50 jaar Interpol - Postzegelblog

50 jaar Interpol

3

“De politie van New York city is er in geslaagd een landschapsschilderij, dat in Amsterdam te koop werd aangeboden, te achterhalen. Het schilderij was gesloten uit een galerie in New York. Samenwerking tussen Washington, Den Haag, Londen, Wenen en Wiesbaden,  en dan komt zo’n schilderij boven water”, zegt de senior beleidsadviseur van de toenmalige CRI.

In 1923 werd in Wenen tijdens een internationaal politie-congres de “Commission Internationale de Police Criminelle” opgericht t.b.v. een internationale samenwerking met als doelstellingen: Het verzekeren en bevorderen van de grootst mogelijke (administratieve) hulpverlening aan de politie-autoriteiten binnen de grenzen van de in de lidstaten bestaande wetten (later aangevuld met: …. en in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) en te streven naar oprichting en ontwikkeling van die statuten, die afdoende kunnen bijdragen tot en doeltreffende bestrijding van misdaden op commuun strafrechtelijk terrein.

In 1956 werd door verandering van de statuten (om de organisatie een zakelijk en democratisch karakter te geven) de naam gewijzigd in: “Organisation Internationale de Police Criminelle”. Wat tot de dag van vandaag nog steeds de officiële benaming is van wat wij INTERPOL noemen.

Interpol is een statuut, een “gentleman’s agreement” tussen politieorganisaties over de hele wereld die afspraken hebben gemaakt om informatie op politieel en justitieel gebied met elkaar uit te wisselen.

Interpol mag hierbij over drie zaken niet corresponderen: politiek, religie en militaire aangelegenheden. Er zijn landen die hele andere opvattingen hebben over normen en waarden, die een andere wet- en regelgeving kennen. Kijk alleen al naar de verschillen in strafmaat. Wij kennen hier de doodstraf niet, maar er zijn landen die de doodstraf wel uitvoeren.

Je moet dan wel goed nadenken over wat je die landen antwoordt op een vraag over meneer X. Er wordt niet gezegd dat er zwarte lijsten zijn, maar we hebben toch landen waarvan we de vraag iedere keer goed moeten toetsen. We doen dat in nauwe samenwerking met het Bureau Internationale Rechtshulp Strafzaken.

De Tweede  Kamer heeft gezegd dat wij met dat soort landen uiterst terughoudend moeten samenwerken op politieel gebied. Soms zijn er situaties waarin je wel over politieke, religieuze of militaire zaken correspondeert.

De Generale Assemblee, de Algemene Vergadering, heeft bijvoorbeeld gezegd ‘wij doen wel zaken met het Ruanda-tribunaal’. De Vergadering wil in dit geval geen gat laten vallen  in informatie-uitwisseling, omdat er nu eenmaal ooit is afgesproken dat Interpol zich verre houdt van militarisme, racisme en politiek. Dat bewustzijn is er dus!

Jaarlijks komen er ongeveer 120.000 berichten van Interpol binnen bij het Nationaal Centraal Bureau Den Haag, zoals het NCB bij de toenmalige CRI heet. Die berichten vragen allemaal om afhandeling. De buitenlandse collega’s stellen een vraag en wij toetsen die vraag om te kijken wat voor hen de meest handige weg is om antwoord te krijgen.  Er zijn een aantal mogelijkheden voor, zoals Europol, Interpol, Schengen, het liaisonnetwerk, contact-officieren en het ‘good-old-boys’-netwerk.

Eind jaren ’90 is er druk gewerkt aan de formatie van één afdeling internationale berichtbehandelaars waarin de verschillende gremia voorkomen. Dit betekent dat het qua wet- en regelgeving best mogelijk zou kunnen zijn dat Interpol Wiesbaden ons een vraag stelt en dat we via de Schengen kanalen of via Europol antwoord geven.

Er is wel eens gezegd “Interpol is traag”. Dat klopt. Interpol is net zo snel als het langzaamste jongetje in de klas. Waar wij constant tegenaan lopen, is dat collega’s in het land, gisteren hun antwoord willen hebben uit Afrika of waar dan ook vandaan.

We spreken binnen Interpol steeds meer professionele “service-standaards” af. Eén daarvan is dat je bepaalde berichten binnen 24 beantwoordt. Wat de politieman moet beseffen, is dat hij mede verantwoordelijk is voor de snelheid waarmee je in een ander land iemand kunt pakken. Juist met internationale criminaliteit ben je afhankelijk van goede internationale samenwerking.

De politieman op straat, dat is Interpol. Wij zijn alleen maar een bureau dat alles coördineert, met machines die internationaal zijn aangesloten op netwerken. Veel vragen handelen we zelf af, maar voor sommige dingen moeten we echt naar onze collega’s in het veld. Als die er dan niets aan doen, is dat heel frustrerend.

Als je een serieuze zaak wilt maken van het bestrijden van internationale criminaliteit, als je die heren en dames een halt wilt toeroepen, dan moet je je realiseren dat het wederkerig is.

Dat is de essentie van Interpol.  Het besef dat je met elkaar voor een klus staat en dat je, op het moment dat je de deur open laat staan, criminelen de mogelijkheid geeft om naar binnen te glippen.

Je kunt op Interpol vertrouwen. Interpol heeft zich er de afgelopen 75 jaar voor ingezet om een betrouwbaar partner te zijn. We willen onze partners recht in de ogen kunnen kijken en zeggen: “Joh, we zijn allebei Interpollers. We weten elkaar te vinden en kunnen aansprak op elkaar maken”.

Op 7 september 1989 bestond Interpol officieel 75 jaar.

Het jubileum’feest’ vond plaats tijdens de Generale Assemblee in oktober 1989 in Caïro. Groots is het feest niet geweest, want zoals Broeders zelf zegt: “Interpol is alles behalve spectaculair”

In 1914 werd een eerste poging gedaan een internationale politie samenwerkingsorgaan op te richten met nationale bureaus. De 1ste Wereld Oorlog gooide echter roet in het eten.

De tekst in deze blog is van (ex)collega’s en is overgenomen uit een openbare publicatie uit 1989. De postzegels verzamelde ik ooit zelf eens. Toch een mooi beeld gekregen van Interpol?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegelsNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Jan van Tellingen noemt zich 'fietslatelist' omdat hij tegenwoordig alleen nog maar fietsgerelateerde postzegels spaart en erover schrijft op fietsminiatuur.punt.nl.

Reacties (3) Schrijf een reactie

  • willem hogendoorn op 23 maart 2010 om 18:34

    In 1923 opgericht en het 75 jarig jubileum in 1989. Rekenkundig klopt dat volgens mij niet. 1998 lijkt me beter in de buurt komen

  • Jan van Tellingen op 23 maart 2010 om 20:03

    Ja Willem, 1923 + 75 = 1998, geen spelt tussen te krijgen. Kennelijk zijn er twee gegevensstromen c.q. meningen. Indien rekenkundig wordt uitgegaan van 1914 (de eerste poging)en je telt daar 75 jaar bij op, kom je in 1989. Zoals vermeld heb ik de tekst geciteerd. Ik kan momenteel niet bij mijn brondocument, vanwege verhuizing van hobbykamer en voorlopige opslag van al mijn spullen. Ik kijk er nog eens na.

  • Jan van Tellingen op 5 april 2010 om 18:42

    Belofte maakt schuld. Willem, ik heb het brondocument erbij gehaald enne …. de conclusie is dat ik in de tekst een typefout heb gemaakt als het gaat om het 75-jarig jubileumjaar van Interpol. Dat is 1998 en niet 1989 !! Dus geen twee gegevensstromen ! Start Interpol 1923 + 75 = en blijft 1998. Dankjewel voor je correcte en scherpe opmerking. vr gr Jan

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)