Beroemde Personen (1) - Postzegelblog

Beroemde Personen (1)

2

Thorbecke postzegelOp onze Nederlandse postzegels zijn in de vorige eeuw veel beroemde Nederlandse personen afgebeeld.
Een van de oudste personen die een grote invloed heeft gehad op het ontstaan van Nederland is nimmer afgebeeld op een postzegel, maar er is wel een postzegel gewijd aan de Nederlandse grondwet, waarvan hij voor een groot gedeelte de grondlegger was.

Tohrbecke postzegel

Wij hebben het over Johan Rudolph Thorbecke. Hij is geboren op 14 januari 1798 te Zwolle in een half-Duits gezin, de familie was uit armoede uit Duitsland naar Nederland gekomen, waar zijn vader werk zocht in de omgeving van Zwolle.
Zijn vader heeft hem altijd gesteund in het verder leren na de lagere school. Hierna ging Thorbecke naar het Athenaeum Illustre te Amsterdam en hij studeerde op 23 juni 1820 af in de letteren.
Hierna verbleef hij enige jaren in Duitsland en kwam in 1825 terug naar Nederland, waar hij tot buitengewoon hoogleraar werd benoemd aan de universiteit in Gent, toen nog Nederlands grondgebied. Daar verzorgde hij ook een college Staatshuishoudkunde.
Als gevolg van de Belgische opstand in 1830 moest hij Gent verlaten en ruilde dit in voor de Universiteit te Leiden, waar hij onder andere een college zou geven over de grondwet. Uit dit college kwam de “Aanteekening op de Grondwet” uit 1839 voort, zijn eerste openbare publicatie.
In 1844 werd hij lid van de Tweede Kamer en op 2 december in datzelfde jaar nam hij met acht anderen het initiatief om de grondwet aan te passen, echter zonder succes op dat moment. In 1845 verruilt hij het lidmaatschap voor een zetel in de gemeenteraad te Leiden, deze functie wordt door hem bekleed tot 1850.

Willem IIIn 1848 wordt door Koning Willem II een commissie ingesteld “tot herziening van de Grondwet” en hij benoemt Thorbecke tot voorzitter van deze commissie.
De reden, dat koning Willem II opdracht gaf tot het herzien van de Grondwet was gelegen in het feit, dat er in het buitenland politieke onrust was en Willem II vond, dat de grondwet hier niet geheel op aan sloot.
Op 3 november 1848 werd de nieuwe Grondwet geproclameerd en kreeg haar rechtsgeldigheid. Hiermee werd onder andere geregeld rechtstreekse verkiezingen, het ontbinden van de Tweede Kamer indien nodig en de ministeriële verantwoordelijkheden en parlementaire rechten werden uitgebreid. De rechtstreekse verkiezingen waren alleen voor mannen, het vrouwenkiesrecht kwam pas vele decennia later.
Gezien zijn grote kennis heeft hij zitting gehad in drie kabinetten Thorbecke in de periode van 1849 tot aan zijn dood op 4 juni 1872 in Den Haag.
Tijdens deze periode, zijn er nog vele wetten aangepast en toegevoegd, maar de basis grondwet, zoals wij die kennen dateert dus uit 1848.

Johan de Witt postzegel

Een andere beroemd staatsman was Johan de Witt, geboren in 1623 of 1625, daar wordt nog aan getwijfeld. Hij was de zoon van de Dordtse regent en houthandelaar Jacob de Witt. Zijn vader had een behoorlijk aanzien in die tijd. Hij volgde zijn opleiding aan de Latijnse School te Dordrecht. In 1655 trouwt hij met Wendela Bicker, zijn schoonvader stamt uit het rijke regentengeslacht en was scheepsbouwer te Amsterdam. Zijn schoonvader zou later burgemeester van Amsterdam worden.
Johan de Witt werd op 21 december 1650 benoemd tot pensionaris van de stad Dordrecht, in die tijd een zeer belangrijke positie , in die functie was hij ook fiscaal adviseur en afgevaardigde van de stad bij de Staten van Holland. Op 30 juli 1653 wordt hij raadspensionaris van de Staten van Holland, de hoogste functie in die tijd. Hij kon dit worden omdat Dordrecht de oudste rechten had en als eerste een kandidaat mocht voordragen voor deze functie. Echter had hij wel de nadrukkelijk toestemming nodig van Amsterdam, dat op dat moment onder leiding stond van Cornelis de Graeff, die 2 jaar later aangetrouwde familie zou worden.
Eigenlijk had hij als raadspensionaris geen werkelijke macht, maar wist toch te bereiken, dat hij min of meer de belangrijkste persoon werd voor die tijd. Zijn functie kan dan ook worden vergeleken met de huidige functie van minister president, minister van financiën en minister van binnen- en buitenlandse zaken bij elkaar.
Hij was een ijverig politicus, in 1668 bleek hij meer dan 22.000 vellen met resoluties te hebben geschreven en was een zuinig staatsman, hij bezuinigde op vele fronten, maar niet op de uitbreiding van de vloot, die indertijd een van de grootste was. Nederland was ook met een regelmaat verwikkeld in zee-oorlogen en hij was dan ook betrokken bij het sluiten van de Vrede van Westminster in 1654.

De Tocht naar Chatham

In de loop der jaren werden nog verscheidene tochten gehouden met oorlogsschepen, de Engelsen trachten in die tijd de macht over te nemen, hetgeen werd voorkomen. Een van de beroemdste tochten uit die tijd was de Tocht naar Chatham in 1667.

Ook was Johan de Witt degene die de heroprichting heeft bewerkstelligd van het Korps Mariniers in 1665.
In 1672 begon de Hollandse Oorlog waarbij grote verliezen werden geleden. Uit deze tijd stamt dan ook de zegswijze dat het volk redeloos was, het kabinet radeloos en het land reddeloos.

Korps Mariniers

Op 21 juni wordt een moordaanslag gepleegd op de gebroeders de Witt. Johan was in gezelschap van een knecht onderweg van het Binnenhof naar zijn woning op de Kneuterdijk in Den Haag, toen zij werden aangevallen door 4 personen. Bijna gelijktijdig werd ook een moordaanslag gepleegd op zijn broer in Dordrecht, maar beiden overleefden deze aanslagen.
Op 4 augustus 1672 besluit Johan de Witt, zijn ontslag in te dienen en maakt gebruik van zijn recht om toe te kunnen treden tot de Hoge Raad. Dit wordt toegestaan, maar hij heeft hier nimmer gebruik van kunnen maken, hij overlijdt op 20 augustus 1672 te Den Haag.

Geschreven door Leen Louwerse “Overgenomen uit Alphapost, Alphen aan den Rijn “

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Koningshuizen Militairisme Onderscheidingen Scheepvaart Schilderkunst Uniformen Politici WapensNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 3,67 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (2) Schrijf een reactie

  • willem hogendoorn op 6 januari 2016 om 16:22

    Nee, geen postzegel van Thorbecke, wel zijn standbeeld (in Amsterdam) dat op de postzegel staat. In Leiden op de Garenmarkt 9 heeft Thorbecke gewoond en op dit huis staat een naamplaat van hem. Ik kwam wel een telefoonkaart van hem tegen en een maximumkaart met zijn portret, waar de standbeeld-postzegel op was geplakt. Hij promoveerde in 1820 in Leiden, dus 2020 zou een mooi jaar kunnen zijn dat PostNL een serie zegels over hem uitgeeft.

  • Stampertje op 6 januari 2016 om 22:04

    Voor NL posthistorie verzamelaars is wel weer interessant dat brieven uit het Thorbecke archief met zegels eerste en tweede emissie bestaan. Ik ben gelukkig 2 maal tegen zo’n brief aangelopen – een mooie toevoeging aan mijn verzameling.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)