Postcrossing verbindt mensen internationaal via kaart én . . . postzegel - Postzegelblog

Postcrossing verbindt mensen internationaal via kaart én . . . postzegel

4

Op iedere postzegel van het nieuwe postzegelvel Postcrossing 2016 staat een kleurrijke impressie van een bekende toeristische bestemming in Nederland. Een postcrosser *) laat met prentbriefkaarten (maar ook met deze postzegels) bekende plekken van Nederland aan buitenlanders zien. Het belangrijkste bij postcrossing is: als je een ansichtkaart stuurt, zul je er in ieder geval een ontvangen, van een willekeurige postcrosser ergens in de wereld.

Postzegelvel Postcrossing 2016

Postzegelvel Postcrossing 2016

Grafisch ontwerper Reinier Hamel heeft hiervoor bestaand beeldmateriaal van kleurvlakken voorzien met behulp van een computer. De vlakken veranderen van kleur van onderen naar boven van roze naar geel en groen, terwijl in de details rood, licht- en donkerblauw overheersen. Op deze manier worden de verschillende afbeeldingen zo tegelijkertijd in een totaalbeeld naar elkaar toegetrokken. Zelfs letterlijk over de perforatie heen. Het postzegelvel is door kleur- en beelddoorloping veel meer dan de optelsom van tien losse postzegels geworden. Objecten en personages zijn (waar nodig) met witte contourlijnen van de kleurvlakken gescheiden.
Reinier Hamel: “Zo heb ik mijn eigen persoonlijke kijk op de werkelijkheid geschapen. Mijn collage (kleurcollage) van ons land. Door sterk abstraherend te werk te gaan, valt er voor iedereen iets te raden. Ik wil daarbij ver wegblijven van de klassieke VVV-plaatjes.”

Een golvende lijn op het postzegelvel van boven naar beneden verbeeldt de weg, die de postcrossing-kaarten over de wereld afleggen. Deze subtiele lijn kán ook als bemiddelaar tussen verzender en ontvanger geïnterpreteerd te worden. De zwierende lijn met kaarten wisselen per postzegel van kleur en inhoud.

Tien postcrossing-postzegels

De afbeeldingen van deze tien bijzondere postzegels tonen buitenlandse postcrossing-deelnemers (naast die van prentbriefkaarten) bekende plekken in Nederland. In de loop der jaren hebben al deze opvallende plaatsen ook al eens eerder een plaatsje op postzegels verworven.

1. Deltawerken

Postzegelvel Postcrossing 2016 - Deltawerkendelta72

nvph-1361delta-2.jpg

NVPH 905

De Oosterscheldekering (nvph 1002, roodgekleurd) verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland. Bij de voltooiing van de stormvloedkering in 1986 zijn 2 postzegels uitgegeven: geografische plattegrond (nvph 1361) en fotografische & getekende afbeelding (nvph 1362).
Oostelijk van de stormvloedkering ligt de Zeelandbrug (nvph 905, wit gekleurd op nvph 1002), die via de Oosterschelde ook beide eilanden met elkaar verbindt.
Vanwege de thematische strekking van dit deelhoofdstuk behoort er nog een aantal postzegels bij de afgebeelde Deltawerken-postzegels. De vijf zomerzegels 1959 (nvph 722/26) tonen beelden uit de voorbereidend fase van de Deltawerken;[a] caisson met slepers, [b] baggermolen, [c] rijshoutwerkers, [d] draglines en [e] zandspuiten. Opmerkelijk is de aanwezigheid van het driehoekige delta-teken op de vijf postzegels.
Ook uit de langlopende emissie ‘Landschapzegels’ geeft één postzegel (nvph 794) een beeld van de Deltawerken: laden van een schip door een dragline met dijkaanleg en rijshoutbeschoeiing op de voorgrond.

2. De Waddeneilanden

Postzegelvel Postcrossing 2016 - De WaddeneilandenNVPH 3210 Unesco Werelderfgoed Waddenzee

Waddenzee met een waddeneiland. Deze postzegel is de tegenhanger van de Werelderfgoed-postzegel (nvph 3210). De waddenzee-postzegel geeft een blik over het Wad op een waddeneiland, terwijl de andere postzegel een beeld geeft over de Waddenzee op de Friese waddenkust met de zadeldaktoren van Blija (zie postzegelblogartikel 19 oktober 2014).

3. De Hoge Veluwe

Postzegelvel Postcrossing 2016 - De Hoge VeluweNVPH 1323 De Hoge Veluwe

NVPH 813 Zomerzegel 1964 HertenNVPH 2283c - Veluwe

Het Nationale Park de Hoge Veluwe is niet alleen bekend om z’n herten en vliegdennen, maar ook om het Kröller-Müller museum, waarin o.a. veel schilderijen van Vincent van Gogh hangen. Het spiraalvormige, neon-kunstwerk van de Amerikaan Bruce Nauman bevindt zich er nabij de museumingang met de tekst “The true artist helps the world by revealing mystic truths”. Aan het hertengewei (nvph 2283c) van een edelhert hangen wetenschappelijk ingevulde labels (o.a. jaartal en vindplaats).

4. Het Binnenhof

Postzegelvel Postcrossing 2016 - Het Binnenhofnvph-500a

NVPH 811 500 jaar Staten Generaal

Binnenhof met Ridderzaal. Het overeenkomstige van de vier jubilea zomerzegels 1948 (nvph 500/03) zijn (‘s-Gravenhage 700 jaar geleden, Vrede van Munster 300 jaar geleden, Afkondiging grondwet 100 jaar geleden & inhuldiging Wilhelmina 50 jaar geleden) een viertal gebouwen, die direct of indirect met het postzegelonderwerp hebben te maken.
De bron van ontstaan van de Staten Generaal is vijf eeuwen geleden (nvph 811) voortgekomen uit het feit dat de hertogen van Bourgondië in geldnood zaten en van de 17 provincies in ruil voor privileges bijdragen hoopten te ontvangen. Op 9 januari 1464 kwamen de vertegenwoordigers voor het eerst in Brugge in vergadering bijeen. De vergaderplaatsen verplaatsten zich om politieke redenen via Brussel en Antwerpen naar ‘s-Gravenhage (vanaf 1587 hoogste gezag van de opstandige provincies tegen de Spanjaarden).

5. Alkmaar Kaasmarkt

Postzegelvel Postcrossing 2016 - Alkmaar - Kaasmarktkaasmarkt

Kaasmarkt Alkmaar met kaasdragers. Zoals hiervoor al gemeld, is Reinier Hamel uitgegaan van reeds bestaande foto’s, die op Google heel eenvoudig zijn te terug te vinden.
Van bijgaande foto is alles verdwenen behalve beide kaasdragers. Beiden zijn tot paars gekleurde silhouetten getransformeerd. Draagriemen, kaasberry en acht kazen zijn in licht- of donkerblauwe kleuren veranderd. Deze omzetting heeft de kaasdragers tot afstandelijke, anonieme personen gedegradeerd.
Bovenstaande benadering is op alle foto’s toegepast voor de tien postzegelafbeeldingen.

6. Bollenvelden

Postzegelvel Postcrossing 2016 - Bollenveldennvph-247

NVPH 2747nvph-2250-190p

NVPH 793

Bollenvelden met molens op de geestgronden achter de Hollandse duinenrij. De 12½ cent ANVV-postzegel (nvph 247) geeft naast tulpen op de voorgrond ook zicht op de bloembollenvelden. De Zakenpostzegel (nvph 2747) daarentegen geeft een zeer gestileerde en geabstraheerde vlak- en kleurverdeling van de bloembollenvelden (nvph 2747). Bij de Zakelijke Postzegel (nvph 2250) is de structurering nog meer doorgevoerd: een speelse vormgeving is nog meer verminderd aanwezig.
Om de thematische beeldovereenkomst van molens en uitgestrekte landerijen (in een polder i.p.v. op de geestgronden achter de duinenrij) verdient de landschap-postzegel ‘polder met molens’ (nvph 793) een plaats in deze ondersteunende beeldinventarisatie.

7. Giethoorn

Postzegelvel Postcrossing 2016 - GiethoornNVPH 1953

NVPH 3023 + tab

In het waterstreekdorp Giethoorn ([Hollands Venetië] nabij het Nationaal Park Weerribben-Wieden in de Kop van Overijssel) met zijn talrijke bruggetjes over de centrale en langgerekte dorpsgracht kan men niet alleen met een punter, maar ook met een roeiboot (nvph 1953) of boot-met-aanhanger (nvph 3023) varen.

8. Marken

Postzegelvel Postcrossing 2016 - MarkenGuinee 1

Marken met vuurtoren. De buitenlandse ontwerper van de recent uitgegeven Guinée-postzegel (zie postzegelblogartikel 24 januari 2016) zou wel eens van dezelfde uitgangsfoto zijn uitgegaan als Reinier Hamel bij deze Marken-postzegel.

9. Zaanse Schans

Postzegelvel Postcrossing 2016 - Alkmaar - Zaanse SchansNVPH 1681

Zaanse Schans met gevels. De Zaanse Schans is niet alleen bekend om zijn gevels, maar vooral om zijn molens (nvph 1681).

10. Nachtwacht

Postzegelvel Postcrossing 2016 - Nachtwachtnvph-1904

Rembrandts Nachtwacht (met daarop de hoofdpersoon kapitein Frans Banning Cock in het zwart) hangt in het Rijksmuseum. Naast hem in het geel staat luitenant Willem van Ruytenburgh.
De officiële naam van de Nachtwacht luidt ‘De compagnie van Frans Banning Cock en luitenant Willem van Ruytenbergh’.

Expressionisme: vormvereenvoudiging & kleurafwijking

 1. Op een ietwat vervreemdende en afstand scheppende wijze heeft ontwerper Reinier Hamel vereenvoudiging van de vormen doorgevoerd. Van de hoofdzaak afleidende toeters en bellen zijn niet meer aanwezig. Het essentiële van het landschap of afbeelding komt daardoor duidelijker over. Dus scheiding van hoofd- en bijzaken door overzichtelijke vormen. Hamel karakteriseert het aldus: “Ik gebruik graag harde vormen voor beelden.”
 2. “De kleuren heb ik ook gebruikt voor het vervreemden van de werkelijkheid. Water hoeft niet altijd blauw te zijn en gras niet altijd groen”, aldus Hamel. Het afwijkende, stevige en onvermengde kleurgebruik zonder kleurverloop is ook een sterk persoonsgebonden manier van weergeven van de werkelijkheid.


In de moderne schilderkunst (bijvoorbeeld in die van Vincent van Gogh) is ook sprake van deze vormvereenvoudiging en dit afwijkende kleurgebruik. Deze weergavemethode van de werkelijkheid staat bekend onder het stijlbegrip ‘expressionisme’. Hiermee geeft een schilder op een zeer persoonlijke manier zijn visie op de werkelijkheid weer. Deze methode van weergeven is of gevoelsmatig, of verstandelijk van aard. De uitstraling van de postzegel komt hierbij verschillend over.

van-gogh-2147.jpgvan-gogh-2150.jpg

Postzegelvel Postcrossing 2016 - Marken

 1. Gevoelsmatige uiting: beweeglijke contouren en lijnen gecombineerd met opvallend warme kleuren als rood, geel en oranje (zie kleurencirkel blogartikel 17 januari 2016).
 2. Verstandelijke uiting: strakke en overzichtelijke vormen in combinatie met wijkende kleuren als groen, blauw en paars (zie kleurencirkel blogartikel 17 januari 2016).


De uitstraling van deze sterk persoonsgebonden, van de werkelijkheid afwijkende vormen en kleuren spreken de ene kijker in meerdere en de andere in mindere mate aan. Tussen een gevoelsmatige en een verstandelijke werkelijkheidsweergave bestaan overgangsvormen.

Beelddoorlopende postzegels

Met het horizontaal en verticaal beeld- en kleurdoorlopende effect van dit postzegelvel belicht ontwerper Reinier Hamel facetten van het postzegelonderwerp postcrossing. Niet alleen het voortdurend kruizen van poststukken tussen afzenders en geadresseerden wordt ermee belicht, maar ook de voortdurende aaneenrijging van prentbriefkaarten door de postcrossing-verzamelaar c.q. door de postcrossing-verzender.
Het levendige, actieve en dynamische van deze internationaal georiënteerde hobby wordt onderstreept door de opgewekte en tegengestelde kleurenpracht, maar ook door de over het postzegelvel slingerende/golvende lijn met kaarten.

Postcrossing

*) Het zijn mondiale liefhebbers (verzenders én ontvangers) van prentbriefkaarten met kenmerkende afbeeldingen van een land, provincie, streek of stad, waar de verzender woont voor een buitenlandse ontvanger. Een postzegel aan de adreszijde van de postkaart ‘verrijkt’ de beeldzijde nogmaals met een kenmerkend attractie.
Via Postcrossing.com zijn de afgelopen tien jaar tientallen miljoenen kaarten verzonden naar en door mensen, die zich op deze website aanmelden. Via deze internetsite ontvangen deelnemers willekeurige adressen van andere ingeschreven postfans overal ter wereld om een kaartje naar te sturen. Op computertechnisch-georganiseerde wijze ontvangt een postcrosser alleen kaarten als hij of zij ook zelf verstuurt.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland Nederland Rembrandt Vincent van GoghNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (10 stemmen, gemiddeld: 3,20 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (4) Schrijf een reactie

 • FrancRossi op 27 maart 2016 om 16:56

  Guinée met een postzegel van Marken???
  Leuke illustratie maar voor mij op de zwarte lijst ermee.
  Postcrossing een leuke hobby en leuk dat je nu toch wat specialer kunt frankeren.

 • Jaap Termes op 27 maart 2016 om 20:14

  De schrijver kan het niet nalaten om prullaria uit deze Afrikaanse landen aan te halen bij de nederlandse zegels.
  Jammer van het vergelijk !
  en Franc , Marken vuurtoren staat meer op deze twijfelachtige uitgiften evenals andere nederlandse vuurtorens zoals de Lange Jaap en de van Speijk.

 • Patrick op 30 maart 2016 om 01:35

  Ontwerper Reinier Hamel: “Ik wil daarbij ver wegblijven van de klassieke VVV-plaatjes.” Dat is natuurlijk zijn volste recht en de ontwerpen van Hamel zijn best wel het bekijken waard. Maar ik hou toch nog altijd meer van die “klassieke VVV-plaatjes”. Nou ben ik daar misschien wel de enige in, maar dat kan me geen barst schelen, want ik hou ook wel van een beetje tegendraads.

 • Patrick op 30 maart 2016 om 02:05

  @Jaap Termes
  Wat een zure reactie zeg. Bate Hylkema schrijft in zijn stukje van 24/01 zélf ook al dat – en ik citeer – “Bewoners uit deze West-Afrikaanse bananenrepubliek zullen deze postzegels nooit voor frankering kunnen gebruiken. Vanuit een westerse drukkerij worden de postzegels over de ‘postzegel-sparende-wereld’ gedistribueerd. Deze ‘maak-werk-postzegels’ zijn puur voor motiefverzamelaars gedrukt.” Het is dus niet zo dat Bate die zegels op gelijke hoogte zet als de uitgifte van Nederland. En laat verder ieder toch mooi en verzamelwaard vinden wat hij wil. Als jij die zegels niet moet, mooi, dat is je goeie recht. En als anderen die zegels wel moeten, mooi, dat is hún goeie recht. Geen reden om daar laatdunkend over te doen. Wie die zegels koopt, weet ook wel dat hij een filatelistisch product in huis haalt, en niet een voor postale doeleinden uitgegeven reeks. Overigens, dat is ook voor de Nederlandse zegels het geval, weet je wel …

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)