Verhaal achter postzegel maakt indeling postzegelemissies mogelijk (II) - Postzegelblog

Verhaal achter postzegel maakt indeling postzegelemissies mogelijk (II)

4

Vandaag het tweede deel van het artikel over de actuele feiten van de jaarlijkse postzegeluitgiften en de onderbouwing van de veranderingen in het verkoopapparaat van TNT Post. In deel een vertelde ik over de particuliere initiatieven en de differentiatie van de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van TNT Post.  Dit tweede deel handelt over efficiëntie en financiële belangen. Innovatie, dat is waar het om draait.

3] Efficiëntie

De losse kinderpostzegelverkoop is in 1965 beëindigd met de komst van het eerste velletje met kinderpostzegels.

* Reden? Het vullen van pergamijnzakjes met losse kinderpostzegels werd een bezwaarlijke, tijdrovende en kostbare bezigheid. Door de toename van kinderzegelbestellingen was het handwerk (scheuren van zegels en vullen van de pergamijnzakjes) niet meer te doen. De efficiënte oplossing bleek het kinderzegelvelletje te zijn.

* Gevolgen van deze eerste efficiëntieslag op langer termijn? De afschaffing van de losse postzegelverkoop en de uitgifte van velletjes van tien postzegels. Het eerste velletje met tien bijzondere frankeerzegels was (uitgezonderd de

Decemberzegels) de uitgave in 1993 van de ‘Wenszegels’ (nvph 1546/47). In 1996 is na de invoering van de tweede (én definitieve) efficiëntieslag de tijdrovende en dure verkoopvorm van ‘losse postzegelverkoop’ feitelijk geheel beëindigd. Voortaan postzegelverkoop in velletjes-uitvoering.

4] Financiële belangen

De hiervoor geplaatste opmerking van prof. dr. Smalhout: “Onder de meedogenloze druk van de markt moet uit de organisatie elke cent winst worden geperst, die er maar uit te krijgen is.” wordt door TNT Post bijzonder letterlijk en praktisch uitgevoerd door per jaar in ongeveer vijftien emissies met bijna honderd bijzondere postzegels uit te geven. Deze inkomstenbron van TNT Post brengt veel geld op.

* Waardoor? Het overgrote deel van deze bijzondere postzegels, evenals Kind- en Zomerzegels, wordt weinig gebruikt. Slechts zeven procent (7 %) van de Nederlandse poststroom is van een postzegel voorzien. Het merendeel daarvan is ook nog een Beatrix-postzegel. Met andere woorden bijzonder postzegeluitgaven brengen TNT Post veel geld op. Van in verzamelingen terecht gekomen postzegels komt bijna al het frankeergeld als winstinkomen in de pot van TNT Post terecht. Hiermee krijgt de uitspraak van Smalhout dus écht letterlijk vulling.

Het bedrijfsleven (is gelijk aan 93 procent [93 %] van de gehele poststroom) gebruikt geen postzegels meer. Alles wordt verstuurd in voorgefrankeerde (postzegelloze) zendingen.

5] Postkantoren-nieuwe-stijl

De postkantoren-nieuwe-stijl in supermarkten, groot winkelbedrijven, boekwinkels en/of tabakszaken verkopen in beperkte mate postzegels. Veel gebruikte frankeerwaarden met daarop de langlopende Beatrix-postzegels zijn ruimschoots aanwezig. De verkoop van bijzondere gelegenheidspostzegels daarentegen neemt hand over hand af. Winkeliers hebben geen belang (meer) bij een jaarcontract bij TNT Post: er moet te veel en een te lange tijd ‘eigen geld’ ongebruikt in onverkochte postzegels gestoken worden.

* Reden? Van iedere postzegelserie (waarvan het winstpercentage gering is) dient de winkelier meteen minstens vijftig emissies af te nemen. Niet-verkochte postzegelvelletjes kunnen enkele keren per jaar ingewisseld worden. Te veel en te lang verblijft voorgeschoten kapitaal bij TNT Post hangen!

* Resultaat? Verkoopplaatsen van bijzondere postzegels nemen af en worden daardoor steeds schaarser.

* Praktisch gevolg? Wil men pas uitgegeven postzegels toch op kort termijn in bezit hebben, dan is bestelling via de Collect Club in Groningen de enige mogelijkheid. Hierdoor wordt de postzegel meteen gedegradeerd tot een ‘voorwerp’ uit de ver-van-mijn-bed-show. Directe betrokkenheid bij de postzegel (zoals men dat altijd gewend was) komt hierdoor steeds meer op de achtergrond te staan. Hiermee ‘bewandelt’ de postzegel dezelfde route als die het sigarenbandje, het suikerzakje en de sinaasappelwikkel zijn gegaan: de verzamel-items komen stuk voor stuk als ‘gebruiksvoorwerp’ buiten de leef en gevoelsmatige beleefwereld van de burger (verzamelaar) te staan.

* Praktisch gevolg hiervan? De postzegel dreigt steeds meer een ‘anachronistisch’ gebruiksvoorwerp te worden! Met andere woorden het fenomeen ‘postzegel’ dreigt steeds minder thuis te passen in de leefwereld van dit moment. De Duitsers zeggen er “Weltfremd” tegen.

6] Goedkopere krachten & automatisering

De opmerking van Smalhout: “Handelingen van het kwalitatief hoogopgeleide personeel wordt vervangen door goedkopere krachten en door automatisering/digitalisering” wordt binnenkort in de TNT Post-locaties in warenhuizen, sigarenzaken, boekwinkels en supermarkten verwerkelijkt.

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers/winkeliers slechts een aantal van de 71 TNT Post-producten kennen. Ze verkopen is er uiteraard dan in het geheel niet bij. Vandaar de invoering van een goedkoper, overzichtelijker en eenvoudiger producten-aanbod zonder formulieren. Winkelmedewerkers kunnen door deze vereenvoudiging beter functioneren en meer verkopen. Deze overzichtelijkheid geldt niet alleen voor het personeel, maar ook de consument. Postzegelloos worden met barcodelabels (uit een nieuw kassasysteem) op kort termijn postzendingen verzendklaar gemaakt. Hiermee wordt het postzegelloos verzenden van een brief op weer een andere manier onder het bereik van de particuliere consument gebracht.

* Zie voor nog meer info hierover het blogartikel ‘Proefperiode TNT Post-productaanbieding op 10 locaties’ van 23 augustus 2009 en maandblad Filatelie 7/8, blz. 470.

7] Nogmaals aandacht voor . . .

Nogmaals aandacht voor het particuliere initiatief (deelhoofdstuk 1) en sociale betrokkenheid (deelhoofdstuk 2) van TNT Post.

* Als het particulier initiatief door de persoonlijke ‘behoeftebevrediging’ voor TNT Post te particulier en/of te individueel wordt, moet de postzegelaanvrager de ontwerp-, druk- en papierkosten zélf betalen. Dit heeft betrekking [1] op de Kinder- en Zomerzegels én [2] op de Persoonlijke Postzegel.

* Postzegelaanvragende partijen die landelijk een breed sociaal-maatschappelijk draagvlak bezitten (zoals bijvoorbeeld de zojuist uitgegeven Octrooipostzegels), hoeven deze kosten niet te betalen.

* Reden? TNT Post hanteert hierbij kennelijk de stelling ‘voor wat, hoort wat’. Deze sociaal-maatschappelijk goed functionerende postzegelaanvragers, bedrijven/organisaties bezorgen TNT Post jaarlijks een grote hoeveelheid poststukken.

* Ook de provinciale en stedelijke Mooi NL-postzegels kennen een beperking, namelijk alleen aan de loketten in de desbetreffende provincie of stad verkrijgbaar.

Tot slot

Deze algemene, actuele en functionele berichtgeving over TNT Post geeft inzichtelijke kennis over de TNT Post-strategie. Met deze bijdrage hoop ik u enig structuur te hebben aangereikt, waardoor u inzichtelijk grip kan krijgen op en begrip kan opbrengen voor de innovatieve activiteiten en veranderingen van ons Nederlands postbedrijf.

Lees ook deel 1 van dit verhaal.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,80 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (4) Schrijf een reactie

 • johan op 5 april 2010 om 08:39

  Ach ja, tijden veranderen. De privatisering heeft natuurlijk geen goed gedaan. De mensen komen minder in aanraking met de postzegel. TNT moet er voor zorgen dat de postzegel weer terugkomt in het straatbeeld op 100% van de post. Dat wil TNT niet dus is het vechten tegen de bierkaai voor de manager verzamelmarkt. TNT gooit het kind met het badwater weg door zich terug te trekken in de collectclub en zich afhankelijker van de winkelier wil opstellen via de postbalies nieuwe stijl met hun matige presentatie van mooie zegels. Via die paar postkantoren nieuwe stijl komt de burger nog wel meer in aanraking met mooie zegels. Daar bepaalt TNT zelf de presentatie en het assortiment en die is wel goed. Als 7% postzegelpost is heeft TNT nog 93% braakliggend terrein. Om postzegels op één hoop te gooien met sigarenbandjes en suikerzakjes is natuurlijk kortzichtig want postzegels worden ook weer gewoon opgekocht en postaal gebruikt. Je kunt de meeste zegels dus gewoon gebruiken op de post. Doe dat dan ook massaal. Gewoon meegaan met de veranderingen is het beste. Als je kijkt wat de postzegels in het laatje brengt bij TNT is de postzegel nog lang niet uitgerangeerd. Het probleem ligt bij TNT zelf zolang de ene manager de postzegelverkoop wil stimuleren en de ander manager het postzegelgebruik wil laten verdwijnen?

  gr Johan
  postzegelforum

 • paul op 5 april 2010 om 10:21

  Het blijft een vraag of CollectClub plus het segment Verzamelmarkt wel zo winstgevend is als veel verzamelaars denken. Ik ken geen gegevens daarover, maar heb wel twijfels over een hoog rendement en over een hoog winstcijfer.

 • johan op 5 april 2010 om 11:08

  Nee dat weet ik ook niet maar als op ieder poststuk een verplicht voetbalzegel had gezeten net zoals AH dat met de voetbalplaatjes heeft aangepakt dan had de jeugd eerder tnt voetbalplaatjes-postzegels verzameld. De massa is kassa en dat weet AH. TNT verzuimt om postzegels te plakken op 100% van zijn poststukken zodat de jeugd weer meer in aanraking komt met postzegels en ze zo verzamelwaardig worden net als vroeger ze nagenoeg op alle poststukken zaten. TNT laat steken vallen lijkt me. 93% is postzegelloze post? Stel je voor dat AH 93% van zijn schappen leeg heeft staan en toch voetbalplaatjes wil slijten?? Dat werkt toch niet?

 • aadb op 5 april 2010 om 12:13

  Paul niet winstgevend! 7 euro zegels die niet gebruikt worden ,boekenzegels die niet gebruikt worden en vul maar in .Hoe mooi is het voor een onderneming om iets te produceren waar de inkoop de drukkosten zijn en de verkoop 100derden % hoger .Hoe mooi kan het zijn om als onderneming je te laten betalen zonder enige dienst verlening 100 duizend jaarpaketten voor een prijs van een 50 euro telt aardig aan dacht ik zo .Het verhaal van Johan is juist .

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)