Eenzijdige blik op postzegels, terwijl er tóch veel meer op valt te ontdekken! - Postzegelblog

Eenzijdige blik op postzegels, terwijl er tóch veel meer op valt te ontdekken!

39

Als gevolg van de splitsing van TPG Post-concern per 1 januari 2011 in tweeën, namelijk in een postbedrijf (NL Post?? Onder leiding van Harry Koorstra) en een pakjesbedrijf (TPG Express), én de verkoop ervan aan twee verschillende buitenlandse partijen, zou het postzegel-emissiebeleid op termijn ook wel eens kunnen veranderen.

Vandaar hierbij een inventarisatie van Postzegelblog-reacties van mijn 4¾ jarige medewerkersverband met Postzegelblog. Met een nieuw buitenlands bewind bij NL Post zou de kans wel eens kunnen bestaan dat de Nederlandse vormgevingstraditie een geheel andere wending neemt en daarmee ook de inhoud van de reacties op Postzegelblog.

Een vraag bij deze abstracte, betekenisloze computer-postzegelafbeelding: “Waarop baseert/baseerde u de aantrekkelijkheid van uw vrouw/vriendin (man/vriend)? Op zijn/haar uiterlijke verschijning of op zijn/haar innerlijke aard?” Aansluitend hierbij: “Waarop baseert u de aantrekkelijkheid van uw postzegels?” Bij personen wordt uiteraard op het innerlijke (karakter) gelet. In aanvang speelt het uiterlijk wel een rol, naderhand komt het voor een groot deel op de achtergrond terecht.

Bij postzegels daarentegen is de uiterlijke verschijningsvorm volgens reagerende bloglezers belangrijk. Als die in eerste instantie niet goed is, knappen velen erop af (getuige de reacties). Aan de innerlijke boodschap van de postzegel wordt (in de reacties) helaas bitter weinig aandacht geschonken! Op eigen initiatief (voor)onderzoek verrichten komt bij filatelisten nog weinig voor! Jammer.

Slechts oog voor uiterlijk vertoon!

Bij het lezen van de talrijke reacties behorend bij de vele artikels van 4¾  jaar Postzegelblog valt me steeds weer op dat de schrijvers ervan (overigens warme aanhangers van de filatelie) met hun niet bijster positieve op- en aanmerkingen meermalen de confrontaties zoeken met TNT Post.

Op talrijke hoofd- en bijzaken van het postzegelemissiebeleid als:

 • omvang van het postzegeluitgifteprogramma,
 • hoogte van de frankeerwaarden
 • niet aansprekende onderwerpen
 • onaantrekkelijke uitvoering van de postzegelafbeelding,
 • de prijs van de jaarlijkse emissies en/of
 • nog tal van andere afkeuringwaardige onderdelen.

Zodra er ook ingrijpende postzegel-veranderingen worden ingevoerd als:

 • de verandering gegomd – zelfklevende postzegels,
 • de wisseling gulden – euro,
 • de wisseling muntaanduiding – cijferaanduiding (recentelijk doorgevoerd),
 • het ontbreken van bijplakpostzegels per 6 januari 2011 en
 • medio 2011 zou er wel eens sprake kunnen zijn van NL Post [directeur Harry Koorstra] als plaatsvervanger en/of opvolger van TNT Post (n.a.v. de splitsing van het Nederlandse postbedrijf per 1 januari 2011 in een TNT Express-divisie  en een TNT Post-divisie [NL Post??]).

is de filatelistische wereld op Postzegelblog (blijkens de reacties) in rep en roer. Het oorspronkelijke, overzichtelijke en traditionele van de postzegel (en het postbedrijf) is verdwenen. Enkelen haken zelfs vanwege de ontsporing en ergernis geheel af en zeggen de filatelie vaarwel. Je zou bijna zweren naar aanleiding van deze veranderingen: “De ondergang van de filatelie is nabij. Wegwezen!”

Huisje-boompje-bloempje-beestje afbeeldingen op een postzegel zijn gemakkelijk te vatten en te begrijpen en staan daardoor hoog aangeschreven bij de verzamelaar. Omslachtige achtergrondverhalen zijn bij deze plaatjespostzegels niet noodzakelijk: “Je ziet immers meteen wat het voorstelt!” Aan de achtergrondgedachte van deze postzegelafbeeldingen heeft het grote publiek in het geheel geen behoefte.

Veroorzaker van alle ellende?

De ‘veroorzaker’ van al deze veranderingen en afwijkingen is TNT Post. Het postbedrijf  wordt als aanstichter van alle ellende, die meermalen de zwartepiet wordt toegespeeld door de blog-reageerders. “Het bedrijf probeert voortdurend het geld uit de zak van de verzamelaar te kloppen!” is de blog-mening.  Bij alle ‘verwijten-en-beschuldigingen’ zijn de emoties steeds aanwezig. Deze gevoelens bevorderen blijkens de reacties zelfs groepsvorming van de reageerders. Zodra de postzegelafbeelding gevoelsmatig van het (in hun ogen) aantrekkelijke, traditionele en/of ideale afwijkt, raken ze overstuur en zijn de kluts kwijt. Ze versterken elkaar over en weer zelfs in reacties en standpunten: “Door samenwerking sterk!” Ook in historisch perspectief gezien, pakt een dergelijk samenwerkingsverband (gebaseerd op ongegronde redenen) bepaald niet positief uit.

Helaas zien de reagerende verzamelaars/filatelisten bij deze ‘veroordelingen’ de invloed van sociaal-maatschappelijke en zakelijk-economische ontwikkelingen op nationaal en internationaal (mondiaal) terrein in de 21e eeuw in het geheel niet. In de (voor)oordeelsvorming worden deze argumenten niet meegenomen. Jammer genoeg wordt hierbij ook nog over het hoofd gezien dat onze hectische wereld steeds vlugger verandert en evolueert. Stilstand betekent achteruitgang en dus verlies. Vernieuwen en adequaat aanpassen is tegenwoordig hét levensbehoud.

Toch geliefd!

Niet tegenstaande al deze bezwaren, onjuistheden en financiële problemen kijkt dezelfde verzamelaar toch steeds weer reikhalzend uit naar nieuwe postzegelemissies en informatie van het Nederlandse postbedrijf. De bloglezer bevindt zich bij deze confrontatie zonder dat hij het zich dit bewust is geregeld in een spagaathouding van afkeuring-en-adoratie. En dit doet hij zich zelf geheel moedwillig en met het nodige enthousiasme emotioneel-betrokken aan. Onbegrijpelijk. Waarom toch steeds weer vrijblijvend energie steken in deze nutteloze vorm van zelfkastijding?

Typografisch uitgevoerde postzegels zijn over het algemeen weinig geliefd bij verzamelaars. Herkennen en beleven van het postzegelonderwerp stuit op problemen. Handvaten ontbreken, terwijl die toch ruimschoots voorhanden zijn. Ze worden niet herkend in de letterkeus, woordplaatsing en kleur. Op typografische postzegels wordt meer verbeeld dan afgebeeld.

Accentueer dat wat u bindt met postzegels, niet dat wat u scheidt!

Accentueer datgene wat u gevoelsmatig (ver)bindt met postzegels en niet wat u scheidt. Hiermee verblijdt u niet alleen lezers van Postzegelblog in uw reacties, maar vooral (en in het bijzonder) u zelf. Richt uw oog in eerste instantie niet (zoals u gewend bent) op negatieve uiterlijkheden van de postzegels als bijvoorbeeld:

 • de aanschafprijs,
 • de afbeeldingsuitvoering van iedere postzegel
 • de jaarlijkse emissie-omvang.

Vestig uw aandacht vooral op de inhoud van de postzegelafbeelding, zoals bijvoorbeeld:

 • welk(e) detail(s) heeft de ontwerper van het postzegelonderwerp zoal belicht?
 • op welke manier heeft hij dat weten te verwerkelijken?
 • waarom spreekt deze postzegelafbeelding me aan?

Positieve benaderingsmethode?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, moet u uiteraard wel over de vereiste kennis van het postzegelonderwerp beschikken en de ontwerpstijl van de ontwerper. Met behulp van Google zult u hierover veel informatie kunnen verwerven door het informatieve en het visuele gedeelte te raadplegen. Zodra u na lezing/bestudering over de achtergrondinformatie (ontwerpstijl & postzegelonderwerp) beschikt, zult u ongetwijfeld kennisonderdelen daarvan op de postzegel ontdekken. Een vergrootglas zal uw speur- en ontdekkingstocht behoorlijk kunnen vergemakkelijken. Door de vergrote afbeeldingen is de uitvoering daarvan beter te zien en worden onderlinge relaties van deelafbeeldingen beter zichtbaar.

Door de raadpleging van de visuele info-bron van Google kreeg ik meteen zicht op de karakteristieke ontwerp- en benaderingsstijl van Anke van der Endt. Na lezing van achtergrondinformatie over de werkmethode van deze dame kreeg ik een steeds duidelijker beeld van de gevarieerde decoratieve PiP-stijl. Met een zeker kennis-oog kon ik nu pas de Decemberpostzegels op hun ware verschijning benaderen, inventariseren en beschrijven:

 • Textiel-bodembekleding van de doosjes
 • Bestaande kerstattributen gedecoreerd met ruitjestextiel of roosjes
 • Handelsmerk van de PiP-studio: meisjeshoofd van de zijkant gezien met vogeltje op het hoofd. Deze afbeelding is terug te voeren naar de jeugd van Anke van der Endt, toen ze rondliep met een vogeltje op haar hoofd en de bijnaam voerde van Pip.

Het postzegelonderwerp bepaalt het uiterlijk van de postzegel!

Het postzegelonderwerp bestaande uit verschillende deelfacetten, bepaalt de uiterlijke verschijningsvorm en dus de vormgeving van de postzegel. Met andere woorden kenmerkende eigenschappen van aanschouwelijke en niet-visuele  aard weet de ontwerper door deelafbeeldingen, vormen, lijnen en kleuren op voor- of achtergrond op een of andere manier in het totaalbeeld op te nemen (incorporeren).
Een moeilijkheid daarbij is het ontdekken van deze verwerkte deeleigenschappen in de postzegelafbeelding. Deze veelal creatief en/of artistiek verantwoorde inlijvingsmethode is meermalen op een ingenieuze en geraffineerde wijze uitgevoerd. Voor het ontdekken van deze ‘verborgen/verstopte’ onderdelen zal men met de al maar meer vindingsrijke oplossingsmethoden (opgedaan tijdens vele ‘postzegelontdekkingstochten’ in de loop der tijden) vaardiger worden.
 
Met de gedane vondst(en) komt u in aanraking met de meerwaarde van het postzegelafbeelding (ziel), die de ontwerper (betrokken met hoofd en hart bij het ontwerpproces) erin heeft weten aan te brengen. Hiermee krijgt de postzegel voor u meteen inhoud en zeggingskracht. Zodra deze beeldtaal ‘zichtbaar’ is en ‘verstaan’ wordt komt men ook in aanraking met de aanleiding, doel en boodschap van de postzegeluitgifte.

Wie van de reagerende bloglezers heeft beide Mooi NL-velletjes Almere en Eindhoven met bijzonder veel deelafbeeldingen al uitvergroot op het computerscherm bekeken én vergeleken met de visuele afbeeldingen van Almere en Eindhoven op Google?

Zodra u dat wel hebt gedaan en aangevuld met Google-info, zult u de Mooi NL-velletjes op 10 januari 2011 op een geheel andere, meer betrokken manier ‘verwelkomen’ en een plaatsje in uw verzameling geven. Ze komen dan als het ware als ‘oude bekenden’ in een voorverwarmd bed terecht.
 
Bij dit initiatiefrijke plan van aanpak wacht u bepaald niet lijdzaam met de nodige (negatieve) scepsis af, maar vat de koe zélf bij de horens. Onderzoekt visueel én informatief de ins en outs van het postzegelonderwerp én de vormgevings- en ontwerpmethode van de designer. Deze positieve en geïnteresseerde wijze van benadering geeft u naderhand een goed gevoel en veroorzaakt bovendien dat de postzegelvelletjes met een meer ontwikkelde kennersblik als voorheen worden benaderd en bekeken.

Op 1 november (12.58 uur) heeft Prins naar aanleiding de vertoning van de twee Mooi NL-velletjes al een ter zake deskundige uitbreiding van Eindhoven als reactie op Postzegelblog geplaatst:

 • Sint Catharinekerk, neo-gotische, driebeukige kruisbasiliek met twee torens van architect Cuypers (1867);
 • Vertigo-gebouw op het terrein van Technische Univeristeit Eindhoven (twee kopergroene verticale strepen);
 • Moderne uitbreiding van het van Abbemuseum, architect Abel Cohen (witte lijntekening);
 • Plattegrond van Eindhoven in cirkel linksboven (hoofdwegen geel en wijken lichtgrijs).

Met dergelijke aanvullende én aantrekkelijke reactie krijgt het Postzegelblog-artikel een grotere meerwaarde. Bovendien zal het anderen ook kunnen stimuleren deze meerwaarde nog eens te verhogen met toevoegingen. Met deze benadering/ontwikkeling krijgen Postzegelblog-bijdragen een nog meer versterkende, informatieve (uit)werking.

Samenwerkingsverband?

Zodra u bovenomschreven positieve benaderingsmethode aanhangt, zult u ongetwijfeld tot de ontdekking komen dat u mijn bijdragen in hoofd- en bijzaken kunt aanvullen. U zou wel eens andere informatiebronnen (op Google) hebben kunnen raadplegen als ik. Als deze aanvullingen ook nog eens in het reactiegedeelte van www.postzegelblog.nl geplaatst worden, krijgt Postzegelblog meteen een grotere positieve uitstraling. Het zal anderen ongetwijfeld stimuleren ook opbouwende reactie te plaatsen.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland Nederland KerstNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (39) Schrijf een reactie

 • Willem op 7 december 2010 om 08:43

  Heel goed deze positieve insteek. Laten we hier met zijn allen gevolg aangeven.

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 11:44

  Het velletje Eindhoven is hier te onduidelijk om voldoende te kunnen herkennen.

 • bate hylkema op 7 december 2010 om 12:29

  Door herstel van een communicatiefoutje heeft de Decemberpostzegel (met daarop een uiterst kleine afbeelding van het logo van de PiP Studio) zojuist een beeldaanschouwelijke ondersteuning gekregen van de Decemberzegel-affiche, waarop dit logo rechtsonder duidelijker staat. Een extra deeluitvergroting van dit logo was toch nog beter geweest,dunkt me.

 • bate hylkema op 7 december 2010 om 13:38

  Jan, berust jouw constatering op proefondervindelijk onderzoek? Volgens mij berust jouw weinig opbouwende conclusie (zie reactie Willem!!) op een veronderstelling. Roei met de riemen die op een bepaald moment voor handen zijn.
  Resultaat? Onverwachte positieve vondsten en een gelukzalig gevoel, die nog vergroot kan worden als je jouw bevindingen publiceert op postzegelblog.
  Jan, in afwachting op nadere positieve . . .

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 13:58

  @Bate
  Wanneer je een duidelijker afbeelding van het Eindhoven-velletje hebt kan ik er misschien meer in herkennen. Plaatjes vallen op mijn monitor wat donkerder uit. Buiten het Evoluon durf ik niet met zekerheid te zeggen wat er precies opstaat. Ik heb wel vermoedens.

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 14:06

  Wat bij mij irritatie oproept is het volgende. Ik leer eind jaren zeventig via het ABC van het Postzegelverzamelen en Mijn Stokpaardje precies wat er leeft bij filatelisten en frankeer filatelistisch bijvoorbeeld. Dezelfde generatie filatelisten probeert alles wat ze me geleerd hebben onderuit te halen. Ik wil dus filatelistisch frankeren naar het buitenland. In plaats van steun en aandacht voor de zaak word je hier alleen onderuit gehaald. Jullie vinden overfrankeren met 13 cent een gewone zaak. In ieder normaal land kun je filatelistisch frankeren (speciale postzegels en voor het gewone tarief).

 • reintjedevos op 7 december 2010 om 14:38

  Jan,

  ik ben dan filatelistisch van een iets eerdere generatie maar ik heb filatelistisch frankeren nooit begrepen of kunnen waarderen. Althans enveloppen die er uit zien als een kerstboom! Ik zwoer bij enkelfrankeringen…

 • bate hylkema op 7 december 2010 om 14:54

  Jan, blijf bij het onderwerp! Overfrankeren komt in dit artikel niet aan de orde.
  Door kijken en vergelijken met Google-afbeeldingen is toch veel te ontdekken. Ook op een donker uitvallende monitor. Ik wacht nog steeds (met anderen) op een positieve inzet van jou!

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 14:57

  Wanneer je geen duidelijke afbeelding aanlevert kan ik niets met het Eindhoven-velletje.

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 15:03

  @Rein
  Wanneer TNT Post weinig tot niets in Europawaarden uitbrengt kan ik niet met enkele postzegels frankeren in 2011.
  Voor Wereld zijn er nog genoeg postzegels (Suriname) maar voor Europa alleen een fiets.
  Filatelista was vandaag gefrankeerd met 3×5 zloty + 30 groszy maar ik kan nergens ontdekken wat ik voor 2011 moet betalen.

  En overfrankeren is wel aan de orde hier :
  •het ontbreken van bijplakpostzegels per 6 januari 2011

 • dolores op 7 december 2010 om 15:33

  Helemaal een onderwerp naar mijn hart Bate!

  Echter…hoe vormgeving een bepaalde boodschap ondersteunt zoals bijvoorbeeld op de aids postzegels mi uitmuntend is gedaan, of hoe kerst ieder jaar weer op originele en artistieke wijze wordt uitgedrukt, dit zijn onderwerpen waarvan ik me afvraag of dit voor veel mensen niet een tandje te ver is…

  Als je je naast filatelie ook geinteresseerd bent in kunst, fotografie, architectuur vormgeving of maatschappelijke veranderingen ontdek je gaandeweg hoe bepaalde hedendaagse stijlen, ontwikkelingen, veranderingen, stromingen ook terug te vinden zijn in het onderwerp en/of het ontwerp van de Nederlandse postzegels. En postzegelaars zijn nu eenmaal geen kunstcritici of maatschappij analysten…

  Ik zie ook liever een gepassioneerde discussie over vormgeving dan over de centjes die eraan verbonden zijn. Toch is de groep filatelisten die blijft benadrukken dat het uitbrengen van postzegels en commerciele activiteit is die de verzamelaar veel geld kan kosten niet onbelangrijk. Waarbij ik het er zeker mee eens ben dat je beter je verzamelgedrag/houding tov postzegels kan veranderen dan de hobby meteen laten schieten.

  Ik schaf weinig postzegels aan al een tijdje, andere zaken gaan even voor, maar ik blijf de ontwikkelingen wel volgen dus dan vraag ik me ook weleens af hoe diep de liefde zit voor mensen die er zomaar radicaal mee ophouden.

 • bate hylkema op 7 december 2010 om 16:48

  Dolores, als emoties om welke reden dan ook veroorzaakt de overhand krijgen, zijn reacties van mensen onvoorspelbaar.
  Zodra die emoties, het gevoel, door een ontwerper in een postzegel verwerkt, in een postzegelafbeelding worden ontdekt én gezien, is een filatelist een gevoelsvol én warm aanhanger van zijn hobby.

 • Jan van Tellingen op 7 december 2010 om 18:46

  En zo is het maar net, Bate. Als gevoelsvol en warm aanhanger van de fi(ets)latelie, wordt je getriggerd door de reacties van je lezers. Daar kan ik weer verder mee. Heeft iemand van jullie de fiets(t)er op de blauwe zegel van het stadje Thorn gezien ? Zit er een vrouw op of een man ? Dat wil Dolores ook graag weten. Kies je eigen thema en help het levend te houden . . .

 • dolores op 7 december 2010 om 20:48

  Zo ist maar net. Twijfelen aan de echte liefde van postzegelaars -ik moest even triggeren ;) – brengt hen misschien weer aan het verzamelen en analyseren, maar dan net ietsjes anders.

  Haha Jan, waar is die zegel te vinden?

  Tip voor vergroten van zegels: picasa gebruiken en dan op “dia-voorstelling” kliken of gebruik maken van de schuifjes onderaan om te vergroten.

  Als je picasa download van internet (gratis) komen al de foto’s afbeeldingen daar automatisch in terecht…

  Weet iemand hoe ik ze uitvergroot weer kan opslaan? Ik heb het dus niet over scannen…

  Eerlijkheidshalve: ik bekijk lang niet iedere zegel uitvoerig zoals vele postzegelaars doen, dus zeker leuk dat dat op het postzegelblog gebeurt.

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 20:58

  Volgens mij zie ik De Witte Dame, het van Abbemuseum, Dynamo, de Admirant en de Markt op het velletje. Ik ben niet zeker van gebouwen bij het vliegveld. Daar kom ik nauwelijks.
  Naast het gele rechtsonder kan Philips Lightning met de lichttoren zijn. Het kan zijn zijn dat de gebouwen bij mij aan de overkant (Fellenoord) erop staan. Het lijkt allemaal zo op elkaar.

 • Willem op 7 december 2010 om 20:59

  Goed nieuws voor de portemonnee! Opnieuw voor abonnee’s bij Collect een gratis collectorsitem. Prachtig velletje met twee persoonlijke zegels 1 van 0,44 en 1 van 1 punt.

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 21:05

  Bij mij zat ie een beetje vastgeplakt aan het kartonnetje. Met die velletjes van filatelistenbond had ik ook problemen. Van de 4 velletjes kwam er maar 1 goed aan. Mooi velletje, echt zo’n ding dat niet opgepikt wordt en straks iedereen moet hebben omdat het in de albums of catalogi staat.

 • Marc37 op 7 december 2010 om 21:19

  Willem, ik heb dat velletje op eBay gekocht. Of dat goed voor mijn portemonnee
  is, dat betwijfel ik. Jan, dat velletje komt heus niet in de catalogus te staan ofzo. Want het is niet algemeen verkrijgbaar. Hoogstens op eBay, Marktplaats etc.

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 21:22

  Dolores, ik heb Nero maar krijg het plaatje niet helemaal scherp.
  Misschien dat de Heuvel Gallerie en de Bruine Heer erop staan. De Admirant niet.

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 21:24

  @Marc37
  Ze hebben het hier nog over het Oostenrijkse geschenk gehad dat ook in de catalogus staat.
  http://www.postzegelblog.nl/2010/11/09/oostenrijk-doet-aan-klantenbinding/

 • Jan1964 op 7 december 2010 om 21:32

  Het is leuk om op deze manier te browsen :
  http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&biw=995&bih=584&tbs=isch%3A1&sa=1&q=gebouwen+eindhoven&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=

 • dolores op 7 december 2010 om 21:33

  Is dat nu dat tekentje waar Bate het over had? Goh je moet er maar opkomen, het vastspelden en het kastje…heel geraffineerd. Alhoewel ik de zegels van vorig jaar toch ook prachtig blijf vinden en die kwamen heel mooi uit op enveloppe.

 • Jan van Tellingen op 8 december 2010 om 00:07

  @Dolores, de zegel van Thorn die ik bedoel staat in Baté’s bovenstaande verhaal als eerste zegel onder het hoofdstuk: oog voor uiterlijk vertoon!

 • dolores op 8 december 2010 om 08:30

  Dacht ik al maar dat is veel te onduidelijk om te zien.

 • reintjedevos op 8 december 2010 om 11:19

  Bate’s verhaal is een grote ode aan de kunst – kunst is pas kunst als het emoties oproept, als de postzegel emoties oproept…

  Hebben we daarvoor een catechisant voor nodig of komnen we er zelf uit????

  Hebben we daar subsidie voor nodig????

  Zegels zonder expressie zijn geen kunst???

  Is de Thorn zegel expressieloos??

  Of de katten????

  Maakten de Kerken in Oorlogstijd geen emoties los??? Of de Winterhulp….

 • dolores op 8 december 2010 om 12:25

  neu, Ik zou het geen ode aan de kunst willen noemen. Met alle respect voor oa Pip, en hun vaak geraffineerde en kunstige producten, ik zou het nog geen kunst willen noemen. Net zoals O Lily geen kunst is. Het is een bepaalde geraffineerde stijl/design die gezelligheid en nostalgie oproept die het goed doet in deze tijd. Als tegenhanger van de snelle dynamische digitale kunst wellicht?

  Zo zijn er dus absoluut meer zegels die kunstige stukjes zijn. Is mijn mening dan.

 • reintjedevos op 8 december 2010 om 12:54

  OK, maar wat moeten we dan met deze catechese van de kunstigheid van Anke en haar Pip????

  En waarom is die van Theo Kurpershoek dan niet de moeite waard?????

  In zijn tijd hadden we geen digitale kunstjes, nu wel en worden we verblijd met barokke grappen waar Bate ons dan weer met een preek verrast…

 • dolores op 9 december 2010 om 11:20

  Vroeger waren de postzegels in al hun eenvoud ook mooi. Althans er zitten hele mooie, of bizondere, of interessante postzegels tussen. Maar nu ook, dus dat zou geen reden moeten zijn om op te houden met postzegelen.

 • dolores op 9 december 2010 om 11:21

  Zo eenvoudig waren ze vroeger trouwens ook weer niet…

 • Jan1964 op 9 december 2010 om 11:32

  Wie houdt er dan op met postzegelen ?

 • Marc37 op 9 december 2010 om 14:40

  Jan, bijna niemand en ik zeker niet!

 • dolores op 10 december 2010 om 09:47

  Ja nou wordt ie mooi. Ik lees het vaak genoeg hier: de Nederlandse postzegels zouden lelijk zijn en het uitgiftebeleid zou blubber zijn.

  Ik vind niet alle postzegels even interessant en de hele dure uitgiftes zeggen me niet veel, maar verder zijn de nederlandse postzegels best geraffineerd, is mijn mening. En alijd al zo geweest.

 • Jan1964 op 10 december 2010 om 11:20

  @Dolores
  Waarom zijn “postzegelen” en Nederlandse postzegels voor jou hetzelfde ? Nederland geeft misschien minder dan 1% van de postzegels in de wereld uit. Er zijn tussen de 200 en 300 andere postadministraties in de wereld. Het enige waarvoor ik TNT Post eigenlijk nodig heb is het versturen van post en dan bij voorkeur naar andere landen in Europa.
  Ik heb hier nog een collectie Nederland postfris liggen om er eventueel later mee door te gaan maar nu de bijplakzegels eruit gaan is nu de keuze wegplakken nu het nog kan of niet.
  Je kunt eventueel de stelling deponeren : “De ware Nederlander-filatelist verzamelt Nederland postfris” of “Wanneer je als Nederlandse postzegelverzamelaar geen Nederland postfris verzamelt ben je geen goede Nederlander”.

 • dolores op 10 december 2010 om 20:23

  Ik kan niet eens zo’n stelling verzinnen, dus misschien moet je hem zelf dan maar neerzetten?

  Ik constateer alleen maar dat er meerdere malen uitingen zijn geweest – op dit blog- dat de Nederlandse uitgiftes en het beleid blubber is. Vaak van mensen die hier eenmalig iets neerzetten, soms van vaste reageerders maar ik heb niet de namen gecheckt. En sommigen zeggen ook het bijltje cq vergrootglas erbij neer te gooien.

  En ik meen dat de Nederlandse zegels zeker niet lelijk zijn, dus daarvoor hoef je het verzamelen ervan niet te laten. Maar willen mensen ermee stoppen, gaat u gang.

  Nou dat is alles. Maw het ging helemaal niet over jou Jan.

 • Jan1964 op 11 december 2010 om 09:14

  Ik heb hier niet veel mensen gezien die zeggen met postzegelen te stoppen. Hoogstens met hun abonnement Nederland postfris bij Collect Club.

 • dolores op 11 december 2010 om 10:22

  En ook dat ligt niet aan de ontwerpen.

  En als jij geirriteerd bent en als een schooljongetje behandeld wordt, daar kan ik ook niks aan doen. Dus laat die rare verzonnen stellingen van je over “goede Nederlander” voortaan achterwege ajb. Ben ik niet van gediend dat mijn woorden in die richting worden getrokken. Dank je.

 • Jan1964 op 11 december 2010 om 10:34

  @Dolores
  TNT Post Nederland heeft veel rommelige ontwerpen. Ik zat ze net nog te bekijken en vraag me af de normale gebruiker goed de waarde kan ontcijferen zeker nu er met woorden wordt gewerkt in plaats van met cijfers.
  Rare stellingen ? De vreemdste stelling die ik hier heb gezien is dat “postzegelen” en het verzamelen/kopen van Nederland postfris als een en hetzelfde worden gezien.
  Er zijn veel interessante verzamelgebieden buiten Nederland.
  Nederland is misschien een soort basis wanneer je 10-12 jaar bent. Ik vond het juist interessant om te zien welk uitgiftebeleid andere landen hadden en daarna Nederland min of meer achter me gelaten. Dat was in de tijd van de Korfbalpostzegel, Europese verkiezingen en dergelijke. Mijn Stokpaardje is toen voor mij een belangrijke bron geweest omdat ze nieuwe uitgiften op een uitmuntende manier meldden.

 • Jan1964 op 11 december 2010 om 10:45

  Het valt me trouwens tgeen van Dolores dat ze niet door de ironie van mijn stellingen kan lezen. Ik zou zelf niemand aanraden om Nederland postfris te gaan verzamelen. Je kunt het eigenlijk alleen nog maar via jaarset of mapjes verzamelen omdat sommige postzegels niet te scheiden zijn, je als buitenlander geen series op maat in abonnement na uitgiftedatum tegen normale kosten kunt krijgen (zoals in Zweden en Noorwegen) en de bestelkosten voor buitenlanders bij Collect Club erg hoog zijn.

 • dolores op 11 december 2010 om 11:04

  Postzegelen daar bedoel ik mee met postzegels bezig zijn, ordenen, bekijken, nader bekijken, onderzoeken voor mij part. Aanschaffen is iets anders ja. Kan me niet herinneren dat ik anders heb beweerd. Kan me ook niet herinneren dat ik heb beweerd dat er geen interessante buitenlandse postzegels zijn.

  Ik word moe van dit grenzeloze gezeur en ga met mn buurjongetje kletsen. Die snapt alles wat ik zeg en maakt er niet iets anders van.

  Fijn weekend!

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)