Beste Speech van Nederland - Postzegelblog

Beste Speech van Nederland

4

De NPO organiseerde de verkiezing van de“Beste Speech van Nederland” Voor de finaleronde waren zes speeches uit verschillende tijdvakken geselecteerd. Meer dan 5000 bezoekers van de website NPOGeschiedenis.nl deden mee aan de verkiezing. Ik ging op zoek naar postzegels van deze redenaars.

 

Hieronder volgt de uitslag van de NPOverkiezing van de “Beste Speech van Nederland”.
1. Rudolph Cleveringa: Protestrede tegen ontslag Joodse collega’s (26 nov. 1940)36%
Cleveringa’s toespraak werd bekend als het eerste openbare verzet tegen de Duitse bezetter tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Op dinsdag 26 november 1940 verving Cleveringa zijn ontslagen Joodse
collega Meijers. In plaats van een college hield Cleveringa een protestrede, die door de studenten
met luid applaus werd ontvangen. Cleveringa werd vanwege zijn toespraak gearresteerd, en een half
jaar vastgehouden. De tekst van zijn lezing werd door studenten verspreid en werd daarmee één van
de eerste “illegale pamfletten”. De protestrede van Cleveringa wordt nog jaarlijks herdacht met de
zogenaamde “Cleveringa-lezing”. Een stukje uit zijn redevoering: ”Ik zeide u niet over mijn gevoelens te zullen spreken; ik zal mij eraan houden, al dreigen zij als kokende lava te barsten door al de spleten welke ik bij momenten de indruk heb dat zich, onder de aandrang daarvan, in mijn hoofd en hart zouden kunnen gaan openen.’’Hieronder ziet u een postzegel van “Beste Speechschrijver”(en moedig persoon)
Cleveringa en de persoon wiens ontslag de aanleiding was om deze speech uit te spreken, zijn Joodse collega Professor Mr. E.M. Meijers, de grondlegger van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

2. Aletta Jacobs: Feestrede bij invoering algemeen vrouwenkiesrecht (27 sept. 1919) 22%
In 1916 buigt de kamer zich over het voorstel tot Grondwetswijziging. Met deze wijziging zou ook het
kiesrecht worden aangepast. Ondanks de enorme inzet van de vrouwenbeweging krijgt de vrouw met de
nieuwe grondwet in 1917 nog geen stemrecht. Wél mogen vrouwen vanaf dit moment gekozen worden. Wel is het met de nieuwe grondwet mogelijk om met een gewone wet het kiesrecht te realiseren. Dit gebeurt twee jaar later, op 8 september 1919 wordt dan toch eindelijk het vrouwenkiesrecht werke-lijkheid.
Op 27 september in hetzelfde jaar wordt dit gevierd met een groot feest in het Concertgebouw in
Amsterdam. Zij spreekt hier de menigte toe met de memorabele woorden: “Vreest niet de Vrouw der
toekomst, Broeder!” Juist deze woorden zijn zeer typerend voor Aletta Jacobs haar visie. In tegenstelling tot andere feministische tijdgenoten zag zij ‘de man’ nooit als vijand.
Van Aletta Jacobs vond ik twee postzegels in de serie De Canon van Nederland uit 2007. De Canon-commissie heeft Aletta Jacobs erkend als een van de vijftig essentiële onderwerpen voor de Nederlandse geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Op de eerste postzegel staat het portret van Aletta, op de 2e zegel is ze aan het demonstreren voor Vrouwenkiesrecht.

3. Prins Claus: “Declaration of the tie”–protest tegen de stropdas (19 dec. 1998) 16%
In de laatste jaren van zijn leven had prins Claus regelmatig maling aan het protocol. Tijdens de
uitreiking van de Prins Claus Prijzen op 9 december 1998 trachtte hij een stropdassenrevolutie te
ontketenen. De Prins-gemaal sprak in zijn speech over een ‘slang om de hals’ en wierp zijn stropdas
met een zwierig gebaar op de grond. Zijn toespraak is de geschiedenis ingegaan als ‘The declaration
of the tie’. Tegenover onder andere koningin Beatrix, een reeks ambassadeurs en invloedrijke politici
sprak hij de volgende woorden: “Stropdasdragers aller landen verenigt u: werpt het touw af dat u hindert! Zet uw nek op het spel! Bevrijdt u en waagt u in het openboordenparadijs.” Op deze postzegel zien we een jonge Prins Claus nog met stropdas.

4. Joop den Uyl: Tv-toespraak n.a.v. oliecrisis (1 december 1973)11%
De minister-president stelde ook het energietekort in de wereld aan de kaak. Een probleem dat volgens hem alleen maar groter zou worden, als er niets veranderde. “Ik wees er al op dat de crisis van vandaag, dat energietekort waar we mee te maken hebben, schoksgewijs tot uitdrukking brengt dat energietekort, dat er eigenlijk al was in de hele wereld. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen doorgaan met het verbruik van beperkte voorraden brandstoffen en grondstoffen zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Daardoor zal het bestaan veranderen. Bepaalde vooruitzichten vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden”, aldus Den Uyl. Een gevolg van de oliecrisis wasde “autoloze zondag” hier te zien op een postzegel (fietsen op de snelweg).

5. Johan van Oldenbarnevelt: Laatste woorden vóór onthoofding (13 mei 1619) 9%
Johan van Oldenbarnevelt is vooral bekend geworden als raadspensionaris van de Staten-Generaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In feite was hij de eerste minister-president van Nederland. Lange tijd werkte Van Oldenbarnevelt samen met Maurits van Oranje, maar door een politiek conflict met de prins werd hij veroordeeld tot executie. Daar sprak hij zijn illustere laatste woorden: ‘Maak het kort, maak het kort’. Maar daarvoor maakte hij nog een kort politiek statement, waarmee zijn laatste woorden als een ultieme toespraak gezien kunnen worden. Op 13 mei 1619 werd van Oldenbarnevelt op het Binnenhof in Den Haag op 71-jarige leeftijd onthoofd. De 71-jarige Van Oldenbarnevelt liep met een stok, vergezeld van zijn knecht naar het schavot. Hij verhief zijn stem en sprak: ‘Mannen geloof niet dat ik een landverrader ben. Ik heb oprecht en vroom gehandeld als een goed patriot en zo zal ik sterven”.

6. Koningin Juliana: Pacifistische toespraak voor Amerikaans Congres (1 april 1952) 6%
De Nederlandse regering was in rep en roer door de redevoering van Juliana. Achter de schermen raakten de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Stikker en de Nederlandse koningin met elkaar in conflict over de inhoud. Juliana weigerde de speech voor te lezen die door de regering voor haar geschreven was. “Ik heb mijn redevoeringen al gemaakt” zei ze. Tegen die teksten heeft de regering toen grote bezwaren gemaakt. De koningin heeft het vervolgens heel hoog gespeeld. Ze dreigde niet naar Amerika te gaan als ze daar haar eigen redevoeringen niet mocht houden. Daarvoor is het kabinet gezwicht.” Na haar speech kreeg Juliana een staande ovatie van ca. 2 minuten van het Congres.
Hieronder ziet U de Inhuldigingspostzegels van (de nog jonge) Koningin Juliana in 1948. Vier jaar later was zij dus al “rebels” en sprak zij haar eigen redevoering uit in het Congres.

Bron: NPO-Geschiedenis

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland Tweede wereldoorlogNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Willem Hogendoorn spaart de thema’s Leiden en politie en is erelid van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Reacties (4) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)