Verloren plaatsnamen: Pindorp - Postzegelblog

Verloren plaatsnamen: Pindorp

2

Plaatsnamen worden wel eens gewijzigd. Want heeft u wel eens van Pindorp gehoord? Dit dorp lag (en ligt nog steeds maar met een andere naam) in het westelijke deel van Noord-Brabant.

Pindorp heette daarvoor Wouwsche Plantage. Maar het kende toen nog meer namen, zoals Stenen Kamer, Nieuwe Dorp, Wildenhoek, Wildenbroek en Nieuwe Plantage. Dat allemaal voor hetzelfde stuk grondgebied! Zo rond 1920 kwam ook de naam Pindorp naar voren. Een naam, die de toenmalige pastoor Tielens aan dat deel van zijn parochie gaf. Maar waar komt die naam vandaan? Volgens overlevering: dorp gesticht in een gerooid mastbos. De naam pin is een boomstronk die nog lang zichtbaar bleef nadat de boom was gekapt.

Op 17 oktober 1930 werd in Pindorp een poststation gevestigd. Dit werd bekendgemaakt door het Staatsbedrijf der PTT: Mededeelingen No 12766S van 5 november 1930: Te Pindorp werd in vereeniging met de bestaande telegraaf- telefoonstation met ingang van 17 October 1930 een poststation gevestigd. De bestelling ter plaatse geschiedt van het hulpkantoor te Wouw uit.

Het poststation kreeg de beschikking over stempels, waaronder een zogenoemd kortebalkstempel. Dit stempel werd opgeleverd door De Munt op 21 november 1941 en naar het kantoor verzonden op 24 november 1941.

Al in 1938 werd door het gemeentebestuur aan het Staatsbedrijf verzocht om de benaming Pindorp in het telefoonboek te wijzigen in de officiële benaming Wouwsche Plantage omdat het volgens sommigen een scheldnaam was. Maar het duurde tot 1 mei 1959 voordat het verzoek werd ingewilligd. Het stempel met de naam Pindorp werd terugontvangen in mei 1959. Gebruiksperiode van het stempel is dus 25 november 1941 tot en met 30 april 1959.

De wijziging werd bekendgemaakt door het Staatsbedrijf der PTT: Dienstorder No H.146 van 12 maart 1959: Wijziging kantoornaam.
De naam van het post-, telegraaf- en telefoonstation, het telefoonnet en de telefooncentrale Pindorp is gewijzigd in Wouwsche Plantage (zie aldaar).

Het nieuwe stempel, een zogenoemd openbalkstempel, werd in april 1959 vervaardigd door fa. Numerofa te Amsterdam.

Het stempel werd verstrekt op 28 april 1959, werd op 1 mei 1959 in gebruik genomen en op 27 januari 1969 buiten gebruik gesteld. De reden was de wijziging van Wouwsche in Wouwse.

Dienstorder No H.121 van 20 februari 1969: Wijziging benaming Wouwsche Plantage in Wouwse Plantage.
De benaming Wouwsche Plantage is te rekenen van 27 januari 1969 gewijzigd in Wouwse Plantage.

Het poststation werd op 31 augustus 1971 opgeheven en overgenomen door een plattelandspostagentschap.

Mededelingen No 38 van 21 september 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1971 is het poststation te Wouwse Plantage vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Bergen op Zoom.

Het stempel, vervaardigd door de Duitse stempelfabriek Braungardt, werd verstrekt op 22 oktober 1968 en op 27 januari 1969 in gebruik genomen. Vanaf 27 januari 1969 tot en met 31 augustus 1971 door het poststation en vanaf 1 september 1971 door het plattelandspostagentschap.

Of de bewoners van Pindorp of ‘De Pin’ zoals ook wel wordt gezegd, gelukkig waren met de naamswijziging? Ik weet het niet!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (2) Schrijf een reactie

  • Hans Kremer op 8 januari 2011 om 21:06

    Weer een mooi verhaal Cees.

    Poststation Pindorp werd geopend in 1930, maar kreeg pas in 1941 een eigen kortebalkstempel.

    Welke stempels werden er in de tussentijd gebruikt; waren dat “Wouw” stempels?

  • Cees op 10 januari 2011 om 09:49

    Hans, Op de stempelkaart van het poststation Pindorp is vermeld, dat op 14 juni 1941 een kantoornaamstempel (ook wel ten onrechte langstempel genoemd) met de benaming PINDORP (N.B.) werd verstrekt. Daarbij is ook een afdruk aangebracht van het naamstempel Pindorp, waarschijnlijk in gebruik door het voormalige telegraaf- en telefoonstation. Er bestond een bodedienst vanuit het postkantoor Rozendaal (nu Roosendaal) met de buurtscahppen behorende tot het hulppostkantoor Wouw. Vermoedelijk is de correspondentie van Pindorp gestempeld met een dagtekeningstempel van Rozendaal (later Roosendaal) of Wouw en is op de envelop of kaart een afdruk van het kantoornaamstempel PINDORP (N.B.) aangebracht. Ik heb daarvan echter (nog) geen voorbeelden gezien.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)