Het onrechtmatige deel van een geldstroom van de kinderzegels - Postzegelblog

Het onrechtmatige deel van een geldstroom van de kinderzegels

5

Logo Stichting KinderpostzegelsIs het u ook bekend dat de Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN) jaren aaneen minder geld ontvangt met de uitgave van kinderpostzegels dan PostNL?! Wellicht dat u zich hierbij meteen afvraagt: “Hoe kan dat, is dat algemeen bekend en is dat geoorloofd?”


Kinderpostzegeluitgave in historisch perspectief

 • “Hoe kan dat?” In 1923 is met/door de liberale regering bij Koninklijk Besluit (KB) wettelijk vastgesteld/afgesproken dat de postzegelaanvragende partij alle (on)kosten samenhangende met de uitgave van weldadigheidspostzegels Voor het Kind betaalt.
 • “Is dat algemeen bekend?” De in het KB vastgelegde wettelijke afspraak is met de verzelfstandiging/privatisering van PTT in 1989 ongeldig geworden. SKN (als afhankelijke PTT-partner) heeft hieraan weinig ruchtbaarheid gegeven ondanks het onwettig in standhouden van de KB-verordening door PTT (PostNL). SKN wil (durft) haar eigen belang niet te schaden en PTT/PostNL voor de voeten te lopen.
 • “Is dat geoorloofd?” Nee, PTT (PostNL) continueert op onwettige gronden nog steeds tot op de dag van vandaag een KB-afspraak van 1923.
 • Inhoudelijke achtergrondinfo van de eerder geplaatste antwoorden: “PostNL ontvangt op onjuiste gronden meer geld uit de kinderzegelactie dan SKN.”

Twee geldstromen

Met de uitgave van de jaarlijkse reeks kinderpostzegels zijn steeds twee geldstromen aanwezig.

 • Met een kinderzegel als frankeerzegel kan een poststuk gefrankeerd worden. Met het frankeerbedrag ontstaat de eerste geldstroom van de kinderpostzegels.
 • Met de bijslag van kinderzegels worden goede doelen voor kinderen in binnen- en buitenland betaald. Het bijslagbedrag vormt de tweede geldstroom van de kinderzegels.

Het frankeerbedrag

nvph-1389NVPH 1391

De kinderzegels 1987 kregen voor het eerst concurrentie van de Decemberzegels 1987 op de kerst- en nieuwjaarspost!

Vanaf 1987 (met de uitgifte van de goedkopere Decemberpostzegels) worden de kinderpostzegels voor frankering van de kerst- en nieuwjaarspost steeds minder gebruikt. Resultaat? Kinderpostzegels, die door de scholenactie nog steeds in grote getale worden gekocht, komen feitelijk niet meer op de najaarspost voor. Ze komen jaar na jaar ongebruikt in de bekende la terecht. Het hiermee samenhangende en niet-gebruikte frankeerbedrag krijgt PostNL ieder jaar weer opnieuw geheel gratis en voor niets geld in de schoot geworpen.

nvph-1167.jpg

Inderdaad ook de door postzegelverzamelaars gekochte kinderzegels kwamen vanaf het begin van de uitgifte van kinderpostzegels in1924 ook al ongebruikt in de albums terecht. Voor deze ontzaglijk grote én gratis financiële inkomstenstroom hoeft PostNL helemaal geen diensten te verrichten om poststukken van A naar B te vervoeren.Deze door kinderzegels en filatelisten gecreëerde en (wettelijk) geoorloofde bron van inkomsten stelt PostNL bijzonder op prijs in een tijd van bezuinigingen, innovatie en inkomstenachteruitgang.

Kinderpostzegels 1924 t/m 1988 en erna!

Tot en met 1988, toen het Nederlandse postbedrijf PTT op 3 januari 1989 geprivatiseerd werd (verzelfstandiging PTT, nvph 1420), was er wettelijk geen vuiltje aan de lucht. De met frankering en bijslag verbonden geldstromen kwamen volgens de vastgelegd afspraken van het Koninklijke Besluit op de juiste plek terecht.

141.jpgNVPH 1415 - 1988

In de tussenliggende periode van beide kinderpostzegelseries kwamen de geldstromen wettelijk op de juiste plek terecht.

In een publicatie in het Staatsblad uit 1923 staat een Koninklijk Besluit. Dit KB ‘regelt-op-wettelijke-wijze’ de uitgifte van weldadigheidspostzegels Voor het Kind. Dit KB stelt vanaf 1923 (met de uitgifte van de Toorop-postzegels als eerste emissie, nvph 134/35) de uitgifte van kinderpostzegels tot en met 1988 veilig!

Staatsblad 1923

In het begin van de 20e eeuw maakten de liberalen op regeringsniveau de dienst uit. Hun credo was het persoonlijk initiatief. De regering stemde na veelvuldig en herhaald verzoek er uiteindelijk mee in bijslagpostzegels uit te geven. De bekroning van dit standpunt is het KB van 8 december 1923. De aan de postzegeluitgifte verbonden kosten komen voor rekening van de postzegel-aanvragende-partij’. Nader omschreven: ontwerp-, druk-, distributie-, administratie- en vernietigingskosten dienen door de aanvrager betaald te worden!

nvph-1420

Op 1 januari 1989 wordt PTT geprivatiseerd (nvph 1420). Op die datum wordt het KB van 1923 ongeldig. Onderhandelingen tussen de drie fondsenwervers (van kinderzegels, zomerzegels en Rode Kruis-postzegel) en PTT werden over de ‘KB-ongeldigheidsverklaring’ geopend. De fondsen wilden tijdens de onderhandelingsronden met PTT het ‘persoonlijk-initiatief’ uit de twintiger jaren (dat toen duur betaald moest worden) ter discussie stellen. Ze wilden geheel of gedeeltelijk van de voor hen geldverslindende voorwaarden en bepalingen verlost worden. Overeenstemming met PTT kon niet verkregen worden. De zinsnede uit artikel I van het KB “. . . en waarvan de opbrengst, na aftrek van . . . de kosten van aanmaak, administratiekosten en eventuele andere kosten, uit de uitgifte voortvloeiende, . . “ is het breekpunt geweest. De besprekingen tussen de fondsenwervers en PTT (als broodheer) zijn afgebroken en beëindigd. Vanaf 1989 bestaat er tussen de drie fondsenwervers en PTT (als broodheer) een status quo!

nvph-1435

Met de uitgave van deze kinderzegelserie ontving PostNL ten onrechte voor het eerst op onwettige grond een deel van een geldstroom!

PostNL beurt vanaf 1989 tot op dit moment anno 2013 op onwettige en onrechtmatige gronden nog steeds bijslaggelden van de kinderpostzegels! Bij deze geldstroom moet ook nog de geoorloofde ‘frankeergeldstroom-van-niet-gebruikte-kinderpostzegels’ worden opgeteld. Conclusie? PostNL krijgt vanaf 1989 op onterechte gronden meer geld binnen met de jaarlijkse uitgave van kinderpostzegels als het SKN.
Een kip met gouden eieren moet je als postbedrijf uiteraard niet slachten (in plaats van die van de zomerzegels [zie laatste deelhoofdstuk]).

Verantwoording: ieder het zijne!

Omdat ik met mijn werk vroeger veel met kinderen en jeugdzorg direct en indirect in aanraking kwam, voel ik me nu jeugdzorg het financieel steeds moeilijker krijgt moreel verplicht meer ruchtbaarheid aan een geldstroom te geven, waar jeugdzorg recht op heeft en die op onwettige gronden er niet terechtkomt! Wettelijk én ethisch is het onverkoopbaar dat PostNL nog steeds halsstarrig rechten ontleend aan een ongeldig en verlopen KB uit 1923!
Het hulpbehoevende kind heeft er op juridische gronden recht op!

Zomerzegelemissies 1935 t/m 2010

In 2011 is ook een postzegelemissie niet voortgezet, namelijk die van de zomerzegels. De laatste zomerpostzegelserie is in 2010 uitgegeven (75e emissie). Reden van deze beëindiging?

 • PostNL wilde in 2011 naast de traditionele vaste emissies [als MooiNL-zegels, Da’s-toch-een-kaart-waard-zegels, GrenzeloosNL-zegels, Kinderzegels en Decemberzegels] per jaar meer ruimte en vrijheid creëren voor de uitgifte van eenmalige, bijzondere gelegenheidszegels.
 • De oplossing voor PostNL? Een jaarlijks vaste emissie opofferen, namelijk die van de zomerzegels.

75e Zomerz

De paarsgekleurde rouwrand verbeeldt op passende wijze het postume afscheid van de zomerpostzegels, die in de periode 1935 – 2010 zeventig keer zijn uitgegeven. Tijdens de 2e Wereldoorlog zijn in 1942, 1943, 1944, 1945 en 1946 geen zomerzegels verschenen.

Genodigden zomerzegels

Bij de postzegelpresentatie op het landgoed Groenevecht in Breukelen op 27 april 2010 hadden o.a. de ‘zomerzegel-helden’ er nog geen flauw idee van dat deze serie zomerpostzegels de definitieve afsluiting van de uitgifte van de zomerzegels zou betekenen:

 • Mies Bouman [1] en Dick Bruna (door verhindering afwezig) hebben de nieuwe zomerzegels persoonlijk ontvangen, de hierna volgende personen hebben namens de resterende ‘zomerzegel-helden’ het velletje in ontvangst genomen.
 • Liesbeth List [2], Shireen Strooker [3] & Kitty Courbois [4] als vriendinnen van Ramses Shaffy.
 • Willeke Alberti [5] & Tonny Alberti [6] als dochter & zoon, Ria Alberti [7] als weduwe van Willy Alberti.
 • Flip van Duyn [8] als zoon van Annie M.G. Schmidt.
 • Jan Blankers [9] als zoon van Fanny Blankers-Koen

Gewogen en te licht bevonden

Waarom juist de zomerzegels? Vooral het laatste decennium liepen de oplagen van de zomerzegels per jaar voortdurend achteruit. Voor PostNL dé aanleiding deze emissie te verwijderen uit het officiële jaarlijkse emissieprogramma. Als alternatief mocht het Nationale Ouderenfonds (NOf) zomerzegel voortaan in de Persoonlijke Postzegel-uitvoering uitgeven. Wellicht dat ook deze PP-uitvoering op termijn zal verdwijnen. Volgens NOf is de emissie 2014 nauwelijks kostendekkend!

Het afserveren van de zomerzegel in 2011 door PostNL heeft ook ietsje met het financiële aspect van de emissie te maken. De inkomsten van de zomerzegels zijn voor het Nederlandse postbedrijf in de loop der jaren steeds geringer (en daardoor onaantrekkelijker) geworden.

Het door tariefsverhogingen, reorganisaties en innovatief re[a]gerende postbedrijf PostNL, dat door postzegelprijs en pakjes zich financieel staande weet te houden, heeft voor ons als consument nog meer-weinig aantrekkelijkst in petto (volgens krantenberichten van 5 augustus):

 • Weer een postzegelprijsverhoging: deze nieuwe prijsstijging is afhankelijk van berekeningen van de Autoriteit Consument en Markt, die binnenkort een nieuwe maximumprijs vaststelt, welke PostNL mag rekenen. Bij een daling van het aantal verstuurde brieven met 10 % kan de prijs van een postzegel met 7 % omhoog, wat neer zou kunnen komen op nog eens 4 cent erbij naar 68 cent per brief.
 • Opnieuw beperking sorteercentra: het aantal sorteercentra is de laatste jaren al verminderd van 260 tot 148. Volgens recentelijke inzichten zal het nog maar 100 nodig hebben.

Met deze financiële en beperkende aanpassingen prijst PostNL zich (steeds) nog meer uit de markt, waardoor brievenbussen nog minder zullen worden gevuld. Waar zal deze vicieuze cirkelgang op termijn toe leiden? Heeft u een idee?

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland KinderpostzegelsNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 3,20 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (5) Schrijf een reactie

 • Philip S op 21 september 2014 om 16:55

  Ik vraag me af hoelang de Decemberzegels nog blijven bestaan. Dit jaar gaat een velletje Decemberzegels van 11.00 euro naar 11.80 euro. Ik denk dat over 2 a 3 jaar gebeurt is met deze zegels. Wie gaat er nog met deze ontwikkelingen nog een kerst kaart versturen, ik niet meer.En wat betref de gaan van zaken met de kinderzegels moet Postnl zich diep schamen.

 • Pieter op 21 september 2014 om 17:45

  ook vorig jaar kostten de kerstzegels al 5 cent per stuk minder dan eerst (was 10 cent per stuk). Met een postzegelprijs van 64 cent blijft de korting op de kerstzegel dus 5 cent.

 • PHILIP LEVERT op 21 september 2014 om 19:11

  Vanaf 1989 heeft de dan geprivatiseerde post dezelfde status als de van ouds bekende stadsposten. In mijn ogen (maar wie ben ik) niet verzamelwaardig.
  Een bof dus voor het kinderzegelcomite dat er nog kinderzegels verkocht worden.
  En ik denk dat het weinig zin heeft met de noodlijdende post te ruzien over een grotere afdracht voor het goede doel.
  Bedenk dat als iemand als ik het voor het zeggen zou hebben er helemaal geen kinderzegels meer zouden zijn. Die hebben hun tijd gehad, wat nu resteert is ontwikkelingshulp richting 3e wereld.

 • Stampertje op 21 september 2014 om 23:46

  Hoewel ik PostNL niet wil verdedigen, vraag ik me echt af of hetgeen ze doen wel onwettig is. Het KB mag dan wel ongeldig zijn geworden, maar dat neemt niet weg dat PostNL vast wel als private partij zelf voorwaaden mag stellen aan uitgiften met en/of door derden. Die derden gaan akkoord met die voorwaarden (en dus is er een uitgifte) of niet (en dus is er geen uitgifte). Ik zie werkelijk niet wat hier onwettig is. Je kunt je afvragen of PostNL hier niet ethischer zou kunnen handelen, inderdaad, maar dat is toch iets anders.

 • Stampertje op 21 september 2014 om 23:54

  En ook de ‘conclusie’ dat PostNL meer geld binnenkrijgt dan SKN hoeft niet juist te zijn; dat hangt van vele factoren af. Zo’n conclusie kun je niet trekken zonder dat te ondersteunen met daadwerkelijke getallen. Hoewel ik best kan indenken dat de conclusie juist is, kan ik het op dit moment alleen maar classificeren als niet-wetenschappelijke stemmingmakerij. En dat vind ik eigenlijk zeer kwalijk (hoewel ik de goede bedoeling wel inzie).

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)