Appel- en perenrassen in Nederland: spiegelbeeldig en/of omgedraaid afgebeeld - Postzegelblog

Appel- en perenrassen in Nederland: spiegelbeeldig en/of omgedraaid afgebeeld

0

appel-en-perenrassen-in-nederland-gtnNaar aanleiding van de reactie van Ronald op het artikel Appel- en perenrassen in Nederland (25 augustus 2016, 9.25 uur) is bijgaand artikel ontstaan. Ronald van der Leeden, medewerker van de maximumkaarten-nieuwtjesdienst van de Vereniging Voor het Kind & Maximafilie, schrijft na zijn bronnenonderzoek: “Ik heb de originele afbeeldingen uit De Nederlandsche Boomgaard vergeleken met die op de postzegels. Conclusie: alle vier perenrassen zijn spiegelbeeldig op de zegels gedrukt Alle zes appelrassen zijn exacte weergaven.”

coxs-oranje-pippelingbrielsche-calville

 

Illustraties in boek

 1. Grafisch ontwerper Bart de Haas heeft voor de emissie Appel- en perenrassen in Nederland dankbaar gebruik gemaakt van de historische illustraties (litho’s) uit het 19e eeuwse standaardwerk De Nederlansche Boomgaard.
 2. Iedere vrucht is tweemaal afgebeeld: als hele vrucht én van boven naar onderen doorgesneden, zodat vruchtvlees en klokhuis zichtbaar zijn.
 3. Alle vruchten zijn los van elkaar overzichtelijk per bladzijde gerangschikt. Soms zijn de steeltjes van de verticaal afgebeelde appels en peren naar beneden gericht, soms naar boven.

 

Vel Appel- en perenrassen in Nederland

Vel Appel- en perenrassen in Nederland

Klik hier voor het artikel Appel- en perenrassen in Nederland van 25 augustus 2016.

Illustraties op postzegel

 1. Bij de kleinere vruchten, waar de postzegel meer wit bevat, is het beeld ruimtelijker gemaakt door er een kleine slagschaduw aan toe te voegen.
 2. De illustraties op de postzegels overlappen elkaar gedeeltelijk en lopen in sommige gevallen door op de velrand of op de tabs. Dit beeld-doorloper-effect verwijst naar het doorgeven van het bestaansrecht van een bepaald appel- of peerras.
 3. De overlappende vruchten zijn transparant gemaakt, zodat ze in elkaar kunnen overvloeien.
 4. Het verschil tussen de appel- en peerrassen valt meteen op, doordat peren liggend zijn afgebeeld (vanwege de langwerpige vorm) en appels staand (meer cirkelvormig).

 

Toepassing stijlmiddel

 1. De perenrassen zijn in het standaardwerk alle verticaal afgebeeld (met steeltje naar boven of naar beneden), terwijl ze op de postzegels horizontaal terecht zijn gekomen.
 2. Beeldontsporing is bij drie van de vier peerrassen aanwezig. Afgezien van deze verandering in de stand van de vrucht, zijn er ook nog twee andere veranderingen opgevoerd, namelijk een spiegelbeeldige afbeelding, die soms ook nog omgedraaid is.

 

appel-en-perenrassen-in-nederland-rij-2

bezy-van-schonauwen winterrietpeer

 • Bezy van Schonauwen (3e postzegel): peer spiegelbeeldig, doorsnede spiegelbeeldig & omgedraaid.
 • Winterpeer (4e postzegel): peer spiegelbeeldig, doorsnede een correcte afbeelding (geen spiegelbeeld).

 

appel-en-perenrassen-in-nederland-rij-4

williams pondspeer

 • Williams (7e postzegel): peer spiegelbeeldig, doorsnede correcte afbeelding (niet spiegelbeeldig).
 • Pondspeer (8e postzegel): beide correcte afbeeldingen.

 

Verwachte & onverwachte toepassing van een stijlmiddel

1. Stijlmiddel vereist

nvph-1640nvph-1405

nvph-1131

 

Op bijgaande drie postzegels is een spiegelbeeldige deelafbeelding logisch, voorspelbaar en vanzelfsprekend. De functionele omstandigheden vereisen dit stijlmiddel.

Nvph 1640: in een verklikkertje (raamkozijnspiegeltje) zien bewoners op de 2e of 3e etage van een hoog woonhuis hun vrienden op straat staan, die bij hun op visite zullen komen.

Nvph 1405: de spiegelbeeldige weergave van beide fietsers en auto (aan de linkerkant van de weg) is correct. Zelfs het woord ‘Europa’ is ook spiegelbeeldig in de spiegel geprojecteerd.

Nvph 1131: de losse loden letters ‘D & B’ (Delftse Bijbel) bezitten vanwege het functionele gebruik tijdens het drukproces een spiegelbeeldige letteruitvoering.

Vel Appel- en perenrassen in Nederland

 

2. Keuze ontwerper

De opmerking die Van der Leeden bij de peerpostzegels in zijn reactie ook plaatste: “’Zal een bewuste keuze zijn van de ontwerper. De logica ontgaat mij echter een beetje” vereist nader onderzoek. Om hierop een antwoord te krijgen, heb ik per mail contact met grafisch ontwerper Bart de Haas in Den Haag opgenomen. De volgende informatierijk ontwerpkundige reactie ontving ik van hem, die ik hierbij onverkort plaats:
“Dank voor uw uitvoerige bestudering van het onderwerp. Uw bevindingen zijn juist.
Enkele afbeeldingen heb ik geroteerd en/of gespiegeld uit compositorische overwegingen. Ik kan mijn gangen niet meer geheel nagaan zonder opnieuw er in te duiken (het is intussen alweer even geleden), maar als ik het velletje bezie dan was het duidelijk van belang dat de steeltjes van de peren in verschillende richtingen zouden wijzen, maar ook dat de schaduwzijde van de peren telkens aan de onderkant zou zitten (andersom zou uiteraard merkwaardig zijn geweest). Voorts was de opwaartse richting van de stelen van belang.
U had over het kantelen van de peren geen vraag, dus ik ga er vanuit dat u zelf al concludeerde dat die keuze voortkwam uit de wens om de langgerekte vorm van de peer maximaal op de zegel te kunnen vatten, met als bijkomend voordeel dat het contrast tussen de appels en de peren daardoor groter werd.
En hoewel u hier verder evenmin naar vroeg, laat ik u toch graag weten dat ik me de vrijheden heb gepermitteerd, omdat de aard van de soorten en afbeeldingen hierdoor niet werd aangetast, en het er bovendien vooral om het onderwerp (appel- en perenrassen) te doen was, meer dan de letterlijke representatie van de afbeeldingen.”

Uit het bovenstaande blijkt dat het levendige en dynamische ‘leven-van-een-peer’ treffend wordt uitgedrukt o.a. door de meer of minder gebogen steeltjes (omhoog of omlaag & naar links of rechts gericht) in combinatie met lange en korte uitvoeringen ervan. De steeltjes van de appels zijn alle naar boven gericht.

Grote verscheidenheid begrip spiegelbeeld

Bijgaande informatie (waarvoor hartelijk dank) en die uit eerder geplaatste postzegelblogartikels (28 januari 2007 en 14 maart 2007) blijkt overduidelijk dat er een grote verscheidenheid aan omstandigheden, gedachten en theorieën achter het begrip spiegelbeeld schuilgaat. Hierbij denk ik o.a. ook aan de recente postzegelemissie Tom Poes (zie postzegelblog-artikel 75-jarige Tom Poes met spiegelbeeldige Olivier B. Bommel van 29 mei 2016), waarbij weer een geheel andere invalshoek van het stijlmiddel ‘spiegelbeeld’ gold (op de oorspronkelijke tekening liepen beide stripfiguren naast elkaar naar rechts. Door van Olivier B. Bommel een spiegelbeeldige afbeelding te maken, lopen ze naar elkaar toe).

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (7 stemmen, gemiddeld: 3,57 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)