De mensenrechten zijn in Iran uitgedacht! - Postzegelblog

De mensenrechten zijn in Iran uitgedacht!

1

Hoewel de Israëlische postzegel reeds op 14 april verschenen is, moeten we toch maar eens wat beter kijken naar het onderstaande motief. Vooral in het kader van de politieke ontwikkelingen in de laatste tijd, is het interessant om hier eens wat dieper op in te gaan.

Het gaat hier om een proclamatie van Cyrus, koning der Achaemeniden ook wel genoemd “de Grote”, gemaakt op een klei cilinder in het Akkadisch spijker-schrift. Cyrus de Grote, staat ook wel bekend als Cyrus II. Hij had een enorm groot rijk van ongeveer 559-530 voor Christus, geografisch gesitueerd in het gebied van het hedendaagse Iran en ver daarbuiten. Omhuld door tal van legenden over deze Perzische koning, zijn er ook spijkerschrift kleitabletten uit deze periode, die verslag doen van de historische feiten. Zijn bijnaam was “de Grote” of “de Oudere”, leefde van ca. 576 – 529 v.C., stichter van het Perzische rijk van de Achaemeniden. Na zijn vader opgevolgd te zijn in 558, kwam hij in 553 tegen zijn grootvader in opstand. Hij versloeg hem in 550 en veroverde diens residentie Ecbatana (Hamadan). Hij bouwde een nieuwe residentie, Pasargadae bij Persepolis, en breidde het rijk nu, als leider van de Perzen, snel uit door zijn overwinning op Croesus, de koning van Lydië (546), de annexatie van de Griekse steden in Klein-Azië en vooral door zijn zege op Nabonidus (539), waardoor Babylonië, Assyrië, Fenicië en Palestina onder Perzisch bestuur kwamen. Na nieuwe veldtochten in het noorden en oosten strekte het enorme rijk zich uit van Indië tot aan de Egeïsche Zee en van de Zwarte Zee tot aan de Perzische Golf. Voortreffelijke georganiseerd, grotendeels opgebouwd door Darius I, onder leiding van de provinciale gouverneurs (satrapen). Goede wegen, vanuit de hoofdstad Soesa maakte het hele land bereikbaar voor boden en kooplieden. Een wijs en tolerant bewind hield deze lappendeken van volkeren circa 200 jaar bijeen.

Na de vestiging van zijn gezag respecteerde Cyrus de eigen manier van leven, de godsdienst en gebruiken van zijn nieuwe onderdanen. Zo stond hij de vroeger naar Babylon gevoerde joden toe terug te keren en hun tempel te herbouwen. Hij sneuvelde in een campagne tegen de Massageten (Scythen) en werd in Pasargadae in een thans nog behouden graf begraven.

Cyrus liet twee zoons na: Cambyses II, die hem opvolgde, en Smerdis Cyros liet de kleicilinder maken om enkele zaken duidelijk te maken. Het legt rekenschap af over de met hevig geweld gepaard gaande troonsbestijging en wijt dat aan goddelijke predestinatie en voorziening. De Goden zijn ook de oorzaak van zijn militaire expansiepolitiek, met als gevolg de ondergang van het neo-Babylonische Koninkrijk onder Koning Nabonides. Zijn voorganger Nebuka-dnezar de tweede, had in 586 voor Chr. Jerusalem veroverd en de tempel vernield. Hij stuurde het Joodse volk in ballingschap. De verbanning van de Joden eindigde met hun bevrijding door Cyrus. Hij liet de tempel weer opbouwen en verklaarde dat alle mensen het recht hebben hun eigen religie uit te oefenen. Alle rassen zijn gelijk! De Joden konden weer zonder problemen hun eigen religie uitoefenen en naar Judea terugkeren. Ook dat kun je terugvinden op de antieke klei cilinder die Cyrus liet maken.

Tegenwoordig staat de tekst op deze klei cilinder bekend als het eerste handvest van de mensenrechten. Het is vertaald in de zes officiële talen van de Verenigde Naties. Het is zinvol om ze in het licht van de politieke ontwik-kelingen, met name in de streek waar deze rechten voor het eerst zijn bedacht en gefor-muleerd, nog eens te herhalen:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld.
Artikel 2
Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw bent, welke huidskleur je hebt, welk godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.
Artikel 3
Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.
Artikel 4
Slavernij is verboden

Het is cynisch dat uitgerekend deze regio, waar deze menslievende en rechtvaardige ideeën voor het eerst zijn geformuleerd, nu beheerst wordt door rechteloosheid en barbarisme. Uitgerekend hier worden die mensenrechten met voeten getreden en valt de mensheid terug in een dierlijk bestaan. Cyrus was weliswaar een despoot, maar blijkbaar toch in staat om zijn medemensen op waarde te schatten en te respecteren. Niet alleen de mensenrechten worden met voeten getreden maar ook de archeologische overblijfselen, die herinneren aan deze geweldige hoogstaande culturen worden met de grond gelijk gemaakt.
Cyrus draait zich om in zijn (nog bestaande) graf, ten minste we hopen dat dit nog kan en dat dit ook niet ten slachtoffer is gevallen aan de barbarij.

’t Faktuweeltje
Met dank aan Briefmarkenspiegel,
vertaling  Jos van  den Bosch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
IsraëlNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 4,50 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (1)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)