Kinderzegel-aanvullingen op Speciale Catalogus NVPH 2016 - Postzegelblog

Kinderzegel-aanvullingen op Speciale Catalogus NVPH 2016

5

Voorkant omslag speciale cataogus 2016 75e editieIn het Postzegelblog-recente-artikel van 14 oktober 2015 staat o.a. dat diverse nieuwe variëteiten in de Speciale Catalogus 2016 zijn opgenomen. Op bladzijden 55/56 worden afwijkende kinderzegels 1925 met teksten en afbeeldingen nader belicht. Toch ontbreekt er nog enige informatie over de dubbele tand en de combinatie van kruisje mét dubbele tand op één en dezelfde kinderzegel. Ter verduidelijking hierbij als inleiding een drietal tekstgedeelten met illustraties uit de nieuwe catalogus.

Paskruisjes (blz. 55)

Cat. A

Catalogustekst A: “Op de drie kinderzegels 1925, zowel de gewone zegels (nvph 166/68) als de roltanding (nvph R71/3), komen paskruisjes voor. Bij andere uitgaven staan zoals meestal gebruikelijk paskruisjes op de velranden. Deze kruisjes staan bovenaan in het midden bij kinderzegel 1 en 10 en onderaan in het midden bij zegel 91 en 100.”

Knipselkruisjs 12x

De paskruisjes (onder en boven) op de vier hoekzegels van de drie postzegelvellen van de 2, 7½ & 10 cent kinderzegel zijn niet alle zichtbaar, doordat de kruisjes in de perforatie terecht zijn gekomen. Bij de 2 cent linksonder deels zichtbaar, bij 7½ cent rechtsboven en linksonder en rechtsonder zichtbaar, bij 10 cent links- en rechtsboven en linksonder zichtbaar. Door een fletse druk is het paskruis meermalen moeilijk of in het geheel niet zichtbaar.

Dubbele tand (blz. 58 & 55/56)

Cat. BB

Catalogustekst B: “Bij de 30 cent donkerlila R29 hebben de vellen met de randletter E en etsingnummer 124 tussen de 19e en 20e horizontale rij een papierbrug, ontstaan door een foute perforatie.” M.a.w. de verticale tanding links- en rechtsboven van de 20e horizontale rij postzegels is afwijkend, de postzegels zijn bijna 2 mm hoger.

kindwilh

Cat. BCat. C
Catalogustekst C: “Op dezelfde wijze als bij roltanding R29a, hebben ook de roltandingzegels van de drie verschillende kinderzegels 1925 deze perforatiefout. De onderste slag met de kam is iets te laag ingeslagen, waardoor de hele rij onderste kinderzegels aan de bovenzijde dikke tanden hebben.” Deze tien kinderzegels zijn dus ook groter/hoger dan de overige 90 postzegels van een vel.

kindplaat

Klik hier of op de bovenstaande afbeelding om een vergroting te bekijken.

Plaatreconstructie van de onderste rij kinderzegels (zegels 91 t/m 100). Al deze kinderzegels bezitten aan weerskanten een dubbele tand of papierbrug (de 97e & 99e kinderzegel ontbreken nog). Beide hoekzegels (zegel 91 & 100) hebben aan de onderkant een paskruis. De twee plaatsvervangende postzegels zijn kleiner, minder hoog dan de andere kinderzegels met dikke tanden.

Kinderzegels 1927

Vermeldenswaardig in dit verband is ook de aanwezigheid van dikke tand en paskruisje op twee kinderzegels 1927. Tot nu toe zijn bekend 2 + 2 cent (nvph 208, dikke tand) en 15 + 3 cent (nvph 211, dikke tand & paskruisje).

Kinddrenthe

 

Ook alle tien kinderzegels (nvph 211) van de onderste rij (zegel 91 t/m 100) bezitten aan weerskanten van de postzegel een dubbele tand. De onderste slag met de kam is ook iets te laag ingeslagen.

paskruis

Alle tien kinderzegels (nvph 208) van de onderste rij (zegel 91 t/m 100) bezitten ook aan weerskanten van de postzegel een dubbele tand. De onderste slag met de kam is ook iets te laag ingeslagen.

De laatste kinderzegel van de emissie 1927, 15 + 3 cent (nvph 211), bezit op een onverwachte en ongebruikelijke plaats een eenkleurig blauw paskruis (functieloos?) tussen de 61e en 71e postzegel, dat in de perforatie staat. Bij kinderzegels in roltandinguitvoering is dit paskruis in zijn geheel goed zichtbaar, bij excentrisch geperforeerde exemplaren staat dit kruis of aan de onderkant van de 61e kinderzegel, of aan de bovenkant van de 71e kinderzegel.

Kinderzegel 1926

fryslan p
Van de 15 cent kinderzegel 1926 (nvph 202/R22) lijkt wel een postzegel te bestaan (in gewone en in roltanguitvoering) met een gehavend eenkleurig geel ‘paskruisje’ in het midden aan de onderkant van postzegel 100. De ‘langwerpige-onderbroken-paskruisachtige-gele-vorm’ bestaat uit drie punten, waarvan de middelste het grootste is en de onderste het kleinst (zie sterke uitvergroting).

perforatiekam a

perforatiekam a

perforatiekam bperfoatiekam c

perforatiekam b en perforatiekam c

Bij de perforatiekam [a] voor de roltanding ontbreken twee pennen, die voor gewone zegels wel aanwezig zijn. De eerste slag van de perforatiekam wordt iets te laag ingeslagen. De tweede slag daarentegen komt wel op de juiste plaats terecht, waardoor de hele rij onderste zegels aan de bovenzijde dikke tanden krijgen [b]. Voor een postzegelvel zijn elf slagen met de perforatiekam noodzakelijk [c].
Na het drukken van de 100 kinderzegels vindt pas de perforering van het zegelvel plaats. Op de rode punten komen na een volledige drukgang de vier paskruizen terecht.

Het ontstaan van de dubbele tand

Van de elf aangebrachte slagen van de perforatiekam voor 10 rijen kinderzegels (de eerste perforatie wordt aan de onderkant van het vel aangebracht) sluit de tweede slag onjuist aan op de eerste slag, die te laag is aangebracht. Er ontstaat daardoor een grotere afstand tussen de staande perforatie van de eerste slag en die van de tweede slag. Gevolg? De eerste rij horizontale kinderzegels (zegels 91 t/m 100) zijn bijna twee mm hoger dan alle 90 andere zegels van het vel. De bovenste tand aan weerskanten van deze tien kinderzegels is dikker of breder (papierbrug).

Te lage prijsnoteringen dikke tand zegels en paskruis zegels!

De prijzen die nieuwe Speciale Catalogus 2015 hanteert voor ‘dikke-tand-kinderzegels’ en ‘paskruis-kinderzegels’ zijn onjuist en te laag. De prijzen van deze niet bijster veel voorkomende kinderzegels staan in een verkeerde verhouding tot de normaal uitgevoerde kinderzegels. Alle prijzen van de gewone kinderzegels worden voor deze twee specifieke postzegeluitvoeringen verdubbeld, terwijl de oplagen ervan meermalen heel erg gering zijn.
Er vinden in 1925, 1926 en 1927 na de eerste oplagen van de kinderzegels steeds weer herdrukken plaats van verschillende frankeerwaarden. Soms vindt er één, soms vinden er twee aanvullende herdrukken plaats. Reden? Na zorgvuldige inschattingen vooraf blijkt er ieder jaar toch een grotere, onverwachte vraag naar bepaalde frankeerwaarden te zijn ontstaan. Bij deze herdrukken komen onregelmatigheden voor!

Oplagen 1925

2 cent: verkocht    964.907 kinderzegels met twee herdrukken van 12,6 % & 3,9 % verhoging,
7½ cent: verkocht    738.736 kinderzegels met één herdruk van 9,7 % verhoging,
10 cent: verkocht 1.404.850 kinderzegels met twee herdrukken van 10.2 % & 5,4 % verhoging.

1) Met een redelijke zekerheid is te stellen dat de drie kinderzegels 1925 (nvph 166/68) en beide kinderzegels 1927 (nvph 208 & 211) bij de eerste druk de postzegels geen dikke tanden bezitten, maar dat die pas bij de herdrukken met aanmerkelijk kleinere oplagen wél ontstaan (incidenteel).

brabant pz

Bij beide hoekzegels bezit de eerste afbeelding een normale tanding, de tweede bezit een dubbele tand. Het paskruis is in de perforatie terecht gekomen.

1a) Van de 100 kinderzegels (nvph 166/68 & R71/73 en nvph 208 & 211 + R78 & R81) bezitten er maar 10 zegels per vel een dikke tand, is gelijk aan 10 %.
2) De paskruisjes daarentegen komen bij de drie kinderzegels 1925 en beide kinderzegels 1927 structureel bij de gewone zegels en roltanding voor.
2b) Slechts 4 kinderzegels met een kruisje staan tegenover 100 zegels per vel, wat overeenkomt met 4 % van een kinderzegelvel.

Op de aanwezigheid van een paskruis én ‘dikke-tand-aan-weerskanten’ van één en dezelfde kinderzegel wordt niets vermeld in de Speciale Catalogus 2016. De prijsnotatie van een dergelijke ‘combi-kinderzegel’ zal uiteraard ook hoog zijn.

kindvier

De paskruisjes van beide bovenste zegels zijn duidelijk herkenbaar aanwezig, terwijl de onderste twee kruisjes in de perforatie terecht zijn gekomen en daardoor slecht zichtbaar zijn.

Kindholland

In de blogartikels van 15 januari 2012 en 2 maart 2014 heb ik ook over deze kinderpostzegels geschreven.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (4 stemmen, gemiddeld: 2,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (5) Schrijf een reactie

 • Jos Meijs op 1 november 2015 om 13:47

  Na het lezen van dit artikel is mij nog niet duidelijk is wat een paskruisje is. Wie kan me dat duidelijk maken?

 • willem hogendoorn op 1 november 2015 om 18:07

  @os: Mr. A, vd Flier schrijft hierover: Bij meerkleurendruk is het noodzakelijk steeds te controleren of de verschillende kleuren wel goed op hun plaats blijven (sluiten). Daartoe dienen de zogenoemde kleurkruizen (ook wel paskruizen genaamd. Op elke drukcilinder staat daarom -buiten het zegelbeeld- een kruisje. Als bij het drukken alles op zijn plaats blijft moeten die verschillende kruizen precies over elkaar vallen, zodat men er als het ware slechts één ziet, samengesteld uit alle gebruikte kleuren over elkaar. Soms staan deze kruizen op de velrand, soms zijn ze niet te zien, en een heel enkele keer zijn ze op de zegels te vinden, bv de kinderzegels van 1925 (midden bovenaan de zegel te zien)

 • Cees Janssen op 2 november 2015 om 11:20

  Bate, heb je wellicht betere afbeeldingen van postzegels met een ‘paskruisje’ of fragment daarvan? Op de afbeeldingen die je laat zien zijn ze nauwelijks zichtbaar. Ook in de NVPH catalogus 2016 zijn deze nauwelijks te onderscheiden.

 • Rob op 3 november 2015 om 07:21

  @cees
  Die betere afbeelding kun je natuurlijk gewoon in de nvph catalogus vinden.

 • bate hylkema op 4 november 2015 om 11:36

  Op verzoek is het artikel rijkelijk voorzien van aanmerkelijk grotere illustraties, waardoor de paskruisjes beter uit de verf komen.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)