Elisabeth II langer vorstin dan Victoria… - Postzegelblog

Elisabeth II langer vorstin dan Victoria…

2

Een filatelist zal 9 september 2015 niet zomaar voorbij laten gaan: rondom late theetijd in het Verenigd Koninkrijk regeert de huidige monarch langer dan al haar voorgangers, inclusief Victoria (reg. 1837-1901).

Wat betreft postzegels zijn natuurlijk de beide vorstinnen grote iconen van de albums en catalogi. Een vergelijking van de twee tijdperken is dan ook een uitdaging. U zult zeggen, Elisabeth II ligt natuurlijk voorop wat betreft de hoeveelheid uitgegeven zegels… en bij haar aantreden op het moment dat haar vader, George VI, stierf was er overal in het commonwealth een zeer actief postzegelbeleid.

Bovendien,  pas in het vierde regeringsjaar van Victoria (1840), werd de black penny,  de eerste zegel ter wereld uitgegeven. Maar de liefhebbers van voorfilatelie en van de grote klassieke emissies en de fanatieke verzamelaars van postgeschiedenis, vooral ook op brief… ja voor hen is ook het begin van het tijdperk Victoria een onbetwiste gouden eeuw.

Laten we een paar weetjes onder de loupe nemen. Juist in de eerste jaren van Victoria’s regering werd de grote discussie over hervorming van de posterijen gevoerd. Het is de tijd van de proeven van James Chalmers en het overtuigende doorzettings-vermogen van Sir Rowland Hill, die aanstuurde op goedkope en universele pennypost, die van te voren werd betaald met kleine bewijzen van voldaan hebben van het tarief.

Dat was tevoren net andersom : de ontvanger betaalde porto en kon weigeren. Het was ook duur en omslachtig.

Een beroemde anekdote in de Nederlandse literatuur speelt bovendien in Haarlem rond 1838 en staat in de Camera Obscura: Nurks stuurt een brief dat hij zal komen aan de familie en stopt er een baksteen bij. Niet voor niets een affront ten opzichte van de familie… Niet voor niets heeft Beets hem mede daarom weggezet als onaangenaam mens in de Hout! Niet voor niets ook dat de term “filatelie” ergens rond 1855 ontstaat. Een Oudgriekse omschrijving van het begrip: Vriend van door het postwezen uitgegeven zegels die brieven vrijmaken van porto betalen achteraf.

Het idee van de Britse regering werd zoals u weet spoedig nagevolgd door veel andere landen, die het staatshoofd of een grafisch ontwerp kozen als afbeeldingen (Brazilie “koeienogen”

4

of het Bazeler duifje)….5

en het kwam tot afspraken dat wie het Engelse idee wilde navolgen de naam van het land moest gaan vermelden. De Britten deden dat natuurlijk niet. Zij hadden Victoria en het moest aan de rest van de wereld duidelijk zijn dat de fraaie stukjes graveerkunst die zij uitgaven van het Trotse Albion waren.

6

Overigens wist u dat strafportzegels van het UK en gebieden niet getooid worden (tot op heden) door een afbeelding van de vorst… Queen noch King kan zo iets onaangenaams doen als tot strafporto te manen!  Daarom staat er alleen dat dwingende “to pay” of “due” op. Zegels van Britse koloniën volgden spoedig.

Het meest fameus is natuurlijk het verhaal van de eerste twee Mauritiuszegels met het foutieve opschrift Post Office.

7

Maar vlak de eerste emissies van Brits Guyana ook niet uit. Hier geen koningin, maar een handelsschip en een motto uit het wapen van het gebied. 8

Canada en Australië waren nog onderverdeeld in aparte gebieden en er kwamen juweeltjes als de Bever van Canada

9

en de Zwarte zwanen van West Australië.10

En wat te denken van de Kaapse driehoeken met de allegorische figuur De Goede Hoop.

Voor andere leden van de Koninklijke familie van Victoria moeten we naar de Canadese gebieden: de betreurde prins Albert, echtgenote van de Queen vinden we alleen op Canada en Newfoundland.

11

Dit gebied trouwens is een van de meest creatieve landen wat betreft de hele Koninklijke familie. Ook de kroonprins, de latere Edward VII wordt afgebeeld. 12

Tevens diens kleinzoon, dus de vierde generatie staat op een zegel van de serie royals van 1897.

13

Een van de merkwaardigste zegels van dit tijdperk vinden we in een andere Canadese staat: New Brunswick. Daar liet de postmaster Connell zich op de five cents afbeelden. Een nog levend persoon en niet de Queen: dat ging de bevolking aldaar te ver. Volgens het verhaal werd er druk op Connell uitgeoefend om vrijwel de hele oplage te verbranden op zijn voorterrein.

14

Bij mijn weten zijn er maar een paar beroemde personen afgebeeld bij leven in het Victoriaanse tijdperk:
Bij het beleg van Mafeking 1899 in de Boerenoorlog Sergtmajoor Goodyear en lord Baden-Powell

15
16

en op de jubileumuitgifte 1888 New South Wales de toenmalige gouverneur-generaal Lord Carrigton.

17

De zegel die een legende werd voor de glorie van het hele Victoriaanse Empire is ongetwijfeld de kerstzegel Canada 1898. De hele wereld op een zegel met de Britse gebieden in rood gekleurd. Veelzeggend is het motto op de zegel “we hold a vaster empire than has been”18

In een volgend blog hoop ik verder te gaan met verzamelgebieden die groter waren in de tijd van Victoria dan in het tijdperk Elisabeth II plus een vergelijking van de mooie klassieke zegels uit de negentiende eeuw en de prachtige gravure-emissies van de jonge Elisabeth II in de jaren 1952 en volgende.

Ingezonden door: De heer J. v.d. Assem

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Groot BrittanniëNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (8 stemmen, gemiddeld: 3,63 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (2) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)