Mooi Nederland 2017: Beek- en Rivierdalen - Postzegelblog

Mooi Nederland 2017: Beek- en Rivierdalen

3

mooiNL openingDit jaar staat de 13e emissie Mooi Nederland 2017 in het teken van de beek- en rivierdalen van de Drentsche Aa, de Reest, de Linge (datum van uitgifte 30 januari 2017), de Dommel en de Geul met verzamelvel (uitgiftedatum 22 mei 2017). Een bochtige en kronkelende lijn verdeelt het postzegelvel met vijf identieke postzegels heel overzichtelijk en harmonisch in twee delen.

[a] Drentsche Aa met boerderij

zegel-mooi-nederland-2017-drentsche-aamooiNL boerderij

Over de Saksische boerderij met rieten schilddak met uilenbord en toef aan de achterzijde met aangebouwde schaapskooi (deels opgetrokken in steen en hout) in het esdorp Anderen heb ik al het een en ander geschreven. Zie daarvoor de postzegelblogartikels van 27 november en 11 december 2016.

mooiNL Drent Aa 2

Berend Botje ging uit varen.
Met zijn scheepje naar Zuidlaren.
De weg was recht, de weg was krom.
Nooit kwam Berend Botje weerom!

Het Nationaal Park Drentsche Aa is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. De naam is ontleend aan een waaier van beken, die door het landschap loopt. Elke beek draagt de naam van het dorp waar het water langs stroomt, zoals Taarloose Diep, Amerdiep en Schipborgsche Diep. Samen vormen ze de Drentsche Aa. De beek vormde het landschap. De mens heeft nooit ingegrepen met kanalisatie, waardoor het oude, typische Drentse esdorpenlandschap bewaard is gebleven.

[b] Reest met kerk

Zegel-Mooi-Nederland-2017-Beek-en-Rivierdalen-ReestmooiNL kerk

De huidige Reestkerk, die in Oud-Avereest staat is een rijksmonument en is in 1852 gebouwd. Het gebouw is de derde kerk die in dit gebied tot stand is gekomen. De eerste houten kerk dateerde uit de 13e eeuw, de tweede, een stenen kerk, is in 1635 gebouwd.
Historische onderdelen zijn de aangebouwde consistoriekamer uit 1873 en een bronzen luidklok uit 1698. De tweede klok uit 1638 is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers afgevoerd en daardoor voor altijd verdwenen.

mooiNL Reest

Het riviertje de Reest ligt op de grens van Drenthe en Overijssel en stroomt vanaf Dedemsvaart naar Meppel. Her riviertje meandert sterk door het vlakke landschap met een verval van slechts 5 meter over een afstand van 37 kilometer. Het Reest-landschap op de foto is bijzonder. Hierop kun je zien hoe het landschap er bij een overstroming uitziet.

[c] Linge met torenfort

Zegel-Mooi-Nederland-2017-Beek-en-Rivierdalen-LingeMooiNL Asper 2

Het cirkelvormige, op 1260 palen gebouwde torenfort Asperen (nabij Leerdam gelegen) maakt samen met andere torenforten deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Asperen (1845-1847) – direct door een gracht omgeven en bereikbaar via een houten brug – diende als extra bescherming van de dijken, mocht de vijand ons land aanvallen. De doorsnee van het ronde fort – met 1½ meter dikke buitenmuren – is 33 meter. Het gebouw telt drie verdiepingen: een kelderverdieping, de begane grond met geweerschietpalen en een eerste etage met schietgaten voor kanonnen en geweren.
Na de opvoering van een serie openluchtvoorstellingen van Shakespeare in 1981 is het fort omgedoopt tot Kunstfort. In de zomermaanden vinden er rondleidingen, educatieve activiteiten en exposities plaats.

mooiNL linge 3

Van oudsher is de Linge de belangrijkste afwatering van het gebied tussen de Rijn en de Waal. Het afwisselende landschap rondom bevat boomgaarden, weilanden, grienden en rietvelden. Linge betekent in het Middelnederlands heel toepasselijk ‘lang’. De huidige breedte van de rivier is in 1951-1952 ontstaan tijdens een grootscheepse verbetering van de waterafvoer.

Vormgevingsovereenkomsten

vel-mooi-nederland-2017-beek-en-rivierdalen-drentsche-aa

Voor de totstandkoming van de drie MooiNL-postzegelvellen heeft het ontwerpersduo Sonja Haller en Pascal Brun (ontwerpstudio Haller – Brun) steeds dezelfde weg bewandeld:

 1. Een opvallend kronkelende scheidingslijn tussen een kleurig gedeelte rechts en een natuurfoto links verbeelden delen van de meanderende waterstromen van de 28 km lange Drentsche Aa, van de 37 km lange Reest en van de 108 km lange Linge (langste rivier van ons land).
 2. In de kleurige gedeelten is een detail van een vereenvoudigde, zelf getekende topografische kaart van de drie beek- of rivierdalen met een aantal wegen en plaatsnamen aangebracht. Beschouw deze kaarten als een geabstraheerde weergaven van echte aardrijkskundige kaarten.

  Vel-Mooi-Nederland-2017-Beek-en-Rivierdalen-Reest
 3. De kleurenfoto’s geven een beeld van de beek- en rivierdalen van de Drentsche Aa, de Reest en de Linge. De opnamen bezitten een laag standpunt. Daarmee komt het kenmerkend specifieke van het beek- en rivierdal toch het best tot uiting. Ontwerpersduo Haller – Brun: “We wilden foto’s van deze dalen zonder mensen gebouwen, met de beek of de rivier in de hoofdrol.”
 4. Ook op de afbeelding van de vierde postzegel van ieder postzegelvel verdeelt deze beek of rivier het postzegelbeeld in twee delen (evenals op de vier resterende postzegels):
  * op het linker deel staat een voortzetting van de geografische kaart,
  * op het rechter deel staat een close-up van een markant en monumentaal gebouw dat typerend is voor deze streek in de plaatsen Anderen, Oud-Avereest en Asperen.

  mooinedvellingergb
 5. Een asterisk (sterretje) op de postzegel duidt de locatie van het gebouw op de topografische kaart aan. Dus dichtbij de beek of rivier.
 6. Rechtsonder op het postzegelvel staat de schaalaanduiding van de kaart. Ernaast staat kompaspijl, die naar het noorden wijst. Hiermee is met gemak te bepalen in welke richting de beken of rivieren stromen.
  mooiNL omklap
 7. De kleur- of beeldverdeling is ontleend aan de uitschuif- of omklaptechniek. Een evenwichtige verdeling vindt hierbij niet alleen plaats tussen foto en kaart, maar ook tussen natuur en cultuur op het postzegelvel en de postzegel.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 3,83 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (3) Schrijf een reactie

 • Cees op 15 januari 2017 om 07:16

  Bate, is de kerk van Oud-Avereest op de postzegel gespiegeld weergegeven of is de foto ernaast verkeerd afgedrukt? Ik ben geen voorstander van het manipuleren van de werkelijkheid, ook al is dit wellicht uit oogpunt van de ontwerper wenselijker.

 • Cees op 15 januari 2017 om 07:23

  Toch even gekeken op Google Maps en gezien dat de foto en de postzegel wel juist zijn. De kerk heeft twee zijvleugels, maar de gebruikte foto is verwarrend.

 • Bate Hylkema op 15 januari 2017 om 07:45

  Cees, ik verwacht het niet: de verduidelijkende foto geeft gelijk als op de postzegel rechts van de toegangsdeur o.a. een tekstuele gevelsteen.
  De vierde MooiNL-postzegel (als kleinste gebied én verbindende excentrische schakel) bevindt zich zowel in het landschap (groter geografisch gebied) als op de aardrijkskundige kaart (nog groter gebied). De verbindende én scheidende rode draad van het geheel is de beek of rivier.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)