Bestaansrecht van de postzegel op termijn! - Postzegelblog

Bestaansrecht van de postzegel op termijn!

6

Voor zover ik weet, is er in ons land tot op dit moment tweemaal een ‘poststuk-met-postzegel’ als afbeelding op een postzegel en postzegeltab verschenen. De eerste emissie betreft de 70 cent zomerzegel 1995 (nvph 1639) met daarop de achterkant van een prentbriefkaart én afgestempelde postzegel uit Indonesië.

Het tweede poststuk betreft de afbeelding van een gefrankeerde envelop met een afgestempelde postzegel op de tab van de Rijksoctrooiwet-postzegel ‘Handschriftherkenning’ (nvph 2703). Aan het ontwerperscollectief ‘Comma-S ontwerpers’ is de envelop met handgeschreven adressering verzonden. Door de handschriftherkenning is het poststuk van de unieke streepjescode voorzien, waardoor de brief o.a. met behulp van de sorteermachine uiteindelijk op het juiste adres kon worden afgegeven.

Kort geleden kreeg ik twee artikeltjes onder ogen met de hierbij volgende titels ‘Electronisch frankeren’ (KNBF Nieuwsbrief 15 april 2011) en ‘Frankeren met sms-code’ (postzegelblog 4 april) met zorgwekkende overdenkingen aan het slot: “Wat dit voor de hobby zal betekenen, blijft voorlopig in de nevelen der toekomst verborgen” en
“Is met een dergelijk initiatief de postzegel op stervens na dood? Of blijven we nog wel een 20 jaar postzegels sparen?”

Als ik beide weinig hoopgevende opmerkingen combineer met de progressieve uitspraak van Harry Koorstra, toekomstig directeur Post NL (afkomstig uit een interview van enkele maanden geleden op internet): “Het bestaansrecht van de postzegel is over tien jaar niet meer aanwezig” is de cirkel rond en de uitkomst overduidelijk. Wij bevinden ons op dit moment in ons land in de nadagen van het bestaan van de postzegel als functioneel frankeermiddel!

Aanwijzingen om een naderende executie zo ver mogelijk uit te stellen, zijn ruimschoots aanwezig in het TNT Post-uitgiftebeleid:

 1. uitgifte van regionaal getinte postzegels als de Provincie-zegels en Mooi NL-postzegels;
 2. postzegels met ‘geluidsmateriaal’ van vogels en TV-uitzendingen;
 3. sterk persoonlijk getinte postzegels, namelijk de Persoonlijke Postzegel;
 4. variatie aan innovatieve postzegels, waar men interactief mee om kan gaan.

Bij deze eindstrijd weet TNT Post bijzonder initiatiefrijk in te spelen op de persoonlijke behoeften *) en plaatselijke verlangens **) van de consument. Het postbedrijf probeert met deze postzegeluitgiften zolang mogelijk de kop boven water te houden en nog zo veel mogelijk winstgevende revenuen uit de postzegel te krijgen. Hierbij is niets ongebruikelijks. De groenteboer verlegt en verbreedt (in de strijd met de grootwinkelbedrijven) bijvoorbeeld ook zijn doelgroep door kant-en-klare-maaltijden (rijkelijk voorzien van groente) thuis te bezorgen.

Naar aanleiding van de aanwezigheid een postzegel op beide poststukken uit twee verschillende landen wil ik u het actuele ‘probleem’ van de levensduur van het gebruik van de postzegel als gebruiksvoorwerp voorleggen aan de hand van de vraag over beide opgevoerde postzegelafbeeldingen: “In welk van beide landen zal de postzegel als functioneel frankeermiddel het langst gebruik worden? In Nederland of in Indonesië?”

Graag zou ik willen weten wat uw mening en/of standpunt hierbij is. Een nadere toelichting of commentaar is niet alleen welkom voor mij, maar ook voor tal van bloglezers. Wellicht maakt uw reactie bij anderen lumineuze en richtinggevende ideeën los. Mocht je over aanvullende info beschikken dan graag (onder bronvermelding) ons hierover informeren.

*) Geheel in overeenstemming met de individualisering van onze maatschappij.
**) Geheel aansluitend bij de accentuering van de eigen identiteit in een zich al meer verenigend Europa.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (1 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (6) Schrijf een reactie

 • Paul van Beek op 1 mei 2011 om 08:57

  De functionaliteit van de postzegel wordt kunstmatig verlengd, omdat de duit, die de filatelist in het zakje doet, nog steeds een rol speelt.
  De verzamelaar houdt zijn troetelpapiertjes, die eigenlijk al jaren op de intensive care liggen, zelf extra lang in leven door postzegels te kopen, waar geen postale diensten voor te hoeven worden verleend, omdat ze in albums verdwijnen.

  Of de Nederlandse dan wel de Indonesische posterij de stekker er als eerste uittrekt, hangt voornamelijk van de kosten en de baten af. Dat sommetje zullen ze regelmatig zelf maken.

  Veel belangrijker lijkt mij het antwoord op de vraag: blijft men postzegels verzamelen, als deze niet meer functioneel zijn?
  Het antwoord luidt waarschijnlijk ja. De meeste verzamelobjecten hebben hun functionaliteit allang verloren en worden juist om die (nostalgische) reden verzameld.
  Bijkomend voordeel van het afschaffen van de postzegel is, dat er geen stroom van nieuwigheden hoeft te worden gefinancierd. Het budget, dat aan oudere (wellicht interessantere!) zegels kan worden besteed, wordt hierdoor groter.

  Een afgerond verzamelgebied biedt de nodige voordelen en er zijn voor iedere (aspirant)verzamelaar meer dan genoeg postzegels voorhanden om een mooie collectie op te kunnen bouwen.

 • toon op 1 mei 2011 om 10:05

  Bate, de mooiste Nederlandse postzegel met een poststuk erop is echter NVPH 1310, uitgegeven tgv Filacento in 1984.
  Een zwerfbrief.

 • J.S. op 1 mei 2011 om 11:46

  Einde van de Postzegel in zicht?

  Het is duidelijk dat de postzegel als bewijs van betaling voor de dienst van bezorging zijn exclusiviteit al lang verloren heeft en in belang in de afgelopen jaren steeds verder is afgenomen. Feit is echter dat er ook in de toekomst een behoefte zal blijven bestaan aan het laten bezorgen van brieven c.a. Aangenomen mag ook worden dat daar normaal gesproken ook voor betaald zal moeten worden. Het bewijs dat er betaald is voor de betreffende dienst zal in de toekomst ook op een of andere wijze aanwezig moeten blijven. Is er daarbij dan nog steeds plaats voor de postzegel? Dat is uiteindelijk de cruciale vraag.

  Naar mijn mening zal dat zeker nog zeer geruime tijd het geval blijven, al was het maar dat TNT Post nog aanzienlijke nevenvangsten genereert met de postzegel als frankeermiddel. Immers a) de postzegel biedt een mogelijkheid voor publiciteit en positieve aandacht voor de onderneming; b) TNT Post is ook exclusief gerechtigd tot de uitgifte van postzegels wat een voorsprong op concurrenten oplevert; c) de filatelisten en verzamelaars zorgen voor een interessante aanvullende omzet waar ten dele geen diensten voor verricht behoeven te worden; d) de productie van postzegels is steeds eenvoudiger en goedkoper door ontwikkelingen via bijvoorbeeld internet.

  Al met al redenen voldoende om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst nog steeds postzegels uitgegeven zullen worden.

  Verder ben ik het met Paul van Beek eens dat als de postzegel uit het postale verkeer geheel zou verdwijnen, dat bepaald geen zwanenzang voor de filatelie als hobby behoeft te betekenen. Ik denk echter dat we dat in de komende generatie (30 jaren) nog niet zullen meemaken. Wel voorzie ik een verdere marginalisering van de postzegel op poststukken in het normale zakelijke verkeer. In de particuliere sfeer (verjaardagen feestdagen e.d.) verwacht ik een gestage groei van het gebruik van de persoonlijke postzegels.

 • reintjedevos op 1 mei 2011 om 15:21

  Uit bovenstaande discussie blijkt hoezeer de filateloot het uitgiftebeleid verbindt met de randverschijnselen ervan….

  Het functioneel zijn van een postzegel voor het postverkeer moet in de eerste plaats worden afgemeten aan het standaard-assortiment van TNTPost. Dat zijn onze postzegels – verguisd als ze zijn door onze filateloten – en niet wat er daarnaast nog wordt uitgegeven door TNTPost.

  De rest-hap is gericht op niches, wordt niet of nauwelijks meer op verkooppunten beschikbaar gesteld omdat het niet loont – met ingang van de St Jan werd de postzegel verbannen naar een Bruna vestiging, de week van de kaart slechts bij aankoop van wenskaarten verkrijgbaar, etc. Tenzij via een abo of een individuele bestelling in Groningen! Dit is het nieuwe beleid van TNTPost en alle Inspecteur Gadget zegels vallen onder de noemer van filatelie zoals die internationaal al jaren – ruwweg vanaf 1993 – wordt gehanteerd: filatelistische producten voor wisselende doelgroepen met een marginale kans op postaal gebruik!

  In Australia begon de victorie – niet in Alkmaar – David Maiden zag in dat de traditionele filateloot slechts goed was voor een paar promille van de omzet en kwam met een ruim scala aan filatelistische producten voor diverse niches buiten de filatelotische wereld om… Philately als business heeft niets met filatelie zoals die in dit blog wordt gezien te maken! En zal bedreven worden ongeacht een postale noodzaak of support/boycott vanuit de filatelotische organisaties… Internationaal kan dit nog heel lang duren! Als klein voorbeeld de filatelistische producten van de VN [New York, Geneve, Wenen] blijven razend populair alhoewel ze niets van doen hebben met het postverkeer van de VN. En zo zijn er meer – al die SEPAC productjes…

  “The SEPAC group of Post Offices (Small European Postal Administrations Cooperation) will issue their first joint stamp issue in the new SEPAC collection on 1. October 2007. The purpose of the SEPAC stamps is to highlight to the world-wide philatelic industry ”

  In a nutshell wat philately betekent! Mini-staatjes die plakplaatjes verkopen!

  TNTPost is geen lid van de SEPAC, maar de meeste uitgiften vallen wel onder Philately!

  Tussen het standaard-assortiment en filatelistische producten zit slechts een grijs gebied dat uitsluitend wordt bewoond door de private vast-kaderzegels.

  Dat laatste zie ik ook beaamd door Johan S. “In de particuliere sfeer (verjaardagen feestdagen e.d.) verwacht ik een gestage groei van het gebruik van de persoonlijke postzegels.”

  Wat te doen??? Niets! Geniet van de traditionele filatelie dankzij het standaard-assortiment en geniet van de thematische filatelie dankzij de enige echte persoonlijke postzegels!

 • J.S. op 1 mei 2011 om 19:18

  @REINTJEDEVOS

  De vraag was/is hoe zie je het gebruik van postzegels in het postverkeer in de toekomst. Wat mij betreft zijn de vast-kader zegels ook gewoon postzegels en is het gebruik daarvan in mijn visie gelijkwaardig aan het gebruik van zegels uit het standaard-assortiment en zegels uit het huidige reguliere uitgifteprogramma.

  Wat de verkrijgbaarheid van deze laatste zegels betreft is een duidelijke wijziging in het beleid van TNT Post na enige inleidende schermutselingen in de afgelopen jaren thans zeer duidelijk waarneembaar en merkbaar: er wordt slechts een zeer selectief deel van de betreffende zegels breed via distributie verkrijgbaar gesteld. Dat is jammer voor de filatelie en ontmoedigt het gebruik van bijzondere zegels. Mogelijk is de redenering dat dit het gebruik van de persoonlijke postzegels ten goede komt. Ik vrees echter dat dit maar ten dele het gevolg zou kunnen zijn.

 • reintjedevos op 1 mei 2011 om 22:21

  Johan,

  het gaat er niet om wat als frankeermiddel te gebruiken is en derhalve een postzegel is – daar zijn we het wel over eens – maar over de diepzinnige filosofismes – door Bate vooral uitgewerkt en verkondigd in dit blog – rondom een uitgiftebeleid cq -programma waar voorbij gegaan wordt aan de tweedeling die ik schetste.

  Voor TNTPost is de bijzondere zegel – om deze antieke term nog maar te gebruiken – steeds meer bedoeld om een rol te spelen in de filatelie-industrie en niet meer zo zeer als gebruikszegel.

  De toeslagzegels hadden allang verdwenen moeten zijn – de zomerzegel zijn nu al in het grijze gebied der vast-kader zegels gebracht, de kinderzegels zijn door de december-zegels allang verdreven…

  De gelegenheids- of herdenkings-zegels zijn niet meer nodig – elk eeuwfeest weet het bedrijf, stad of dorp zelf wel te versieren met een vast-kader-zegel waarbij veel illustratiever kan worden omgegaan dan bij de reguliere bijzondere uitgifte…..

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)