Prins Hendrik 1876-1934 - Postzegelblog

Prins Hendrik 1876-1934

2

Dit is Nederlands eerste Rode Kruis serie. De prachtzegels werden uitgebracht omdat de Vereniging ‘Het Nederlandsche Roode Kruis’ zestig jaar bestond. De hoogste waarde (15 ct) toont het Rode Kruis, de vier andere waarden tonen de voorzitters, beschermheren en –vrouwen gedurende die 60 jaar:  koning Willem III, zijn echtgenote Emma, hun dochter koningin Wilhelmina, en Wilhelmina’s echtgenoot ZKH Hendrik, Prins der Nederlanden, hertog van Mecklenburg.

hendrik-postzegelWat is daar inzake prins Hendrik voor bijzonders aan? Wel, dit is de eerste en enige Nederlandse postzegel met afbeelding van Hendrik, de prins-gemaal. Prins Bernard werd later op meerdere postzegels afgebeeld, ook op die van Suriname en de Antillen. Prins Claus staat op twee postzegels, dat houdt dus ook niet over, maar mogelijk was dat zijn wens.

Prins Hendrik was dus voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, naast vele andere funkties. Hieronder een hopelijk volledige lijst van Hendriks erebaantjes in Nederland:

Hendriks maatschappelijke funkties:

 • voorzitter Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en EHBO
 • ‘Het Oranje Kruis’
 • beschermheer Nederlandsche padvinderij
 • voorzitter  Vereeniging Nederlandsche Roode Kruis
 • maecenas Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
 • protector Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem
 • beschermheer en erevoorzitter Vereeniging van leden der Nederlandsche ridderorden
 • beschermheer Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging
 • beschermheer Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
 • buitengewoon erelid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
 • beschermheer Nederlandsche oudheidkundige bond
 • beschermheer Genealogisch-Heraldisch Genootschap “De Nederlandsche Leeuw”
 • beschermheer Nederlandsch Tooneelverbond
 • beschermheer Indisch Genootschap
 • beschermheer Zuidhollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen te Rotterdam
 • beschermheer Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (Holland-Amerika Lijn)
 • erevoorzitter Nederlandsche Heidemaatschappij
 • erevoorzitter Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité
 • erevoorzitter Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam
 • erevoorzitter Erecomité tot ontvangst van de Zuidafrikaanse Boeren in Nederland, 1914
 • erevoorzitter Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914, vanaf juni 1924
 • erevoorzitter Commissie-generaal ter huldiging van generaal J.B. van Heutsz, vanaf september 1924

Hiernaast had hij van 1901 tot zijn overlijden zitting  in de Raad van State, en hield hij zich behalve met de jacht, bezig met de administratie van het hofpersoneel en de goederen van paleis het Loo. Hij werd door Wilhelmina op nogal vernederende wijze buiten alle staatszaken gehouden, adviezen van hem werden niet op prijs gesteld.
Overigens klaagde hij altijd niks te doen te hebben. Gezien bovenstaande lange lijst in mijn ogen een vreemde klacht.

wilhelmina-postzegelHendrik, luitenant in het keizerlijke Duitse leger, trouwde in 1901 met de jonge Wilhelmina. Met liefde had dit niets te maken. Koninklijke huwelijken waren staatsaangelegenheden, de partijen werden uitgezocht op basis van het Europese adelsboek, de Almanach de Gotha.

Afgezien van het allereerste begin, was het huwelijk tussen de goedmoedige Hendrik (Heinrich) met zijn boertige humor, en de stijve, zuinige, plichtsgetrouwe en streng-christelijke Wilhelmina slecht.
Het paar groeide uit elkaar. Hendrik had voortdurend geldgebrek wat nog verergerde toen na de z.g. novemberrevolutie in Duitsland in 1918, zijn groothertogelijke toelage wegviel. Hij werd toen financieel geheel afhankelijk van zijn echtgenote en na zijn dood bleek dat hij grote schulden had gemaakt. Enige schandalen waarin hij verwikkeld raakte hadden te maken met pogingen geldbronnen aan te boren, immers Wilhelmina hield hem heel kort.

Het Koninklijke echtpaar kreeg dochter Juliana in 1909, nadat Wilhelmina enige miskramen had gehad. Hiernaast heeft Hendrik tijdens zijn huwelijk meerdere buitenechtelijke kinderen verwekt. Binnen het huwelijk bleef Juliana enigst kind.
hendrik2

Als persoon was Hendrik volgens tijdgenoten een aangenaam mens. Ik zou graag met hem een pilsje willen drinken of een biljartje leggen, zaken waar je bij Wilhelmina niet mee moest aankomen.

Hendrik overleed in Den Haag op zijn kantoor aan de gevolgen van een zware hartaanval,  58 jaar oud.  Op eigen verzoek werd hij in het wit begraven, hetgeen Wilhelmina heeft nagevolgd. En bij die ene postzegel in 1927 is het gebleven.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch KoningshuizenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Philip Levert van Postzegelvereniging Haarlemmermeer schrijft verhalen over postzegels waarin de geschiedenis en de reizen die hij gemaakt heeft een grote rol spelen.

Reacties (2) Schrijf een reactie

 • Jan Prygoda op 18 maart 2009 om 10:57

  Er zijn toch meer Nederlanse zegels met Prins Claus ? Zilveren bruiloft, velletje Beatrix met familie.

 • jeffrey op 5 juni 2009 om 21:48

  Prins Hendrik komt er met slechts 1 postzegel filatelistisch gezien zeker bekaaid vanaf. In 1999 stond de naald in Apeldoorn (inderdaad die van de aanslag van 30 april jl.) die herinnert aan het huwelijk van Hendrik en Wilhelmina op een stempel van de Postex van dat jaar.

  Prins Claus staat op de zilveren huwelijkszegels van 1980, de zegel van het 12,5-jarig regeringsjubileum. Verder zijn er in het velletje Koninklijke Familie uit 2000 5 zegels waarop hij te zien is en werd hij ook afgebeeld op een van de zegels t.g.v het zilveren regeringsjubileum (2005). Inderdaad dus meer dan de 2 in het artikel genoemde zegels. De Antillen gaven in 1992 twee zegels uit waarop de prins staat en in 1987 stond hij op een zegel van Aruba. De zegel van het zilveren regeringsjubileum verscheen ook in de overzeese delen van het koninkrijk.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)