Politiefilatelie of niet; postzegelonderzoek - Postzegelblog

Politiefilatelie of niet; postzegelonderzoek

3

Ik ben lid van de Internationale Forschungsgemeinschaf Polizeiphilatelie (IFPol). Deze (in Duistland gevestigde) vereniging onderzoekt of postzegels en andere filatelistische items onder het thema Politiefilatelie vallen. Als dit het geval is, wordt deze zegel in de catalogus van “politiefilatelie” opgenomen.

Eénmaal per 2 jaar wordt ergens in Europa een bijeenkomst van deze vereniging gehouden. In 2000 mocht ik dat organiseren in Nederland (Arnhem) en omdat de vereniging toen 25 jaar bestond werd mijn verzoek aan PTT voor een gelegenheidsstempel hierover gehonoreerd.  Als postzegel koos ik voor de Nachtwacht van Rembrandt, omdat deze ”schutterscompagnie” als een soort burgerwacht ook een politietaak hadden, namelijk het verhogen van de veiligheid in de stad.

De vereniging ontwierp hiervoor een mooie “jubileumenvelop”.

Postzegel Februaristaking

Bij één van deze bijeenkomsten werd mij de vraag gesteld: “Staat er op de Nederlandse postzegel van de Februaristaking van 1991 (NVPH 1465) misschien een politieman afgebeeld?”

Ik moest het antwoord hierop schuldig blijven, maar beloofde dat ik het zou uitzoeken. Op de bewuste zegel staat een deel van een foto afgebeeld, gemaakt tijdens de razzia rond het Jonas Daniel Meyerplein te Amsterdam in 1941. Na bestudering van de zegel met een loep, ontdekte ik dat de man links op de foto een uniform en een pistoolholster droeg. Maar was het een militair of een politieman?

Ik stuurde de zegel naar het politiemuseum. Daar gaf men mij het antwoord dat men voor 90% zeker was dat het om een politieholster ging. Hoe nu verder?

Ik vroeg het Rijksinstituut voor Oorlogdocumentatie te Amsterdam om raad. Het resultaat: ik kreeg de voor de postzegel gebruikte foto, en de mededeling dat de man links op de foto een Duitse politieambtenaar is van de Ordnungspolizei. Hieronder ziet u een maximumkaart met deze foto en de postzegel.

Door deze inspanning kan de catalogus voor politiefilatelie met 1 zegel uitgebreid worden. Je moet dus inderdaad wel wat over hebben voor je hobby, maar het is wel erg leuk, want je leert ook weer wat over de geschiedenis.

22 en 23 februari 1941

In februari 1941 wordt het steeds onrustiger in Amsterdam, met name in de “Jodenwijk”, zoals deze genoemd werd. Deze onrust komt tot een explosie na een vechtpartij, waarbij iemand van de WA (Weer-afdeling), genaamd Mannes Koot, de dood vindt.

De Duitser Rauter, (SS), trad in overleg met H. Himmler (Reichsfuhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) en Seyss-Inquart (Reichskommissar für die Niederlande). Besloten werd om 425 Joden tussen de 20-35 jaar in gijzeling te nemen. Hiertoe werden op 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam razzia’s gehouden. De “Joodse gijzelaars” werden gedreven naar het Waterlooplein en het Jonas Daniel Meijerplantsoen. De “Joodse gijzelaars” werden eerst naar Schoorl gebracht en daar vandaan getransporteerd naar het concentratiekamp Buchenwald, om ten slotte te eindigen in het vernietigingskamp Mauthausen.

Staking

De Nederlanders namen dit niet en onder “aanvoering” van de CPN (Communistische Partij Nederland) werden er stakingen uitgeroepen. Deze stakingen vonden plaats op 25 en 26 februari 1941. Ter herinnering aan deze staking, die de geschiedenis is ingegaan als “de Februaristaking”, heeft de PTT in februari 1991 een postzegel uitgegeven. Op deze zegel staat dus een fragment van een foto van de razzia op het Jonas Daniel Meijerplantsoen te Amsterdam. Op de FDC hierover staat de volgende tekst:

Dag van Amsterdam
wat men uit dezen bittere tijd
aan uur en dag vergeten mag;
nooit deze onvolprezen dag,
toen ’t volk, dreiging en dood ten spijt,
terwille der gerechtigheid,
opstand voor ’t volk dat onderlag

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland Duitsland Nederland Politie RembrandtNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 4,50 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Willem Hogendoorn spaart de thema’s Leiden en politie en is erelid van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Reacties (3) Schrijf een reactie

 • J.S. op 28 april 2011 om 12:43

  Hoe zit het met vervalsingen ten nadele van de post? Officieel zijn het eigenlijk geen postzegels (vervalsingen), maar ze zijn wel als zodanig gebruikt, terwijl de politie (i.c. postale recherche) zich met de opsporing van de vervalsers bezig houdt.

  Vallen dergelijke zegels ook onder het thema Politiefilatelie?

 • willem hogendoorn op 28 april 2011 om 14:41

  @ Johan: Iedere verzamelaar bepaalt zelf wat er onder zijn thema valt. Ik heb het er niet bij betrokken. Eén vervalsing als curiositeit vond ik leuk om erbij te doen.
  Onder het thema “misdaad” zou het denk ik wel standaard thuis horen.

 • Theo op 4 mei 2011 om 14:02

  Een zeer interessante bijdrage van Willem en heb het met veel genoegen mogen lezen.
  Overigens zou ik wel willen weten waar men nu precies kan zien dat de bewuste persoon, links op de foto, een politieman zou zijn.
  Als ik de foto goed bestudeer is het voor mij een gewone Duitse soldaat maar ja, ik werk dan ook niet bij het Rijksinstutuut voor Oorlogsdocumentatie.
  Theo

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)