Oranje Vrijstaat - Postzegelblog

Oranje Vrijstaat

3

ovs1Tijdens mijn vakantie in Macedonië bezocht ik de postzegelvereniging van de hoofdstad Skopje, waar een lid mij zijn verzameling van Oranje Vrijstaat liet zien. Ja, Oranje is een populaire kleur in deze tijd, ook in Macedonië.  Maar hoe zat het ook alweer met de Oranje Vrijstaat?

Oranje vrijstaat
De Oranje Vrijstaat  was een onafhankelijk land in Zuidelijk Afrika in de tweede helft van de 19e eeuw dat geregeerd werd door de Nederlandstalige Boeren. De hoofdstad van de republiek was Bloemfontein. De Vrijstaat was genoemd naar de Oranjerivier, die op zijn beurt weer vernoemd was naar het vorstenhuis van Nederland, de Oranje-Nassaus.
De Vrijstaat, het gebied tussen de Oranje- en de Vaalrivier, werd opgericht door de Voortrekkers en was samen met de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) de belangrijkste Boerenrepubliek in Zuid-Afrika. De Oranje Vrijstaat werd onafhankelijk in 1854, met de ondertekening van het Conventie van Bloemfontein. De eerste president van de Vrijstaat werd  Josias Philip Hoffman.
De laatste president was Marthinus Theunis Steyn van 1896 tot 1902. In 1899 probeerde hij de spanningen tussen Transvaal en het Verenigd Koninkrijk te bedaren met de Conferentie van Bloemfontein, maar nadat dat mislukte, leek oorlog onvermijdelijk. Aan de vooravond van de Boerenoorlog, sloot Steyn een bondgenootschap met Transvaal (onder leiding van boerenleider Paul Kruger) om samen tegen het Britse rijk op te trekken. Bij zijn ultimatum aan Engeland zei hij: “Ik verlies liever de onafhankelijkheid van de Vrijstaat met eer, dan dat ik het behoud met bedrog”. Toen de Britten Bloemfontein innamen, vluchtte Steyn met zijn regering. Steyn werd beschouwd als een van de meest onverzettelijke leiders van de Boeren. Hij werd onderscheiden voor zijn houding als staatsman en het opkomen voor de rechten van de Nederlandse gemeenschap. Op deze postzegel zien we Steyn en Kruger samen afgebeeld staan.

ovs2
Kruger vluchtte via Nederland  waar hij de gast was van Wilhelmina der Nederlanden en waar hij o.a. in Hilversum verbleef, waar nu nog het Krugerhuis is.ovs3

In mei 1904 verliet hij Hilversum voor een kuur in Clarens in Zwitserland, waar hij op 14 juli 1904 overleed.

Postzegels
De republiek Oranje Vrijstaat  begon postzegels uit te geven in 1868, en bleef dit doen tot 1897.

ovs4

Het enige ontwerp dat werd gebruikt bestond uit een oranje boom, met de inscriptie Oranje Vrij Staat langs de kanten. Ook zijn er briefkaarten van Oranje Vrijstaat.

ovs5
In Skopje kreeg ik een briefkaart van Oranje Vrijstaat mee naar huis.

ovs6

Op deze briefkaart zien we dat deze is afgestempeld in (de plaats) Senekal in 1892, met ook de letters O.V.S., wat staat voor Oranje Vrijstaat.

ovs7

Het stempel op de postzegel  trok mijn bijzondere aandacht. Hierop staan de woorden (van boven naar beneden): Vrijheid,  Geduld,  Moed en Immigratie.

ovs8
Mooie woorden , die nog steeds van toepassing zijn, ook voor filatelisten!

Op 31 mei 1902 werd het Verdrag van Vereeniging getekend en werd de Oranje Vrijstaat officieel een Britse kroonkolonie, genaamd de Orange River Colony, wat we ook op deze briefkaart  terug zien.

ovs9

Op 31 mei 1910 werd de Oranje Vrijstaat een provincie van de Unie van Zuid-Afrika die nog steeds bestaat als Vrijstaat.

Een postzegels van Zuid Afrika (RSA) herdenkt de zegels van Oranje Vrijstaat met een zegel waarop we de Oranje Vrijstaatzegel zien.

ovs10

Kabouterbeweging
Maar er was nog een Oranje Vrijstaat en wel in Nederland in Amsterdam, namelijk de Kabouterbeweging in begin zeventiger jaren.
De Kabouterbeweging was een ludieke Nederlandse en Belgische protestbeweging uit periode 1969-1974 rond ex-provo’s Roel van Duijn en Robert Jasper Grootveld. De kritiek van de beweging richtte zich op zaken als consumentisme en aantasting van natuur en milieu. De partij behaalde in 1970 met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen  vijf zetels.

De beweging richtte op 5 februari 1970 de Oranjevrijstaat op. De grenzen van deze staat vielen samen met die van Nederland. De Oranjevrijstaat kreeg een eigen (schaduw)regering compleet met departementen die zich bezighielden met kraakpanden, winkels voor tweedehands goederen en biologische voedingswinkels. Tijdschrift Aloha gaf eenmalig de Staatscourant der Oranje Vrijstaat uit, een krantje in dienst van de Kabouters.

ovs11
Filatelistisch zien we deze (kabouter) Oranje Vrijstaat terug op zegels van de stadspost van Amsterdam en op een serie zegels over de gemeenteraadsverkiezingen.

ovs12

Lezersvraag:  Op internet vond ik nog een Afstempeling : Commandobrief,  O.V.S.  Franko uit 1899.

ovs13

Is dit een Militaire afstempeling?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Groot Brittannië Nederland ZwitserlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 4,67 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Willem Hogendoorn spaart de thema’s Leiden en politie en is erelid van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Reacties (3) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)