Verloren plaatsnamen: Moddergat - Postzegelblog

Verloren plaatsnamen: Moddergat

6

Pindorp was een mooi voorbeeld van een plaatsnaam die gewijzigd werd in Wouwse Plantage. Dat was in het zuiden van Nederland. Maar in het noorden van het land kwamen wijzigingen ook voor. Zoals de plaats Moddergat. Gelegen in de gemeente Dongeradeel in de provincie Friesland.
In Moddergat was een hulppostkantoor gevestigd. De kantoorhouder van het kantoor kreeg de beschikking over een zogenoemd langebalkstempel, uitgereikt op 28 september 1908. Maar door bezuinigingen (ook toen al!) werd het hulppostkantoor opgeheven en vervangen door een poststation. Dat was in 1925 en werd bekendgemaakt door een publicatie van het Staatsbedrijf der PTT:

Mededeelingen No 13657S van 2 december 1925: Het hulppost- en telegraafkantoor te Moddergat wordt met ingang van 1 Januari 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling. De postbestelling zal van Nes (W.D.) uit geschieden.

Het stempel moest worden teruggezonden, omdat poststations geen ‘recht’ hadden op een dagtekeningstempel. Maar toch kreeg de stationhouder het stempel weer terug, in april 1928, en kon hij er weer lustig op los stempelen.

Het stempel werd waarschijnlijk in de tweede helft van 1939 teruggezonden naar Den Haag om gereviseerd te worden. Daarbij werden de uurkarakters (met V of N) vervangen door zogenoemde 24-uurs karakters. Het stempel bleef in gebruik tot en met 31 oktober 1953.

Met ingang van 1 november 1953 is de benaming van het poststation Moddergat gewijzigd in Paesens-Moddergat. Dit had tot gevolg, dat een nieuw stempel werd verstrekt met die naam. Het poststation werd toch nog opgewaardeerd tot hulppostkantoor maar dat was van korte duur. Op 30 november 1969 werd het hulppostkantoor opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Met ingang van 3 december 1973 is de benaming van het plattelandspostagentschap Paesens-Moddergat gewijzigd in Paesens. Een nieuw stempel werd besteld bij de fa. Braungardt in Duitsland. Maar bij ontvangst bleek, dat de naam Paesens verkeerd was gespeld! Het stempel werd niet vertrekt maar vernietigd. De fa. Braungardt werd op de hoogte gesteld van de fout. Op 30 oktober 1973 werd het juiste stempel verstrekt.

Aan welke benaming zouden de bewoners van het dubbeldorp (Moddergat en Paesens) de voorkeur hebben gegeven? Of werden de dorpsbewoners de benamingen ‘opgedrongen’? Als men het dorp Paesens-Moddergat binnenrijdt vanuit het noorden, is Moddergat aangegeven, maar verderop staat de naam Paesens-Moddergat. Toch wel een puzzel, niet?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (6) Schrijf een reactie

 • Hans Kremer op 13 januari 2011 om 19:42

  Paesens-Moddergat heeft een interessante geschiedenis, o.m door de stormramp van 1883.

  Kijk maar eens op:

  http://www.lauwersmeerkoerier.nl/html/nl/paesens_moddergat/k01.html

 • Prins op 13 januari 2011 om 21:38

  Pindorp is verdwenen als plaatsnaamaanduiding en Wouwse Plantage geworden, maar de plaatsnaamaanduiding Moddergat bestaat nog steeds, ondanks het verdwijnen van de naam uit het poststempel door herwaardering van het soort postkantoor. Moddergat is de helft van het tweelingdorp Paesens-Moddergat.
  Betere voorbeelden van echt verdwenen plaatsnamen zijn Jutphaas en Vreeswijk. In 1971 zijn Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwegein. Sindsdien is ook Nieuwegein als plaatsnaam gebruikt, ook in de postale aanduidingen. Jutphaas en Vreeswijk komen nog slechts als wijkaanduidingen binnen Nieuwegein voor.

 • Albert Haan op 13 januari 2011 om 21:59

  Door de gemeentelijke herindelingen, is zowat half Nederland een naam kwijt geraakt op de stempels.
  Hier in het zuiden o.a. Nieuwenhagen, Schaesberg, nu Landgraaf.
  Schinveld, Merkelbeek, nu Onderbanken.
  Ook werden kleinere kantoren niet meer met naam genoemd zoals Kaalheide, Spekholzerheide, Terwinselen deze drie zijn opgegaan in Kerkrade west.
  Maar leuk is dit allemaal…, het is meer dan postzegeltjes sparen!!!

 • San op 14 januari 2011 om 19:41

  Hoi Cees,

  leuke artikels over verloren plaatsnamen!

 • ronald op 9 februari 2011 om 15:04

  Beste Cees,

  We hebben elkaar gesproken in Leiden over het stempel Vogelenzang. Heb je daar nog gelegenheid voor? BVD Ronald van der Leeden

 • Frank van den Hoven op 14 augustus 2011 om 23:22

  Nu haal je toch een paar appels en peren door elkaar Albert. Door fusies van gemeenten verdwijnen plaatsnamen in principe niet. Nieuwegein en Landgraaf zijn schaarse uitzonderingen op dat principe.
  Zo is door fusies wel een geméénte Onderbanken ontstaan, maar geen plááts Onderbanken. De dorpen Schinveld, Merkelbeek c.s. bestaan gewoon nog steeds. Een wezenlijk andere situatie als Landgraaf dus, waar de kernen zo aan elkaar waren gegroeid dat men 5 jaar na de fusie heeft besloten om van de gemeentenaam ook maar de plaatsnaam te maken (met bijbehorende veranderingen in de stempelnamen).

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)