Zeven kaarten uit Bosatlas op één velletje - Postzegelblog

Zeven kaarten uit Bosatlas op één velletje

7

Tientallen jaren staat hij al tussen de boeken. Mijn vrouw heeft hem ooit gekregen van een vriendin, een oud-directrice van een bejaardentehuis, toen ze zelf naar zo’n tehuis ging. De vriendin is al lang overleden, het tehuis heeft inmiddels plaats gemaakt voor een torenflat voor mensen-ouder-dan-50. Het gaat om de ’Atlas voor de Volksschool,

in 40 kaarten en 52 platen, vier en twintigste druk, bewerkt door J.F.Niermeyer, de atlas (ing..f 1,00, Gec.. – 1,40, Geb.. – 1,75) door P.R.Bos – C.L. Van Balen, is uitgegeven te Groningen bij J.B.Wolters U.M. in 1911’. Het is een boeiend boekwerk(je). Op de kaart van Nederland bestaat nog het IJsselmeer, en is er nog geen Afsluitdijk, Op de kaart van Europa zijn Oostenrijk-Hongarije samen nog paars, Turkije ligt boven Griekenland, Finland, Rusland en Kaukasië zijn één, de Duitse oostgrens ligt even verder dan Koningsbergen, Ierland maakt nog deel uit van Groot-Brittannië, Britsch Indië bestaat nog, en interessant is de bladzijde getiteld ’Palestina bij het begin onzer jaartelling’ met Galilea, Samaria, Judea en Perea. Achterin de 52 platen met beelden uit de hele wereld.

Onvoorstelbaar veranderd

Wat is het Nederland- en wereldbeeld sinds de eerste Bosatlas die in 1877 werd uitgegeven, en de atlas uit 1911 die voor me ligt, toch onvoorstelbaar veranderd. Vooral als je de nieuwste editie van De Grote Bosatlas doorneemt, nummer 54, die 18 juni verschijnt. Het is ook ter gelegenheid van het verschijnen van deze nieuwe editie van De Grote Bosatlas dat PostNL 18 juni een velletje uitgeeft waarop opengeslagen pagina’s uit zeven edities van de atlas – 1877, 1961, 1971, 1981, 2001, 2007 en 2012 – waarop topografische overzichtskaarten en thematische kaarten staan afgebeeld. De pagina’s zijn zodanig gerangschikt dat de kaarten samen de contouren van Nederland vormen. Het velletje bevat tien verschillende postzegels met de waardeaanduiding 1 en de vermelding Nederland 2012. Behalve het velletje verschijnen er ook twee mapjes, een prestigeboekje en twee fdc’s. Oplage: 240.000 velletjes; artikelnummer: 320861, en het artikelnummer van het prestigeboekje is 320811.

Afbeeldingen uit verschillende edities

Op de zegels de volgende afbeeldingen: De dijk naar Ameland, Bosatlas 1e editie 1877; Energie, Bosatlas 53 editie, 2007; Inpolderingen, 41e editie, 1961, Noord-Holland; Inpolderingen, 41e editie, 1961, Overijssel en Gelderland; Deltawerken, 47e editie 1971; Ruimtelijke ordening, 52e editie, 2001; Compilatie van beelden; Verstedelijking, 52e editie, 2011; Veranderend landschap, 54e editie 2012; Grindwinning Midden-Limburg, 49e editie, 1981. Op de velranden staan zeven teksten als uitleg van wat er op de pagina’s is te zien: dijkaanleg, inpoldering, Deltawerken, verstedelijking, energie, ruimtelijke ordening en grondstoffenwinning.

Miljoenen Bosatlassen

De eerste Bosatlas van de hand van de Groningse schoolmeester P.R.Bos verscheen dus in 1877 en werd uitgegeven door de Groningse uitgever Wolters. Telde deze editie nog 29 kaarten op 75 pagina’s, de 54e telt 1000 kaarten op ruim 300 pagina’s. In 1968 werd de naam van de uitgever veranderd in Wolters Noordhoff en in 2008 in Noordhoff Uitgevers. Sinds 1877 zijn er van De Grote Bosatlas in totaal ruim 3.5 miljoen exemplaren gedrukt.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland Nederland LandkaartenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Hero Wit schrijft als filatelistisch journalist al 50 jaar filatelistisch columns in verschillende kranten en vanaf de start ook voor Postzegelblog.