Vijf koninklijke echtparen mét kind(eren) op postzegels - Postzegelblog

Vijf koninklijke echtparen mét kind(eren) op postzegels

9

In deze aflevering schenk ik met behulp van postzegels aandacht aan de koninklijke gezinnen van [1] koning Willem III, [2] koningin Wilhelmina, [3] koningin Juliana, [4] koningin Beatrix en [5] prins Willem-Alexander. De partnerkeus verandert in de loop der jaren van een gearrangeerd huwelijk ( [1] en [2] ) naar een geheel vrije huwelijkskeus ( [4] en [5] ) met daar tussen een overgangsvorm ( [3] ). De echtelijke trouw en harmonie hangt hier in sterke mate mee samen!


(1)   Koning Willem III (1817 – 1890)

nvph92.jpg

nvph 92

Koning Willem III (1817 – 1890) is tweemaal getrouwd:

Eerste huwelijk: op 18 juni 1839 trouwt hij met zijn volle nicht Sophie van Württemberg. Het is een slecht huwelijk. Vanaf 1851 leefde het paar gescheiden van tafel en bed. Er werden drie prinsen geboren: Willem (1840 – 1879), Maurits (1843 – 1850) en Alexander (1851 – 1884). Na het overlijden van Sophie in 1877 hertrouwt hij 1879.

Koning Willem III regeerde van 1849 t/m 1890. De eerste 20 jaren van zijn regering kenmerken zich door weerstand tegen de constitutionele monarchie (naar zijn mening moest de koning zelf regeren), waarbij de eigenzinnige koning zich overigens wel telkens conformeerde.

nvph203.jpgnvph204.jpg
nvph 203 en 204

Tweede huwelijk: op 7 januari 1879 trouwt de 61-jarige Willem III met 20-jarige Emma van Waldeck-Pyrmont (1858 – 1934). Willem vond bij zijn jeugdige echtgenote rust.

nvph341.jpg

nvph 34

Op 31 augustus 1880 wordt hun enige kind prinses Wilhelmina geboren. Als koningin-regentes was Emma staatshoofd van 1890 t/m 1898 voor haar minderjarige dochter.

Emma besteedde als koningin-moeder naast bestuurlijke taken, grote aandacht aan de opvoeding van Wilhelmina. Volgens Emma diende de jeugd van de toekomstige koningin op haar zestiende voorbij te zijn, om nog twee jaar daarna ‘klaargestoomd’ te worden voor haar taak als regerende koningin.

Op de langlopende frankeerzegels uit 1891 staat de 11-jarige prinses Wilhelmina met hangend haar.

Op de Rode Kruispostzegels (nvph 203 en 204, 60-jarige bestaan Rode Kruis) staan koning Willem III en koningin-regentes Emma op geheel verschillende wijze afgebeeld. Oorzaak? Twee ontwerpsters hebben ieder met verschillende uitgangspunten een postzegel ontworpen. Voor de koningspostzegel is een foto het startpunt van het ontwerp geweest, terwijl voor de Emma-postzegel een schets (gemaakt tijdens een bezoek aan Emma) als basisontwerp heeft gediend.

Handboek Postwaarden Nederland vermeldt de verwoording van ontwerpster Debora Duyvis over de schetstekening: “La Reine Mére was allerliefst en hoewel zoo’n zitting met zeer beperkten tijd uit den aard der zaak zenuwachtig werken is, heb ik toch een dragelijk schetsje kunnen maken en zie ik voor alles de persoon veel meer levend dan alleen van portret.” Het werken naar levend model heeft een levendige afbeelding doen ontstaan. De koningin-moeder kijkt door de drie-kwart opstelling van haar hoofd in het vlak met een persoonlijk herkenbare en levendige blik aan de kijker voorbij.

Mevrouw Reitsma-Valenca daarentegen beeldt de koning in de functie van generaal van de zijkant (en profil) af, waardoor een weinig levendig, afstandelijk portret ontstaat. Imponerende uiterlijke kenmerken van het generaalsuniform bevinden zich op de kraag: naast vier generaalssterren een (rood ?) kruis, dat uit vijf gelijke vierkante blokken bestaat.

Typografisch stemmen beide postzegels ook bepaald niet met elkaar overeen. Willem III bezit expressieve, levendige letters in de stijl van de Amsterdamse School uitgevoerd, terwijl Emma’s klassieke letters en cijfers (mét schreven [dwarsstreepjes] ) weinig levendigheid bezitten. De plaatsing van waardecijfer, jaartallen en Rode Kruis van de Emma-postzegel is onrustig en sterk afwijkend van de Willem III-postzegel (en de resterende 5 en 7 ½ cent zegels).

Koning Willm III heeft bij de oprichting van het Nederlandsche Roode Kruis een doorslaggevende rol gespeeld. Op deze Rode Kruiszegels kon hij niet gemist worden.

nvph2691.jpg

nvph 269

De geliefde koningin Emma deed veel aan liefdadigheid en zette zich volledig in voor de bestrijding van tuberculose, destijds volksziekte nummer één. Een zuster van haar is aan deze ziekte overleden. In 1934 staat Emma haar portret in plaatdruk op een toeslagpostzegel (nvph 269, 6 + 2 cent) van de Nederlandsche Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose. Het bijzondere van deze postzegeluitgifte (die in de periode van 1 oktober t/m 5 december 1934 te koop was)  is dat de toeslagpostzegel pas ná haar overlijden (aan een longontsteking) op 20 maart 1934 is uitgegeven! Daardoor is deze emissie (naast een toeslagpostzegel) ook een herdenkingspostzegel geworden. Koningin Wilhelmina wilde destijds niet er een rouwzegel van haar moeder zou worden uitgegeven.

(2)  Koningin Wilhelmina (1880 – 1962)

nvph206.jpgNVPH 205

nvph 206 en 205

Koningin Wilhelmina (1880 – 1962) trouwt op 7 februari 1901 met Prins Hendrik (1876 –1934). Het gearrangeerde huwelijk tussen de goedmoedige Hendrik en de strenge en plichtsgetrouwe Wilhelmina is als slecht te kenschetsen.

De koningin hield prins Hendrik buiten alle politieke aangelegenheden. Deze rol betreurde hij ten zeerste: “Het is niet aardig meer als je altijd maar voor spek en bonen erbij bent!” Tijdens een gesprek tussen de prins en historicus Huizinga zei de laatste: “Uw dochter is erg intelligent en kan goed overweg met haar vrouwelijke jaargenoten.” Hierop zou de prins geantwoord hebben: “Dat van die intelligentie heeft ze van haar moeder, dat van die meisjes van mij!” (aldus Handboek Nederlandse Postwaarden).

nvph2661.jpg

nvph 266

Op 30 april 1909 wordt hun enig kind prinses Juliana geboren. Als 34-jarige staat ze als toonbeeld van eenvoud voor het eerst op een postzegel (nvph 266) , namelijk een toeslagzegel van 6 + 5 cent voor het Nationaal Crisis Comité. Vanwege de nauwe betrokkenheid van Juliana bij de oprichting van het Nationaal Crisiscomité zouden aanvankelijk twee Juliana-postzegels verschijnen. Volgens koningin Wilhelmina was dat te veel van het goede. Als beschermvrouwe van het Comité heeft zij een plaatsje op de andere postzegel geëist.

Prins Hendrik was voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

(3)   Prinses Juliana (1909 – 2004)

nvph764.jpg

nvph 764

Op 9 september 1936 legde koningin Wilhelmina bij de bekendmaking van de verloving voor de radio de nadruk op: “De beste waarborg voor een gelukkige toekomst is wederzijdse genegenheid.” Prinses Juliana vervolgde: “Geleidelijk aan zijn wij het samen eens geworden, en wel zeer eens.” (Bron: Diamant op Soestdijk, Jeffrey Groeneveld).

Op 7 januari 1937 trouwt Juliana met prins Bernhard. Juliana eerde haar grootouders Willem III en Emma door op dezelfde datum te trouwen.

nvph1367.jpg

nvph 1367
Het prinselijk paar tijdens hun verlovingstijd in de tuin van paleis Noordeinde in Den Haag (nvph 1367). Juliana houdt een oranje gekleurd boeket in de handen. De verticale gouden banen verbeelden het 50-jarig huwelijksjubileum van het koninklijke paar.

Er worden vier prinsessen geboren: Beatrix (31 januari 1938), Irene (5 augustus 1939), Margriet (19 januari 1943) en Christina (18 februari 1947).

nvph2233.jpg

nvph 2233

Prinses Juliana houdt prinses Beatrix omhoog, terwijl prins Bernhard toekijkt (nvph 2233).

suriname-206-762.jpg
nvph 164/167

In 1944 bezocht prinses Juliana Curacao en Suriname. Ter gelegenheid daarvan is in beide overzeese landsdelen een serie postzegels uitgegeven met daarop de gehele koninklijke familie: prins, prinses, prinsesjes Beatrix, Irene, Margriet en koningin Wilhelmina. Prinses Christina was toen nog niet geboren.

nvph764.jpgvoorontwerp 764

Nvph 764: uit eerder geschilderde portretten haalde portretschilder Sierk Schröder het postzegelontwerp.Op het laatste moment moest in opdracht van de koningin de diadeem verwijderd worden. Ze stelde de accentuering van de koninklijke waardigheid bij dit persoonlijke jubileum niet op prijs. Aanvankelijk waren de jaartallen ook nog verkeerd op dit voorontwerp.

De koningin draagt op de permanente postzegels ook geen kroon. Ze wenste voor postzegels alles zo sober mogelijk te houden.

(4)   Prinses Beatrix (1938)

Claus von Amsberg ontmoette prinses Beatrix voor het eerst bij vrienden. De relatie raakte pas in een stroomversnelling toen op 6 mei 1965 foto’s van Beatrix met een toen in ons land nog volledig onbekende man in de buitenlandse pers verscheen. Op 10 maart 1966 trouwt Beatrix met prins Claus.

Er worden drie prinsen geboren: Willem-Alexander (27 april 1967), Johan Friso (25 september 1969) en Constantijn (11 oktober 1969).

nvph2237.jpg

nvph 2237

De verloving van Beatrix en Claus in 1965 (nvph 2237).

nvph 1023
De koninklijke kinderen Johan Friso, Constantijn en Willem-Alexander (nvph 1023. kinderzegels 1972).

nvph22391.jpg

Het koninklijke gezin in 1975 (jonge kinderen), nvph 2239

nvph2241.jpg

Het koninklijke gezin in 1999 (volwassen zonen), nvph 2241

nvph2240.jpg

Het koninklijke paar op de dansvloer in 1998, nvph 2240

(5)  Prins Willem-Alexander (1967)

2046.jpg
Prins Willem-Alexander (de toekomstige Willem IV)

2243vel.jpg

2272.jpg2273.jpg

2274.jpg 2275.jpg

2276.jpg2277.jpg

2278.jpg 2279.jpg

2280.jpg 2281.jpg

Er worden drie prinsesjes geboren: Amalia 7 december 2003, Alexia 26 juni 2005 en Ariane 10 april 2007.

Maxima, Willem Alexander, Amalia, Alexia en Ariane

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland KoningshuizenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (9) Schrijf een reactie

 • O J Kwats op 3 augustus 2008 om 11:54

  @Bate

  Dank, dank, dank!!!!!!

 • Bate Hylkema op 3 augustus 2008 om 16:06

  Nog enkele aanvullingen over koningin-moeder Emma als redster van de monarchie:
  – Emma groeide op in een harmonieus gezin met vijf zussen en één broer: “Een groot voorrecht, je voedt elkaar op, je leert toegeven, niet je wil doordrijven en achterstaan ter wille van een ander.”
  – Ze leefde blijmoedig onder het motto: “Het voornaamste is niet gelukkig worden, maar gelukkig maken.”
  – Met rust en tact, ijver en scherpzinnig inzicht brengt Emma haar man Willem III in rustiger vaarwater.
  – Beide zoons van koning Willem III (Willem en Alexander) zijn ongehuwd en niet van zins te trouwen. Dus geen troonopvolgers.
  – Alexander geeft opdracht op de trouwdag de luiken voor de ramen van zijn Haagse paleisje aan de Kneuterdijk te sluiten als teken van rouw en afkeuring.
  – Emma maakt van het Nederlands i.p.v. het Frans de voertaal aan het hof.
  – Ze werkt met haar moeder aan de populariteit van het koningshuis door het land in te gaan onder het motto: “We zijn er nog!”

 • willem hogendoorn op 3 augustus 2008 om 18:53

  NVPH 764 staat 3x afgebeeld. Dat lijkt me minimaal 1x te veel (als deze zegel nr 206/205 krijgt toebedeeld

 • Bate Hylkema op 3 augustus 2008 om 19:36

  Willem, je hebt gelijk. In deze bijdrage zijn enkele onjuiste afbeeldigen opgevoerd, terwijl aan het slot ook nog het een en ander is vergeten. Als Lia van vakantie terugkomt, zal het alsnog verbeterd worden.

 • dolores op 4 augustus 2008 om 11:31

  Was het nu Beatrix of Juliana die zich op koninginnedag afvroeg waarom alle kinderen een vlaggetje hadden en zij niet?

 • Frank op 4 augustus 2008 om 20:31

  Willem, ik heb – met wat aanwijzingen van Bate (bedankt!) – nu ook de ontbrekende zegels toegevoegd. Als het goed is, is het artikel nu compleet.

 • Theo op 5 augustus 2008 om 17:49

  Hatsjikidee,
  Op Ebay gezien de Rode Kruis zegels 1927,met de koninklijke gezichten,
  203 – 207 prijzen van 11,75 t/m 52,50 postfris.
  Wie verklaard dat??
  Theo

 • Cees Janssen op 6 augustus 2008 om 06:41

  Theo, zoals eerder deze week al bij de Duitse Nothilfe geprobeerd heb uit te leggen: prijzen die men vraagt voor een serie postzegels is gebaseerd op een aantal factoren. De ene serie voldoet meer aan bepaalde kwaliteitseisen dan de andere. Overigens heb ik bij het raadplegen van eBay voor wat betreft deze serie géén prijs kunnen vinden van € 11,75 maar wel een van € 47 en die van € 52,50. De verkoper kan uitleggen waarop zijn verkoopprijs is gebaseerd.

 • Theo op 6 augustus 2008 om 16:53

  Nou beste Cees,
  Heb ik altijd gedacht dat de kwaliteit postfris ook postfris = of zit ik daar naast. Oja, die aanbieder van 11,75 is inmiddels weg, foetsie, verschwunden waarschijnlijk verkocht, kan ook niet anders voor die prijs.
  Overigens heb ik voor deze serie in het verleden nog minder betaald.
  Theo

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)