Corruptie (dl 2) - Postzegelblog

Corruptie (dl 2)

3

Vorige week hadden we het over corruptie in landen zoals Nigeria, Tanzania, Pakistan. Maar we hoeven niet alleen naar andere landen te kijken als we het over corruptie hebben. Hebben we een Nederland niet te maken gehad met de Lockheed-affaire? De Lockheed-affaire was een affaire die aan het licht kwam in 1976. Prins Bernhard zou 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed.

De affaire kwam aan het licht door hoorzittingen in de Amerikaanse Senaat, die onderzoek deed naar smeergeldaffaires waarbij de vliegtuigbouwer betrokken zou zijn.

Tijdens die verhoren kwam opeens een “very high Dutch official” naar voren, die – naar men later begon te vermoeden – prins Bernhard zou zijn. Het kabinet-Den Uyl besloot op grond van de ernstige geruchten een commissie (Commissie Donner) in te stellen van wijze mannen.

De commissie-Donner heeft vastgesteld dat om en nabij 1959 binnen de top van Lockheed de gedachte ontstond om aan prins Bernhard een JetStar vliegtuig van eigen makelij aan te bieden. Dit enerzijds om het klimaat in Nederland ten opzichte van Lockheed te verbeteren, anderzijds omdat men ervan uitging dat het feit dat een Nederlandse prins zou rondvliegen in een Lockheedtoestel gunstige effecten zou hebben op de verkoop. Uiteindelijk zag men daarvan af en besloot men prins Bernhard een som van 1 miljoen dollar aan te bieden.

In 1968, deed zich iets soortgelijks voor waarbij besloten werd om 100.000 dollar uit te trekken voor de prins. De Commissie vond ook twee brieven van Prins Bernhard uit 1974, waarin hij aandrong op spoedige betaling van aan hem verschuldigde bedragen omdat hij zich in de afgelopen tijd “with a lot of pushing and pulling” ten gunste van Lockheed had ingezet. Prins Bernhard heeft niet ontkend dat hij die brieven geschreven had, maar steeds volgehouden dat hij ervan uitging dat de betalingen ten goede zouden komen aan het Wereld Natuur Fonds. De commissie vond geen onomstotelijk bewijs dat de genoemde 1,1 miljoen dollar daadwerkelijk bij prins Bernhard terecht gekomen was. Wel werden allerlei bedragen gevonden die in handen zouden zijn gekomen van een verder niet te traceren figuur onder de naam Victor Baarn en van de langdurige levensgezel van de moeder van prins Bernhard, A. E. Pantchoulidzew. Het oordeel van de commissie van drie was desalniettemin hard:… “dat de prins zich aanvankelijk veel te lichtvaardig (had) begeven in transacties, die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten”.

Deze bevindingen leidden bijna tot een constitutionele crisis. Het staat haast wel vast dat Koningin Juliana gedreigd heeft met aftreden indien de prins strafrechtelijk vervolgd zou zijn. Het Kabinet-Den Uyl besloot daarop Bernhard te vrijwaren van strafvervolging. Wel moest hij erkennen dat hij fouten had gemaakt, moest hij zijn functies in het bedrijfsleven en die van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht neerleggen en werd het de echtgenoot van de koningin verboden ooit nog in het openbaar in uniform te verschijnen.

Handel

Niet alleen in de politiek, ook in de handel komt corruptie voor. De wereldwijde kredietcrisis is denk ik een sprekend voorbeeld hiervan. Hebzucht is de oorzaak van deze crisis geweest. Ik kwam een 3-tal zegels tegen, die pleiten voor “eerlijke handel”, namelijk Macou in 2002; Rusland in 2003 en Guatamala in 2006.

Opsporing

In de meeste landen zijn er geen aparte corruptie-opsporingsteam, maar gebeurt dit door de reguliere opsporingsinstantieën. Brunei is hierop een uitzondering, dat land heeft een Anti-corruptiebureau dat in 2002 haar 20e verjaardag vierde.

Ook in Tanzania bestaat er een opsporingseenheid voor corruptie, genaamd PCB (Prevention of Corruption Bureau). In 2008 verscheen hierover een postzegelserie, en een blokje waarop hun embleem staat afgebeeld.

Ervaringen met betrekking tot corruptie en corruptiebestrijding wordt uitgewisseld tijdens internationale anti-corruptie conferenties, o.a. in 1997 in Peru.

Corruptie in de filatelie

Tenslotte, komt er corruptie in de filatelie voor? Fraude in ieder geval wel b.v. met vervalsingen. Maar ik kwam ook corruptie tegen, tenminste als ik Donald Ion uit Tarajara moet geloven. Hij is, zoals hij op een postzegelvelletje zet een vechter tegen corruptie in de filatelie.

Hij heeft in het verleden geprotesteerd tegen de praktijk van het terugdraaien van datumstempels om op die manier mooie eerstedagenveloppen te creëren. Maar waarom staat Donald Ion op een velletje van een “land” met een onduidelijke status? (Tarajara is een onafhankelijke republiek? in de Stille Zuidzee).

En in 2006 deed de politie een inval bij de (postzegel)beleggingsfirma Afinsa in Spanje, die honderd duizenden Europazegels had opgekocht en mensen (filatelisten?) daarin liet beleggen. Velen raakten hun geld kwijt. Fraude? Corruptie? Pech? Of eigen schuld dikke bult voor de hebzuchtige beleggers? Wie het weet mag het zeggen.

Willem Hogendoorn (al ruim 50 jaar onomkoopbaar) spaart de thema’s Leiden en politie en is voorzitter van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (1 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Willem Hogendoorn spaart de thema’s Leiden en politie en is erelid van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Tags bij dit artikel

Reacties (3) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)