Sommige handtekeningen op postzegels verschillen toch in functie en doel - Postzegelblog

Sommige handtekeningen op postzegels verschillen toch in functie en doel

0

Willem III handtekeningNaar aanleiding van de recente uitgave van twee postzegelemissies, waarin handtekeningen zijn opgenomen (‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ [1 x], ‘Brieven schrijven’ [5 x]), ben ik tot de ontdekking gekomen dat de handtekeningen (meestal vlug en onleesbaar geschreven; meestal moeilijk na te maken) op Nederlandse postzegels alle toch niet om hetzelfde doel zijn geplaatst. Het verhaal achter een handtekening (als thematisch onderwerp) is soms verrassend of interessant.

Met een handtekening wordt de identiteit van de desbetreffende schrijver/persoon vastgesteld, bovendien wordt de wil ermee vastgesteld met betrekking tot de tekst. Met een handtekening wordt als het ware gezegd: “Hier ben ik, hier ben ik het mee eens.”

Icem (nvph 858)

NVPH 858

Koningin Juliana heeft met een handtekening én strijdkreet “Brengt hen naar veilige haven” het streven van de Intergouvernementele Commissie voor Europese Migratie (ICEM) onderschreven, waarbij steun voor vervoer van vluchtelingen naar het land van hun uiteindelijke vestiging wordt gewaarborgd.
Een bijzonderheid van de leden van het koninklijk huis is dat zij in tegenstelling tot anderen hun handtekening alleen maar bestaat uit de voornaam, terwijl het voor de rest het de gewoonte is de eerste letter van de voornaam in combinatie met de achternaam in een handtekening te plaatsen.

60e verjaardag prins Bernhard (nvph 994)

Prins bernhardhandtekening Bernhard

Ook de prins ondertekent op een onconventioneel persoonlijke manier met zijn voornaam ‘Bernhard‘ een fotografische afbeelding van hem zelf.

Herman Heyermans (nvph 1048)

nvph-1048

De schrijver Herman Heyermans (1864 – 1924) ondertekent op 15 februari 1908 een persoonlijke opdracht voor de letterkundige Frans Mijnssens met “Voor mijn beste vriend, 15 – 02 – 08”.

250 jaar Staatsloterij (nvph 1084)

nvph-1084-nederlandse-staatsloterij

handtekening loterij

“AGTSTE KOOP.LOT, voor alle Classe der GeneraliteitsLOTERYE, gearresteert den 6 Maart 1797. Ik ondergetekende GERRIT LOOS, woonende agter de Hooglandsche Kerk op de hoek van de Choorsteeg te Leyden, bekenne Verkogt te hebben aan Toonder dezes aan Agtste Lot in het onderstaande Nommer (No 15646); de Prysof Praemie die op het zelve getrokken word zal ik op de gewoonen tyd en korting betaalen. Zonder Geluk Vaart niemant Wel.”
Op het 18e eeuwse loterijbriefje (eerste eeuw, waarin de Staatsloterij als officiële loterij functioneerde) bekrachtigt/legaliseert Gerrit Loos met zijn handtekening de loterij.

Anna Maria van Schuurman en Belle van Zuylen

1153-150p.jpghandtekening amschuurman

Twee bijzonder geëmancipeerde vrouwen Anna Maria van Schuurman (1607 – 1678) en Belle van Zuylen (1740 – 1805) zijn beiden met een handtekening op de zomerpostzegels 1978 (nvph 1153/54) terecht gekomen.
Anna Maria van Schuurman is als eerste vrouwelijke student in ons land met een zelfportret en haar karakteristieke handtekening op de postzegel geplaatst. Op de postzegel is haar achternaam als Schurmann geschreven, terwijl het woord ‘van’ er als het ware boven zweeft (zie postzegelblogartikel 13 maart 2011).

nvph-1154Belle van Zuylen - 1001 vrouwen

Belle van Zuylen is de pseudoniem van de schrijfster Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerke. Vanwege haar gewaagde uitspraken was het als vrouw niet mogelijk haar mening vrij te uiten in de 18e eeuw. Ze schreef in het Frans, de taal van de ontwikkelden in die tijd. Onder invloed van het Franse is het woordje ‘van’ in haar naam veranderd in ‘de’ (zie postzegelblogartikel 17 maart 2013).

500e geboortedag Maarten Luther 1483 – 1546 (nvph 294)

NVPH 1294

Door het opkomende protestantisme is de kerk omstreeks 1500 geknakt. Verbeeld door een donkergrijs gebroken ‘kerkelijke loopbaan’. Luther heeft de kerkscheuring met zijn kritische stellingen veroorzaakt (de scheuring is letterlijk gevisualiseerd). De handtekening van Luther staat gedeeltelijk in de breuk.

Groninger Maatschappij van Landbouw (nvph 1379)

NVPH 1379

De initiatiefnemers van de regionale landbouwverbetering, de heren Geert Reinders (landbouwer op de boerderij ‘Zeewijk’ in Warffum), Westerhof (arts) en Wichers (arts) spraken in 1836 tijdens een zondagse wandeling op de Waddenzeedijk nabij Reinders hooggelegen boerderij over de plaatselijke landbouw problematiek. De boerderij lag aanvankelijk nog in buitendijks gebied van de Noordpolder oostelijk van Warffum.
De drie handtekeningen bekrachtigden de oprichting van de Groninger Maatschappij van Landbouw 150 jaar geleden.

Moderne kunst Cobra-beweging (nvph 1408/10)

nvph-1408nvph-1409nvph-1410

Bij gebrek aan ruimte om de internationale kunststroming van CoBrA (Copenhage, Brussen, Amsterdam) voldoende uit te dragen op de postzegel, heeft ontwerper Jan Bons van het postzegelaanhangsel gebruik gemaakt. Naast het Cobra-slangetje (persoonlijke Cobra-beeldmerkweergave van Appel, Corneille en Constant), titel, techniek en jaartallen, is ook een handtekening van iedere kunstenaar op schilderkundige wijze uitgevoerd op de tab opgenomen.

75 jaar Erasmus-universiteit in Rotterdam (nvph 1412)

nvph-1412

Brieven schrijven - Desiderius ErasmusBrieven schrijven - tekst Desiderius Erasmus

Het lijkt wel of het Rotterdamse bronzen standbeeld van de licht gebogen Desiderius Erasmus al lezend en bladerend in een dik boek voortschrijdt. Op de postzegel is in het donkere vlak van het opengeslagen boek een handtekening van de wijsgeer als een kenmerkend persoonlijk item geplaatst.

100 jaar Oranjevrouwen op de troon (nvph 1455)

1455

De drie handtekeningen van Emma, Wilhelmina & Beatrix verbeelden de persoon, zeggingschap en –kracht van de koninginnen tijdens hun regeerperiode. De handtekening van Juliana ontbreekt!

Joh. Enschedé (nvph 2162/63)

nvph 2162nvph 2162

De oprichter en naamgever van Nederlands oudste (300 jaar) en bekendste drukkerij ‘Johan Enschedé’ is door middel van een handtekening symbolisch aanwezig en daarbij op beide jubileumpostzegels opgevoerd.

Weken van de Kaart-postzegel 2007 (nvph 2518)

nvph02518weken van de kaart handtekening

Op de postzegelrand van de Weken van de Kaart-postzegel 2007 (nvph 2518) met een abstract Tessels zeegezicht signeert schilder-beeldhouwer-dichter Jan Wolkers zijn uniek gedicht ‘De zee schuimt’ met een handtekening in combinatie met een haan.

Weken van de kaart 2006 (nvph 2438)

Karel Appel postzegelvel

appel handtekening

Voor kunstenaars is het heel gebruikelijk een kunstwerk met de naam te signeren.

Vereniging Rembrandt (nvph 2578)

postzegel-collage-VerRembr-VERBETERD

De Vereniging Rembrandt speelt een centrale rol bij de advisering, begeleiding, financiering, behoud en koop van een kunststuk tussen de bezitter en een museum. De handtekeningen op de in het midden geplaatste postzegel én postzegel-velrand vertegenwoordigen de schilders van de kunststukken, waarbij de Vereniging een bemiddelende rol heeft gespeeld (zie postzegelblog-artikels 25-5-2008, 12-11-2008, 3-8-2012).

Dag van de Postzegel (nvph 2768)

Dag van de Postzegel 2010

Op het 25 postzegels tellende proefdrukvel van de 10 cent postzegel (nvph 124) heeft koningin Wilhelmina in november 1924 *) met een handtekening het postzegelontwerp goedgekeurd. De perforatie gaf daarbij een probleem. Bij het aanbrengen van de lijn onder haar naam bleef de kroontjespen in een perforatiegat haken, waardoor een inktvlek is ontstaan. Dit toevallig ontstane kenmerk verlevendigt de authenticiteit én het moment van ondertekening aanschouwelijk.
*) Het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina vond plaats in 1923, terwijl goedkeuringshandtekening in november 1924 is geplaatst (zie postzegelblogartikel 17 september 2010)!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 3,50 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)