Verhaal achter postzegel maakt indeling postzegelemissies mogelijk (I) - Postzegelblog

Verhaal achter postzegel maakt indeling postzegelemissies mogelijk (I)

0

Prof. dr. B. Smalhout reikte mij met zijn artikel ‘De ontmenselijking van de samenleving’ in de Telegraaf van 27 februari 2010 (hieronder verkort weergegeven) een aantal kapstokken aan, waaraan ik graag een aantal jaarlijkse postzegelemissies met actuele feiten ophang. Bovendien verschafte het artikel mij ook achtergrondinformatie, waardoor veranderingen in het verkoopapparaat van het beursgenoteerde TNT-postbedrijf onderbouwing krijgen.

“Ruim tien jaar geleden wist de regering de samenleving enthousiast te maken voor liberalisatie en privatisering van tal van (onder de overheid vallende) nutsbedrijven als elektriciteit, gas, water, spoorwegen, telefoon, gezondheidszorg en posterijen. De werknemers werkten bij een maatschappelijk nuttig bedrijf/instelling. De medewerkers waren toen destijds trots op en betrokken bij ‘hun’ bedrijf.

Al deze bedrijven zijn nu onderworpen aan de macht van de vrije markt. Daarmee zou het voorspelde economisch paradijs ons deelachtig worden: alles zou beter, sneller én goedkoper worden door de harde wetmatigheden van de concurrentie.

In de praktijk  blijkt een geprivatiseerd bedrijf het primaire belang (de winstgevendheid) bij de aandeelhouders en topmanagers te liggen. Dus niet zoals bij een overheidsbedrijf van destijds (staatsbedrijf) bij de consument. Onder de meedogenloze druk van de markt moet uit de organisatie elke cent winst worden geperst, die er maar uit te krijgen is.De koper, de afnemer, de consument staat dus op dit moment duidelijk op de tweede plaats.

De postkantoren oude stijl verdwijnen allemaal op kort termijn, terwijl het aantal postbodes/brievenbestellers op termijn gehalveerd zal worden!

Het kwalitatief hoogopgeleide personeel is bij de ex-overheidsbedrijven (geprivatiseerde organisaties/bedrijven) ontslagen en vervangen door goedkopere krachten én automatisering (digitalisering vervangt handmatige en persoonlijke afhandeling van zaken). Deze interne bezuinigingen en herstructureringen brengen ook weer geld op voor de salarissen, de groeiende bonussen en gouden handdrukken van de topmanagers en aandeelhouders. Er ontstaat een totaal andere, sterk marktgerichte bedrijfscultuur binnen al deze organisaties en bedrijven.

Tot nog toe heeft men weinig oog voor de uitholling en verschraling van het sociale leven en uitverkoop van onze steeds maar killer wordende samenleving gehad. Ontmenselijking van de maatschappij, die overigens in de jaren zeventig van de vorige eeuw al is ingezet met de schaalvergrotingen, krijgt steeds meer de overhand in het dagelijkse leven van ons allen. Het moreel besef en de sociale verantwoordelijkheid zijn niet meer aanwezig bij de klasse der beheerders en managers van nu, in tegenstelling tot die van de klassieke ondernemers of kapitalisten van destijds.”

De hierboven geschetste ontwikkeling is geheel volgens de democratische besluitvorming in het parlement tot stand gekomen. We hebben via de volksvertegenwoordigers hier allen mee ingestemd.  Of de beoogde doelen ook bereikt zijn, is twijfelachtig. Onvoorziene omstandigheden, invullingen en benaderingen hebben de consument, de burger, afstandelijkheid, onbetrokkenheid en/of onverschilligheid bezorgd. Het zakelijk-afstandelijke en onpersoonlijke viert daarbij hoogtij.

1] Particulier initiatief mét kritische aantekening!

De sociaal-maatschappelijke  betrokkenheid van TNT Post (en haar voorgangers) is door de jaren heen steeds overduidelijk in het postzegel-emissiebeleid aanwezig. Prof. Smalhout stelt: “Bij een overheidsbedrijf ligt het primaire doel bij de bevolking” en ietsje verder: “Het moreel besef en sociale verantwoordelijkheid zijn bij de klassieke ondernemers en kapitalisten van destijds aanwezig”. Postzegelaanvragers die landelijk een breed sociaal-maatschappelijk draagvlak vertegenwoordigen, worden ieder jaar daarom ook met één of meer postzegels ‘bezegeld’.

* De eerste particuliere aanvragers van bijzondere postzegels waren in 1906 en 1907 de Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose (nvph 84/6) en vertegenwoordigers van de 300-jarige Admiraal Michiel de Ruyter Herdenking (nvph 87/9).

* Ook bestonden er in een vroeg stadium al ‘Goede Doelen-postzegel-aanvragers’ (weldadigheidspostzegels) voor de kinderbescherming en het sociaal-culturele werk met een bijslag. Namelijk Kinderpostzegels (vanaf 1924, nvph 141/43) en Zomerpostzegels (vanaf 1935, nvph 274/77). Met deze bijzonder bijslagpostzegels worden gelden verkregen voor de Weldadigheid (Goede Doelen).

* Een bijzonderheid van deze Goede Doelen-postzegels is het feit dat deze postzegelaanvrager de aanmaakkosten van de postzegels (o.a. ontwerp-, druk-, papier- en distributiekosten) zélf moet betalen volgens de (ongrondwettelijke, niet meer geldende) aristocratische richtlijnen (Koninklijke Besluiten [KB]) uit de 20e en 30e jaren van de vorige eeuw. Bij de privatisering/verzelfstandiging van PTT in 1989 (nvph 1420) zijn de KB’s niet meer rechtsgeldig!

2] Differentiatie sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van TNT Post

Smalhouts constatering “Er ontstaat een totaal andere, sterk marktgerichte bedrijfscultuur binnen al deze organisaties en bedrijven.” blijkt voor TNT Post het bekende gat in de markt te zijn. Het postbedrijf speelt in op de particuliere en individuele behoeften van de consument.

Het particulier initiatief  verandert/evolueert onder invloed van de toenemende individualisering én ‘europanisering’ van de samenleving meer en meer in een kleinere/engere kring van regionale en lokale omvang. Om zich beter staande te kunnen houden (handhaven/overleven) als minderheidsgroep in het al maar meer integrerende Europa krijgt men als tegenwicht steeds meer oog voor het karakteristieke van het eigen land (identiteit, diversiteit, cultuur en historie).

Deze ontwikkeling blijkt hét gat in de markt voor TNT Post te zijn vanwege (regionale én persoonlijke) betrokkenheid van de consument. De hierbij horende postzegelemissies die beter bij de interesses en behoeften van de consument aansluiten, zijn:

* de Provinciale Postzegels (nvph 2065/76): alleen in de desbetreffende provincie te koop;

* de Persoonlijke Postzegels, realiseerbaar door de innovatieve druktechnische mogelijkheden (nvph 2172/81 en 2182/91 als eerste series): alleen bij de particulier aanvragende organisatie en individuele persoon te koop. De postzegelaanvragende partij/persoon zélf dient de papier-, aanmaak-, druk- en verzendkosten te betalen.

* de Mooi NL-Postzegels (nvph 2323 als eerste emissies); alleen in de desbetreffende stad/gemeente te koop. In eerste instantie was de planning drie jaar aaneen deze series uit te geven, inmiddels verschijnt de vijfde reeks al. Het voorziet dus écht in de behoefte. Ard Korporaal, Marktmanager Verzamelmarkt bij TNT Post, voegt hieraan toe: “Reden om te stoppen met deze aansprekende emissie is er dan ook niet, op voorwaarde natuurlijk dat er voldoende interessante plaatsen zijn om te portretteren en we de kwaliteiten van de ontwerpen kunnen garanderen” (Collect 63, blz. 15).

* de identiteit van ons land vindt niet alleen een onderbouwing in de tegenwoordige tijd, maar ook in de verledentijd, de historie. De voormalige overzeese gebiedsdelen van Nederland in Azië, Afrika en Amerika hebben ook passende postzegelvelletjes in 2008 en 2009 gekregen met de titel ‘Onbegrensd Nederland’.

* Met deze vier emissies wordt er op praktische wijze op het eigene én op de individuele interesses/behoeften van de consument ingespeeld.

5 april deel II van dit artikel

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Persoonlijke postzegels Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 4,67 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)