Kracht en sterkte van de Persoonlijke promotie Postzegel - Postzegelblog

Kracht en sterkte van de Persoonlijke promotie Postzegel

8

lege zegelNaar aanleiding van de hele en halve (on)waarheden in combinatie met veronderstellingen in reacties op het artikel ’60 Persoonlijke Van Gogh Postzegels’ van 25 januari heb ik alle Persoonlijke Postzegels (afgebeeld in de Speciale NVPH-catalogus) eens chronologisch gegroepeerd om meer duidelijkheid over deze postzegels te krijgen. Daarbij kwamen structurele kenmerken van Persoonlijke Postzegel voor mij boven water.

Nederland verandert, PostNL evolueert op een uitgekiende en innovatieve wijze met persoonlijke Postzegels mee! Het al maar meer toenemend

 • individualistisch handelen en denken van de huidige ik-maatschappij in combinatie met
 • de eenvoudige bediening van het digitale fototoestel

geeft personen en bedrijven de mogelijkheid via postzegels aan ego-verheerlijking en bedrijfspromotie te doen. De Persoonlijke Postzegel blijkt hierbij als sociaal medium een uitstekend middel te zijn om je zelf of je bedrijf met zijn product in het centrum van de publieke belangstelling te plaatsen.

Officiële én alternatieve postzegeluitgiftebeleid van PostNL

Het PostNL-postzegeluitgiftebeleid bestaat momenteel uit twee sporen: het officiële én het alternatieve postzegeluitgiftebeleid.

 1. Het officiële postzegeluitgiftebeleid: uitgifte van gelegenheidspostzegels en langlopende postzegels, waarbij PostNL zelf bepaalt en zelf de
  aansturing regelt. Deze postzegels komen naderhand alle in de NVPH-catalogus terecht.
 2. Het alternatieve postzegeluitgiftebeleid van Persoonlijke Postzegels (PP’s, vastkader-postzegels): deze postzegels worden op initiatief van personen, verenigingen, musea, posterijen, bedrijfsleven, stichtingen of instanties bij het postbedrijf aangevraagd. PostNL regelt tegen betaling met de initiatiefnemers de aansturing.

nepv2172nepv2182

Aan de uitgifte van Persoonlijke Postzegels zijn op 20 mei 2003 twee postzegelvelletjes van tien postzegels met een gepersonaliseerde tab vooraf gegaan (nvph 2172/81 & nvph 2182/91).

4 individuelePP

De kaderkleur rondom de afbeeldingen verschilt, waardoor er alleen al van dit ene velletje maar liefst tien verschillende PP’s afkomstig zijn. Het groot aantal PP’s met verschillende kadervullingen, waarin vanaf 2006 tot heden ontzaglijk veel zelfgekozen afbeeldingen in opdracht van particulieren en/of van het zaken- of bedrijfsleven terecht zijn gekomen. Het gevolg hiervan is dat men onmogelijk compleetheid van PP’s kan nastreven!

Verscheidenheid in Persoonlijke Postzegel

Persoonlijke Postzegels (PP’s) zijn in twee varianten aangemaakt en uitgegeven.

Variant 1

PP [a]

Bij de eerste variant bezit de frankeerzegel links een gepersonaliseerd aanhangsel (tab).
Bij de eerste introductie van deze acht PP’s zijn PostNL (5x), sportorganisatie (2x) en gezondheidzorg (1x) als opdrachtgevers of initiatiefnemers te onderscheiden.

Variant 2

PP [b]

Bij de tweede variant wordt de frankeerzegel en het gepersonaliseerde gedeelte niet meer gescheiden, maar geïntegreerd in één postzegel. Een sub-groep van de PP is die van de particulieren. De persoonsgebonden afbeeldingen van deze groep omvatten meestal foto’s van baby’s, huwelijksfoto’s en foto’s van een nieuw[e] huis of auto in geringe oplagen.
Bij de eerste introductie van deze vijftien geïntegreerde PZP’s zijn o.a. de volgende opdrachtgevers te onderscheiden: sportorganisatie (3x), filatelie/PostNL (7x), museum (1x) en bedrijfsleven (2x).

Rasterherhalingen

PP [c]

Van een aantal PP’s zijn rasterherhalingen in de NVPH-catalogus terecht gekomen. Ongetwijfeld hangt het opnieuw opvoeren van een postzegel met een al eerder verschenen rasteruitvoering samen met gegomd of ongegomd zijn van de postzegel of wellicht ook het verschil in papierdikte van de postzegel.
Bij de eerste introductie van deze elf geïntegreerde PP’s (dus herhaling raster-uitgave) zijn o.a. de volgende opdrachtgevers of initiatiefnemers te onderscheiden: museum(1x), filatelie/PostNL (7x) en natuurorganisatie (2x).

Half-fabricaten 

3 blanco PPzegels

De PP-postzegelvelletjes worden als half-fabricaten door Joh. Enschede in offset met een kader-bedrukking met frankeerwaarde of waarde-aanduiding gegomd of zelfklevend afgeleverd. Via een geavanceerde printer worden digitaal aangeleverde afbeeldingen binnen het postzegelkader aangebracht door een drukkerij in opdracht van PostNL. De kwaliteit van deze afdrukken komt met foto’s uit de tijdschriften als Margriet en Libelle overeen.

 • Het aantal afbeeldingen, dat in de loop der jaren in grote verscheidenheid in PP-kaders is aangebracht, is onoverzichtelijk groot. Het nastreven van compleetheid van alle PP’s is een onmogelijkheid.
 • Bij de introductie van een nieuw PP-postzegelkader of een andere frankeerwaarde voor een PP wordt er slechts één PP van de nieuwe PP-emissie in de NVPH-catalogus opgenomen.

Kracht en sterkte van de PP

Bij het overzien van de rubriek ‘Persoonlijke producten’ in verschillende edities van het kwartaaltijdschrift Collect van PostNL van het laatste decennium blijkt dat er meermalen populaire PP-postzegelonderwerpen aan de orde komen, die goed in de markt liggen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan Anton Pieck, Donald Duck, historische buitenplaatsen, Nederlandse zoogdieren, zeehelden, Nederlandse vuurtorens, koninklijke echtparen en strippostzegelvelletjes Paparazzo. Al deze reeksen zijn alleen in abonnement via een maandelijks aflevering verkrijgbaar, Toch zijn er ook talrijke PP-emissies zonder abonnement verkrijgbaar.

Niemand is uiteraard verplicht (alle) PP’s te kopen. Leven is afwegingen en/of keuzes maken. Keuzes maken is een eeuwigdurend geldend fenomeen, dat zelfs voor postzegelverzamelaars opgaat bij de afweging: “Verzamel ik alleen de officieel uitgegeven postzegels of ook de alternatieve emissies?” Kiest hij voor de officiële emissies, dan is hij goedkoper uit. Bij de keuze voor beide is het antwoord duidelijk, maar . . . onder de PP-emissies komen geregeld bijzonder aansprekende onderwerpen voor. De verzamelaar wordt met de verleiding geconfronteerd! Dit is de kracht en sterkte van de PP’s!

 • Alle kaders/frames van Persoonlijke Postzegelproducten die vanaf 2003 in het PostNL-kwartaaltijdschrift Collect zijn opgevoerd, zijn alle op de
  afgebeelde PP-uitgiften gebaseerd.
 • Alle PP’s zijn in Groningen bij de Collect-club verkrijgbaar (geweest), sommige ook bij Bruna en/of PostNL-vestigingen in plaatselijke winkels.
 • NVPH heeft apart een catalogus uitgegeven, waarin Persoonlijke Postzegels nader worden gecatalogiseerd. Er is zelfs een vereniging die zich specialiseert in PP’s: Vereniging van Persoonlijke Postzegel Verzamelaars (VPPV).

PP-catalogus

Een deel van alle PP’s komt in albums en collecties terecht vergelijkbaar met postzegels uit het officiële PostNL-uitgifteprogramma. PP’s voorzien toch ook erg in de behoefte van verzenders (bijzonder vaak zelfs van niet-postzegel-verzamelende-personen) om deze postzegels écht als frankeerzegels te gebruiken. Reden? Het postzegelonderwerp spreekt hen bijzonder aan. Het kan bijvoorbeeld Nijntje, vlinders of Jersey Boys zijn of zoals op dit moment Vincent van Gogh.
Naar aanleiding van toetsing van dit artikel kreeg ik van een nauw bij het uitgiftebeleid betrokken PostNL-medewerker het volgende te horen: “Bate, ik denk dat je de grootte en omvang van de groep van ‘niet-postzegel-verzamelende-personen’ sterk onderschat. Zij frankeren hun poststukken geregeld met hen aansprekende PP’s!”

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 2,60 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (8) Schrijf een reactie

 • Stampertje op 15 februari 2015 om 09:20

  En toch blijft het beleid van de NVPH mbt opname in de catalogus bizar.

  Daarbij gaat om zegels in het genoemde spoor ‘a’. Zegels in spoor ‘a’ behoren in deze categorie gegeven het feit dat uitgifte ervan door PostNL zelf bepaald en aangestuurd is (zoals beschreven). Daarmee zijn het ‘officiele uitgiften’, en komen ze alle in de catalogus. Ok, dat is helemaal helder.

  Maar… als dergelijke spoor ‘a’ zegels toevallig van een PP kader worden voorzien, dan zijn het plots blijkbaar geen spoor ‘a’ zegels meer. Met een PP kader komen ze namelijk NIET alle in de catalogus.

  Spoor ‘a’ zegels met een PP-kader zijn GEEN spoor ‘b’ zegels, daar deze NIET door derden bij PostNL zijn aangevraagd.

  Ik concludeer daarom dat er een derde spoor is, of beter: dat NVPH zelf een twee-sporen beleid voert mbt tot hele echte, officiele spoor ‘a’ uitgiften. Een deel van de spoor ‘a’ uitgiften wordt door NVPH onder het tapijt gemoffeld, enkel vanwege het feit dat een deel van het plaatje op de zegels ook in spoor ‘b’ wordt gebruikt (namelijk het PP-kader).

  Mocht PostNL besluiten al haar officiele uitgiften vanaf nu van een PP kader te voorzien, dan hebben we – als NVPH dit beleid consequent volhoudt – nooit meer een nieuwe catalogus nodig. En daarmee zou NVPH het verzamelen van officiele uitgiften van Nederlandse postzegels definitief afgesloten verklaard hebben.

  De NVPH moet dit beleid echt eens wat beter tegen het licht houden, want dit klopt niet. Klopt echt niet…

 • Jos van den Bosch op 15 februari 2015 om 11:34

  Waar zit het probleem? Het probleem zit hem in het feit dat Post/NL zelf opdrachtgever is van raster uitgaven. Immers: “Bij de eerste introductie van deze elf geïntegreerde PP’s (dus herhaling raster-uitgave) zijn o.a. de volgende opdrachtgevers of initiatiefnemers te onderscheiden: museum(1x), filatelie/PostNL (7x) en natuurorganisatie (2x)”.Zij geven blijkbaar opdracht aan zichzelf. Is dit de truc om toch in de catalogus terecht te komen?
  Of is het gewoon een methode om de ontwerpkosten enorm te drukken en snel inkomsten te vergaren?

 • Lars op 15 februari 2015 om 12:05

  Een paar jaar terug zei de NVPH dat ze alle door PostNL uitgegeven PP’s die voor nominaal via de postkantoren/bruna’s te krijgen zijn zouden opnemen in de speciale catalogus. Hieronder vallen bijvoorbeeld de eerste zegels van een serie waarvoor je voor de overige een abo moet nemen.
  Dat in de speciale catalogus zetten hebben ze ook gedaan, zoals bijvoorbeeld de DAF-zegel. Maar nu zijn al deze zegels weer uit de catalogus gezet.
  Werden het de NVPH er te veel?

  Persoonlijk vind ik het prima dat al deze zegels niet meer in speciale catalogus komen. (Al heb ik hierover niet veel recht van spreken, want ik koop die catalogus toch nooit. Ik hoef al die Antilliaanse plaatjeszegels er niet bij te hebben.)

 • Stampertje op 15 februari 2015 om 13:05

  Begrijp me niet verkeerd: ook ik denk dat er maar weinig verzamelaars van officiele uitgiften op bijv 60 Van Gogh zegels zitten te wachten. Dus in die zin is het voor verzamelaars die volgens de NVPH catalogus compleet willen zijn een zegen dat ze er straks niet in staan.

  Maar: leidraad tot opname in de catalogus zou de wijze van uitgifte en het toegstane gebruik van de zegels moeten zijn (ofwel: het ‘officiele karakter’) en NIET het eventuaal bestaan van een artificieel PP-kader als onderdeel van het zegelbeeld. Ofwel, er moeten POSTALE redenen en eventuele wettelijke gronden ten grondslag liggen aan het NVPH opnamebeleid, en niets anders.

  Dat was ook altijd zo, maar dit is met de introductie van die PPs losgelaten. Ik weet niet helemaal waarom, hoewel ik me kan voorstellen dat verzamelend Nederland flink in opstand was gekomen als die enorme hoeveelheid spoor ‘a’ zegels met een PP-kader wel integraal in de catalogus was opgenomen. We hebben het tenslotte over zo’n 200 zegels extra PER JAAR.

  Ik zou zeggen: was die opstand maar gekomen, dan zaten we nu mogelijk niet met dit rare schemergebied, wat Nederland m.i. echt in het rijtje Manama en Guyana plaatst. Ik vind het echt heel jammer dat de NVPH hier niet wat krachtdadiger acteert en heeft geacteerd. De redenen daarachter zijn mogelijk economisch van aard, maar het zou PostNL mogelijk hebben kunnen doen besluiten verder maar van dit soort achterdeurzegels af te zien. PostNL weet heel goed dat verzamelend Nederland voor hen een hele belangrijke, en gratis, bron van inkomsten is. Dat willen ze vast niet verliezen.

 • Stampertje op 15 februari 2015 om 14:12

  Over dat “ik koop de catalogus toch nooit” overigens een vraag. Weet iemand hoe het zit met de interesse in die catalogus? Het viel me namelijk op dat de in de catalogus genoemde oplagen van de zogenaamde blauwdrukken een flinke dalende trend laten zien. Vanaf 2005 (BD2) was de oplage steeds tussen de 14.000 en 20.000, meestal 16-18.000. De oplage van BD12 (en dus tevens van de nieuwste speciale catalogus) is ineens een heel stuk lager: slechts 9.000. Daarbij bedenkend dat de DVD versie niet meer wordt verkocht, is mijn vraag: gaat het echt zo hard achteruit met de interesse in het verzamelen van (nieuwe) Nederlandse postzegels? Of is internet voor een deel de veroorzaker?

 • Lars op 16 februari 2015 om 15:49

  @Stampertje, Wat ik van een andere verzamelaars hoor is dat ze de speciale catalogus niet meer kopen, omdat ze net als mij de overzeese gebiedsdelen er niet (meer) bij hoeven. Ze verzamelen gewoon nog steeds Nederland en kopen nu de junior catalogus.

 • bate hylkema op 16 februari 2015 om 21:11

  Ongetwijfeld heeft u zondagmiddag 15/1 als postzegelbloglezer ook gemerkt dat vanaf ongeveer 15.00 uur postzegelblog.nl vanwege een technisch probleem ongeveer 20 uren aaneen onmogelijk is geweest een reactie aan dit artikel te verbinden.

  Toch hoop ik nog van ter zake deskundigen inzichtelijke info in het kort te ontvangen over de reden van rasterherhalingen van PP’s.

 • hennepnetel op 17 februari 2015 om 17:29

  Rasterherhalingen???

  Lijkt nogal op moiré!

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)