Beroemde Personen (6) - Postzegelblog

Beroemde Personen (6)

1

14Na de weinige dames gaan wij nu weer naar de heren toe. De post heeft indertijd veel aandacht besteed aan personen, die iets voor ons land hebben betekend. Als eerste komen daar natuurlijk staatslieden voor in aanmerking, wij hebben in een eerder artikel hier al aandacht aan besteed en nu gaan wij naar enkele anderen die van recentere datum zijn.

Als eerste staatsman nemen wij Aritius Sybrandus Talma onder de loupe. Hij werd geboren op 17 februari 1864 te Angeren. Zijn vader A.W.L. Talma was Nederlands Hervormd predikant in die plaats. Hij ging het beroep van zijn vader achterna en werd op 24-jarige leeftijd reeds predikant te Heinenoord. Drie jaar later werd hij beroepen in Vlissingen en in 1895 ging hij naar Arnhem.
In 1908 werd hij minister in het kabinet Heemskerk van Landbouw, Nijverheid en Handel zoals dat toen heette. In deze portefeuille viel ook de sociale wetgeving en op dat moment werd deze opnieuw vorm gegeven.
Voordat hij tot het kabinet toetrad, was hij ook een pleitbezorger van een goede vakbeweging en binnen de Protestantse vakbeweging Patrimonium was hij hier een grote voorstander van. In 1900 stelde hij voor de toen aanwezige vakbeweging te laten samenvoegen tot een nationale vakbeweging, waaruit het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is ontstaan. Dit was in 1909.
In 1891 sloot hij zich al aan bij de Antirevolutionaire Partij van Abraham Kuyper. Hij zat dan ook in de kamer voor deze partij tot 1908. Het kabinet Heemskerk trad af in 1913 en Talma kreeg op dat moment ook gezondheidsproblemen, waardoor hij genoodzaakt was de actieve politiek te verlaten.

AOW
Hij realiseerde de eerste collectieve ouderdagsvoorziening waarbij 70-jarige arbeiders een recht kregen op een wettelijke ouderbijdrage. Deze bijdrage werd later bijgesteld voor arbeiders vanaf 65 jaar en was een voorloper op de Algemene Ouderdoms Wet, die in 1957 werd ingevoerd. Ook in zijn ministersperiode werd de ziektewet ingevoerd en de invaliditeitswet, maar deze laatste werd pas goedgekeurd in 1919 maar Talma had hier de grondslag voor gelegd tijdens zijn ministersschap.
Toen hij uit de actieve politiek was gestapt, nam hij zijn vorige beroep weer aan en werd predikant te Bennebroek. Deze functie heeft hij uitgeoefend tot aan zijn dood op 12 juli 1916, hij is overleden in het diaconessehuis te Haarlem.

1

Een andere politicus die zijn stempel heeft gedrukt op de vaderlandse politiek was Mgr. Dr. Herman Schaepman, hij is geboren op 2 maart 1844 te Tubbergen. Hij was een Nederlands dichter, van Rooms-Katholieke huize en politicus.
Hij moest niets hebben van liberalisme en kon het in die tijd goed vinden met Abraham Kuyper. Op deze wijze werd de basis gelegd voor een Rechtse coalitie en werd in 1900 de macht van de liberalen gebroken.
Hij werd ook vaak aangeduid als Dr. Schaepman en hij had een devies: Credo, Pugno (Ik geloof, ik strijd).
Zijn opleiding was overigens aan het seminarie te Culemborg en Rijsenburg. Op 17 augustus 1867 werd hij in de kathedraal van Utrecht tot priester gewijd. In oktober 1868 vertrok hij naar Rome en hij promoveerde in 1869 tot doctor in de theologie, hij keert terug in 1870 en wordt professor in de kerkgeschiedenis.
In 1880 wordt hij Tweede kamerlid der Staten Generaal en hij is een begaafd spreker in de kamer, hij kan ook zeer goed doceren. Zijn verkiezing was in die tijd een novum, de katholieken hielden zich tot die tijd afzijdig van politiek, hij was dan ook een van de eerste katholieken, die toe trad tot het parlement.
Omdat hij toenadering zocht bij Abraham Kuyper, kregen de confesionelen een meerderheid in de kamer rond 1890. Hij bezat een grote invloed op deze kabinetten en hij versprak zich eens in de kamer door te zeggen mijn kabinet.
Hij was ook een voortreffelijk dichter.
Schaepman heeft ook meegewerkt aan de drankenwet in Nederland, een anekdote uit die tijd is dan ook dat een van de kamerleden een opmerking plaatste dat een werkman wel een borrel per dag mocht hebben, waarop Schaepman ooit geantwoord zou hebben: “Ik meen te mogen aannemen dat niemand in het gebruik van twee glazen sterken drank per dag een schrikbarend drankverbruik zal zien”. Het is vele jaren in het begin van de vorige eeuw gebruik geweest bij het bestellen van een tweede jonge jenever deze een “schaepmannetje” te noemen.
De emancipatie onder de katholieken is door hem in werking gezet aan het einde van de 19de eeuw, hij was dan ook aan het begin van de 20e eeuw regelmatig te vinden in Rome. Daar is Schaepman dan ook overleden en wel op 21 januari 1903. Hij ligt daar ook begraven in het Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi.

“Overgenomen uit Alphapost, Alphen aan den Rijn “
Bron: Wikipedia

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch ReligieNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,20 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (1)

  • Patrick op 17 februari 2016 om 20:46

    Bijzonder interessante reeks over belangwekkende, maar vooral bij de jongere generaties wellicht soms min of meer vergeten figuren uit de Nederlandse geschiedenis. Ik drink er met genoegen een schaepmannetje op ! ☺

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)