeelden ook te abstract en vergezocht.

  Ik begrijp best dat de bovenstaande kritiek niet mals is, maar laten we beginnen met het schrijversdoel van de auteur. Ik heb oprecht geprobeerd om te achterhalen welk schrijversdoel er door de auteur nagestreefd werd met deze tekst. Afgaande op de titel (ʺPostzegels van ‘op-leuken’ naar ‘neer-leuken’ʺ) zou ik verwachten dat het zou gaan om een beschouwend óf informerend stuk waarin het zal gaan over gevolgen van het vertrek van Julius Vermeulen voor de invulling van toekomstige postzegeluitgiften. Maar wanneer ik de tekst vervolgens lees, dan lijkt het in eerste instantie op een tekst waarin de postzegelemissie ‘Voor speciale momenten’ voorgesteld wordt aan de lezer en er ook wat informatie gegeven wordt over ontwerpster Otten. Een relatie met dhr. Julius Vermeulen wordt in dit gedeelte van de tekst nog geheel niet gelegd. Dat veroorzaakt zeker twijfel over het beoogde doel van de auteur.

  Vervolgens lees ik in de tekst wat voorbeelden waarbij het onder andere gaat over een ‘kind zonder schildklier’. De functie van de gehele alinea vind ik niet erg duidelijk. Het geven van dergelijke voorbeelden vind ik veel te abstract in relatie tot het beschrijven van postzegelontwerpen.

  Ten slotte las ik deze tekst het volgende:
  ʺRecente postzegelemissies met een kunstzinnige lading als verborgen boodschap:
  •Verlichting, kaart van Nederland.
  •500 jaar Jeroen Bosch.
  •Mozart in Nederland.
  •Europride Amsterdam.
  •Europazegels 2017 met waterburchten (zie postzegelblog-artikel 12 februari 2017).
  •Stijlpostzegels (zie het komende postzegelblog-artikel van 26 maart 2017).ʺ

  Wat was de verborgen boodschap van deze emissies dan?? Leg uit, leg uit.

  Hartelijk dank.

 • A. Haan op 13 maart 2017 om 16:37

  Gaat de gom van deze zegels, net als andere postzegelstickers, weer doorlopen na verloop van tijd? Vallen zij ook na een tijd van de enveloppe net als de decemberzegels van 1998?

 • Bate Hylkema op 14 maart 2017 om 09:40

  Door het ontbreken van een inleiding (de rode draad die verschillende deelhoofdstukken met elkaar verbindt) is een artikel ontstaan, dat als los zand aan elkaar hangt.
  * De tegenstelling ‘opleuken’ en ‘neerleuken van postzegels’ hangt samen met de aan- of afwezigheid van een verborgen boodschap.
  * Het artikel bestaat uit enkele deelhoofdstukken:
  – velletje ‘Postzegels voor speciale momenten’ geen verborgen boodschap aanwezig.
  – felicitatiepost wel en geen verborgen boodschap aanwezig.
  – wat is een verborgen boodschap?
  – postzegels met verborgen boodschap.
  – postzegels zonder verborgen boodschap.
  – breuk: voortaan geen verborgen boodschap meer aanwezig!

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)