Noodzaak van aanvullend inhoudsregister bij Speciale Catalogus? - Postzegelblog

Noodzaak van aanvullend inhoudsregister bij Speciale Catalogus?

11

Zou u het ook handig vinden een specifiek onderwerp in een oogwenk in de Speciale Catalogus te kunnen vinden? Bijvoorbeeld welke postzegels hebben Wim Crouwel en/of Marten Jongema nog meer ontworpen? Of welke postzegels hebben op een of andere manier met de provincie Drenthe en Zeeland te maken? En of op welke Nederlandse postzegels staat een molen of een fiets?


Hét verlossende antwoord hierop is een inhoudsregister! Ziet u ook het nut van een dergelijk register in? Wat let u? In gezamenlijkheid kan met gemak duidelijkheid en transparantie in de op slot zittende Speciale Catalogus worden verkregen.

Vorig jaar, 10 september 2010, heb ik het artikel ‘Hét manco van de Speciale Catalogus 2011‘ op postzegelblog geplaatst. Daarin heb ik de nvph-catalogus-commissie voorgesteld én gevraagd in de 71e editie weer een inhoudsregister op te nemen, zoals dat tot en met de Speciale Catalogus 2005 (laatste postzegelemissie is de Koninklijke Familie III, nvph 2272/81, juni 2004) steeds het geval is geweest.

Wel, bij het doorbladeren van de nieuwe Speciale Catalogus (SC) 2012 bleek me meteen dat het verzoek jammer genoeg niet is gehonoreerd, terwijl ik de aanvraag wel van de noodzakelijke onderbouwing had voorzien. Hiermee komt men tegemoet aan:

 • interesse van een verzamelaar voor een specifiek onderwerp op een Nederlandse postzegel;
 • het gemak van de thematische verzamelaars van Nederlandse postzegels;
 • het eisenpakket van de beeldverzamelaars van Nederlandse postzegels;
 • de verlangens van de filatelistische rubriekschrijvers over Nederlandse postzegelonderwerpen.

Voor allen geldt dat er niet langdurig in de SC behoeft te worden gezocht (met de kans een item over het hoofd te zien). Met andere woorden men kan middels het inhoudsregister relationele gegevens van een postzegel-deelonderwerp doeltreffend, vlug en efficiënt/effectief bijeen vergaren, die voor een verzameling of artikel als achtergrondinformatie nodig zijn.

SC 2005 kent de volgende schematische indeling met daarin weer een alfabetische en chronologische volgorde:

 1. postwezen;
 2. geografie;
 3. dierenwereld;
 4. plantenwereld;
 5. bouwwerken;
 6. economie;
 7. staatkunde;
 8. cultuur;
 9. kunst;
 10. ontspanning;
 11. herdenkingen/jubilea.

Bovenstaande persoons- en zakenregisterindeling wordt afgesloten met een apart register van ontwerpers en van fotografen.

Een systematisch ingericht zakenregister met de nodige onderverdelingen en nevencategorieën maakt de SC meteen tot een open én transparant naslagwerk, geheel passend bij en overeenstemmend met de huidige tijdgeest, waarin effectief en efficiëntie toonaangevende begrippen zijn geworden.
Voor de volledigheid volgt hieronder de registerinhoud van blz. 744 van de SC 2005.

Registeraanvulling ‘Nederland’ van Speciale Catalogus?

Wellicht ziet er met mij en nog een aantal bloglezers het nut in het register voor Nederlandse postzegels vanaf juni 2004 tot heden (20 april 2011) te actualiseren. Wie zou een deel van de periode 2004 t/m 2010 (zeven jaren, nvph 2282 t/m nvph 2843, 561 Nederlandse postzegelafbeeldingen) als aanvulling op het register van de SC 2004 voor zijn rekening willen nemen?
Daarbij zal elke postzegelafbeelding met behulp van de verschillende registeronderdelen nauwgezet bekeken en gewogen moeten worden. Bij iedere postzegel zal bij het doorlopen van het register de vraag gesteld dienen te worden: “Welk deelfacet kan ik op deze afbeelding vinden of aanwijzen?” Het voordeel bij deze inventariseringsmethode van de zegelafbeeldingen is dat men ná iedere afbeelding een pauze (van langere of kortere duur) kan inlassen en naderhand de weging van postzegels weer ter hand te nemen.

Het voordeel van deze bewerking is dat men de SC niet alleen als een chronologisch postzegelemissie-overzicht én omvangrijke prijslijst voor het financiële inzicht kan zien en gebruiken, maar ook als een transparant naslagwerk van specifieke postzegelonderwerpen.

Niet geschoten is altijd mis!

Onder het mom “Wie niet waagt, wie niet wint” breng ik dit tijdrovende onderwerp ‘het manco van de SC” aan het begin van het filatelistische seizoen nogmaals onder de aandacht van de lezers van postzegelblog én de nvph-catalogus-commissie (door de tekst naar hen te sturen).
Ik ben reuze benieuwd met deze insteek of er ook daadwerkelijke reacties binnen zullen komen (batehijlkema(at)hetnet.nl). Immers, “Niet geschoten is altijd mis!” Bovendien kan ik met dit verzoek tot medewerking een ervaring én een illusie rijker worden! Mooi meegenomen toch?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (11) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)