André Buzins Vogels vliegen 25 jaar - Postzegelblog

André Buzins Vogels vliegen 25 jaar

3

Nooit had de Belgische natuurschilder André Buzin 25 jaar geleden kunnen vermoeden dat zijn ontwerpen van vogels zo zouden aanslaan. André Buzin had al zegels ontworpen met afbeeldingen van het nationaal park Garamba voor het toenmalige Zaïre, toen De Post in 1985 de reeks zegels met de heraldieke leeuw wilde vervangen door een reeks met vogels, en bij hem aanklopte.

‘Het plan was dat de reeks tien jaar zou meegaan, maar kijk, nu zijn we 25 jaar en een honderdtal postzegels verder’, lacht hij. ’Ik krijg alle vrijheid bij de keuze van mijn onderwerpen. In de toekomst zou ik nog een reeks rond watervogels willen ontwerpen, want ook deze vogels bewonder ik erg’.

André Buzin: Ik woon nog altijd in de natuur in een klein gehucht. Mijn modellen, de vogels, komen gewoon bij mij langs. Dan zitten ze plots voor het raam terwijl ik aan het tekenen ben. Ik baseer mijn werk in de eerste plaats op eigen foto’s en schetsen, genomen tijdens mijn vele wandelingen en observaties. Roofvogels blijven mij fascineren, en dan vooral uilen. De grote ronde ogen van deze nachtvogels maken van hen een indrukwekkende verschijning.

André Buzin heeft tot en met 4 januari j.l. exact 104 zegels ontworpen, 44 in franc-waarde, 13 in dubbele waarde fr. en euro – in de periode 2000-2002 — en 47 in euro-waarde.

Om 25 jaar hoogvliegers in de filatelie te memoreren en Amndré Buzin te eren heeft De Post 15 april vijf zegels aan de Vogel-reeks toegevoegd, zegels met afbeeldingen van roofvogels van de hand van Buzin, omdat die hem zo fascineren: vijf zegels in grootformaat in het buitenland 1-tarief waarop een buizerd, een boomvalk, een sperwer, een rode wouw en een havik. De vijf zegels zitten ook in een velletje (prijs 4,50 euro).

De reeks is absoluut een bijverzameling waard, hetgeen veel filatelisten in de afgelopen 25 jaar dan ook hebben gedaan. Daarom een overzicht van alle Vogelzegels die sinds medio 1985 zijn verschenen:

Op 9 juni 1985, appelvink (3 fr.); 12/8 1985, putter (9 fr.); 25/8 1986, roodborstje (3,50 fr.); 15/12 1986, ijsvogel (8 fr.); 7/9 1987, pimpelmees (7 fr.); 12/9 1988, boomklever (5 fr.), goudvink (6 fr.); 17/4 1989, blauwborstje (4 fr.); 4/12 1989, ringmus (2 fr.); 8/1 1990, kleine bonte specht (1 fr.); 15/1 1990, vink (10 fr.); 4/12 1990, roodborsttapuit (4,50 fr.); 28/9 1991, goudhaantje (0,50 fr.), rietgors (3 fr.), zanglijster (9 fr.); 1/ 4 1992, winterkoning (11 fr.); 1/6 1992, barmsijs (1 fr.), merel (2 fr.,ontwaard), waterspreeuw (6 fr.), koolmees (8 fr.), groenling (10 fr.); 31/8 1992, witte kwikstaart (4 fr.), boerenzwaluw (5 fr.), wielewaal (7 fr.); 27/9 1993, vlaamse gaai (5,50 fr.); 3/1 1994, huismus (13 fr.), pestvogel (16 fr.); 3/10 1994, rietzanger (6,50 fr.); 18/12 1995, fitis (14 fr.); 6/5 1996, spreeuw (5 fr.); 29/6 1996, koperwiek (2 fr.), bonte vliegenvanger (4 fr.); 5/10 1996, sijsje (fr.); 8/3 1997, matkop (15 fr., groot formaat); 5/4 1997, ekster (150 fr.); 3/5 1997, veldleeuwerik (3 fr.); 30/8 1997, gele kwikstaart (7 fr.); 1/12 1997, matkop (15 fr., rolzegel/dwarsformaat); 2/5 1998, kuifmees (1 fr.); 4/7 1998, klapekster (7,50 fr.); 8/8 1998, groene specht); 26/9 1998, tortelduif (10 fr.); 14/12 1998, kramsvogel (21 fr.); 23/1 1999, zwarte mees (16 fr.).

Dubbele waarden: 22/1 2000, grauwe klauwier (16 fr/0,40 €, hoogformaat); 5/5 2000, kruisbek (1 fr./0,02 €), boomkruiper (2 fr./ 0,05 €), graspieper (3 fr./0,07 €), keep (5 fr./0,12 €); 4/9 2000, grauw klauwier (16 fr./0,40 €, rolzegel/dwarsformaat); 9/9 2000, fluiter (10 fr./0,25 €); 4/12 2000, koolmees (8 fr./0,20 €); 26/3 2001, goudhaantje (0,50 fr./0,01 €), klapekster (7,50 fr./0,19 €), kramsvogel (21 fr./0,52 €), ekster (150 fr./3,72 €); 13/6 2001, visdief (16 fr./0,40 €); 4/5 2002, holenduif (0,07 €); 11/7 2002, scholekster (0,25 €).

Eurowaarden: 4/11 2002, turkse tortel (0,41 €), zwarte stern (0,57 €), tureluur (0,70 €), tapuit (1,00 €), bontbekplevier (2,00 €), kemphaan (5,00 €); 29/3 2003, grote bonte specht (0,35 €); 9/8 2003, watersnip (0,02 €), hop (0,52 €); 25/10 2003, waterhoen (3,72 €); 17/4 2004, nachtegaal (0,01 €), grauwe vliegenvanger (0,40 €), huiszwaluw (0,44 €), kleine plevier (0,55 €), kapmeeuw (0,65 €), goudplevier (0,75 €), oehoe (4,00 €); 19/3 2005, cirlgors (0,05 €), zwartkopmeeuw (0,20 €), patrijs (0,60 €); 2/4 2005, glanskopmees (0,03 €), houtduif (0,44 €), vuurgoudhaantje (0,75 €); 2/4 2005, 20 jaar postzegelontwerpen André Buzin, zwarte ooievaar (ciconia nigra, 4,00 €/grootformaat); 21/1 2006, kwartelkoning (0,30 €), kluut (0,46 €); 18/3 2006, grutto (0,78 €); 21/5 2006, fuut (4,30 €); 3/6 2006, geoorde fuut (0,23 €); 27/1 2007, Apus apus gierzwaluw (0,70 €), Falke tinnunculus, torenvalk (0,75 €); 24/2 2007, wintertaling (0,05 €), ruigpootuil (0,10 €); 24/3 2007, kauw (0,23 €); 10/11 2007, ransuil (0,40 €); 19/1 2008, heggemus (0,10 €, met prioraanhangsel), notenkraker (0,15 €, ,et prioraanhangsel), slechtvalk (4,40 €); 2/1 2009, zeearend (4,60 €); 4/4 2009, houtsnip (0,27 €); 10/9 2009, sperwer (2,47 €); 19/9 2009, zwarte specht (0,01 €); 3/10 2009, bosuil (0,10 €); 4/1 2010, kerkuil (4,60 €).

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch België VogelsNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (4 stemmen, gemiddeld: 4,50 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Hero Wit schrijft als filatelistisch journalist al 50 jaar filatelistisch columns in verschillende kranten en vanaf de start ook voor Postzegelblog.

Tags bij dit artikel