Innovatie (van de postzegel) in ruimer en breder perspectief - Postzegelblog

Innovatie (van de postzegel) in ruimer en breder perspectief

3

PostNL gebruikt geregeld het woord ‘innovatie’ in de berichtgeving. Het werd steeds in positieve zin gebruikt met de betekenis van vernieuwend, uitdagend en vooruitgaand (progressieve innovatie). Tegenwoordig is er als gevolg van de financiële crisis meer sprake van regressieve innovatie: proberen te behouden van wat men heeft/bezit. Veranderen, bijstellen, aanpassen en zelfs afstoten! Roeien met de riemen, die er nog voorhanden zijn om de omzet (nog enigszins) op pijl te houden.

Crisisgevolgen

Op postzegels (vanouds een communicatief medium als attenderings- en caritatiefgebruiksmiddel) zijn zelfs de gevolgen van de crisis te ontdekken. De postzegel verandert in een commercieel propagandamedium! Nood breekt wet: het doel heiligt de middelen!
Naast de frankeerfunctie van een postzegel wordt het frankeermiddel sinds ruim een jaar ook als een commercieel medium gebruikt. De vertrouwde kreet ‘Adverteren doet verkopen’ kan ook in een ander/beter, aan de tijd aangepast en specifiek voor een ‘PostNL-product-jasje’ (postzegel) gestoken worden om op een efficiënte manier potentiële klanten als ‘postzegelaanhangers’ te bereiken.

Symbiose-constructies van PostNL met commerciële bedrijven

Onder de postzegels staat op de velrand van de Seasons-velletje een bijzonder opvallende tekst: “Scan een postzegel en ga direct naar www.seasons.nl voor alle activiteiten rond het jubileum.” PostNL stelt hiermee voor het eerst (open én duidelijk) ruimte op een postzegel beschikbaar voor een wervende tekst van een particulier bedrijf! PostNL plaatst dus een reclame-uiting op haar ‘postzegelproduct’ voor een commerciële uitgever van tijdschriften. Daarmee is de postzegel gepromoveerd (of gedegradeerd zo u wil) tot een commercieel propagandamiddel van de uitgever van het tijdschrift Seasons!

“Hier móét wel een dienst van de uitgever tegenover staan”, zal PostNL gedacht moeten hebben, “de zon gaat niet voor niets op!” De wederdienst van de uitgever bestaat er uit ruchtbaarheid te geven aan deze postzegelemissie door een geïllustreerd Seasons-artikel. Daarmee vergroot PostNL haar postzegelkopende doelgroep. Dit samenwerkingsverband (symbiose) is tot beider voordeel: PostNL promoot het Seasons-tijdschrift (naamsbekendheid) én het tijdschrift vergroot voor PostNL het aantal in postzegels geïnteresseerden (geselecteerd publiek).

Aan deze ‘doelgroepvergroting’ met behulp van het Seasons-tijdschrift moet nog enige info toegevoegd worden. Het abonneebestand van dit tijdschrift bestaat vooral uit dames (leeftijdscategorie 25 t/m 45 jaar), die o.a. oog hebben voor het pure, het alternatieve en het nostalgische over eten en drinken in de loop der seizoenen. Deze bloemenzegels staan in hún levensbeschouwing er hoog genoteerd.

In samenwerking van commerciële bedrijven met PostNL als
[a] winkels,
[b] uitgevers,
[c] ‘toegangsbewijs-bedrijven’ (zakelijke partners uit het bedrijfsleven)

worden momenteel steeds meer postzegelemissies uitgegeven. De achterliggende gedachte van PostNL is een groter bereik van een geselecteerd publiek, waardoor de naamsbekendheid van de postzegel en afname daarvan zal toenemen.

Winkels:

 • Albert Heijn [a]

Uitgevers:

 • Decemberzegels 2011 (uitgever maandmagazine Flow),
 • Bosatlas (uitgeverij Noordhoff),
 • Seasons (uitgeverij Sanoma Media),
 • Rundveerassen (de ontwerper is tevens bezitter van uitgeverij Editions Obscures),

‘Toegangsbewijs-bedrijven’

 • Carré 125 jaar
 • Stedelijk Museum heropening
 • Decemberzegels 2012 (wederom uitgever van het magazine Flow)
 • Openluchtmuseum
 • Madurodam
 • Circus Renz

Zelfs in de AH-winkels wordt de klant geattendeerd op ’haar’ AH-postzegels. Daarmee stimuleert AH naast de publicatie in de AH-BONUS-folder de verkoop van de AH-postzegels nogmaals (en het bestaan van postzegels in het algemeen)!

Twee partners uit ‘toegangsbewijs-bedrijven’

1) In het persbericht van de Carré-postzegels treedt de invloed van de zakelijke klant (Carré) onomwonden op de voorgrond. Carré-postzegel-ontwerpers Smaling en Elias: “Uiteraard hebben we goed geluisterd naar wat Carré WILDE. Het is hun feestje, ook zij geven hiermee een visitekaartje af.” In de samenspraak heeft Carré dus duidelijk zijn voorkeuren uitgesproken.
2) Het Stedelijk Museum-velletje toont kunstwerken van Kazimir Malevich, Mike Kelley en Marlene Dumas in de kelderruimte van het museum. Deze kunstenaars exposeren achtereenvolgens in 2013, 2012 en 2014 in het museum. SM-vrienden/leden maken op een onverwachte manier kennis met de SM-postzegels en komende exposities via het SM-nieuwsbulletin.

Deze schilderij-afbeeldingen van Mallevich, Kelley en Dumas zullen achtereenvolgens op speciale SM-exposities getoond worden in 2013, 2012 en 2014.

Postzegels bezitten Persoonlijke Postzegel-eigenschappen

De postzegelonderwerpen hadden vroeger vooral betrekking op sociaal-maatschappelijke en culturele items van nationaal belang. Tegenwoordig ligt de nadruk meer en meer op de commerciële betrokkenheid van populaire bedrijven, waar men iets kan kopen, bestellen en/of waarvoor een toegangsbewijs noodzakelijk is. Deze bedrijven worden op initiatief van PostNL aangezocht een postzegelemissie uit te geven.

Deze verandering en/of vernieuwing van het emissiebeleid (innovatie) maakt dat de postzegel meer en meer trekken vertoont, die overeenkomen met de Persoonlijke Postzegel.
De Persoonlijke Postzegel op initiatief (én ‘medewerking’) van derden uitgegeven (in samenwerking met PostNL) als bedrijven, instellingen, verenigingen en personen, is een commercieel en winstgevend product van PostNL. Deze Persoonlijke Postzegelemissies compenseren de achteruitgang van de officiële postzegelemissies.

De samenwerkingsverbanden van PostNL met commerciële bedrijven is niets mis mee. In de huidige economische recessieperiode, waarin de inkomsten voortdurend achteruitgaan, moet het bedrijf ook de bakens verzetten om te overleven en/of om dezelfde omzetcijfers te behouden. De achteruitgang van de zegelverkoop wordt echter ook versterkt door de afname van verzamelaars (overlijden van ouderen, desinteresse van jeugd in postzegels) én de uitgave van te veel postzegelemissies.

Op speciaal verzoek van Madurodam zijn de Madurodam-postzegels regionaal getinte postzegels geworden met alleen maar met afbeeldingen uit plaatsen uit de Randstad (als Amsterdam (2 x), Zaanse Schans, Alkmaar, Rotterdam, Hillegom/Lisse, Schiphol, Deltawerken en ’s-Gravenhage). Het grootste aantal bezoekers komt er immers ook vandaan en heeft belangstelling voor die regio. De rest van ons land is voor hen minder interessant. De foto’s van de postzegels sluiten hierbij aan!

Als u als lezer van dit artikel eens in de huid van PostNL zou willen kruipen, zou u ongetwijfeld ook maatregelen genomen én veranderingen doorgevoerd hebben. Voor u zou het verwerven van nieuwe klanten ook een adequate oplossing zijn geweest.

PostNL heeft met de uitgifte van Persoonlijke Postzegel Producten (PPP) de inkomsten uit de postzegelbranche gecompenseerd. Dit innovatieve uitgiftebeleid van PPP-producten (dat dankbaar gebruikt maakt van het al maar meer toenemende individualisme) is een winstgevende inkomstentak van PostNL geworden/gebleken.

De PPP-abonnementen (met bijvoorbeeld populaire onderwerpen (en met velen aansprekende afbeeldingen) als vogels, 60 jaar TV, Nederpop, voetballers, kastelen) spreken talrijke geïnteresseerden buiten de filatelie (ook) aan. Door dit nieuwe beleid blijken er steeds meer in postzegelafbeeldingen geïnteresseerden te zijn dan verzamelaars/filatelisten. PostNL houdt uiteraard met haar emissiebeleid (ook dat van het alternatieve met PPP) hier terdege rekening mee.

Nood breekt wet

De schaduwkant van deze ‘samenwerking’ is dat PostNL door de veranderende omstandigheden zich door het ‘eisenpakket’ van de nieuwe partners bij hen aanpast. Een PostNL-medewerker verzekerde me in dit verband onlangs, dat de te regionaal getinte postzegelonderwerpen van de Openluchtmuseum-emissie door het Museum zijn gedicteerd en niet door PostNL zijn bepaald (alle afgebeelde objecten zijn in de Randstad te vinden; zie artikel van 20 mei 2012)!

PostNL verandert van trendsetter in trendvolger (lopen-aan-de-leiband-van . . .)! Het nationale postbedrijf doet dus water bij de wijn! De ‘idealen’ die de verzamelaar/filatelist aangehangen, verdwijnen geheel of gedeeltelijk. Ze maken plaats voor ‘alternatieven’, die de ene aanspreken en de andere afkeuren. Aan dé voorkeuren van de filatelist voldoet PostNL dus in mindere mate. De invloed van de nieuwe klant speelt een belangrijke rol!
De verzamelaar en/of filatelist zal voor zijn eigen geestelijk lijfsbehoud de bakens ook innovatief moeten verzetten. Door al mokkend het verleden te idealiseren (zoals uit postzegelblog-reacties blijkt) bereik je weinig of niets voor je zelf. Iedere tijd kent zijn eigen normen & waarden, eigen aanpak & aanpassingen.

Ook innovatie: leegloop PostNL-directie-top

Om onoverbrugbare tegenstellingen in de nieuwe strategie van het postbedrijf hebben achtereenvolgens (kort geleden) op eigen initiatief de PostNL-bestuursvoorzitter (Koornstra), de PostNL-operationeel-directeur (Kunz) en de PostNL-commerieel-directeur (Jacobs) geheel onverwachts en/of met knallende ruzie ontslag genomen! Er vindt binnen het postbedrijf door INNOVATIEF denken, handelen en re(a)geren een cultuuromslag plaats! De nieuwe bestuursvoorzitter Verhagen zet met een nieuw team dé stappen in de nieuwe koers.

“Ik zou wel eens willen weten”

Aan bovenstaande achtergrondinformatie is tot op dit moment in de filatelistische pers geen aandacht geschonken. Kennis hiervan werkt hopelijk verhelderend, waardoor bij u misschien meer begrip voor het emissiebeleid van PostNL kan ontstaan.
De titel van het lied “Ik zou wel eens willen weten” van Jules de Korte voer ik bij deze informatie op om te ontdekken of er bij de 17 reageerders (met maar liefst 83 reacties) op het artikel ‘Kan PostNL commercieel nog dieper zinken?’ (24 juli) van Hero Wit nu ook sprake is (eventueel kan zijn) van INNOVATIE?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (3 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (3) Schrijf een reactie

 • aadb op 30 september 2012 om 23:36

  @Ach ja het zijn verhelderende woorden die de meester spreekt .Echter de verzamelaar houd zich bij de simpele feiten en maakt de conclusie heel simpel .Postzegels en aanverwante bedachte artikelen hebben maar een doel en dat is winst genereren de postzegel als gebruiks artikel is een zo goed als achterhaald fenomeen ,dat komt hard aan maar het is niet anders .Wil men de verzamelaar bereiken dan verwijs ik naar het artikel over de Spaarpostzegel waarbij zeker is dat en de verzamelaar,postnl en de grootgutter de winnaars zijn .Maar het is met alles je moet wel willen en soms de simpelheid een kans geven .De knikkers ,voetbal en dierenplaatjes maken overuren in de reclame minuten op tv. Het simpel weggeven van een bijzondere reclame zegel kan zorgen voor een ware boost in de wereld van de filatelie ..

 • cor lindgreen op 1 oktober 2012 om 15:13

  Het verzamelen van postzegels in die-goeie-oude-tijd hield ook in dat je je kon verdiepen in de afgebeelde personen,koning-keizer-admiraal-afgebeeld werden ze allemaal.Of je ging wat dieper graven naar de betekenis van de afbeelding.(Vroeger conflict,uitvinding en dergelijke.) Dit alles in de tijd dat de PTT nog niet geprivatiseerd was.Tegenwoordig lijkt het verzamelen van de nieuwe Nederlandse zegels meer op het vervgaren van Verkade plaatjes. Omdat je een postzegelverslaafde bent schaf je toch de nieuwe uitgiften aan,kassa voor ons nationale postbedrijf dus.Echt postaal gebruikte,bijzondere,persoonlijke,commerciele zegels kom je sporadisch op de dagelijkse poststukken tegen en als de zegels dan al gestempeld zijn zijn ze dusdanig slecht gestempeld dat het postzegelbeeld bedolven is onder de zwarte stempelgolfjes. Aan dit soort zaken mag het huidige postmanagement ook wel eens aandacht schenken.En laat de posttop in haar dienstorders dan ook bekend maken dat stickers met mededelingen,zoals NIET THUIS ,AFHAALBAAR BIJ…
  nooit over postzegels geplakt mogen worden.De post,nog steeds ONZE POST,kan op die manier wat verzamelaar vriendelijker (VV) worden.

 • FRanc op 1 oktober 2012 om 17:16

  Cor, Het verzamelen van postzegels zoals in die-goeie-oude-tijd en dat je je kon verdiepen in de afgebeelde personen,koning-keizer-admiraal-afgebeeld werden ze allemaal. Of dat je wat dieper ging graven naar de betekenis van de afbeelding.(Vroeger conflict, uitvinding en dergelijke.) DIT ALLES KAN NOG STEEDS!
  Laatst viel me hier nog de uitgave van Jersey op, niet alleen veel zegels maar ook waardes tot wel 10 pond dat is ruim €12,50.
  Maar ook, of misschien juist, als je thematisch verzameld kunnen de diverse postdiensten je veel Verkade plaatjes proberen aan te smeren. Het blijft aan je zelf wat je wel en niet opneemt maar je hebt in elk geval geen voordrukalbum met lege plekken.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)