Vier in Nederland gehouden ruimtevaartsymposia - Postzegelblog

Vier in Nederland gehouden ruimtevaartsymposia

0

Untitled-4Van een medeverzamelaar ontving ik enkele zogenoemde gelegenheidskaarten en een briefkaart die betrekking hadden op de activiteiten van het Hermann Oberth-Gesellschaft met name met betrekking tot vier in ons land, door de Afdeling Nederland, georganiseerde ruimtevaartsymposia. De kaarten zijn uit 1964, 1966, 1967 en 1969.


Wikipedia gaf uitkomst wat het Gesellschaft inhield: “Een vereniging die zich ten doel stelt de bevordering van de kennis betreffende de ontwikkelingen na de eerste proeven met raketten voor niet-militaire toepassingen”. Het Gesellschaft heeft zelf ook raketten ontwikkeld en gebouwd die een hoogte konden bereiken van 150 kilometer.

Untitled-3

In 1964 werden speciale kaarten vervaardigd ter gelegenheid van het Ruimtevaartsymposium te Oldenzaal op 10 en 11 oktober. Aan dat symposium werd een bijzonder poststempel toegekend. Dit werd bekendgemaakt door middel van een Dienstorder van de PTT:

Dienstorder No H.504 van 17 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel.
1. Ter gelegenheid van het hierna vermelde evenement zal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst op een door de afdeling Nederland van het Hermann Oberth-Gesellschaft op 10 en 11 oktober a.s. in hotel “De Gouden Leeuw” te Oldenzaal te houden ruimtevaartsymposium.
2. De in de tijdelijk te plaatsen brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het post- en telegraafkantoor Oldenzaal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.

De kaarten waren voorzien van speciale vignetten met afbeeldingen van raketten en afdrukken van (neven)stempels met de tekst: vervoerd per raket. Naast de afdruk van het officiële bijzondere stempel op de postzegels werd een afdruk aangebracht van het dagtekeningstempel van Oldenzaal met de datum 10 oktober 1964. Deze tweede afdruk was verplicht omdat in het bijzondere poststempel een tijdvak was opgenomen, geen vaste datum.

Untitled-3 copy

In 1966 vond het tweede symposium plaats, wederom in Oldenzaal en ook voor dit symposium werd een bijzonder poststempel beschikbaar gesteld:

OLDENZAAL 2e Ruimtevaartsymposium 1966

Dienstorder No H.205 van 15 april 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gelegenheidsstempel.
1. Op 23 en 24 april a.s. zal in hotel “De Ster” te Oldenzaal door de afdeling Nederland van het Hermann Oberthgesellschaft het 2e ruimtevaartsymposium worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd hotel tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Oldenzaal van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van de dagtekeningstempel van dat kantoor worden voorzien.

Ook op deze kaarten een speciaal vignet met afbeelding van een raket en een stempelafdruk met de tekst: vervoerd per raket.

Untitled-2

Het derde symposium vond plaats in 1967 en weer was het Oldenzaal waar het gebeurde. Nu niet in hotel ´De Gouden Leeuw´ of ´De Ster´, maar in het Gemeentehuis van Oldenzaal:

OLDENZAAL 3e Ruimtevaartsymposium 1967

Dienstorder No H.301 van 1 juni 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel.
1. Op 9 en 10 juni a.s. zal te Oldenzaal, door de Afdeling Nederland van de Hermann Oberth-Gesellschaft, het 3e ruimtevaartsymposium worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in het Gemeentehuis te Oldenzaal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Oldenzaal.

los blokje

Een los blokje met de speciale vignetten (zie afbeelding) was bij een van de enveloppen gevoegd.

BREDA 4e Ruimtevaartsymposium 1969

laatste briefkaart

Als laatste een briefkaart die ter gelegenheid van het vierde symposium verkrijgbaar was. De kaart met het nevenstempel vervoerd per raket H.O.G. 9.
Deze keer werd het symposium niet in Oldenzaal gehouden, maar in de Koninklijke Militaire Academie te Breda:

Dienstorder No H.656 van 30 oktober 1969: Gebruik bijzonder poststempel.
Ter gelegenheid van bet 4e Ruimtevaart Symposium van de Hermann Oberth-Gesellschaft afd. Nederland zal op 14 en 15 november a.s. in de K.M.A. te Breda tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De daarin ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Breda worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Breda. Van deze stukken kan geen aantekening worden verlangd.

Ook hierbij een afdruk van een stempel: vervoerd per raket. Ik heb niet kunnen achterhalen of de afgebeelde kaarten inderdaad per raket zijn vervoerd, zelfs niet waar deze raketten zouden zijn gelanceerd of na de vlucht zijn terecht gekomen. Weet u het?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch RuimtevaartNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)