De BKD bestaat in 2009 100 jaar - Postzegelblog

De BKD bestaat in 2009 100 jaar

2

In 2009 bestaat de BondsKeuringsDienst (BKD) 100 jaar. De BKD werd een jaar later opgericht dan de nu Koninklijke KNBF (om precies te zijn op 2 januari 1909) onder de naam “Keurings-Commissie”.

In de notulen werd genoteerd: “Deze groep is van enormen omvang en kan aan de verzamelaars ongekend groote voordeelen afwerpen. Om van deze voordeelen te genieten, moet men natuurlijk van die groep bij gelegenheid gebruik maken. De Keuringscommissie bestaat uit speciale keurmeesters. De Directeur of Voorzitter ontvangt de zegels en wat daarbij behoort. Het worde goed begrepen, dat tot ‘keurmeesters’ worden benoemd ‘deskundigen’, ook niet-leden: dat het hoofd der Afdeeling een Bestuurslid van den Bond moet wezen, ligt in den aard der zaak”.

Verder wordt in de notulen van de Bond nog opgemerkt: “Bij de blootlegging van het ‘doel’ van den Bond en van de ‘middelen’ waardoor getracht wordt het doel te bereiken, wordt deze laatste alinea erbij gevoegd, om allen die nog geen ‘belangstellenden’ zijn, waartoe, dit vergete men niet, ook de leden der aangesloten Vereenigingen, ieder voor zich kan behooren, aan te moedigen bij te dragen, tot het bereiken van een doel, dat door ieder Uwer, na ernstige overweging, zoo subjectief als objectief, als het hoogste zal worden beschouwd, dat oogenblikkelijk door ons, Postzegelverzamelaars, kan worden verlangd. Dat een ieder het weinige schenke, dat van een ‘belangstellende’ wordt geëischt, opdat de Bond zich kunne ontwikkelen en in aller belang zichtbaar werkzaam zijn”.

keuring-puntstempel-251-400p

Keuring van een puntstempel (251)

De gebruikte taal mag dan verouderd overkomen, de doelstelling is nog uiterst actueel ! De BKD houdt kantoor in het Bondsbureau in Utrecht en beschikt daar over een uitgebreide bibliotheek en referentieverzameling. Diverse keuringsapparaturen zijn zowel daar als in Den Haag in het Museum voor Communicatie opgesteld, als bij de keurmeesters thuis.

Naast het dagelijks worden zij voor de keuringen gesteund door een groep van 6 keurmeesters en 25 adviseurs; de adviseurs worden ad hoc ingeschakeld voor bepaalde speciale aandachtsgebieden waardoor filatelistisch materiaal van vele landen kan worden gekeurd.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Frits van Beekum is werkzaam voor de BondsKeuringsDienst (BKD).

Tags bij dit artikel

Reacties (2) Schrijf een reactie

 • hennepnetel op 17 februari 2015 om 17:23

  Wie zijn eigenlijk die keurmeesters???

  In Duitsland struikel over de Prüfer met naam en toenaam!

  Maar in Nederland is dat een anoniem gezelschap?!?!?

 • Frits van Beekum op 3 augustus 2015 om 17:48

  De namen van de keurmeesters van de BondsKeuringsDienst (BKD) zijn te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) onder “Vademecum” en daarna “organisatie”.
  Ook de nodige informatie inzake de BKD kunt u op de website van de KNBF vinden onder de URL: https://www.knbf.nl/keuringen
  U kunt ons altijd benaderen voor een specifieke (keurings)vraag. U dient wel lid van de KNBF te zijn.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)