www.postzegelontwerpen.nl: een huis zónder fundament! - Postzegelblog

www.postzegelontwerpen.nl: een huis zónder fundament!

3

Heeft u de nieuwe website van het Museum voor Communicatie (Muscom) al bezocht? Zo nee, dan raad ik u ten zeerste aan meteen naar uw computer te gaan en www.postzegelontwerpen.nl in te typen. Na enkele klikken zult u overdonderd worden door een zondvloed aan interessant en ogen openend beeldmateriaal van Nederlandse postzegelontwerpen uit de periode 1852 t/m 2010.

Bij een ‘huis-zonder-fundament’ kan in letterlijke zin aan een woonboot gedacht worden. Achtergrondinfo die deze postzegel meer aansprekend en ‘tot leven’ kan maken, is bijgaande achtergrondinformatie.

Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft Atelier Van Lieshout (AVL) opdracht gegeven een woonbootachtige constructie te maken in de Lange Vlonder, Twiske-West, waar veel woonboten op dringend verzoek van de gemeente Amsterdam zijn verwijderd.

AVL knipoogde in 2000 met ‘Drijfbeeld’ dan ook flink naar de opruimingsgeschiedenis. De creatie (280 x 720 x 280 cm) van hout en polyester (bolvorm). ‘Drijfbeeld’ kan alleen van dienst zijn in een strenge vorstperiode als ‘koek-en-zoopie-tent’. Vanuit het werkvertrek kan door een openslaand raam koek en chocolademelk verkocht worden. AVL maakt nooit creaties ter verfraaiing van de omgeving, ze zijn altijd functioneel.

Een website, die veel in huis heeft!

Het is een lumineus idee geweest om deze unieke website te lanceren. Een breed publiek kan op een eenvoudige manier toegang krijgen in het museumarchief van Muscom. De webbezoeker zal al heel gauw tot ontdekking komen dat er achter een postzegelafbeelding veel meer schuil gaat dan hij in eerste instantie verwacht. Voor deze megaklus zijn in twee jaar totaal ongeveer 11.000 objecten gefotografeerd.

Het accent ligt op het visuele aspect van de postzegel en veel niet eerder gepubliceerde voorontwerpen. De ontwikkeling in de ‘zwangerschapsperiode’ van iedere Nederlandse postzegel wordt op een magnifieke manier door de vele afbeelding per postzegel in beeld (en tot leven) gebracht. Van iedere postzegel is er feitelijk een visueel stripverhaal aanwezig, waarin o.a. ontdekt kan worden welke wegen een ontwerper beeld-technisch zoal heeft bewandeld om het postzegelonderwerp beeldinhoudelijk én aansprekend uit de verf te laten komen.


Een gebouw dat veel in huis heeft, is een kathedraal. Een variant op de kathedraal is de ‘Groene kathedraal’ (1987) van Marinus Boezem nabij Almere. Met de hierna volgende info zal ook deze postzegel u ongetwijfeld meer aanspreken.

In 1987 zijn 178 Italiaanse populieren in de vorm van de plattegrond van de kathedraal Notre Dame van Reims geplant. Betonnen paden stellen de kruisribben van de gotische gewelven voor. De lange, slanke boomstammen zijn denkbeeldige zuilen/pilaren van het kerkgebouw (landart).

In de wirwar van afbeeldingen zal na uw zoektocht op de site het u langzamerhand duidelijk worden welke wegen de ontwerper al verkennend, zoekend, aftastend en afbrekend heeft bewandeld om uiteindelijk op het juiste spoor terecht te komen, dat naar de uiteindelijke postzegelafbeelding leidt. De ene ontwerper maakt daarbij in de ontwerpperiode (soms moeizaam met bloed, zweet en tranen) meer gebruik van verschillende (en afgekeurde!) invalshoeken als de andere.

Voor een websitebezoeker een uiterst aantrekkelijke ervaring deze ‘wandeling-door-de-ontwerpperiode-met-vallen-en-opstaan’ te beleven én te ervaren. Met aanmerkelijk meer achting zult u naderhand van uw postzegel kunnen genieten. Deze website geeft u een uiterst aantrekkelijk beeldverhaal in optima forma van de Nederlandse postzegel, dat smaakt naar meer.

Een website, die gebouwd is op het ijs!

Over ‘meer’ gesproken: ná mijn beeldaanschouwelijke wandeling door een deel van het omvangrijke beeldmateriaal via ‘tijdlijn’ en ‘ontwerpersnaam’ kreeg ik gretige honger naar verduidelijkende, begeleidende én ondersteunende achtergrondinformatie, waardoor iedere postzegel handen en voeten krijgt. Al zoekend, speurend en aanklikkend kwam ik tot ontdekking dat informatieve teksten (behalve een aantal thematische onderwerpen) niet aanwezig zijn.

Interessante thematische onderwerpen over postzegels zijn o.a. romantiek, koningshuis, bezetting en bevrijding, sport en kinderzegels.

Mijn enthousiaste tijdens de eerste kennismakingsronde werd met deze constatering danig getemperd. Ik had dus bij wijze van spreken naar een film zitten kijken zonder geluid en/of ondertiteling. Zicht en inzicht krijgen op een film is dan bijzonder lastig, inspannend en moeilijk.

Uit de telefonische reactie van Monique Erkelens van Muscom, conservator postwaarden, bleek dat deze informatie naderhand nog eens zal worden opgevoerd en toegevoegd als . . . geld, behoefte en tijd voorhanden zijn! Met andere woorden iedere webbezoeker wordt op dit moment overladen met aantrekkelijk beeldmateriaal, maar hij moet daar zelf op eigen houtje een weg in proberen te vinden. Voor het doorsnee publiek is het bijzonder moeilijk een constructieve voortgang in het omvangrijke beeldmateriaal per postzegel te vinden en te ontdekken. Je wordt als het ware het visueel-filatelistische bos ingestuurd en dan moet je het daar zelf maar verder uitzoeken. Op deze wijze krijgt het beeldmateriaal helaas de slechts mogelijke ondersteuning!

Toch zal met enige moeite en inspanning van de bezoeker veel, heel veel uit de website te halen zijn, als hij gebruikt weet te maken van

 1. de TNT Post-website ‘Iconen van de Post’, die van veel (dus niet alle) postzegels lezenswaardige en interessante achtergrondinformatie verschaft. Ook de jaarlijks verschijnende
 2. boekenreeks ‘Nederlandse postzegels’ van 1971 t/m 1991, evenals
 3. Pro-fil (1970 t/m 1991 [groot formaat] en 1992 t/m 1998 [klein formaat]) kunnen ontzaglijk veel tekst ondersteunende informatie geven. Ook
 4. het ‘Handboek Nederlandse postzegels’ zal veel ondersteunende info kunnen geven. Voorwaarde is echter wel dat men over deze infobronnen kan beschikken. De combinatie van beeld en tekst kan op deze manier voor een deel in de leemte voorzien.

Grafische ontwerpers, academiedocenten en kunstacademiestudenten hebben veel interesse in deze site. Zij beschikken allen (in tegenstelling tot het overgrote deel van de verzamelaars en filatelisten) over kennis, inzicht en feeling de (voor)ontwerpen op de juiste wijze te beoordelen, aan te voelen én te interpreteren. Voor hen is het bij iedere bladzijde constant een ‘inspirerend-genieten-geblazen’: “De postzegels spreken voor zich!” Zij voelen ook emotioneel (volledig) de geladenheid van het ontwerp aan. Zij komen op deze manier met bijzonder veel invalshoeken in aanraking, waar zij creatief én artistiek (in de les en studie) hun voordeel mee kunnen doen. Helaas beschikt de gemiddelde verzamelaar/filatelist (nog) niet over deze fijngevoelige gave (antenne).


Bijgaande gebouwen die alle eeuwen geleden zijn gebouwd en dienst hebben gedaan, bezitten uitstraling en zijn imponerend door omvang, grootte en functionele achtergrondgeschiedenis. Ze staan voor iedereen bij wijze van spreken als een huis. In tegenstelling tot veel postzegelafbeeldingen bezit het merendeel van de verzamelaars van deze gebouwen wél enige achtergrondkennis, waardoor info in mindere mate noodzakelijk is.

Een website, die staat als een huis!

Komt tijd, komt raad. Hopelijk voelt een vermogend cultureel fonds op (redelijk kort) termijn zich toch de geroepen dit ‘huis-op-het-ijs’ met een flinke financiële injectie een stevig fundament te geven, zodat de informatiebron op termijn voor velen toch optimaal zal kunnen functioneren.

Deze website is een dergelijke onderbouwing meer dan waard, zodat men later ongetwijfeld dan ook kan zeggen: “De website www.postzegelontwerpen.nl staat – nog meer – als een huis!”


Met de hierna volgende info staat ook deze postzegel als een huis.

De gemeente Den Haag heeft een groot aantal fietsenstallingen in de stad aangebracht. Bekende beeldende kunstenaars, architecten en ontwerpers uit binnen- en buitenland zijn uitgenodigd daarbij bewakershuisjes te ontwerpen. Op deze manier is een bijzondere serie functionele kunstwerken ontstaan. Ze zijn zeer verschillend van aard en variëren van een uiterst sobere container tot science-fictionachtige bouwwerken.

Aan de Noord Boulevard in Scheveningen heeft het Londense Collectief Fashion Architecture Taste een opzienbarend huisje gebouwd. Het bestaat uit een witte terp (de verblijfsruimte van de toezichthouder) met daarop een klein Nederlands huisje van beton. De terp wordt doorsneden door een grijze kasteelmuur met kantelen. Het gebouw krijgt hierdoor een op[vallend accent. Uit de ramen van het miniatuurhuisje wordt regelmatig rook geblazen, die brand moet suggereren. Het flakkerend lichtobject doet denken aan het effect van de Scheveningse vuurtoren bij mist.

Overleveren of overleven?

Met deze recensie wil ik niet alleen signaleren en informeren, maar ook opininiëren. Door aan te sluiten bij het ‘hier-en-nu’ is het mogelijk het dynamische en actuele filatelistische leven van dit moment te vatten en vast te leggen, waardoor zicht en inzicht kan ontstaan op de innovatieve postale producten van velerlei aard. De filatelistische pers is in dezen jammer genoeg nooit bijster actief geweest.

Momenteel verwerft het ‘daar-en-toen’ er helaas meer prioriteit. Als het ‘daar-en-toen’ eens op een logische en voor de hand liggende manier relationeel in het heden en in onze filatelistische belevingswereld zou kunnen worden geïntroduceerd (geinvesteerd), dan zou het mogelijk kunnen zijn dat deze artikels inhoudelijk ook tot leven kunnen komen en blijven. Dan leveren deze bijdragen ook bij om een optimaal filatelistisch (in)zicht te krijgen op de huidige ontwikkelingen.

De momenteel geproduceerde ‘historische-filatelistische-ver-van-mijn-bed-shows’ bezitten in het geheel geen voorlichtende en uitdagende uitstraling, die dat bewerkstelligen. Deze slechts inventariserende bijdragen zijn in mijn beleving verspillingen van tijd, geld, moeite en papier. De bakens dienen ´vernieuwend´verzet te worden, zoals TNT Post dat ook innovatief doet (zie mijn beide voorgaande artikels).

De Nederlandse postzegel is een deel van het leven en moet ook als zodanig (uitgebreid) benaderd en behandeld worden. Gebeurt dit niet, dan zie ik voor de postzegel (op termijn) een slechte toekomst tegemoet! Met www.postzegelontwerpen.nl ontvangt filatelie Nederland een innovatieve impuls van formaat, waar de postzegel onder anderen écht mee tot leven kan komen, kan blijven en/of kan worden gebracht.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (4 stemmen, gemiddeld: 4,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (3) Schrijf een reactie

 • reintjedevos op 27 februari 2011 om 15:32

  “De momenteel geproduceerde ‘historische-filatelistische-ver-van-mijn-bed-shows’ bezitten in het geheel geen voorlichtende en uitdagende uitstraling, die dat bewerkstelligen. Deze slechts inventariserende bijdragen zijn in mijn beleving verspillingen van tijd, geld, moeite en papier. De bakens dienen ´vernieuwend´verzet te worden, zoals TNT Post dat ook innovatief doet (zie mijn beide voorgaande artikels)”

  Bate, kun je me vertellen waar ik deze vind op “Uitzending gemist”???

  M’n videorecorder had me weer eens in de steek gelaten….

 • dolores op 1 maart 2011 om 16:59

  @Rein, heb jij nog video????? lol ;)

 • paulv op 4 maart 2011 om 10:11

  Meer aanvullende literatuur:
  * De boekenreeks ‘Nederlandse postzegels’ kent ook een uitgave met beschrijving van de postzegels van het het jaar 1970. (en misschien ook nog een over het jaar 1992)
  * De reeks ‘Profil’ in klein formaat loopt door tot en met 1999, de laatste jaren alleen als betaald abonnement
  * Vanaf 2003 is er het ‘Jaarboek Nederlandse postzegels’, een vierkant boek met harde kaft. Uitgegeven door TPG, later TNT ism. Davo.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)