Azad Hind - Postzegelblog

Azad Hind

5

kopje

Op de laatste clubveiling kocht ik de hier afgebeelde toeslagserie Azad Hind. Azad Hind betekent: vrij India. Je kunt die vinden in je Duitsland catalogus onder Deutsches Reich – Militärpost.
In mijn Philex wordt als toelichting vermeld: ‘1943. Nationales Indien, Vorbereitete Ausgabe für die Nationalregierung’.

Bose

Frankeerwaardes in Annas. De serie bestaat ook ongetand met een extra frankeerwaarde 1+2 Rupee (1 Rupee = 16 Annas) en dan zijn er nog drie lage waarden getand en ongetand zonder toeslag. Die laatste zes vlgs catalogus bestemd  voor de eilandgroepen Andamanen en Nicobaren in de Indische Oceaan. Maar: wat is dat voor een Nationalregierung en wat heeft Nazi-Duitsland met India te maken? Toch een interessant verhaal.

Chandra Bose, de politicus.    

De sleutelfiguur hier is ene Chandra Bose 1897-1945, destijds een wereldwijd bekende Indiase politicus. Chandra Bose, afkomstig uit een invloedrijke Hindoe familie, studeerde in Calcutta (India) en Cambridge (Engeland) en ging toen de politiek in. In 1938 en 1939 was hij zelfs voorzitter van de Congrespartij van Gandhi. Toen kwam er ruzie: Chandra Bose werd  uit de partij gezet. Destijds was India een Engelse kolonie waar het tegenwoordige Pakistan en Bangladesh ook deel van uitmaakten. Het aangrenzende Burma (noemt zich nu Mianmar) was ook een Engelse kolonie.

Bose5

Time Magazine, mei 1938

Waarom ruzie? Wel, Gandhi en de meerderheid der partijleiders wilden de onafhankelijkheid bereiken door geweldloze ongehoorzaamheidsacties en onderhandelingen, maar Chandra Bose wilde revolutie en gewapende strijd. Deze gevaarlijke man werd dus in totaal elf maal door het Engelse koloniale bestuur in de gevangenis gezet. Dit maakte hem extra populair bij het Indiasche volk.

Chandra Bose de reiziger.    

Intussen was het eind 1939 geworden. De 2e wereldoorlog in Europa was uitgebroken. Chandra Bose dacht dat Engeland verslagen zou worden en wilde zich tijdig bij de overwinnaars voegen. Dus in 1940 ontsnapte hij uit de woning in Calcutta waar hij huisarrest had. Met valse papieren reisde hij via Afghanistan en de Sovjetunie naar Europa. Een lange en gevaarlijke reis.

Bose1

 

Chandra Bose en de Nazi’s.    

In Berlijn meldde hij zich april 1941 bij de Naziregering en bood zijn hulp aan. Die werd graag aangenomen, immers dat bracht het Britse Rijk in verlegenheid. Bose werd ontvangen en gefëteerd door Hitler, von Ribbentrop en Himmler. Uit het bestand van door Rommel in Tobroek, Noord Afrika gemaakte Indiase krijgsgevangenen werd een 4000 man sterk Indisch legioen van vrijwilligers(?) gevormd onder bevel van Chandra Bose om tegen de geallieerden te vechten. Organisatorisch ressorteerde dit legioen onder de WaffenSS van Heinrich Himmler. Die regelde ook de Azad Hind postzegeluitgave, die dus filatelistisch tot dezelfde rubriek behoort als de legioenzegels die in Nederland en andere bezette landen werden uitgebracht. Azad Hind betekent: vrij India. Ook kreeg Chandra de leiding over een Nazi-radiostation in Berlijn dat dagelijks in verschillende Indiase talen propaganda uitzond. Effect had dit niet. Hoewel er vele tienduizenden Indiers onder Engels bevel in Libië tegen de Italianen en Duitsers vochten, voelden slechts weinigen de neiging naar Bose over te lopen.

Bose3

Chandra Bose reist naar Japan.

Intussen was het 1942 geworden. Japan ging aan Duitse kant meedoen met de oorlog.  De Japanners brachten december 1941 de Amerikaanse vloot in Pearl Harbour (Hawaii) tot zinken en veroverden in korte tijd heel Z.O.Azië, ook Burma, Malakka (nu Maleisië) en Singapore. Japanse troepen in Burma stonden aan de grens van India. Voor Bose was het duidelijk, bij de Japanners moest hij wezen. Hij bepleitte zijn zaak bij Hitler en Himmler en zie: de Kriegsmarine stelde een lange-afstand U-boot ter beschikking. Deze bracht Chandra Bose in het diepste geheim naar een rendezvous punt ergens bij Madagascar, waar hij kon overstappen op een Japanse onderzeeër voor de reis naar Japan. Een ongekend staaltje in 1942-43. Onze vriend ging naar Tokio om zijn zaak te bepleiten: de oprichting van een Indisch leger om samen met de Japanners zijn land van de Britten te bevrijden.

Chandra Bose en de Japanners.

Net als destijds in Berlijn, kreeg hij ook in Tokio alle steun en medewerking. De Japanners hadden tienduizenden Indiasche soldaten in hun krijgsgevangenkampen, en duizenden koelies (meest Tamils) op plantages in Malakka. Veertigduizend van deze werden naar Burma overgebracht, bewapend en onder bevel van Bose gesteld. Zijne Excellentie Bose was nu een echte krijgsheer, hoewel hij zijn leven lang nog nooit een schot gelost had.

Bose2

Vuurdoop en nederlaag bij Imphal.

In 1943 besloot het Japanse leger tot een grootscheepse aanval op India, te beginnen met de verovering van Imphal. De belangrijke grensplaats Imphal werd verdedigd door vier Indiasche divisies onder Engels bevel, gesteund door de luchtmacht. De Japanse aanval – inclusief enige kleine afleidingsaanvallen – werd uitgevoerd me een grote overmacht: zowat het hele Japanse leger in Burma plus de mannen van Chandra Bose. Maar mirakel: na bittere strijd werden Japanners en bondgenoten verslagen en verjaagd.  Zij verloren meer dan 55.000 man, plus nog  de helft van Boses soldaten, bij elkaar driemaal zoveel als de verliezen aan Engelse en Britsindische zijde. Alle Japanse transportmiddelen en artillerie gingen verloren. Dit was de grootste Japanse nederlaag in de oorlog. In het nu volgende Engelse tegenoffensief (1944) werd de Japanse bezetter uit heel Burma verjaagd. De Japanse generale staf was niet in staat versterkingen aan te voeren. Japan verloor intussen op alle fronten behalve China. Uiteindelijk na twee Amerikaanse atoombommen capituleerde het land onvoorwaardelijk op 15 augustus 1945. De Duitsers en bondgenoten in Europa hadden al in mei 1945 gecapituleerd.

Het einde.

En wat deed Chandra Bose? Hij reisde een paar dagen na de Japanse capitulatie met een Japanse bommenwerper (type ‘Betty’) vanuit Singapore naar Tokio, met als doel om daar vandaan asiel aan te vragen bij de Sovjets. Helaas ging het op Taiwan (Formosa heette dat toen) mis. Bij een tussenlanding verongelukte het vliegtuig. Chandra stierf 18 augustus 1945 in een  militair ziekenhuis aan 3e-graads brandwonden. Zijn as werd met een later vliegtuig naar Japan gebracht en daar in een Shintotempel bijgezet.

Nawoord.

India werd onafhankelijk in 1948. Vreemd genoeg voor ons westerlingen wordt Chandra Bose door velen van zijn landgenoten als een held gezien. Er is in India een Chandra Bose Airport naast tientallen Chandra Bose straten en pleinen. Je hebt er Chandra Bose scholen, universiteiten, instituten, en naar hem genoemde kazernes en oorlogsschepen. In 1964 en 1967-68 verschenen in India postzegels om hem te eren: Michel nrs 368-69, 432, 458. Daar wordt hij de stichter van het Indiase leger genoemd. En ik maar denken dat het Indiase leger de opvolger is van het Britsindische leger dat een vaak roemrijke geschiedenis kent vanaf de 18e eeuw. En collaboratie met de vijand is in Azië geen argument, zoals wij weten uit voormalig Ned.Indië.
Jai Hind! (Glory to India)
Lit: http://en.wikipedia.org/wiki/Subhas_Chandra_Bose

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch China Volksrepubliek China vóór 1949 Duitsland Groot Brittannië India Japan Sovjet Unie Duitse rijk Tweede wereldoorlogNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Philip Levert van Postzegelvereniging Haarlemmermeer schrijft verhalen over postzegels waarin de geschiedenis en de reizen die hij gemaakt heeft een grote rol spelen.

Reacties (5) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)