Het verhaal van Robert Engel - Postzegelblog

Het verhaal van Robert Engel

3

In de nacht van 9 op 10 november 1938 vond in Duitsland de nu befaamde en voor de joden zo rampzalige “Kristallnacht” plaats. Daarbij werden 267 synagogen en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van joden vernield. En zo begon de holocaust….!!!!

Precies vijftig jaar later, in 1988, vond in Toronto de plechtige opening plaats van de Anne Frank Tentoonstelling. De eerste spreker was de voorzitter van het Holocaust Herdenkings Comité, Mr. Robert Engel. Hij begon zijn speech met een welkomstwoord voor de ook aanwezige burgemeester van de toenmalige zusterstad Amsterdam, de heer Ed van Thijn.
Vervolgens ging hij verder en wij citeren: “Ik zal iets over mezelf vertellen. Ik ben een Duitse vluchteling en heb enige jaren in Amsterdam gewoond. In 1942 werd ik door de Nazi’s gearresteerd en naar kamp Westerbork gedeporteerd waar ik heb gewerkt tot we door de Canadezen bevrijd werden.”
Op dat moment rende één van de 800 aanwezigen naar het spreekgestoelte al roepende “Ik ook, ik ook”. De twee omhelsden elkaar en barstten in tranen uit. Ed van Thijn en Robert Engel hadden elkaar weer gevonden…….!!!!

Anne Frank

Haast ontelbaar zijn de verhalen omtrent de bevrijding van Nederland in 1944/45. Iedere provincie, stad dorp of gehucht heeft wel een hele speciale herinnering aan de komst van de bevrijders en ook iedere inwoner ervan heeft een verhaal te vertellen. Hier volgt één van die speciale ervaringen…… opdat wij niet vergeten…

Robert Engel werd op 26 maart 1923 in Berlijn geboren en was o.a. een leerling op de Ober Realschule in Berlijn-Wilmersdorf. In 1938, hij was pas vijftien jaar, werd hij met nog een aantal joodse kinderen op transport gezet naar Amsterdam omdat de situatie voor de joden in Duitsland steeds slechter werd.

Robert Engel

Robert Engel

Zijn vrijheid was maar van korte duur want ook Nederland werd door de Duitsers in 1940 onder de voet gelopen en Robert Engel besloot zich aan te sluiten bij de ondergrondse strijdkrachten. Net één dag voordat hij naar Engeland zou vertrekken, op 2 oktober 1942, werd hij door de Gestapo gearresteerd en in kamp Westerbork gevangen gezet.
Er zijn talloze websites omtrent kamp Westerbork, ook in boeken, maand- en weekbladen en op TV heeft u alles kunnen vernemen wat er in de oorlogsjaren daar gebeurde, wij willen daar nu aan voorbij gaan en gaan weer verder met de bevrijding van 1945.
Het was 3.30 p.m. op 12 april 1945 toen eenheden van No.7 Troop van het B-squadron, ook bekend als het ‘terriër peloton’, van het 8e Reconnaissance regiment onder bevel van Luitenant Ted Sheppard het kamp Westerbork in Drenthe binnenvielen om de bijna 900 gevangenen te bevrijden. De verkennings-troepen werden op de voet gevolgd door troepen van het South Saskatchewan regiment.
De laatsten van de kampgevangenbewaarders hadden daags tevoren de vlucht genomen en Robert Engel was buiten het kamp aan het werk toen de eerste Canadezen in hun Brengun carriers het kamp naderden.
“Een soldaat keek naar beneden en ik nam zijn hand en alles wat ik kon zeggen was Thank you, thank you.” De soldaat glimlachte en zei alleen “it’s OK, it’s OK”, hees hem in de carrier en zij reden langzaam het kamp binnen waar intussen honderden gevangenen naar buiten kwamen. Het konvooi stopte bij het hoofdkwartier onder luid gejuich van de toegestroomde menigte.
Iemand hield een Nederlandse vlag omhoog en men begon het Wilhelmus te zingen, toen God Save the King, de Marseillaise en Hatikvah. Plotseling begonnen de soldaten te zingen: “Wij kenden het lied niet, wij hadden er nog nooit van gehoord, maar realiseerden ons dat het een belangrijk lied was want het werd met zoveel trots naar voren gebracht. Voor mij werd dit het mooiste lied dat ik ooit gehoord heb, zij zongen namelijk “Oh Canada” en wij waren vrij.” Zo beleefde Robert Engel de bevrijding van kamp Westerbork.
Robert Engel keerde terug naar Amsterdam en ging aan de slag in de confectie industrie. Op zijn verzoek werd hem in 1949 het Nederlands Staatsburgerschap verleend.

KONINKLIJKE BOODSCHAP
Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal
Wij bieden u hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot naturalisatie van Margaretha Hindrika Ackerstaff en 19 anderen. De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Soestdijk. 29 October 1949.
JULIANA
WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.,ENZ.,ENZ.
Allen, die dezen zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot de naturalisatie van Margaretha Hindrika Ackerstaff en 19 anderen, die aan Ons een verzoek hebben gedaan, met overlegging – wat betreft de in artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezeten- schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:
……… Frans Joseph Eilering, geboren te Emmen (Drenthe) 13 Maart 1925, ijzervlechter, wonende te Emmen, provincie Drenthe;
3º. Robert Ernst Engel, geboren te Berlijn (Duitsland) 26 Maart 1923, werkzaam in het confectiebedrijf, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;
4º Albertus Geijssen, geboren te Amsterdam (Noordholland) 10 Maart 1908, loodgieter, wonende …….

 

U ziet hier de officiële tekst, hoewel enigszins ‘verkort’ weergegeven.
In het begin van de vijftiger jaren emigreerde hij, net als duizenden Nederlanders, naar Canada. Hij vestigde zich in de Toronto regio en was werkzaam in de mode industrie maar genoot vooral bekendheid en waardering voor zijn werk als voorzitter van het “Holocaust Remembrance Committee of the Toronto Jewish Congress”. Ook bekleedde hij diverse functies in “Scouting Canada” en kreeg in 1995 een onderscheiding voor 40 jaar trouwe dienst.


Elk jaar met kerstmis hielp hij de verkenners om 20.000 dozen met cadeautjes voor behoeftige kinderen klaar te maken en te distribueren. Wij zien hem hier aan het werk in het pakhuis van de Toronto Star’s Santa Claus Fund.

Op 9 november 1995 werd door Canada Post de hier afgebeelde zegel uitgegeven, Scott 1590 met als eenvoudige omschrijving: “The Holocaust” waarop een aantal slachtoffers te zien is van de holocaust.

Wij kennen de namen van deze mensen niet, behalve van één en dat is de jongeman onder op de zegel, die zijn paspoort omhoog houdt waarop duidelijk de letter “J“ van Jood/Jude te zien is.
De naam van deze jongeman: Robert Engel…..!!!!
Hij was aangenaam verrast toen hem de holocaust zegel en FDC, keurig ingelijst, door een vertegenwoordiger van Canada Post aangeboden werd.

Het blijft nog steeds een wonder dat door de ontwerpers van deze zegel, die toegang hadden tot de Rijks archieven in Ottawa en tussen de honderden foto’s juist Robert Engel, een nog in leven zijnde slachtoffer van de holocaust, werd uitgezocht voor deze zegel.

Robert Engel overleed op 16 december 1999.
Er is weinig overgebleven van kamp Westerbork, de wachttoren staat er nog en de rails zijn omgebogen.

Er zal nooit meer een trein van hier vertrekken…..!!! Lest we never forget…..Opdat wij nooit vergeten…!

De schrijver,  Herman Jacobs, van het hierboven opgeschreven artikel, is op 9 april j.l. op 91 jarige leeftijd overleden. Het artikel hierboven had hij al in januari ingezonden, zodat het een plaatsje kon krijgen in mei nummer van de nieuwsbrief van de KNBF. Speciaal om te gedenken!!

KNBF
Nummer 61
Auteur: Herman Jacobs

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Duitsland Nederland Duitse rijk Spoorwegen Tweede wereldoorlogNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (4 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (3) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)