Amerikaanse Post ontdekte Columbus (deel 1) - Postzegelblog

Amerikaanse Post ontdekte Columbus (deel 1)

0

Christoffel Columbus ontdekte in oktober 1492 ‘Amerika’. De Amerikaanse Post ontdekte in 1892 dat met diens ontdekking veel geld gemoeid was geweest. Maar dat de ontdekking door Columbus ook veel geld kon opbrengen voor de schatkist van de Amerikaanse Postdienst. Met een uitgebreide serie postzegels.

Halve dollar Columbus
Halve dollar schip

 

De Amerikaanse Postdienst had de Wereldtentoonstelling te Chicago, de ‘World’s Columbian Exposition’ ofwel ‘The Chicago World’s Fair’ aangegrepen als aanleiding. Deze elfde wereldtentoonstelling besloeg een gebied van bijna 2½ km2. Er werden meer dan 200 gebouwen en paviljoens neergezet en kanalen en lagunes aangelegd. 46 landen waren op de tentoonstelling vertegenwoordigd en de tentoonstelling trok meer dan 27 miljoen bezoekers. Maar hoe dachten de postzegelverzamelaars over de uitgifte van de serie postzegels? Het ‘Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde’ schrijft in het januarinummer van 1893: ‘Wordt het bericht van een onzer Amerikaansche vrienden bewaarheid dan hebben wij, verzamelaars, op eene jubiläumuitgifte te rekenen die ons geld zal kosten. Er zouden nl. waarden van 1, 2, 3, 5 en wellicht ook van 10 Dollars in deze serie worden opgenomen. ‘Omnia fausta!’ (Alles goeds) roepen we U dan ook van harte gaarne toe.’ Ook een speciale zilveren munt werd in omloop gebracht met een waarde van een halve Dollar.

USA Mi 82

De postzegel van 10 Dollar werd niet in de serie opgenomen maar wel de hoge waarden 1 tot en met 5 Dollar. De volgorde van de afbeeldingen gerelateerd aan de frankeerwaarden was vrij willekeurig. In het Tijdschrift van februari 1893 werd echter wel de juiste tijdsvolgorde van de ontdekking van Amerika vermeld. Begonnen werd met de postzegel van 30 dollarcent. Een cel in het Franciscaner klooster Santa Maria la Rabida. Links de pater gardiaan Juan Perez de Marchena, biechtvader van de Koningin van Castilië. Naast hem zit Diëgo, zoon van Columbus, later Onderkoning van Indië. Naast de globe op de tafel staat de arts Garcia Hermandez die tevens aardrijkskundige was samen met enkele kloosterbroeders. Aan het hoofd van de tafel zit Columbus die zijn plannen voorlegt. De afbeelding is ontleend aan een schilderij van Felipe Maso.

USA Mi 87

Op de postzegel van 4 Dollar links een portret van Isabella en rechts van Columbus. Isabella was de dochter van Johan II en zuster van Hendrik IV van Castilië. Zij was de gedreven verdedigster van de ideeën van Columbus en om de zeereis te bekostigen gaf zij veel geld. Christophorus of Cristoffel Columbus was de zoon van Dominicus Columbus, geboren in 1436 in Genua. Hij verliet al vroeg de school en ging naar zee. Daar klom hij snel op in de scheepsrangen en werd een geleerde op het gebied van wiskunde, sterrenkunde en aardrijkskunde. Hij nam aan dat de aarde een bol was en dat hij door alsmaar rechtdoor te varen uiteindelijk terug moest komen bij het vertrekpunt. Zo zou hij dus ook Indië of de kust van Oost-Azië kunnen bereiken. De oplage van de zegel bedroeg slechts 26.350 stuks.

USA Mi 77 a

Columbus overlegt zijn aanbevelingsbrieven geschreven door Pater Marchena aan Isabella. De afbeelding is naar een schilderij van Václav Brožik in het Metropolitan Museum of Arts in New York. Verder op de afbeelding de ontvanger van de kerkelijke rechten van Arragon, Luis de Sant Angel en de schatmeester van Isabella, Quintillana. Ook is aanwezig de biechtvader Juan Perez de Marchena. Gezamenlijk ondersteunen ze het verzoek van Columbus om de ontdekkingsreis te financieren.

USA Mi 84 a

De waarde van 1 Dollar werd het meest gebruikt voor filatelistische frankeringen. Zelden ook voor wat zwaardere poststukken. Op de zegel is Isabella te zien die haar juwelen aanbiedt als onderpand voor het verkrijgen van financiële middelen voor de ontdekkingsreis. Kunstschilder Antonio Muñoz Degrain heeft dit vastgelegd op een schilderij waarbij Luis de Sant Angel weigerde het offer van Isabella te aanvaarden. De bijna lege schatkisten van Aragon en Castilië hadden nog voldoende middelen, aldus de schatmeester, om de reis te kunnen bekostigen. Inmiddels was Columbus teleurgesteld vertrokken toen hij, twee mijlen van Granada vandaan, werd ingehaald door een officier van de garde die hem beval terug te keren naar het Hof.

USA Mi 83 a

In eerste instantie weigerde Columbus om te keren maar de officier wist hem te overtuigen dat het menens was en daarop stemde Columbus toe. Op de afbeelding een schilderij vervaardigd door Augustus Goodyear Heaton dat hangt in de schilderijengalerij van het Capitool in Washington. De officier is van zijn paard gestegen en groet Columbus waarbij hij de koninklijke boodschap overbrengt. Columbus had zijn doel bereikt en op 19 april 1492 werd het besluit getekend waarbij hij de titel van Groot Admiraal van de Oceaan verkreeg. Verder werd hij onderkoning in alle zeeën, landen en eilanden die hij zou ontdekken.

USA Mi 75

Op 12 mei 1492 ging Columbus naar het havenplaatsje Palos en vertrok daarna op 3 augustus 1492 met drie schepen. Het vlaggenschip was de kraak ’La Santa Maria’ met aan boord de bevelvoerder, admiraal Columbus. Het tweede schip was ‘La Pinta’ onder bevel van Alonzo Pinçon en het derde schip ‘La Nina’ onder bevel van Yanez Pinçon, de broer van Alonzo. De eerste aanleghaven was de Canarische Eilanden. Vanuit La Gomera vertrokken de ontdekkers op 6 september 1492, het ongewisse tegemoet.

USA Mi 76

De vloot bestond uit de kraak en twee karvelen. De afbeeldingen van het schip van de Admiraal en de drie schepen tezamen zijn ontleend aan Spaanse gravures. De gravures voor de postzegels werden vervaardigd door Robert Savage. De oplage van de 3 cents postzegel bedroeg meer dan 11 miljoen stuks en diende alleen als aanvullingswaarde. De zegel van 4 cent was bestemd voor eerste klas post met het dubbele gewicht. In het tweede deel wordt de ontdekking van Amerika beschreven aan de hand van het resterende gedeelte van de serie van 16 postzegels.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Nederland PaardenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,80 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)