Tegengestelde, onoverbrugbare belangen van de handelaar en filatelist! - Postzegelblog

Tegengestelde, onoverbrugbare belangen van de handelaar en filatelist!

45

Tegen de ‘tijdgeest-van-beter-weten-in’ is de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Handelaren (NVPH) met de uitgifte Speciale Catalogus 2004 al vanaf september 2004 (met de uitgifte van de 64e editie van de catalogus) tegen de trend van denken van verenigen, samengaan en integreren (op sociaal, economische en politiek gebied) in gaan roeien door het Persoonsregister, Zakenregister en Register van ontwerpers en fotografen niet meer in de catalogus op te nemen. Hiermee wordt in één klap de integratie (het samenbrengen in een groter geordend geheel) van Nederlandse postzegels voor verzamelaars teniet gedaan.
speciale-catalogus-2010catalogi-2005

De mogelijkheid onderlinge verbanden en overeenkomsten tussen postzegels eenvoudig en gemakkelijk op te sporen is van tafel geveegd. Het structurele overzicht achterin de catalogus is verdwenen. De handelaar heeft in tegenstelling tot de filatelist/verzamelaar weinig belang bij een dergelijke gestructureerde aanpak van postzegels.

100-jaar-nbfv-nvph-2563nvph-2636

De NVPH grijpt hiermee weer terug naar de traditionele, analytische gedachtegang van de 19e, begin 20e  eeuwse handelsgeest. De Vereeniging heeft alleen maar oog voor één enkele, losse (serie) postzegel(s) met bijpassend prijskaartje. Het onderdeel, het analytische onderdeel, is in die 19e  eeuwse gedachtegang het belangrijkst. Onderlinge samenhang, de synthese van postzegels, speelde toen nagenoeg nog geen rol.

aanhef-register

Door in 2004 de klok rigoreus terug te zetten met het verwijderen van het register uit de catalogus is de verzamelaar bepaald niet gediend. De handel heeft de dienende taak voor de filatelist opgezegd en laat daarmee de filatelist aan zijn lot over: “Als die gestructureerd thematisch wil gaan verzamelen, prima, maar dan zoekt hij zelf de onderlinge en verenigende verbanden tussen de verschillende postzegelafbeeldingen zelf maar op!” De Speciale Catalogus is vanaf 2004 weer een ordinair, traditioneel en rijk geïllustreerd/gekleurd overzicht van postzegelprijzen (met een summiere beschrijving van de zegelafbeelding) geworden, waardoor óók voor de verzamelaar/filatelist de postzegelprijs hét raakpunt van de filatelie is (blijft).

Achtergrondinformatie per postzegelafbeelding

Toch laat de Speciale Catalogus zich van de beste kant zien met enkele postzegelemissies betreffend de uitgebreide achtergrondinformatie in het bijschrift van de postzegelafbeelding.

nvph-1466-1467-tekst1991 25-jarig huwelijksfeest (nvph 1466/67):

 • Foto van prinses Beatrix en prins Claus op het balkon van het Paleis op de dam in 1966.
 • Foto van het koninklijk paar te paard op het landgoed het Oude Loo.

nvph-1433-tekst1989 100 jaar KNVB (nvph 1433):

 • Jongen met voetbal en schematische voorstelling van het beslissende doelpunt in de wedstrijd Nederland – Rusland 1n 1988.

LP-4-en-5-tekst

1928 Luchtpostzegels Koppen en van der Hoop (LP 4 & 5):

 • G.A. Koppen, bekend door de postvlucht Nederland – Nederlandsch Indië en terug in 1927.
 • A.N.J. Thomassen á Thuessink van der Hoop, bekend door de eerste postvlucht Nederland – Nederlandsch Indië in 1924.

De opgevoerde informatie van deze vijf postzegelafbeeldingen plaatst de postzegel meteen in een passend[e] omgeving/milieu, waardoor de afbeelding in plaats, tijd én omstandigheid een functionele invulling krijgt. De zegelafbeelding krijgt een ‘passend gezicht’, waardoor toenadering, communicatie met de zegelafbeelding in sterke mate bevorderd wordt (mogelijk is). De postzegel kán daardoor een aansprekend gezicht voor de koper/bezitter krijgen. Door deze ‘voorbeeldige omschrijvingen’ is de postzegel uit zijn geïsoleerde positie verlost. De betrokkenheid tussen zegelafbeelding én persoon wordt groter/omvangrijker. De postzegel komt dichter bij de mens te staan.

Jammer genoeg behoren deze vijf postzegels tot de uitzondering van 2667 Nederlandse postzegels. Alle postzegels hebben een summiere achtergrondbeschrijving meegekregen. De postzegel blijft voor velen daardoor een gesloten boek. Velen van hen vinden (door globaal en oppervlakkig bekijken) de afbeeldingen weinig zeggend en aansprekend. Zodra (deel)afbeeldingen echter een beschrijving krijgen, worden details wel gezien en daarmee samenhangend ook gefundeerd wel/niet gewaardeerd. Uitzondering hierop vormen de thematische verzamelaars en de maximumkaarten-verzamelaars, die steeds van nauwkeurig bekeken postzegelafbeeldingen uitgaan.

Versukkeling! Hoe komen we eruit?

Het maandblad Filatelie compenseert deze leemte in haar nieuwsgaring jammer genoeg niet voor haar abonnees, waarvan het overgrote deel al behoorlijk op leeftijd is. Aan nieuwe emissies wordt inhoudelijk (behoudens uitgebreide – en weinig gelezen [té specialistisch] – verhandelingen over drukvaktechnische gegevens) geringe aandacht besteed: één of maar twee bladzijden! De nieuwe Nederlandse postzegelemissies komen in het enige, nog in Nederland verschijnende postzegelblad in te gecomprimeerde artikels er dus maar bekaaid af.

cover

De nieuwe hoofdredacteur van het maandblad zou door een meer gerichte én inspirerende berichtgeving de Nederlandse filatelie best uit de versukkeling kunnen halen.

Enkele aandachtspunten:

 1. Daarbij zou hulp en bijstand van gespecialiseerde verzamelaargroepen ingeroepen kunnen worden.
 2. Ook een onafhankelijke, meer wetenschappelijk opgestelde enquête onder de lezers zou wel eens inzichtverhogend kunnen werken.
 3. Weet hebben van de leeftijdsopbouw van de lezers kán ook zorgen voor een meer optimale en gevarieerde lezersafstemming.
 4. Ter zake deskundige enquêtevragen o.a. over ‘vastgeroeste’ vaste rubrieken/artikels zouden wel eens tot verhelderende inzichten en vernieuwingen kunnen leiden: “Wat leeft er onder de lezers?”
 5. Meermalen zijn de bijdragen (artikel/rubriek) filatelistisch te kort!, te uitgebreid!, te historisch!, te weinig van deze tijd!, te buitenlands!, te inhoudloos!, te weinig toegesneden-op [zelfs de cover]!, te weinig zeggend en/of overbodig!

Doel van het eigentijdse (zich steeds verjongende) maandblad Filatelie moet toch (als ‘bruggenbouwer’) een adequaat actuele, optimaal functionerende filatelistische nieuwsvoorziening voor het eigentijdse (zich steeds verjongende) lezerspubliek zijn? We leven in het-actuele-hier-en-nu en niet meer in het-historische-toen-en-daar!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Persoonlijke postzegels NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (1 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (45) Schrijf een reactie

 • Ton op 11 oktober 2009 om 08:20

  ben 49 jaar en 30 jaar abonnee geweest dit jaar is mijn laatste jaar maar ziet er qua inhoud en opzet nog steeds het zelfde uit,heb die oudbolligheid nou wel gezien geldt trouwens ook voor de website ,maar wie weet , er is een nieuwe hoofdredacteur kan hij de boel wakker schudden >>>>>redactie uitgever

 • Johan op 11 oktober 2009 om 10:09

  @Ton, je klinkt een beetje als een oude zeur. Gewoon met de tijd meegaan… :D

 • Ton op 11 oktober 2009 om 14:30

  Johan je moet wel goed lezen wat er staat ,ik ga wel mee met mijn tijd ,heb het over de Filatelie daar staat de tijd al 30 jaar stil

 • O J Kwats op 11 oktober 2009 om 15:29

  Filatelie site,slaap al ’n aantal maanden,’t magazine (qua Nederlandse zegels) kent steeds minder ’n informatieve opleving en ach NVPH…..,’t is niets meer dan een;2 jaarlijkse boekje vol prijzen en waar te kopen…….

  @Bate, 3werf en ga zo door!!!!!!!!!!

 • paul op 11 oktober 2009 om 16:14

  De nieuwe hoofdredacteur laat al maanden een kans liggen door in het geheel niet op de website van Filatelie iets van zich te laten horen/lezen.
  Ik begrijp dat de papieren editie prioriteit heeft boven de site. De papieren editie is toch de inkomstenbron van het maandblad, de website niet of nauwelijks. Maar een enkel nieuwsbericht per week om te beginnen had toch wel gekund. Zeker voor iemand als Njio die een achtergrond in meerdere web-gerelateerde businesses heeft. Publiceren doet begeren, in dit geval naar meer nieuws, nl. in de papieren editie.
  Over aandachtspunt 5: ‘te buitenlands’: hoewel Filatelie een nederlands tijdschrift is, hoeft het zich zeker niet te beperken tot verzamelgebied Nederland. Er worden toch ook veel buitenlandse postzegels gespaard in Nederland. En artikelen over buitenlandse zegels kunnen ook een grotere groep adverteerders verleiden tot het plaatsen van een advertentie in Filatelie, dat brengt inkomsten met zich mee.
  De NVPH laat een verkoopkans liggen door het thematisch register niet meer te publiceren. Ook hier geldt ‘adverteren doet begeren’: alle zegels in een grote lijst in een heel andere combinatie dan gewoon op uitgiftedatum.

 • Rob op 11 oktober 2009 om 20:01

  De NVPH heeft nog wel degelijk een uitgebreid thematisch register. Dit is terug te vinden op de DvD editie. Een medium wat zich veel beter leent voor een dergelijk register dan een papieren editie.

 • R. van Dijk op 11 oktober 2009 om 20:32

  Ach gossie …. we moeten weer thema’s verzamelen. U weet wel: “Mijnheer …. die postzegel met die schildpad … ja die ene uit de serie van 5 … verkoopt u die ook los? Oh wat fijn! Maar hoeveel procent van de catalogus vraagt u eigenlijk?”

 • Hans Kremer op 11 oktober 2009 om 21:09

  Rob schrijft: “De NVPH heeft nog wel degelijk een uitgebreid thematisch register. Dit is terug te vinden op de DvD editie.”

  Als dat zo, is waarom zet de NVPH dat niet op hun Website? Kan iedereen er gebruik van maken en wie weet komen er via die weg nog nieuwe verzamelaars uit voort.

 • Paul op 11 oktober 2009 om 22:55

  Dat register hoeft de NVPH niet op hun website te zetten, en dus niet gratis weg te geven.
  Wel zou het handig zijn als er vermeld wordt dát dat register op de DVD staat, en of het dan ook bijgewerkt is met de nieuwste zegels.

 • Marc op 12 oktober 2009 om 01:03

  Helaas moet ik constateren dat mijnheer Hylkema de speciale catalogus van N.V.P.H. met selectieve perceptie heeft gelezen. Het zijn geen 5, 6 ook geen 10 maar veel meer postzegels en series die een uitgebreide omschrijving hebben zoals mijnheer Hylkema wenst. Het is natuurlijk altijd gemakkelijk om op een zondagmorgen weer eens de N.V.P.H. catalogus onderuit te schoffelen. De beste stuurlui staan immers aan wal! Maar ik snap uw punt wel het kan altijd beter. Stel dat de N.V.P.H. zou overgaan tot het publiceren van uitgebreidere omschrijvingen bij het gros van de postzegels en series dan zal dat automatisch inhouden dat de catalogus dikker wordt. Een catalogus met meer informatie zal zoals u zult begrijpen meer gaan kosten dan de huidige. Mijn vraag is aan één ieder of hij/zij bereid is die meerprijs aan kosten te betalen voor een catalogus met meer informatie daar ik nu al het geklaag en gekreun hoor van medeverzamelaars over de huidige verkoopprijs van de speciale catalogus. Ik heb z’n vermoeden dat als de omschrijvingen aangepast worden en daarmee de verkoopprijs omhoog gaat dat we dan de discussie gaan voeren, de catalogus is te duur!! Kortom als je een hond wil slaan dan zal je altijd een stok vinden…

 • JHA op 12 oktober 2009 om 09:38

  @Marc De catalogus is al duur genoeg. De NVPH staat ervoor, dat dat deze wordt samengesteld door “amateurs”, die alleen maar hun brood verdienen in de postzegels. Dan kun je toch niet verwachten, dat het een foutloos product is? In tegenstellling tot wat in het begin van ded catalogus staat vermeld. Dat het boekwerkje na twee à drie keer openslaan van pure ellende uit elkaar sodemietert, tja, dat kun je deze amateurs ook niet kwalijk nemen. Voor slechts drie euro meer, heb je …. nog steeds geen kwalitatieve inhoud. De fouten en stommiteiten uit voorgaande jaren zijn grotendeels voor het nageslacht bewaard gebleven. Het zootje, wat ze bijvoorbeeld van de vermelding van de Beatrix eurozegels hebben gemaakt, .. daar lusten de honden ……. Over de rest doe ik maar het zwijgen toe, daar hebben we het in voorgaande jaren al genoeg over gehad.

 • Albert Haan op 12 oktober 2009 om 13:34

  Splits de catalogus in Nederland, en in een tweede deel overzee.
  Dan kan de catalogus dunner en goedkoper, enof de uitgebreide info kan er instaan.
  Het samen voeren van nederland en overzee stamt toch nog uit het koloniale tijdperk?
  Het wordt tijd dat dit gesplitst word.

 • Albert Haan op 12 oktober 2009 om 13:37

  En die onzinnige informatie over de blauwdrukken er ook uit, wat heeft dat met postzegels en filatelie te doen?
  Och ja, de NVPH geeft die waardeloze dingen uit.En ze prijzen deze ook nog uit!!!!!!!

 • aadb op 12 oktober 2009 om 14:10

  Albert @ inderdaad de michel catalogi zijn ook stukken goedkoper geworden !!!!!!!Het splitsen kost nog meer ,het deel overzee daar is dan geen vraag meer na en de oplage wordt te klein om een klein prijsje te maken.Zie de z.bloem catalogi die op een paar na terziele zijn .Zie de philex catalogi die alleen bij een grote oplage betaalbaar zijn .(boekje duitsland is nu ook gesplits en een stuk duurder geworden )De kwaliteit van de nvph is jaren een prima produkt geweest .Dit jaar zijn er klachten van verkeerd geplakte exemplaren ,gewoon terug brengen en je krijgt zo een nieuwe ,zo werk ik in mijn winkel .De klachten horen thuis bij de drukker ene enschede en…

 • JHA op 12 oktober 2009 om 14:50

  @Aad B
  Als de kwaliteit van de Catalogus en de NVPH op een lijn gesteld moeten worden. dan ziet de toekomst van de NVPH er niet best uit. Van alle gerechtvaardigde op- en aanmerkingen over fouten en stupiditeiten wordt weinig of geen aandacht geschonken. Als je mazzel hebt, komst soms na dertig jaar of zo iets een aanpassing. Het is, helaas, hopeloos voor de goedwillende verzamelaar. Het trieste exacuus “Wij zijn maar amateurs” gaat m.i. al jaren niet meer op. Het is, helaas, het vernietigen van het Vistitekaartje van de NVPH door de Cat-Commissie.
  Ze gaan dit jaar gewoon door op dezelfde vernietigende manier.
  Zonde, zonde, zonden, …….

 • Berry op 12 oktober 2009 om 18:23

  Als er zoveel negatiefs over de catalogus is waarom dan niet zelf een uitgeven. Dan pas merk je hoeveel werk het is om iedereen naar de zin te maken.
  Fouten bijv. zijn er altijd wel te vinden.
  Ik mis zelf bijv. op pagina 636
  mist de FDC E 267a

  Pagina 681 FDC E 387A mist
  pagina 683 mist de FDC E 394

  Maar we hebben geen dure zegels meer in de Antillen van € 35000,- (eigenlijk moest dat 0,35 zijn)

  De uitvoering met de harde kaft is al een verbetering. Catalogus blijft beter open liggen. Werkt dus prettiger.

  Voor mij mag ook wel de indez weer terug in de catalogus komen en met mij meerdere.

 • Erik Boeré op 13 oktober 2009 om 14:06

  We hebben destijds het thematisch register bewust uit de papieren catalogus gehaald omdat het zeer incompleet was en de DVD-ROM uitgave van de catalogus veel meer mogelijkheden biedt zegels thematisch op te zoeken.
  Het thematisch register, personenregister en geografisch register dat daarin opgenomen is is vele malen groter dan destijds in de papieren editie en met één selectie heb je alle zegels van het gekozen thema in beeld. Het sluit ook veel beter aan bij verzamelde thema’s. Daanaast is het ook nog eens mogelijk de hele database op steekwoorden te doorzoeken en tenslotte is het ook mogelijk om via het memo-veld de selecties aan te vullen.
  Juist met het uitgrven van de DVD-ROM laat de NVPH heel goed blijken met de tijd mee te gaan en het passende medium voor dit soort zaken te gebruiken.

 • Erik Boeré op 13 oktober 2009 om 14:15

  “”Als dat zo, is waarom zet de NVPH dat niet op hun Website? Kan iedereen er gebruik van maken en wie weet komen er via die weg nog nieuwe verzamelaars uit voort.””

  Op http://www.catawiki.nl vindt overigens een steeds omvangrijkere catalogus met een uitgebreid thematisch register.

 • Lia op 13 oktober 2009 om 14:17

  @Erik, passend medium… voor sommige wel. Ik zou het liever online zien. Dan ben je niet afhankelijk van waar je bent en of je de CD bij je hebt. Tevens hoef ik niet elk jaar een nieuwe aan te schaffen.

  Met een betaalde inlog kan er toch nog goed geld aan verdiend worden. Misschien nog wel meer als je er ook nog advertenties van handelaren achter kan hangen.

 • Albert Haan op 13 oktober 2009 om 16:06

  Een reden genoeg om de catalogus te splitsen.
  Ieder wilt alleen maar Nederland hebben.
  De rest is maar kilos meeslepen op de beurzen ed.
  Kwaliteit catalogus? ja indedaad slecht na 2 keer gebruiken liet de kaft al los.
  In het computer tijdperk hoeven de herhalingsfouten er toch niet meer te zijn. Een maal verbetert blijft goed, Nu zie ik dat in de vorige editie dingen goed geplaats en geprijst stonden er nu verkeerd staan.

 • aadb op 13 oktober 2009 om 16:31

  Albert@ zie mijn stukje over splitsen wordt alleen maar duurder !

 • Erik Boeré op 13 oktober 2009 om 18:30

  @Lia
  Maar op http://www.catawiki.nl is het thematisch register zonder inlog gewoon gratis te zien…en niet alleen voor Nederland! Op de Postex wordt catawiki ook gedemonstreerd.

 • Bate Hylkema op 14 oktober 2009 om 21:24

  De Speciale Catalogus en het maandblad Filatelie sluiten bepaald niet meer aan bij de veranderende tijdgeest van dit moment. Er is bij beide duidelijk sprake van disfunctioneren, zoals ik in deze bijdrage heb beschreven.
  Tot nu toe heb ik in de 22 reacties niet duidelijk kunnen opmaken dat u zich als bloglezer in mijn benadering heb kunnen vinden.
  Ook heb ik daarin geen opbouwende voorstellen en gedachten aangetroffen, die de ‘leidinggevenden’ van beide producties kunnen stimuleren en/of helpen.
  Vandaar alsnog een oproep voorstellen en ideeën op te sturen. De uitwerking daarvan is aan de ‘leidinggevenden’, niet aan ons.

 • Albert Haan op 14 oktober 2009 om 22:20

  Begrijp ik niet.
  Catalogus Nederland dunner, minder papier, minder druk kosten, ditibutie gewicht lichter, beter voor milieu,
  Nederland word toch gekocht, en als deze goedkoper is worden er ook meer gekocht.
  Overzee, hoef ik niet kan rustig terziele.

 • Lars op 14 oktober 2009 om 23:12

  Overzee mag niet terziele gaan. Ik ben wel voor splitsen. Als het deel Overzee minder verkoopt dan kan die mischien wel 1 maal in de 2 jaar worden uitgegeven.

 • Erik Boeré op 15 oktober 2009 om 00:59

  “Tot nu toe heb ik in de 22 reacties niet duidelijk kunnen opmaken dat u zich als bloglezer in mijn benadering heb kunnen vinden.“`

  Toch ben ik een duidelijk punt gemaakt. U beperkt zich in uw beschouwing tot de papieren versie terwijl de NVPH ook een DVD-ROM uit geeft. U heeft het over ‘met de tijd mee gaan’maar beperkt zich tot het boek.

  Een digitale catalogus biedt voor een register veel meer mogelijkheden. In de eerste plaats is het zoeken veel eenvoudiger. Daarboven zijn allerlei kostprijs factoren minder relevant en tenslotte kunnen foutjes bij een internet-editie snel worden verbeterd. De NVPH biedt met de DVD-ROM een eigentijds alternatief voor de oude thematische lijsten- het register zal zeker niet foutloos zijn, maar is omvangrijker en completer dan het oude register. Thema selecties zijn eenvoudig op te roepen, vele malen sneller dan geblader in een boek. Eventueel ontbrekende thema’s kunnen zelfs door de gebruiker worden toegevoegd.
  En op internet bieden we met catawiki dezelfde themnatische lijst aan.
  Ook is het de vraag of een themaregister voor maar één land wel zo interessant is. De thematicus zal in de meeste gevallen ook over de grenzen willen kijken. Ook daar biedt een electronische catalogus een betere en betaalbaardere oplossing.
  Argumenten als ‘niet mee kunnen nemen’ zullen verdwijnen door applicaties op de moboel en het ebook.

  Mijn ideaal is altijd geweest een kruising te maken tussen een wereld- landencatalogus en een wereld- themacatalogus. Dit gaan we realiseren op catawiki. Daar is ook een mooie print-on-demand faciliteit zodat wat traditionelere verzamelaars zoals de heer Hylkema hun eigen thematische catalogus in boekvorm op de deurmat kunnen krijgen- keuze uit 1,400 thema’s of combinaties daarvan, kortom een titelreeks waar elke traditionele uitgever en thematisch filatelist alleen maar van kan wartertanden!

 • aadb op 15 oktober 2009 om 11:46

  Ik bedoel maar wat wil men nog meer bravo en applaus .En eric dan ook een cursus voor ouderen die met de tijd mee willen gaan ,want zo eenvoudig is het natuurlijk niet .De traditionele verzamelaar blijft met zijn boek werkje de beursen bezoeken heeft bijvoorbeeld geen computer internet etc . Het werken met ebooks en andere benamingen is duidelijk voor de jeugdigen onder ons en ik zie op beursen de oudere verzamelaars (65+) toch niet lopen met apparatuur .Het splitsen van de nvph zal enorme negatieve gevolgen hebben zie de verkopen resultaten van michel.s .Mijn stelling verandering moet ook verbetering zijn in deze is catawiki geweldig .

 • Erik Boeré op 15 oktober 2009 om 13:09

  @Aad
  Je moet de ouderen niet onderschatten, Aad. En bedenk, over pakweg 10 jaar behoren wij er ook toe! Daarnaast werken ouderen straks tot hun 67e dus hebben ze nog tijd genoeg om op hun werkplek ervaring met de computer op te doen!
  En ouderen die nu nog een encyclopedie willen aanschaffen zullen ook niet op de PC heen kunnen.

 • Bate Hylkema op 15 oktober 2009 om 13:55

  Het wachten is nog steeds op opbouwende reacties, voorstellen en ideeën over en/of van het maandblad Filatelie. Uiterlijk is het filatelistische lijfblad met kleurenfoto’s sinds een aantal jaren al van deze tijd, maar inhoudelijk . . . (zie bovenstaand artikel).
  Wie bijt de spits af met een stortvloed aan voorstellen?

 • aadb op 15 oktober 2009 om 14:23

  Eric@ ja ik hoor daar zelf ook bij vandaar de reaktie ,het is allemaal niet zo simpel als je aangeeft.Catawiki is geweldig vandaar het positieve.

 • Erik Boeré op 15 oktober 2009 om 14:48

  Mijn idee over mandblad Filatelie loopt parallel aan mijn idee over gedrukte catalogi. Snel migreren naar internet, zodat je actueler kunt zijn, makkelijker adverteerders kunt krijgen (wij adverteren alleen nog online), links kunt maken naar relevante artikelen. Daarbij is het belangrijk strategische samenwerkingen te zoeken met partijen, en wij van Catawiki staan daar open voor. Uiteindelijk is het vrij onzinnig als verschillende partijen dezelfde zegels aan het scannen zijn. Maak van het Postzegelblog, Maanblad Filatelie, Catawiki, de NVPH, de NVPV site en het Postmuseum en mogelijk nog wat andere partijen een fantastisch filatelistisch netwerk dat de verzameklaar inspireert en van voldoende informatie voorziet.
  Overigens heb ik begrepen dat Aad Knikman ook wel graag meer online had gedaan maar dat het Bestuur hier niet voldoende in zag…

  Ik verklaar mij hierbij bereid eens met het Bestuur en andere partijen aan tafel te willen gaan zitten.

  Ik hoop op bijval voor dit in mijn ogen goede plan.

 • Erik Boeré op 15 oktober 2009 om 14:56

  ..ik wil hier nog wat aan toevoegen.

  Uit commercioeel oogpunt moet er een bepaald evenwicht bestaan tussen de advertentie-inhoud en de redactie. ik weet dat dit door de teruglopende advertenties erg wringt en dit Filatelie beperkt in het opnemen van filatelistische artikelen. Ook is over geschakeld op een minuscuul lettertje dat het lezen van Filatelie er beslist niet aangenamer op heeft gemaakt. (zeker voor ‘ouderen’ niet).

  Ook uit dat oogpunt is overschakeling naar internet natuurlijk de oplossing…

 • Erik Boeré op 15 oktober 2009 om 15:05

  Nog even iets over de prijs/kwaliteit van de NVPH.
  De N.V.P.H. biedt voor € 29,90 een gebonden versie aan, dat is zeker geen boek dat na twee keer lezen uit elkaar valt. Ter vergelijking: De Duitsland verzamelaar is € 38 kwijt voor een paperback editie gedrukt op flinterdun papier, en zegels die op een veel kleiner formaat worden afgedrukt.
  Daarbij komt dat de N.V.P.H. voor een veel kleiner taalgebied wordt uitgegeven en dus ook een veel kleinere oplage heeft- en de kosten van een catalogus zitten toch vooral in éénmalige kosten.

 • Albert Haan op 15 oktober 2009 om 15:57

  Maar ze vallen wel niet uitelkaar
  Dit gebeurde bij de laatste NVPH al na 2 x openmaken.

 • Marc op 15 oktober 2009 om 21:51

  Als je op dit moment een vergelijking maakt met de NVPH catalogus en catawiki dan zie ik niet direct het voordeel van catawiki buiten dan de filter en print mogelijkheden. De filter en print mogelijkheden zijn niet de verdiensten van catawiki maar van het digitale tijdperk en daarbij zie ik nog geen filatelist met een laptop op een postzegelbeurs lopen. De basis informatie van de postzegel is op catawiki zeker niet meer als in de NVPH catalogus en al helemaal niet bij klassiek Nederland. Daar is de NVPH catalogus nog ver vooruit. Kortom je kan stellen dat Catawiki is een digitale prijslijst met enkele voordelen van filter en print mogelijkheden en dergelijke. Voor als nog mis ik de detail informatie bij de postzegel op catawiki zowel bij klassiek al modern en dat zie ik als een gemis!. De NVPH catalogus heeft dat wel bij het klassieke gedeelte maar ook niet bij modern Nederland. Dat bewijst maar weer eens hoeveel werk het is om een goed gedocumenteerde catalogus te maken. Het gaat niet alleen om de plaatjes en de prijzen en wat basis gegevens van zegels die iedereen al weet, maar meer om de informatie achter de postzegel en daar is kennis voor nodig en vooral veel tijd omdat allemaal te verwerken zodat je een overzichtelijk geheel krijgt. Op dat punt heeft Catawiki een achterstand op de NVPH catalogus.

  Mijn voorstel om de NVPH catalogus op een hoger niveau te krijgen is als volgt:
  – De volledig catalogus intact houden, dus overzeese rijksdelen er ook in.
  – Het formaat wijzigen zoals de specialiteiten catalogus 2006-2011. Dus groter en daarmee meer ruimte voor aanvullende gegevens.
  – Alleen nog maar hardcover versie
  – De NVPH zal hulp moeten accepteren van specialisten en buitenstaanders. Gespecialiseerde verenigingen en studiegroepen benaderen voor kennis uitdragen. Samenwerking is het sleutelwoord tot succes van het eindproduct. Het begin is gemaakt met de eerste emissie die dit jaar is uitgebreid en volledig herschreven.
  – Indexen en registers en nog meer van dat alles kunnen weer terug in de catalogus.

 • Bate Hylkema op 15 oktober 2009 om 21:52

  Tot op dit moment is er nog geen reactie VAN het maandblad Filatelie binnengekomen! Van hen kunnen we dus geen vernieuwende bagage meenemen naar de Postex bestaande uit plannen en voornemens. Of komt er tóch nog een reactie?

  Gelukkig heeft de heer Boeré ons wel met innovatief opbouwende ideeën OVER het maandblad verblijd, waarmee ongetwijfeld iets positiefs kan worden uitgericht.

 • paul op 16 oktober 2009 om 13:17

  Als de NVPH-catalogus “al na 2 keer bladeren uit elkaar valt” waarom laat de NVPH hun boek dan überhaupt zo op de markt komen? Zijn ze dan geen slechte opdrachtgever, die zich maar wat in de handen laten drukken? (hier heeft drukken in twee betekenissen).
  Overigens is mijn ervaring dat de NVPH-catalogus helemaal niet uit elkaar valt, ik heb er meerdere uit verschillende jaren. Ook bij leden op de vereniging zie ik regelmatig op de ruildag exemplaren die duidelijk, soms zware, gebruikssporen dragen, maar niet uit elkaar vallen.
  Het voordeel van de papieren editie is evident: makkelijk mee te nemen, naar de club, naar de beurs/tentoonstelling, snel bladeren.

 • paul op 16 oktober 2009 om 13:30

  Ik ben geen voorstander van een nvph-catalogus met harde cover. Het gewicht neemt dan verder toe, gewicht dat beter aan met tekst en gegevens bedrukte pagina’s besteed kan worden.
  Ik vind ook dat het formaat van de Specialiteitencatalogus 2006-2011 te groot is. Dit is meer een boek dan een catalogus, zeker als je het beoordeelt op het gemak van meenemen naar club of beurs. En zo makkelijk blijft dit boek ook niet openliggen, je moet af en toe flink op de binnenvouw drukken om de bladen niet vanzelf weet te laten omslaan.
  En als je het boek in bezit hebt, kan je het gewoon lezen en raadplegen, ook nog over drie, vijf, dertig jaar. Informatie op het web is niet zo maar weer terug te vinden als je het over een langere termijn bekijkt.

 • Marc op 16 oktober 2009 om 13:35

  Ik heb de hele reeks catalogussen staan originele exemplaren vanaf no.1 (1934) t/m 2010, paperback en hardcover. Bij mij is er nog nooit een exemplaar uit elkaar gevallen terwijl ik er toch met enige regelmaat in blader. Het is maar hoe je ermee om gaat of je hebt gewoon de pech dat je een minder exemplaar hebt getroffen. Daar heeft de NVPH niets mee te maken daarvoor moet je bij de drukker zijn. Je kan ook terug gaan naar de winkel waar je hem gekocht hebt… er bestaat ook nog zoiets als aankoopgarantie!

 • Berry op 17 oktober 2009 om 08:23

  De vergelijking van de hardcover met de Michel Duitsland is wel leuk in het voordeel van de Nederlandse catalogus. Maar kijk dan ook naar de OBP van België die is er voor € 27,50 en is groter van formaat. Dit is reeeler dan de Michel. België is kleiner dan Nederland Maar heeft al jaren een Catalogus met hardcover.

 • Erik Boeré op 21 oktober 2009 om 02:57

  @Marc
  Waarbij het natuurlijk wel zo is dat de NVPH catalogus ruim zestig jaar bestaat en het postzegel-deel van http://www.catawiki.nl nog geen zes maanden. Met de toezeggingen die wij op de Postex hebben gekregen zal Catawiki op enkele gespecialiseerde terreinen snel de NVPH voorbijstreven. er zullen op korte termijn 4.000 gespecialiseerde items aan worden toegevoegd. En het voordeel van Catawiki? Dat je bijvoorbeeld straks een dynalische catalogusprijs krijgt, gebaseerd op transacties, dat Catawiki altijd actueel is en dat je postzegels kunt kopen of verkopen op basis van de catalogus- veel gemakkelijker dan via eBay of Marktplaats. Verder dat er een prima thematisch register in zit, dat je naast Nederland en overzee er ook straks de rest van de wereld in vindt en dat het gratis is. Dat er straks ook een moboele versie is en dat Engels of Duitstaligen de catalogus straks in hun eigen taal kunnen raadplegen.
  Het staat overigens voor mij wel vast dat de NVPH catalogus zeker niet overbodig wordt. De info over vooral de oudere zegels zal Catawiki niet snel inhalen. Aan de andere kant is maar een beperkt deel van de verzamelaars in gespecialiseerde informatie geinteresseerd. catawiki voldoet uitstekend voor degenen die gewoon een voordrukalbum vullen…

 • O J Kwats op 21 oktober 2009 om 16:06

  ’t Juist zou zijn als,”Maandblad Filatelie” overging tot hedendaagse terminologie. Hangblokjes,boekjes,blokken etc. etc. te vermelden in; IHB,IHBL etc. etc.

 • Albert Haan op 21 oktober 2009 om 21:11

  Tot nu toe is bij mij ook geen catalogus uitelkaar gevallen alleen dit jaar.
  De kaft is van het binnen werk losgegaan.
  Kan gebeuren. Met een plakstift weer verholpen.
  Maar het mag niet gebeuren!!!!!!

 • Lars op 21 oktober 2009 om 21:34

  Mischien is het wel een complot! Dat ze de catalogus met zachte kaft expres van slechte kwaliteit maken, zodat iedereen de duurdere met harde kaft gaat kopen. Meer winst voor de NVPH. Hebben ze ook gelijk een goede smoes om volgend jaar alleen die met een hardere kaft uit te geven. Het is gewoon een stiekeme prijsverhoging! Maar uhh, sssst! ;)

 • aadb op 21 oktober 2009 om 22:10

  Het boek terug brengen bij de leverancier ,er zijn meerdere klachten ,een boek voor zo,n prijs moet goed zijn .Een plakstift is misschien de oplossing maar die leveren ze er dan maar bij.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)