125-jarig jubileum Arcadis & Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij - Postzegelblog

125-jarig jubileum Arcadis & Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij

28

De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) bestaat 125 jaar, het commerciële ingenieursbureau Arcadis is ontstaan door interne veranderingen van de Heidemij en overname van buitenlandse bouworganisaties door de Heidemij in de negentiger jaren van de vorige eeuw.

De KNHM als adviesbureau richt zich op ideële maatschappelijke doelen in tegenstelling tot het ingenieursbureau Arcadis, dat zich bezighoudt met het aanleggen en bouw van omvangrijke betonbouwconstructies. Het zijn dus twee geheel verschillende organisatie met totaal verschillende doelstellingen (namelijk ideële tegenover commerciële).

De postzegelafbeeldingen 1 t/m 6 en 9 geven werkelijkheidsgetrouwe AFbeeldingen van bouwactiviteiten en –projecten van Arcadis, de afbeeldingen van de postzegels 7, 8 en 10 geven daarentegen persoonlijke VERbeeldingen (symbolische afbeeldingen) van de begeleidende ‘functies-achter-de-schermen’ van de KNHM.

1. Viaduct van Millau

Het viaduct van Millau (brug van superlatieven; 200 km ten noorden van de Middellandse Zee) over de rivier en vallei van de Tarn ligt in de autosnelweg A75/E11 (la Méridienne; Parijs – Spanje) van Clermont-Ferrand naar Béziers en Montpellier in Zuid-Frankrijk. Deze snelweg verkortte de route aanmerkelijk nabij Millau.

De gekromde brug is bijna 2½ km lang, hangt aan 7 slanke en rijzige pijlers (hoogste pijler is 343 m), bezit de langste meervoudige tuigconstructie ter wereld (154 kabels), de brugbreedte is 32 meter.

De brug is ontworpen door de Brit Norman Foster. In nauwe samenwerking met een Franse dochteronderneming van het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis is de slanke constructie gebouwd, die tegen de voor die streek kenmerkende hoge windsnelheden en sterke temperatuurschommelingen (met krimp & uitzetting) bestand is. Drie-jarige bouwperiode van december 2001 t/m december 2004.

Het stalen wegdek op de pijlers werd vanaf beide kanten naar het midden geschoven. Na een periode van 15 maanden kwamen de beide uiteinden tegen elkaar.

2. Natuurbrug Zanderij Crailoo

De Natuurbrug Zanderij Crailoo (lengte 800 m, breedte 50 m) tussen Hilversum en Bussum verbindt het Spanderwoud met de Bussumer heide en het is het grootste ecoduct (wildoversteekplaats) ter wereld. De Natuurbrug bestaat uit twee viaducten en is bedekt met aarde (dijklichaam) en aan weerskanten begroeid met struikgewas. Het grootste viaduct (135 m lang) overbrugt de spoorlijn Amsterdam-Hilversum, bedrijventerrein van Railpro en een sportpark. Het kleinste (35 m) overbrugt de Naarderweg (provinciale weg 524). De natuurbrug over deze vier onneembare ‘barriéres-voor-overstekende-dieren’ wordt ook door de wandelende, fietsende en paardrijdende mens gebruikt. Bouwduur 2002 t/m 2006.

3. Verbetering zwakke kustschakel

De duinenrij vóór en nabij de vuurtoren van Noordwijk is een van de drie gebieden aan de Noordzeekust, waar aan de kustversterking (duin- en strandverbreding) zal worden gewerkt o.a. in samenwerking met Arcadis. De plaatselijke duinenrij voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Het is een kwestie van levensbelang dat dit kustgedeelte onder handen wordt genomen.

4. Basispark Floriade 2012 in Venlo

Om de tien jaar wordt in ons land een Floriade (6e wereldtuinbouwtentoonstelling van 5 april t/m 7 oktober 2012) georganiseerd. Arcadis en Dura Vermeer ontwikkelden samen het 66 ha grote basispark in Venlo. Het Floriadepark bestaat uit vijf geheel verschillende ‘werelden’ (themavelden), gescheiden door bosgebieden. Het basispark ‘omlijst’ de binnen- en buitenlandse inzendingen op tuinbouwgebied met een hoogwaardige inrichting van bloeiende beplanting (o.a. in bloembakken, wisselend per seizoen) en bijzondere boomsoorten. Het park functioneert na de tuinbouwexpositie als groen businesspark.

5. Olympisch Stadion in Londen

De Engelse tak van het internationaal georiënteerde Arcadis bedrijf (Arcadis UK) is met 700 medewerkers betrokken bij en verantwoordelijk geweest voor het ontwerp, de constructie en de oplevering van het Olympisch Stadion in Londen.

6. Stormvloedkering New Orleans

De stormvloedkering sluit een kanalenstelsel aan de oostkant van New Orleans af van Lake Borgne, dat in direct contact staat met de Golf van Mexico. Het kanalenstelsel werkte tijdens de orkaan Katrina in 2005 als een soort trechter, waardoor water hoog opgestuwd werd en overstromingen de binnenstad teisterden.

De betonnen kering (waarin twee scheepvaartopeningen met afsluitbare deuren worden aangebracht, overeenkomend met de Maeslantkering) is drie kilometer lang.

De muur/kering bestaat uit betonnen prefab elementen (caissons, die 6 m boven het zeeniveau uitsteken), die ter plekke sluitend naast elkaar worden geplaatst. De kering is ‘overslagbestendig’ gebouwd. “Tijdens een orkaan mag best water over de muur slaan”, aldus Arcadis en Royal Haskoning. Er is voldoende bergingscapaciteit erachter om water op te vangen.

7. Tuin aan de Maas

Op de 7e postzegel assisteert KNHM bewoners bij het ontwerp en de aanleg van een tijdelijke buurttuin: Tuin aan de Maas op het uiteinde van de Mullerpier in Rotterdam.

Bewoners van het Lloyd-kwartier (met moderne woningbouw: gezinswoningen en appartementen) toverden het uiteinde van de pier om tot een buurttuin. Iedereen kon er zaaien, poten, wieden en schoffelen voor de lol, maar ook lekker eten van zelfverbouwde aardperen, courgettes, wortelen en pastinaak.

Op de kop van de pier komen op termijn huizen, terwijl het enkele jaren ervoor nog een troosteloze, kale vlakte was. De buurtbewoners zagen dit niet zitten. Ze zijn zelf aan de slag gegaan: een geweldige tuin vol bloemen, bomen en struiken ontstond met daarbij een moestuin. De picknicktafels op het grasveld zijn sociale ontmoetingsplaatsen geworden, waar bewoners gezellig kletsend aanschuiven.

8. Kern met Pit

De ‘wedstrijd’ (tussen aanhalingstekens) Kern met Pit wordt geheel op eigen initiatief van, door en voor een bewonergroep van een buurt, wijk of dorp georganiseerd én uitgevoerd om bijvoorbeeld een oude gymzaal op te knappen, een oude plaatselijke molen te restaureren of een skatebaan aan te leggen. Daarbij assisteert de KNHM op de achtergrond met bijstand, het leggen van kontakten met de gemeentelijke & provinciale overheid en begeleiding op sociaal-maatschappelijk terrein.

Door de actieve en daadwerkelijke deelneming van buurtbewoners aan een dergelijk project wordt de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en kwaliteit van bewoners voor de directe leefomgeving sterk vergroot. Door een juryvergelijkend onderzoek volgen er per jaar provinciale en nationale prijsuitreikingen.

9. Station Bijlmer ArenA

Het trein- en metrostation Amsterdam Bijlmer ArenA (6 treinsporen en 2 metrosporen) is ontworpen door het Britse architectenbureau Grinshaw in samenwerking met Arcadis (constructie, technische installaties en spoorinfrastructuur). Het station is in 2007 geopend.

Kenmerken van het station: transparantie door maximale daglichttoetreding (veel glas), overzichtelijkheid en zwevend geknikte stationsoverkapping (200 m lang, hoogte oplopend van 20 tot 30 m). Vanwege deze imposante en vernuftig geconstrueerde overkapping heeft het station de bijnaam ‘Kathedraal van de Bijlmer’ gekregen.

De onderdoorgang van het station verbindt via een brede voetgangerszone het Arena-gebied met het winkelcentrum Amsterdamse Poort. Ook bevindt zich er een busstation.

10. Artcadia

Het technisch advies- en ingenieursbureau Arcadis voert als logo een vuursalamander (leeft zowel op het land, als in het water), die een schoon milieu verbeeldt. Deze salamander komt alleen daar voor, waar het ecosysteem duurzaam in balans is. De eigennaam Arcadis is afgeleid van Arcadia, in de Griekse mythologie de beste plaats op aarde om te leven.

In 1997 wordt de naam Heidemij voor het internationaal beter klinkende Arcadis vervangen. Arcadis kreeg internationaal aanzien door de overname van het beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf Geraghty & Miller. Arcadis is nu gespecialiseerd in waterveiligheid & -kwaliteit, milieu en mobiliteit.

Artcadia is de jaarlijks terugkerende artistieke kunst- en techniekwedstrijd voor middelbare scholieren. De initiatiefnemers hiervan (Arcadis, KNHM, Océ Nederland en Art Holland) dagen middelbare scholieren uit spectaculaire ideeën te bedenken op het gebied van water, milieu, gebouwen en mobiliteit, die in de futuristische stad Artcadia verwerkelijkt kunnen worden. Hier weten tal van mensen dringende problemen op de meest vernuftige wijze creatief, uitdagend en innovatief op te lossen en te realiseren. Deze stad zoekt voortdurend personen bij het voortgezet onderwijs met oorspronkelijke ideeën, verrassende inzichten en fascinatie voor techniek.

Op de postzegelafbeelding staat een fröbelachtig, futuristisch gebouw met er bovenop een ecologisch (én arcadisch) landschap. Het ‘fundament’ ervan bestaat uit een combinatie van gestapelde bogen die alle op kolommen (arcaden!!!) rusten. De ‘constructie‘ van dit bouwwerk probeert visueel duidelijk te maken hoe met eenvoudige ‘fundamentele achtergrondgedachten en/of middelen’ een harmonieus en natuurlijk ecosysteem tóch continu in stand kan worden gehouden en kan bestaan.

Overdrachtelijke functies van de 7e, 8e en 10e postzegelafbeelding

Afbeeldingen maken van de adviserende én begeleidende functies van de KNHM (met ideële doelstellingen) is een moeilijke opgave voor een ontwerper. Het is weinig tastbaar en zichtbaar (abstract). Vandaar dat de ontwerpers Naddji van den Broek en René Kuijpers ontwerpbureau Werf3 uit Amsterdam zeer persoonlijke keuzes hebben gemaakt om de ‘verbindende-adviesactiviteiten’ zichtbaar te maken.

Op de 8e postzegel bevinden zich twee personen (eentje staat op de uitkijk) in een bootje met aanhangmotor varend van A (bijvoorbeeld een wijkgroep) naar B (bijvoorbeeld plaatselijke gemeentehuis). Het op snelheid liggende bootje mét de ‘uitkijkende-persoon’ verbeelden/symboliseren (als actiemoment) op een visuele manier de hulp- en adviesverlenende functie van een tweetal KNHM-medewerkers.

Deze ‘beeld-benadering’ (die in overdrachtelijke zin moet worden opgevat én uitgelegd; geen letterlijke, maar een figuurlijke interpretatie) is al eens eerder op een Nederlandse postzegel terechtgekomen. De ‘Hart-voor-de-Natuur-postzegel’ (nvph1953) geeft een afbeelding van enkele KNNV-bestuursleden varend in een bootje op het water. Een frappante overeenkomst, die ‘leiding-geven’ of ‘sturing-geven’ in beelden tracht te realiseren. Dat deze ‘persoonlijke beeldbenadering’ (illustratief afbeelden) van de ontwerper/PostNL niet bij iedereen in de smaak valt, is heel wel mogelijk. Het is onontkoombaar.

De grootschalige activiteiten van Kern met Pit (8e postzegel) komen sterk overeen met die van de kleinschalige in de ‘Buurttuin aan de Maas’ (7e postzegel). Bij de 8e postzegel wordt een structureel doel nagestreefd, bij de 7e een incidenteel doel. Toch vraag ik me af: “Heeft het cruiseschip op de achtergrond of het groen op de voorgrond iets met het postzegelonderwerp te maken? Er moet door de kijker/buitenstaander een keuze gemaakt worden: wat is de hoofdzaak, wat de afleidende bijzaak?”

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (28) Schrijf een reactie

 • willem hogendoorn op 10 februari 2013 om 09:12

  Een half Olympisch stadion op een postzegel. Smaken verschillen, maar ik blijf het een wan-product vinden.

 • Jos van den Bosch op 10 februari 2013 om 09:59

  Ik zat er gewoon op e wachten! Aadb zal ook nog wel volgen, dat wordt ‘tandentrekken’!

 • aadb op 10 februari 2013 om 13:51

  Jos je wordt op je wenken bediend ik schreef dit al op groetjes en een grote kus (lol)aadb op 30 januari 2013 om 20:59

  De perfofielen hebben hun werk weer prima gedaan na het scheuren blijft er weer een geweldig plaatje over tekst en een 1/2 afbeelding .Alleen de verzender die het opmerkt is misschien bereid de afbeelding in takt te laten maar de praktijk zal wel zijn dat het niet zo is .Tsja en belangrijke projekten moet je zeker amputeren zodat de ontvanger kan gaan raden waar de andere helft is gebleven .1/2 trein 1/2 tuin en een bootje wat te laat komt om nog op de postzegel te komen en schip zonder voorkant een brug die zijn einde niet kent .Kortom de vraag naar kompleetheid wordt nog steeds niet beloont .

 • b.hylkema op 10 februari 2013 om 14:03

  Zoals een kopje bij een schotel hoort en een krantenfoto bij een artikel, zo hoort deze info-tekst bij de postzegelafbeelding. Tekst en beeld horen bij elkaar, vullen elkaar over en weer aan tot een veel zeggend geheel. Veel niet-postzegelverzamelende gebruikers verwijderen de postzegelrand met de informatie. De ontvanger krijgt daardoor een info-arme, weinig zeggende postzegel onder ogen.
  Ter voorkoming van dit euvel is de tekst ‘onafscheurbaar’ met de afbeelding verbonden. Het overgrote deel van de gebruikers zal nu nalaten een gehalveerde postzegel als frankering op een poststukken te plakken. Hiermee wordt het beoogde doel bereikt, waardoor een poststuk een betekenisvolle postzegel als frankering krijgt. Het aanzien van de postzegel wordt hiermee in sterke mate verhoogd.
  Volgens mijn inschatting heeft de perforatie in het geheel geen betekenis voor de afbeelding van de postzegel.

 • aadb op 10 februari 2013 om 14:29

  Ach 1 beeld zegt meer dan 1000 letters

 • aadb op 10 februari 2013 om 14:47

  Het is natuurlijk 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden, maar ja wat maakt het uit zonder woord/tekst blijkt het volgens Bate een weinigzeggend plaatje te worden .Een mooier kompliment kan de ontwerper niet krijgen moch de ontwerper ook de tekst schrijver zijn dan mogen wij ons verheugen op meer van dit soort produkten .Het simpele volstaan met de waarde het land en een afbeelding lijkt toch voor de ontwerper een brug te ver .De voorbeelden van eenvoud ziet men bij de zegels van de majesteit en haar zoon Willem Alexander, hoe terug naar de basis mag dit voorbeeld zijn handen op elkaar voor deze zegels.

 • willem hogendoorn op 10 februari 2013 om 18:51

  @ Bate: Inderdaad, smaken verschillen. Zoals een kopje bij een schotel hoort, zo hoort de ene helft van het Olympisch statdion bij de andere helft. Ik ben er van overtuigd dat slechts een heel klein percentage de tekst gaat lezen, en een niet filatelist gaat nu echt niet het aanhangsel erbij opplakken.
  Volgens mijn inschatting heeft de perforatie de betekenis dat de postzegel een misdruk is.

 • willem hogendoorn op 10 februari 2013 om 22:21

  @ Jos: Ik krijg net bericht dat Aadb wordt weg gecensureerd.

  @ Postzegelblog: Kom op, laat Aadb. zijn mening geven.
  Discussie is goed, en iedereen mag zijn eigen mening hebben!!!!

 • willem hogendoorn op 10 februari 2013 om 22:26

  Ik geef volgende maand bij een Postzegelvereniging een powerpointlezing over filatelistische rariteiten. Ik word door PostNL op mijn wenken bediend. Het kan wel eens een lange avond gaan worden in Noordwijk.

 • willem hogendoorn op 10 februari 2013 om 22:30

  Ik vraag me af wat er gaan gebeuren als ik de tekst van de zegel eraf scheur en de afbeelding in zijn geheel erop plakt. De “1” staat er dan op, het haakje niet. Ik plak dan dus een halve zegel met een hele afbeelding. Zou er strafport gaan volgen?

 • Lars op 10 februari 2013 om 23:59

  Aadb ook al?!!!

 • Jos van den Bosch op 11 februari 2013 om 09:52

  Ik hoop dat dat weg censureren niet waar is! aadb is weliswaar een ‘ouwe zeur’, net zoals Churchill ooit een zeur genoemd werd en De Gaulle idem en mijn vader ook (door mij!), maar de tijd leert dat ‘ouwe zeuren’ soms, op termijn, best gelijk konden hebben. En deze ‘ouwe zeur’ heeft hart voor de filatelie. Ik heb nauwelijks iemand meegemaakt die zich met zo’n overgave in de discussie gooit en met zoveel hart voor de zaak. Moet die opmerking “Spam in de vorm van en berichten met links en berichten met onbehoorlijk taalgebruik worden niet geplaatst.” geplaatst worden? Onzedelijke taal en onbehoorlijke taal moet uiteraard weggehaald worden. Maar daar blijft het bij, dacht ik toch zo? Is dit het gevolg van de overname door een bedrijf? Overigens noem ik mijzelf altijd met naam en toenaam, dat weerhoudt mij ervan om onzedelijke en onbehoorlijke taal en te gebruiken, zou ik dat al willen doen! Dat anonieme gedoe is nergens voor nodig: kom uit voor je mening en sta achter datgene wat je zegt en schrijft. Als iedereen dat zou doen was je van een hele hoop internet ellende af.

 • aadb op 11 februari 2013 om 11:50

  Ach Jos het kan verkeren is een bekend gezegde.Overigens verschuil ik mij nergens hoor dat heb je kunnen zien in mijn bijdrage over de piep piep (reclame?) en wil ik als aadb bekende staan onder de naam aad beglinger pzh piep piep te denhaag .
  adres wordt weggelaten ivm een eventuele toeloop naar mijn piep piep winkel .Nu ik zo aan het piepen ben zal de eerste piep piep postzegel wellicht het licht doen zien dit is natuurlijk alleen info en geen reclame (lol)

 • Jos van den Bosch op 11 februari 2013 om 11:59

  @ aadb. Gelukkig, kan ik me met een gerust hart in het carnaval storten. Er zijn tenslotte ook nog andere gekkigheden als postzegels.

 • aadb op 11 februari 2013 om 19:11

  Via een ander mailadres kan ik hopelijk nu reageren .Wilhelmus @ na 1 november euro zegels ,dit kan natuurlijk alleen als het controle apparaat zijn werk naar behoren doet .Er werden en worden nog steeds ongeldige zegels geplakt die ook nog eens ongestempeld worden aangeboden .Ik zie de post nog gewoon door de controle post gaan en geen kruisje ontvangen van verdienste Ook de controle door apparatuur op geplakte pakketten zie ik zo snel niet gebeuren er is n.l naar mijn idee geen apparatuur dat pakketten in al zijn verschillende maten kan controleren ..En mocht het wel zo zijn wie gaat de niet ontvangen porto innen .Het is te hopen voor alle verzamelaars dat de door hun gekochte postzegels op een voor de verzamelaar nette manier worden afgestempeld .

 • aadb op 11 februari 2013 om 19:26

  (De ontvanger krijgt daardoor een info-arme, weinig zeggende postzegel onder ogen) een mooier compliment kan Batye niet geven aan de ontwerper van dit Arcadis produkt .De afbeelding moet duidelijk maken niet de tekst die erbij staat .De nieuwe zegel van de Majesteit en zoon Alexander geven door hun uitstraling direkt weer waar het overgaat deze zegels hebben geen teksten nodig die de geschiedenis van de oranje,s weergeven en zullen de perforatie messen dwars door de koninklijke portretten zeker niet missen .De nieuwe zegels geven aan alle kanten aan dat komplete beelden met waarde en landsnaam het beter doen dan de verknipte producten die ons de laatste tijd bereiken .Wat mij betreft kan de ontwerper van deze zegels voorgedragen worden voor het eerste lintje van 2013 Bravo en hozee !!

 • Reintjedevos op 11 februari 2013 om 19:27

  En wat dacht je van Reintje?

 • Reintjedevos op 11 februari 2013 om 19:29

  Enkele seconden zichtbaar geweest en toen foetsie….

  “Let op!
  Spam in de vorm van en berichten met links en berichten met onbehoorlijk taalgebruik worden niet geplaatst.”

  Sinds Lia weg is worden we als kleine kinderen behandeld!!!

  Heer Postbeeld!

  Wat gaat er meer mis sinds U aan het roer staat dan bij Lia!?!?!?

 • aadb op 11 februari 2013 om 19:35

  Rein jij ook een lintje je klacht is nu 2x geplaatst 18.55en 19.29
  en netjes blijven ouwe vos want piep piep piep .

 • Reintjedevos op 11 februari 2013 om 19:42

  Aad,

  ik richt al ruim een jaar uitermate fundamentele kritiek op de Michel Redaktion in hun Michel Community Forum en daar reageren ze dan weliswaar niet inhoudelijk maar de bijdragen blijven wel staan en anderen kunnen erop reageren!!

 • Willem op 11 februari 2013 om 20:46

  Op ondermeer de site van Burgers Zoo staan de nieuwe zegels afgebeeld die 25 februari a.s. uitkomen. Een prachtig velletje, prachtige kleuren, prachtig ontwerp! En geen performatie door de afbeelding van de postzegel!

 • Marc37 op 11 februari 2013 om 21:58

  Willem, zo hoort ’t ook.

 • Postzegelblog.nl op 12 februari 2013 om 00:01

  @Reintje
  Spam en onbehoorlijk taalgebruik worden inderdaad niet geplaatst wat vanzelfsprekend is voor elk blog dat zijn/haar lezers serieus neemt.
  Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat je probleem is met deze stelling.

 • Postzegelblog.nl op 12 februari 2013 om 00:19

  @Willem Hogendoorn
  Tijdens de discussie over de frankeergeldige gulden-zegel hebben we besloten om berichten te modereren omdat er direct na plaatsing berichten met grof taalgebruik werden geplaatst door enkele lezers van dit blog.
  Nadat de storm van reacties enigszins was afgezwakt hebben we de moderatie weer uitgeschakeld.
  Sommige berichten van Aad bleven inderdaad nog steken in het systeem zodat we deze handmatig moesten goedkeuren. Dit hebben we aangepast en Aad hiervan op de hoogte gebracht.
  We hebben graag dat mensen hun eigen mening uiten, want zonder de lezers is er geen Postzegelblog.

 • JHA op 12 februari 2013 om 16:44

  Dit is dus het einde van de Postzegelblog.
  Censuur wordt niet geaccepteerd!!!

 • Jos van den Bosch op 12 februari 2013 om 16:58

  Tuurlijk wordt censuur geaccepteerd als je niet je eigen naam vermeld maar met afkortingen en fopnamen werkt. Noem je naam en toenaam, dan kun je verantwoordelijk worden gesteld voor je woorden en dan is censuur nbiet nodig en onaaceptabel, hè JHA!

 • Reintjedevos op 12 februari 2013 om 17:25

  Jos,

  ieders e-mail adres is bekend bij het Blog! Dus ook die van Jaap!

  Bij mijn browser Opera is de opmaak van de blog-pagina geheel in de war en kan ik zelfs de “plaats reactie”knop niet vinden!

 • aadb op 14 februari 2013 om 01:23

  Ik hou het ff voor gezien op het blog dit is geen werken zo bah ik kan mijn ei niet kwijt en het is nog geen pasen .

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)