Nieuw Spoorwegpostkantoor te Rotterdam - Postzegelblog

Nieuw Spoorwegpostkantoor te Rotterdam

2

Nee nee, het is niet wat u denkt. Dit artikel gaat over: ‘Nieuw Spoorwegpostkantoor
te R’dam’, met het tegelijkertijd plaatsen van een Transorma in 1941.
TRANSORMA:
TRANsporteren SORteren Marchand-Andriessen (de ontwerpers van de Transorma).
Sinds 1935, na de automatisering van het telefoonnet, had men in het hoofdpostkantoor
aan de Coolsingel te Rotterdam gebrek aan ruimte. Het oorspronkelijke plan was, dat het nieuw te bouwen spoorwegpostkantoor een definitief postkantoor zou worden.


Maar dat is door de oorlogsomstandigheden een noodpostkantoor geworden. Men is in de tweede helft van 1940 begonnen met de bouw van het spoorwegpostkantoor op het emplacement van het toentertijd geheten station Delftschepoort. Op 4 augustus 1941 is het Spoorwegstation geheel in gebruik genomen en heeft het dienst gedaan tot 1959.

Spoorwegpostkantoor 1941

De in gebruik genomen Transorma 5/300, had vijf bedieningsplaatsen en 300 loketten voor de gesorteerde post.
Deze Transorma werd gebruikt voor de distributie in het binnenland. In het hoofdpostkantoor aan de Coolsingel stonden twee Transorma’s 3/240 voor de distributie in de stad.
De Transorma gaf via de bedieningssleutel, welke persoonsgebonden was, ook een (sorteer)kenteken op de poststukken, zodat men kon nagaan wie de gebruiker was van een bedieningssleutel.
Wilt u de Transorma in bedrijf zien, kijkt u dan eens op deze website.
Het betreft hier de Transorma uit 1931, in het hoofdpostkantoor aan de Coolsingel te Rotterdam.

Artikel uit: DE BANIER van maandag 11 augustus 1941

NIEUW SPOORWEGPOSTKANTOOR TE R’DAM.
Een modern gebouw, dat tijdelijk dienst zal doen en dat in een groote behoefte voorziet.
Verzending geschiedt nu vlugger.
Reeds sedert 1935, na de automatiseering van het telefoonnet, heeft men in het hoofdpostkantoor te Rotterdam met gebruik aan ruimte te kampen. De afdeeling telefoondienst nam met haar automatische installaties zooveel ruimte in beslag, dat de post- en telegraafdienst in het gedrang kwamen.
Sedert eenige weken is er aan de moeilijkheden, waarmede de posterijen te Rotterdam, wat de verzending van de poststukken betreft te kampen hadden, een einde gekomen, doordat men de beschikking heeft gekregen over een groot semi-permanent gebouw, dat gelegen is op het emplacement van het station Delftschepoort. In dit nieuwe spoorwegpostkantoor wordt voortaan alle post behandeld, die vanuit de Maasstad naar het binnen- en buitenland wordt verzonden, benevens de correspondentie, die via Rotterdam moet worden doorgestuurd.
Alleen het sorteeren van de poststukken, die in de Maasstad moeten worden gedistribueerd en die in het nieuwe gebouw aankomen, geschiedt nog in het hoofdpostkantoor aan den Coolsingel.
Voor de posterijen te Rotterdam beteekent het bezit van dit semi-permanente gebouw, dat een oppervlakte beslaat van 2376 vierkante meter, een uitkomst, hoewel men natuurlijk liever gezien had, dat het permanente bouwwerk tot stand was gekomen waarvan de plannen reeds in het jaar 1935 waren ontworpen en dat op dezelfde plaats zou zijn verrezen, wanneer er de oorlog geen kink in de kabel had teweeggebracht.
Indien deze plannen waren verwezenlijkt, had men de beschikbare ruimte in het gebouw aan den Coolsingel uitsluitend voor geldzaken kunnen gebruiken; alle overige afdeelingen der posterijen had men naar het Stationsplein kunnen verplaatsen.
De directie is zeer ingenomen met het nieuwe semi-permanente gebouw.
Aanvankelijk heeft men op een groote loods gerekend. Het is even wel een ruim tot voortreffelijk ingericht gebouw geworden, dat aan alle eischen voldoet en dat zeker nog vele jaren dienst zal kunnen doen.
Zaterdagmorgen heeft de directeur, de heer J. J Theling, ons in de gelegenheid gesteld, een kijkje in het nieuwe gebouw te nemen, dat medio Juni gedeeltelijk en op 4 Augustus geheel in gebruik is genomen. Nu het spoorwegpostkantoor reeds eenige tijd in gebruik is, kan worden vastgesteld, dat het aan alle eischen voldoet. Hoewel men de glazen overkapping in verband met de verduisteringsmaatregelen heeft moeten verven – afschermen was niet doenlijk – kan het licht aan alle kanten op de begane grond binnen vallen, hetgeen het werk in belangrijke mate vergemakkelijkt. De begane grond kan geheel gebruikt worden voor de expeditie, verzending van briefpost, aangeteekende stukken en postpakketten.

Per uur 15.000 brieven
Men heeft er de beschikking over een gloednieuwe Transorma met vijf klavieren, waarmede per uur 15.000 brieven kunnen worden gesorteerd. In het postkantoor aan den Coolsingel staan twee van dergelijke installaties met drie klavieren, welke tot vijf klavieren zullen worden verbouwd. Deze laatste installaties worden alleen gebruikt voor de distributie in de stad, die in het nieuwe gebouw voor de distributie in het binnenland.

Verwerkt in Spoorwegpostkantoor (letter: DV)

Verwerkt in postkantoor Coolsingel (letter: q)

Voorts heeft men de beschikking over moderne apparaten voor het afstempelen en het stempelen der poststukken. Via breede trappen bereikt men de galerij, waaraan de locale grenzen van den administratieven dienst en de ruime cantine, zeer zeker in een gebouw, waarin dag en nacht wordt gearbeid, geen overbodige luxe. Hal en kantoren maken een uitstekende indruk, dank zij de solide aankleeding. Niets maakt den indruk, dat alles maar voor tijdelijk is bedoeld.
Sedert de ingebruikneming van het gebouw, waarin ook de spoorwegpostdienst is ondergebracht, kan het verzenden van de poststukken in niet geringe mate worden bespoedigd, hetgeen vooral in verband met de verduistering gedurende den komende winter van groot belang is.
De brieven, die in de bussen van het hoofdkantoor aan den Coolsingel werden gedeponeerd, worden direct per pendeldienst naar het Stationsplein gebracht, vanwaar ze verder worden geëxpedieerd. Het is vooral van groot belang, dat de Rotterdammers voortaan groote hoeveelheden post en andere stukken niet meer in het hoofdkantoor maar in het nieuwe gebouw ter verzending aanbieden. Het werk van de posterijen wordt er niet alleen door vergemakkelijkt maar tevens bespoedigt men de verzending.
De binnenkomende brieven worden hier immers direct per spoor doorgezonden, dank zij de gunstige ligging op het spoorwegemplacement. Eerlang zal het publiek hier ook postpakketten ter vervoer kunnen aanbieden.
Al beschikt men thans niet over een uit vier verdiepingen bestaand gebouw met ondergrondse tunnelkokers voor de expeditie van brieven van en naar het hoofdpostkantoor, voorlopig kan Rotterdam tevreden zijn met deze nieuwe inrichting, die het postverkeer zeer ten goede zal komen. (Einde publicatie uit: De Banier.)

Het Internaat

(Tijdelijke bewoners in het spoorwegpostkantoor aan de Conradstraat te Rotterdam.)
Omdat het pand aan de Westzeedijk 116 nog niet klaar was zijn voor een korte periode, vanaf 13 september 1960, de bewoners van Het Internaat ondergebracht in het oude spoorwegpostkantoor op het Centraal Station.
Maar op 5 februari 1961 was het eindelijk zover en konden we naar de Westzeedijk 116 verhuizen. Het voormalige hotel aldaar was omgetoverd tot Internaat.

Tekening uit 1956 van spoorwegpostkantoor: Chris Schut.

In de jaren 1960 tot 1970 werd het pand op de Westzeedijk 116 te Rotterdam onder de naam Internaat Het Posthuis gebruikt als onderkomen voor jongens die bij de toenmalige Rotterdamse PTT het vak van postbesteller en/of loketambtenaar*) kwamen leren.
In totaal hebben er in de jaren 1960 – 1977 zo’n 240 jongens een onderkomen gevonden in het internaat.
Zie ook: http://www.internaathetposthuis.nl/

*) Zo’n opleiding zou zeker nu ook niet misstaan!

Jan Oosterboer.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
SpoorwegenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (4 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Tags bij dit artikel

Reacties (2) Schrijf een reactie

  • Frank van den Hoven op 13 januari 2013 om 23:51

    Interessant artikel en filmpje. Zo te lezen Jan heb je zelf ook nog in dat internaat gezeten?

    Ik kan me zelf nog herinneren dat ik als jongen van een jaar of 10, rond 1970, wel eens met mijn vader mee mocht naar zijn werk op station Amersfoort. Hij was daar besteller-voorman bij de postsorteerders van de PTT die daar een grote hal hadden. Dan kwamen de posttreinen en mocht ik woensdagsmiddags mee met de lorry het perron op om de postzakken uit de treinen te halen. Die werden dan in de hal op tafels uitgestort en door de mannen in hoog tempo weggesorteerd in de kasten met honderden vakjes. Die mannen moesten alle plaatsen van NL uit hun hoofd leren omdat er toen nog geen postcode was. Die ‘tik’ heb ik dus van mijn vader geërfd :-)

  • Erling Berger op 10 december 2014 om 15:14

    Was the public allowed to enter this building to post for example a registered letter. I have two 1949-letters with the hand-stamps of ROTTERDAM C.S.

    The labels for the registering had the name of Rotterdam/Centraal Station

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)