Adverteren doet verkopen! - Postzegelblog

Adverteren doet verkopen!

0

De slogan “Adverteren doet verkopen”, oftewel (vooraf) ruchtbaarheid geven aan de uitgifte van de kinderzegelemissie 2011 zal de omzet en de inkomsten voor het goede doel aanmerkelijk vverhogen en vergroten. Vandaar dat TV-presentatrice & zangeres Tooske Ragas is gevraagd als eerste de nieuwe kinderpostzegelzegels te bestellen bij Tjerk Botma. Hiermee geeft zij het officiële startsein van de kinderpostzegelactie 2011 (mét daarbij de daadwerkelijke ondersteuning, hulp en bijstand van de pers).

Naar aanleiding van deze reclamestunt wil ik u nader informeren over het voeren van reclame vanaf 1949 van nieuwe postzegelemissies. dus ruim 60 jaar geleden:

  1. Voor Nederlandse klanten voerde PTT reclame-schildjes van stevig papier. Deze schildjes met vergrote postzegels in kleurendruk in combinatie met enige informatie hingen voor het eerst in 1949 nabij de verkooppunten van postzegels in postkantoren, winkels en warenhuizen. Een opwekkende slogan in opvallende lettergrootte moest kopers aansporen de nieuwe postzegels te kopen.
  2. Voor afnemers in het buitenland werd vanaf 1949 door toezending van (on)aantrekkelijke geïllustreerde voorverkoop-/presentatie-/introductiefolders vanaf 1949 de aandacht gevestigd op nieuwe Nederlandse postzegelemissies.

De enveloppen die voor deze reclamevoering werden gebruikt, bezaten als frankering meestal een aantrekkelijke bijzondere postzegel met het filateliestempel.

Reclame doet verkopen

Naar Zwitsers voorbeeld verstuurde de Filatelistische Dienst vanaf 1949 aankondigingen van nieuwe postzegels naar buitenlandse abonnees. Deze folders geven naast afbeeldingen van nieuwe postzegels ook technische en zakelijke achtergrondinformatie, die soms in woord en beeld erg interessant kan zijn voor de verzamelaar. Deze voorverkoopfolders (de aankoop sterk bevorderend en opwekkend), die in de loop der jaren in meer talen zijn uitgegeven, kennen verschillende [on]aantrekkelijke uitvoeringen o.a. bij de kinder- en zomerpostzegels.

1949 Zomerzegels: “Buitengewoon fraaie serie”

Super eenvoudige eenzijdig bedrukte folder (10,5 x 10,7 cm) in het Nederlands met de vijf zomerzegels in zwart-wit uitvoering met een korte beschrijving van de zegelafbeeldingen.

1949 Kinderzegels: “Charity stamps for the child”

De introductie- en/of relatiefolder van de kinderzegels 1949 (bestaande uit twee delen) bezit een eenvoudige uitvoering. [1] een zwart-wit foto van de vijf kinderzegels (12,7 x 9,6 cm), die een allegorische voorstelling geven van de vier jaargetijden én de jaarswisseling. [2] eenzijdig bedrukt blad (10,3 x 14,7 cm) met een Engelse tekst in het geel “More stamps to a dollar since guilder was devalated” en zwart-wit tekst “Charity astamps for the child” mét enige informatie.

1950 Zomerzegels: “Stamps with a surcharge for cultural and social purposes”

Eenzijdig en in drieën gevouwen vouwblad met zes summer stamps 1950 in kleurendruk en info-tekst “The stamps give an impression of Netherlands post-war reconstruction” met nog enige andere aanvullende achtergrondinformatie.

1950 Kinderzegels: “Charity stamps for the child”

Luxueus in drie ‘bladzijden gevouwen’ vouwblad (stevig papier) met vijf vergrote en in oorspronkelijke kleuren uitgevoerde kinderzegels. Deze folderuitvoering heeft helaas geen voortzetting gekend. Het was strijdig met de Amerikaanse wet. Wat hiervan de achtergrondgedachte is geweest, is me niet duidelijk. Wellicht dat een blog-lezer hierover meer weet te melden.


1951 Zomerzegels: Netherlands castles on postage stamps
2 + 2 cents: Hillenraad castle near Swalmen;
5 + 3 cents: Berhh castle in ‘s-Heerenberg;
6 + 4 cents: Hernen castle near Bergharen;
10 + 5 cents: Rechteren castle near Dalfsen;
20 + 5 cents: Moermond castle near Renesse.

1951 Kinderzegels: “For the child”

2 + 3 cents: girl in landscape with windmill;
5 + 3 cents: boy against background of houses under construction;
6 + 4 cents: fisherboy surrounded bij nettings, in the background the mast of a ship and a building;
10 + 5 cents: worker’s child against a background of chimneys and past of a steel construction;
20 + 7 cents: town-girl in the background a block of modern fladbuildings.
On three stamps (5, 10 & 20 cents) the subject had been inspired by motives of economic reconstruction achievements in the Netherlands.”

Slotbeschouwing

In de periode 1951 – 1963 kenden deze folders hun hoogtepunt door de aantrekkelijke en sterk gevarieerde uitvoering, gebruik van kleur en soms een uitgebreide achtergrondinformatie. Deze folderuitgaven werden na 1964 minder aantrekkelijk, omdat postzegels uit de Antillen en Suriname naast de Nederlandse emissies een plaats in deze folders moesten hebben. In 1955 werd deze folder in de Engelse en Franse taal uitgegeven. Vanaf 1956 werd naast deze beide talen ook het Nederlands en Duits gebruikt. Vanaf 1959 kwam Spaans er nog bij.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Nederland KinderpostzegelsNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)