Mooi NL – Assen 2009: 200 jaar stadsrechten - Postzegelblog

Mooi NL – Assen 2009: 200 jaar stadsrechten

5

postzegel-mooi-nederland-assen-cmyk-190pDe staande uitdrukking ‘een puist werk’ heeft bij de analysering van het velletje Mooi NL – Assen (36e Mooi NL-postzegel) voor mij inhoudelijk voor honderd procent weer zijn waarheid gekregen. Na ‘bestudering’ met een vergrootglas van het velletje heb ik alle lijntjes rondom de rechthoeken aangebracht, de inhoud aan de tekstplaatjes ontfutseld, alle plaatjes van een letter of cijfer voorzien en tenslotte de postzegels met ‘omgeving’ (milieu) uit het velletje verwijderd. Ingrediënten als tijd, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen zijn hierbij ten zeerste noodzakelijk. Zou ik ook medestanders (gekregen) hebben?

Assen

vel-mooi-nederland-assen-cmyk-400pKlik op het velletje Mooi Nederland Assen voor een uitvergroting

Analysering van het vormgevingspatroon

De ontwerpers van de vijfde editie Mooi NL 2009 zijn René Toneman en Serge Scheepers van bureau Silo. De ontwerpers kwamen op het idee een verzameling kaarten met afbeeldingen en informatieve teksten (elkaar gedeeltelijk overlappend en gedraaid) geordend uit te spreiden. Met deze ‘presentatie’, die het karakter van een verzameling accentueert, wordt op een logische en welsprekende manier veel op een representatieve manier (in woord en beeld) van Assen getoond. Het beperkte aantal kleuren op de velrand (groen en blauw met een accent van geel) onderstreept verder het karakter van een verzameling. De combinatie ‘tekst & beeld’ geeft de mogelijkheid interessante wetenswaardigheden van de stad Assen weer te geven. Alle deelafbeeldingen zijn ‘afgeleiden’ van bestaand beeldmateriaal.

Het bijzonder druk en overladen velletje komt bij een eerste oppervlakkige aanschouwing onoverzichtelijk en chaotisch over. Op een caleidoscopische wijze wordt Assen middels een groot aantal facetten belicht. De vijf postzegels zijn bij wijze van spreken geheel ondergesneeuwd (gecamoufleerd) in de veelheid aan beeld- en tekstkaartjes.De contouren van al deze kaartjes zijn op veel plaatsen nog gedeeltelijk zichtbaar. Zodra deze omtreklijnen getekend worden , treedt de constructie- of opbouwstructuur van het gehele velletje op de voorgrond. Overzicht en rust is meteen aanwezig. Als de vijf postzegels met ‘omgeving’ (redelijk gedetailleerd) uit het velletje worden verwijderd, , komt de velrand (met z’n gestileerde contourtekeningen) inhoudelijk ook duidelijk uit de verf.

Hoofdzaak: gedetailleerde Mooi NL – postzegels mét tekst

detail-mooi-nederland-assen-400p

De vijf postzegels met ‘omgeving’ zijn de belangrijkste onderdelen van het velletje. De postzegels zijn op een bijzondere manier min of meer gecamoufleerd als beeld- en kleurdoorlopers in het velletje opgenomen. René Toneman: “Op het oog zijn de postzegels willekeurig uitgesneden uit het vel. Om toch een zekere nadruk aan te brengen, hebben we voor de postzegels meer kleuren gebruikt.”

Bartje: “Ik bid niet veur brune bonen.” (A)

bartje-mooi-nederland-assenBartje Bartels, de hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries, groeit op in een arm Drents gezin. Bartje wenst zich minder en minder naar zijn lot te schikken. Als moeder weer eens bruine bonen opschept en vader oproept tot gebed, trekt Bartje zijn bord terug en roept: “Ik bid niet veur brune bonen.” Het originele manuscript, geschreven in 20 schoolschriften, ligt in het Drents Archief. René Toneman: “En de jonge held Bartje is opgebouwd uit het gerecht, waaraan hij een hekel had, namelijk bruine bonen!”

Verkeerspark in Nederland (B)

verkeersplein-mooi-nederland-assenSinds 1967 laat het grootste verkeerspark van Europa kinderen op speelse wijze kennismaken met het verkeer. De basis voor het park werd in 1958 door politierechercheur Klaas Bos gelegd, toen hij in de Duitse stad Essen zag hoe kinderen op een schoolplein met krijtstrepen en kartonnen borden vertrouwd werden gemaakt met het snel groeiende verkeer.

Eerste race TT-Assen (C en 18)

tt-mooi-nederland-assenDe TT-Assen is een jaarlijkse motorrace op het Circuit van Drenthe. De eerste race werd georganiseerd door ‘Motorclub Assen en Omstreken’. Op 11 juli 1925 werd gewonnen door Piet van Wijngaarden op een 500 cc Norton. De race liep destijds nog over klinkerwegen tussen Drentse dorpen. “Beide racemotoren hebben meer karakter gekregen doordat ze met een zwarte stift zijn getekend”, aldus Toneman.

Bijzaak: Mooi NL-velrand met gestileerde contourtekeningen

velrand-mooi-nederland-assen-400p

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De afbeeldingen en teksten (genummerd van 1 t/m 20) in de resterende rechthoeken van het velletje, de velrand, staan door de overwegend blauwe kleur op het tweede plan. Buiten de rechthoeken van dit gelaagde velletje staan op de achtergrond (op het derde plan) blauwe en gele crocussen.

[1] watertoren tot 1961, [2] watertoren vanaf 1961, [3] automobiliteit (zie beschrijving), [4] voormalig telegraaf- en postkantoor, [5] Drostenhuis, [6] Drents Archief, [7] Ontvangershuis, [8] Huis van Bewaring, [9] Bloesem, [10] Drentsche Aa (zie beschrijving), [11] Drentsche Aa, [12] De Brink (zie beschrijving), [13] Voormalige kloosterkerk, [14] Vaste collectie Drents Museum, [15] Expositie ‘Terracotta leger van Xi’an’ in het Drents Muuseum van 02.02.08 – 31.04.08, [16] Ontvangershuis, [17] Drents Museum, [18] Racecircuit Assen (zie beschrijving), [19] Drentsche Aa (zie beschrijving), [20] D 15 (zie beschrijving).

* Automobiliteit in Drenthe (nr. 3)

automobiliteitDrenthe had van 1906 –1960 eigen kentekens, beginnend met een D. D1 / 12 januari 1906. Jhr. Mr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten te Assen.

* Drentsche Aa (nr. 10, 11 en 19)

De Drentsche Aa is het meest gave laagland-bekenstelsel van Nederland. De beek wordt telkens vernoemd naar het dorp, waar hij langs stroomt. Van noord naar zuid heet de beek respectievelijk  A****diep, Deurzendiep, Loonerdiep, Taarloosche Diep, Oudemolense Diep, Schipborgerdiep, Westerdiep om als Drentsche Aa in het Noord-Willemskanaal uit te monden. De Drentsche Aa (vergezeld door riet en een libel) is een van de weinige beken in ons land, die zijn meanderende loop heeft behouden.

drentsche-aa

* De Brink (nr. 12)

In het hele land zijn zogenaamde ‘brinkdorpen’ te vinden: een oud dorpstype waarvan de bebouwing rond een open terrein  is gegroepeerd. Aan de veelhoekige Brink in Assen, voorheen de voorhof van het klooster, staan enkele belangrijk historische gebouwen, zoals het voormalige Provinciehuis (nu Drents Museum), het Drents Archief en de Abdijkerk.

de-brink

* Racecircuit Assen (nr. 18 en C)

race-circuit-assenFonds Cremers botste in 1929 tegen een boom en vloog een sloot in. Hij bleek zoveel gebroken te hebben dat ze in het Asser Ziekenhuis niet genoeg instrumentarium hadden om alles te repareren. De hulp van een smid werd daarom ingeroepen. Een man met geruite vlag (uitbundig zwaaiend en een kwartslag gedraaid) staat bij de finish op het Asser circuit. Het tracé van het circuit loopt ogenschijnlijk door de afbeelding van de Drentsche Aa (19) naar een verder gelegen lus (11) van het circuit. De geperforeerde letter ‘d’ van Nederland speelt op een verrassende manier mee in de verbindingstruc.

* D 15 (nr. 20)

d15Provincie-hoofdstad Assen is binnen de gemeentegrenzen één hunebed rijk en dat ligt in het rustieke dorp Loon. Tot 1870 ging het nog gedeeltelijk onder z’n dekheuvel schuil. Onder het goedkeurende oog van de Commissaris van de Koningin Mr. Gregary werd het archeologische monument ontbloot. Volgens de toen gangbare opvatting waren de dekheuvels van hunebedden n.l. niet origineel, maar aan duinvorming toe te schrijven.

Vormgeving

Door het aanbrengen van de rechthoekige omlijning rondom de vele deelafbeeldingen treedt de structurele opbouw van het ogenschijnlijk ingewikkeld/onoverzichtelijk vormgegeven velletje Mooi NL-Assen meteen voor het voetlicht. Daarmee ontstaat overzichtelijkheid (hoofd- en bijzaken) en rust. De vier postzegels aan de bovenkant van het velletje bezitten alle dezelfde opbouw van vier beeldplaatjes (verkeerspark met trapautobestuurders, standbeeld van Bartje, twee TT-motorracers en notatie van de frankeerwaarde). De onderste postzegel bezit feitelijk dezelfde opbouw, maar drie beeldplaatjes (A,B en C) zijn met een informatieve tekst uitgebreid.

Ter overdenking

Deze ‘bloem’, die ik pas na een omvangrijke en inspannende voorbereidingstijd tot ‘bloei’ heb weten te krijgen, zal voor veel verzamelaars een gesloten boek blijven. Oppervlakkigheid viert momenteel hoogtij. Ik verwacht weinig medestanders te hebben en/of te krijgen, die op eigen initiatief dergelijk ‘onderzoek’ hebben uitgevoerd. Ik ben bang dat veel verzamelaars dit velletje ‘in de knop’ in hun verzameling zullen opnemen.

Bij dit eminent vormgegeven velletje *) wil ik toch een kritische vraag stellen: “Moet er aan een postzegelafbeelding, als informatiedrager én informatieuitdrager, ook een maximum aan informatie worden verbonden? In mijn beleving is de ‘info-vracht’ van dit velletje te groot. Het velletje is overvoerd en daardoor schiet het als ‘info-doorgeefluik’ over de bijzonderheden van de stad  Assen zijn doel jammerlijk voorbij!”

mooi-nederland-tilburg-vel-400p

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Het velletje Mooi NL – Tilburg oogt minder overladen en zal daardoor beter verteerbaar zijn. Meer daarover in een volgende aflevering.

*) Als variant op het begrip ‘woordspeling’ bezit Mooi NL – Assen enkele treffende ‘beeldspelingen’:

  • Het standbeeld van Bartje heeft als bouwstenen bruine bonen!
  • De opbouw van de bochtige Drentsche Aa bezit drie zeer uiteenlopende bouwstenen: water, TT-circuit en typografie!
  • Voor ‘doorzetters’ wordt Assen met dit velletje gevarieerd (in uitvoering, stand en kleur) met beeld-  en tekstelementen uitmuntend op de kaart gezet!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (5) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)