Communicatie via spraak, schrift, beeld, lichaam en/of gebaar - Postzegelblog

Communicatie via spraak, schrift, beeld, lichaam en/of gebaar

2

eenzijdigMet elkaar in contact treden kan op verschillende manieren en met diverse varianten uitgevoerd worden, waardoor de mogelijkheid bestaat dat men elkaar ([nog] beter) begrijpt, aanvoelt en/of waardeert. Communicatie, informatie-uitwisseling, kan op diverse manieren. De communicatiemogelijkheden zijn omvangrijk.


De mogelijkheden van communicatie:

 • Spreektaal: gevat, adrem, langdraderig, zakelijk, gevoelsvol, in het openbaar, sarcastisch, cynisch en humoristisch.
  Wordt door de opgroeiende persoon in de loop van het leven geleerd en succesvol uitgebreid.
 • Schrijftaal: foutloos, brief, boek, rijm, gedicht, gezang en lied.
  Vooral op scholen wordt hieraan doelgericht aandacht besteed.
 • Beeldtaal: wordt hieronder iets nader en gevarieerd belicht.
  Wordt als een ondergeschoven kind op scholen behandeld.
 • Lichaamstaal: gezicht mimiek, ledematen, voeten.
  Wordt bewust en ook vooral onbewust toegepast. Spreekt soms boekdelen.
 • Gebarentaal: handen, vingers, liplezen, gesticuleren.
  Wordt in beginsel als de omstandigheden daar zijn vakkundig aangeleerd.

groepsportret

Een eerste kennismaking/ontmoeting

Het voor het eerst onder ogen krijgen van een pas uitgegeven nieuwe postzegel komt in grote lijnen overeen met de eerste kennismaking met en ontmoeting van een persoon.
Hierbij denk ik toen halverwege het studiejaar onze groep met een vrouwelijke persoon werd uitgebreid. Grof gezicht, sluik kleurloos haar, grote bril met dikke glazen en bepaald niet modieus gekleed. Kort gesteld een weinig knappe, opvallende en aansprekende persoon.
Na verloop van tijd toen je geregeld met haar in contact kwam, leerde je haar op een geheel andere manier beter kennen. Gezellige kletser met aantrekkelijke opmerkingen en bijzonder authentieke ideeën. Op een gegeven moment was haar onaantrekkelijk uiterlijk bij wijze van spreken geheel niet meer aanwezig, maar prevaleerden haar innerlijke gaven. Met andere woorden het uiterlijk van deze persoon kwam bepaald niet overeen met haar innerlijk.

Postzegels en communicatie

NVPH 1989NVPH 1990
Bij de eerste ontmoeting van een nieuwe postzegel wordt feitelijk dezelfde weg bewandeld. Als de postzegelafbeelding niet overeenkomt met het gebruikelijke, traditionele en afwijkt van de werkelijkheid wordt de postzegel niet positief gewaardeerd. De postzegel is qua verschijning niet geslaagd.
Na enkele jaren als de postzegel een plaatsje in het album heeft gekregen, in een filatelistisch tijdschrift is terechtgekomen, verschillende keren op ruilbeurzen is tegengekomen en in een postzegelcatalogus is opgenomen, is de postzegel door het veelvuldig en gevarieerd contact al enigszins gesetteld. Weer enkele jaren later wordt de postzegel moeiteloos geaccepteerd.

Stemwaardering beste postzegels Nederland 2016

Het Postzegel-blogartikel van 11 juni heeft u gevraagd of u uw waardering over de postzegelafbeeldingen wilt kenbaar maken, die dit jaar al zijn uitgegeven. De vraagstelling luidt: “Vindt u de postzegelafbeelding goed (like) of vindt u de zegelafbeelding niet geslaagd?” Achter iedere emissie is de stemverhouding van het aantal (positieve/negatieve) stemmen vermeld.

Uitgiften 2016

Gestemd uitgiften 2016
Opvallende zijn de positieve stemuitslagen van Griend (10) en Tom Poes (8).
Eveneens opvallend zijn de hoge negatieve stemresultaten van Postcrossing (7), Denk Groen (7), Cour International (6), Olympische Spelen (6) en Euro Pride (6).
Uit bovenstaande waarderingen kan het een en ander worden geconcludeerd. Postzegelafbeeldingen met een grote overeenkomst met de werkelijkheid (in combinatie met overzichtelijkheid) staan hoog genoteerd, terwijl postzegels met vereenvoudigde realiteitswaarde (o.a. veroorzaakt door stilering/vereenvoudiging) soms in combinatie met een aantal beeldelementen een lage score hebben gekregen.

Varianten in acceptatie én afkeuring van postzegelafbeelding

De acceptatie van een nieuwe postzegelemissie kan danig versneld worden als het verhaal en gedachte achter de serie bekend is. Ook bij postzegels is er sprake van communicatie. Welke boodschap en/of bedoeling draagt de postzegel uit?

Torenvalk NVPH 1649 Nederland 1995nvph-1458.jpg

nvph-2012NVPH 3001 d

 1. Afbeeldingen en voorstellingen op kinderzegels hebben bijna altijd te maken met spel, voorwerpen en/of activiteiten van gezonde kinderen. Met behulp van dit ideaalbeeld én het bijslaggeld zouden minder bedeelde kinderen er wellicht ook eens van kunnen genieten.

  Velletje Ed van der Elsken [rij 1]
 2. De Ed van der Elsken-gelegenheidspostzegels als fotografisch stripverhaal) geven een inzichtelijk beeld van wat mensen van het [huwelijks]leven maken en wat het [huwelijks]leven met mensen doet. Weet hebben van deze boodschap en/of benaderingswijze kan maken dat de postzegel met kennis van zaken (al enigszins onderbouwd) geaccepteerd kan worden.
 3. Als er ook nog eens uitleg van de beeldtaal wordt gegeven die de ontwerper hanteert en op een persoonlijke manier in de afbeelding weet te verwerken (verstoppen), kan acceptatie van een postzegel ook danig begripvol versneld worden.
  Op scholen krijgt iedereen van jongs af aan uitgebreid les en ondersteuning in de schrijftaal om die machtig te worden, maar aan de beeldtaal wordt nog weinig of geen aandacht besteed. Gevolg? Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is als een ‘beeldtaal-technisch-analfabeet’ opgegroeid en groot geworden!
 4. Het gevolg hiervan is dat een postzegel eenzijdig wordt bekeken en beoordeeld én veroordeeld. Is de afbeelding werkelijkheidsgetrouw? Overzichtelijk? Komt de postzegel op een of andere manier gewoon over, zoals we gewend zijn? Zo ja, dan is de postzegel wel aansprekend, mooi of . . . wel aardig.

  NVPH 2996NVPH 2833NVPH 1673
 5. Is het realiteitsbegrip niet aanwezig of moeilijk te ontdekken dan is de postzegel niet geslaagd. De ongebruikelijke afbeelding wordt meteen afgekeurd. Negatieve reacties met afkeurenswaardige bewoordingen op Postzegelblog over pas uitgekomen postzegels zijn talrijk. De verzamelaar steekt zijn mening bepaald niet onder stoelen of banken.
 6. Is hierbij sprake van de spreekwoorden ‘Holle vaten klinken het meest?’, of van ‘Wat de boer niet kent, eet hij niet?’ Jawel in zeer sterke mate, zonder kennis van zaken springt de postzegel-bloglezer op een niets ontziende en radicale manier in de diggelkast met alle negatieve gevolgen van dien. Inderdaad ‘Onbekend maakt onbemind’! Afkeuren die handel! Helaas, het kind wordt met het waswater weggegooid.

  NVPH 1052 [1974]NVPH 1129
  NVPH 2445
  Een aantal bloglezers is allergisch (gezien de vele negatieve reacties daarop) voor het fenomeen ‘beelddoorloper’, dat ‘doorgeven van’, ‘vervolgen op’, of ‘op elkaar aansluiten van’ als beeldtaal uitdrukt.
 7. De al weken lopende artikelenreeks ‘Geschiedenis van het postzegel verzamelen’ en de pas opgestarte artikelencyclus ‘Druktechnieken in onze hobby’ zou wel als voorbeeld kunnen dienen een dergelijke artikelenserie over de beginselen van de postzegel-beeldtaal te starten. ‘Kennis hiervan’ en ‘inzicht hierover’ zal voor velen kunnen betekenen dat met andere ogen en meer gevarieerd naar een postzegel kan worden gekeken.
  De kans is dan ook zeker aanwezig dat men op een meer gefundeerde wijze en op een meer gemotiveerde manier een postzegel onderbouwt met steekhoudende argumenten, waardoor goedkeuren of afkeuren meer gemotiveerd overkomt.
 8. Wie van de postzegelblog-lezers ziet kans een geïllustreerd overzicht te bemachtigen over beeldtaal? Leerkrachten die bij het u voortgezet onderwijs kunstgeschiedenis of kunstbeschouwingen geven, zouden u bij uw zoektocht wel eens kunnen helpen en/of aanwijzingen kunnen geven welke boeken daarover informatie geven.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (9 stemmen, gemiddeld: 2,89 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (2) Schrijf een reactie

 • Bate Hylkema op 19 juni 2016 om 22:00

  Wie kan me inhoudelijk nader informeren over de illustraties van de 190 pagina tellende methode ‘Beeldende begrippen’ (5e editie), geschikt voor VMBO-T, HAVO, VWO middels enkele kopieën?
  batehijlkema@hetnet.nl

 • Bate Hylkema op 19 juni 2016 om 22:06

  De auteur van deze methode/leerboek voor het voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs is Bert Boermans.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)