december 2009 Archieven - Postzegelblog

Bevrijdingszegel 1945

1
detail-bevrijdingszegel-1945Het antwoord op prijsvraag 6 is duidelijk als je het beeld van die vage afdruk omdraait en vergelijkt met de zegels van 1945, de Bevrijdingszegel NVPH 443. Deze zegel is eerder verschenen. Waarschijnlijk is de proefdruk van 1945 aangebracht op een stukje papier dat later nog bruikbaar bleek te zijn voor de proefdruk van 1946. Lees verder >> 

Prijsvraag 6: Welke postzegel zie je nog meer?

4
wilhelmina-postzegel-2In het Nationaal Archief ligt een proefdruk van de 2 1/2 gulden NVPH nummer 347 met een vage afdruk van een andere postzegel. Kunnen jullie vertellen welke postzegel dat is? Lees verder >> 

Nationaal monument voor het Nederlands Reddingswezen

3
carillonHet antwoord op prijsvraag 5 is: In Den Helder, opgericht in 1935 als nationaal monument voor het Nederlandse Reddingwezen en onthuld door Koningin Wilhelmina. Het heeft een carillon met 30 klokken en heet 'Helden der Zee'. Lees verder >> 

Prijsvraag 5: Welk monument staat op deze postzegel?

6
Pz-1-5-centDe bijgaande postzegel werd uitgegeven op 10 juni 1933 en maakt deel uit van een serie van vier stuks onder de titel: Zeemanszegels. De zegel van 1 1/2 cent toont een model van 'Het op te richten monument'.  Waar is het monument opgericht? Waar staat het? Onder welke naam? Lees verder >> 

Jaap Drupsteen over muziek

0
piano-jan-drupsteen-nvph-1333De ontwerper die dit zei was Jaap Drupsteen naar aanleiding van zijn piaono-ontwerp voor de Europa-CEPT-postzegels in 1985. Het thema was 'Muziek'. Dit thema werd mede ingegeven door een in het Europees Parlement aangenomen resolutie om 1985 uit te roepen tot Europees Jaar van de Muziek. De aanleiding hiertoe was dat 300 jaar geleden George Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach en Domenico Scarlatti werden geboren. Lees verder >> 

Prijsvraag 4: Welke ontwerper zei dit?

9
muzieknoot'Het verbeelden van een met muziek samenhangend idee is een schier onmogelijke opgave. Muziek heeft geen tastbare verschijningsvorm. Het is slechts hoorbaar. Het kan een grote emotionaliteit veroorzaken bij de toehoorder, en bij sommigen het beeldend voorstellingsvermogen hevig activeren. De beelden zijn ongrijpbaar en onreproduceerbaar, hoewel veel beeldende kunstenaars de impressie achteraf hebben geprobeerd weer te geven. Lees verder >> 

Eiland Man herdenkt scheepsramp voor kust

0
EllanVannin-isle-man-stampHonderd jaar geleden, op 3 december 1909, om vijf over half zeven in de ochtend, verging op weg naar Liverpool, het vrachtschip Ellan Vannin in een zware storm (windkracht 11). Vijftien passagiers en 21 bemanningsleden kwamen om in de woeste zee. Nog altijd wordt deze ramp bezongen en 1 oktober herdacht het Eiland Man deze ramp postaal met een velletje, waarin twee zegels van 1,50 pond. Lees verder >> 

Combinatiepostzegel prijsvraag 3 bestaat uit…

0
nvph-1346De postzegel uit prijsvraag 3 bestaat uit 5 verschillende postzegels die we nu hier de revue laten passeren. Lees verder >> 

Prijsvraag 3: Uit welke postzegels bestaat deze postzegel?

3
pz-pzb-2009Uit de ruim 2.000 postzegels die in Nederland zijn uitgegeven sinds de eerste postzegel, heb ik een nieuwe postzegel gemaakt. Uit welke vijf postzegels bestaat deze postzegel? Lees verder >> 

Beleef de gedaanteverwisseling van een schilderij op een postzegel (deel 1)

4
arreslee-avercampDe betiteling ‘Beleef de seizoenen in de kunst’, behorend bij de op 12 januari uit te geven kunstpostzegelserie ‘De vier jaargetijden op postzegels’ (in Persoonlijke Postzegeluitvoering) bracht me op de uitspraak ‘Beleef de gedaantewisseling van een schilderij op een postzegel’. Achter deze kreet/stelling blijkt een interessante druktechnische achtergrond/geschiedenis te schuilen, waar nog weinig filatelisten zich mee bezig hebben gehouden. Lees verder >> 

Witte postzegel is Willem de Zwijger-postzegel

3
Ned-Indie-409 De witte postzegel stamt uit 1933 en is een 12 1/2 cents Willem I postzegel uit Nederlands Indië. Volgens het hoofd van het bedrijf der posterijen in 1933:  'Het is gebleken, dat de graad van gevoeligheid voor afwassching van de Willem de Zwijger-zegels, welke op korten termijn in Nederland werden aangemaakt, veel te groot is, tengevolge waarvan de op de zegels voorkomende beeltenis reeds bij geringe bevochtiging en aanraking verdwijnt. Lees verder >> 

Prijsvraag 2: Om welke postzegel gaat het hier?

16
witte-zegelHet gaat hier om een heel oude zegel. Een zegel welke bij het afweken geheel zijn kleur verloor. Maar ook het niezen van de postbeambten kon noodlottige gevolgen voor de postzegel hebben. Om welke zegel gaat het hier? 

Blue Boy Alexandrië – Postmeesterzegel uit 1846

0
rariteitenzegelDe zegel waar we naar vroegen in de eerste prijsvraag is de "Blue Boy van Alexandria". Deze postzegel  is een postmeesterzegel en dateert  uit 1846 (Virginia, USA). Door de invoering van de Postwet in 1845 was het mogelijk geworden dat directeuren van postinstellingen zelf postzegels lieten vervaardigen voor de uitgaande post van hun eigen kantoor. Hiermee konden ze hun eigen inkomsten wat opkrikken. Vele postmeesters in Amerika hebben dus dit soort zegels uitgegeven. Lees verder >> 

Prijsvraag 1: Wat voor een zegel is dit?

2
rariteitenzegelIn navolging van het succes van vorig jaar, ook dit jaar weer een aantal prijsvragen op de Postzegelblog. De prijsvragen komen op een niet van te voren bekend tijdstip op de Postzegelblog. De eerste persoon die het goede antwoord geeft in de reacties, mag een velletje postzegels uit 2009 kiezen*. De eerste prijsvraag gaat om bijgaande afbeelding. Lees verder >> 

Ook Google aan de kerstkaarten

0
holiday-google-5Is het jullie opgevallen de afgelopen dagen bij het zoeken via Google dat het logo van Google 'versierd' was? Een traditie die Google heeft bij bijzondere momenten. Dit jaar een bijzondere versiering, want voor het eerst sinds 10 jaar zijn er kerstkaarten voor gebruikt. 5 dagen lang kwam er een kerstkaart bij en soms zag je ook de achterkant van een kerstkaart met de postzegel erop. Lees verder >> 

Gelukkig kerstfeest!

4
kerstkaart-2009 

100 jaar octrooiwet: 10 prachtige ontwerpen

8
100-jr-rijksoctrooiwet-verrekijkerOctrooi waar dient dat nu voor? Je hebt een schitterende uitvinding gedaan. Hoe kun je nu voorkomen dat je unieke product wordt gekopieerd door concurrenten, die er vervolgens veel geld mee verdienen? Dat kan door een octrooi aan te vragen. Lees verder >> 

Cornelis Drebbel staat verkeerd op een nieuwe postzegel!

6
100jr-octrooi-pz-onderzeebootAls je als journalist in de filatelie aan bronnenonderzoek doet, kom je met verschillende facetten en invalshoeken van het postzegelonderwerp in aanraking, waar een ontwerper ook een deel van zijn postzegelontwerp aan ontleent. Ook kun je daarbij met ongeoorloofde 'ontwerp-technische' vrijheden van visuele aard van de ontwerper in aanraking komen. Lees verder >> 

Sterrenbeeld Steenbok, streeft naar de top

0
1 postzegel Steenbok Griekenland 2007Het tiende teken van de dierenriem, van 23 december tot 19 januari, is de Steenbok. De Steenbok is een serieus en rustig teken. Hij staat niet graag in het voetlicht. Dan voelt hij zich absoluut niet op zijn gemak. Toch wil de Steenbok aanzien in de maatschappij. Hij is ambitieus en wil de top bereiken. Lees verder >> 

100 jaar gemotoriseerde luchtvaart: het ontwerpproces

3
ontwerpproces-mijksenaarHet blijft mooi om te zien. Hoe komt een ontwerp tot stand? Hoe zag het eerste ontwerp eruit? En waarom zijn er bepaalde afbeeldingen en/of ontwerpen afgekeurd? Meijer Mijksenaar van ontwerpbureau Mijksenaar nam in een presentatie een hele groep filatelisten mee van nul naar ontwerp. Een boeiend verhaal waar ik jullie graag deelgenoot van maak. Het ontwerpproces van 100 jaar luchtvaart in woord en beeld. Lees verder >> 
Pagina 1 van de 3123