Tijdgebonden verhaal gedeeltelijk in overeenstemming met de werkelijkheid! - Postzegelblog

Tijdgebonden verhaal gedeeltelijk in overeenstemming met de werkelijkheid!

1

centen.jpgInderdaad, PTT (van destijds) liep vanaf 1935 wat het kostenaspect van de aanmaak van kinderzegels (dat de Kinderbescherming moest betalen) betrof geheel in de pas met de werkelijkheid van de Crisisperiode. Er was toen weinig geld onder de mensen. Een sterke versobering werd ingevoerd. Daardoor namen vanaf 1935 de inkomsten voor de Kinderbescherming gestadig toe.

zomerzegelbriefkaart-400p.jpg

Vanaf 1935 is PTT gestart met de jaarlijkse Zomerpostzegelemissies. Iedere postzegel uit deze reeks uit de periode 1935 – 1946 bezat een beeltenis van een historische BN-er uit het sociale of culturele segment van de Nederlandse geschiedenis. Deze portretgalerij omvat maar liefst 38 personen uit schilderkunst, letterkunde, geneeskunde, natuurkunde, taalkunde, geneeskunde en scheikunde. Alle 38 portretten zijn via de tijdverslindende en productietechnisch dure ontwerpwerkwijze van de gravure tot stand gekomen. De hoge aanmaakkosten werden wél van de bijslaggelden (bestemd voor de Sociale en Cultureele Zorg) afgetrokken! PPT liep dus betreffende de Zomerzegels bepaald niet in de pas met de levensomstandigheden van de Crisisperiode.

279.jpg 327.jpg

Periode IIIb (1935 – 1939): sober uitgevoerde kinderzegels

Vanaf 1935 is er echt een verandering bij het Hoofdbestuur van de Posterijen te bespeuren. De verscheidenheid in de kinderzegel wordt beperkt: [1] de roltanding verdwijnt, [2] slechts één ontwerp per serie, [3] in plaats van tweekleurige kinderzegels worden voortaan éénkleurige kinderzegels uitgegeven. Hierdoor zijn de aanmaakkosten van de kinderzegels, die de Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming móést betalen, aanmerkelijk kleiner. Het werkelijkheidsbesef brak na verandering bij de liberale overheid en het Hoofdbestuur der PTT betreffende de uitgave van kinderzegels pas echt door. Vanaf 1935 nemen de inkomsten weer toe. Overigens nemen de opbrengsten niet alleen toe door kostenbesparende maatregelen, maar ook door een bij breed publiek aansprekende afbeeldingen. In de experimenterend zoekende periode 1929 – 1934 toonden de kinderzegels zielige kinderen.

· 1935 kind & appels (nvph 279/82):

279.jpg

“Het meisje plukt de vruchten van den weldadigheidszin van het Nederlandsche volk en de werkkracht der medewerkers”, aldus de gedateerde omschrijving van de Kinderbescherming in het ‘Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming’ van jaargang 1935 (blz. 4552).

· 1936 kind & bazuinengel (nvph 289/92):

289.jpg

De zwevende bazuinengel is naakt afgebeeld met een duidelijk zichtbare navel. Andere lichaamsdelen zijn aan het zicht onttrokken door de bazuin, die voor de engel is geplaatst.

· 1937 kind & Frans Hals (nvph 300/03):

300.jpg

De serie bestaat voor het eerst uit vijf kinderzegels. Het jongenskopje van het “vrolijke Fransje” van Frans Hals bezit vitaliteit. Pijke Koch maakte een nieuwe schildering van het oorspronkelijke schilderij, zodat beslissende accenten als lichtwaarden en contrasten (in een verhouding) noodzakelijk om op het kleine formaat van een éénkleurige postzegel tot hun recht te doen komen.

· 1938 kind & fluit (nvph 313/17):

313.jpg

Het jongetje speelt aandachtig op een fluit zijn eigen wijsje, waar lucht, water en aarde naar luisteren met daarin/-op een vertegenwoordiger: het vogeltje, het visje en de bloemetjes.

· 1939 kind & hoorn des overvloeds (nvph 327/31):

327.jpg

De cristijd was voorbij. De Nederlanders beleefden in die tijd weer rijke jaren: “De overvloed komt weer op ons toe!”

Op een aantal voorstudies stond een piemelnaakt jongetje, dat je van voren zag. In 1939 was dat nog niet mogelijk. Er werd gekozen voor een zij-aanzicht. “Welk een ontspanning gaat er uit van de houding van de keuter. Hoe blij, hoe zorgeloos stapt het kind door het leven heen, overvloedig gezegend met de gaven die moeder aarde heeft geschonken”, aldus verwoordt (tijdgebonden) kunstschilder/ontwerper Sierk Schröder zijn postzegel.

Praktische uitwerking

In onderstaand overzicht een samenvatting van matige én overmatige toepassing in ontwerp- en drukkosten:

overzicht.jpg

zomerzegels-35-46-400p.jpg

De Zomerzegels uit de periode 1935 – 1946 bezitten gegraveerde portretten van historische personen uit sociale en culturele sferen. Met de afbeeldingen van deze ‘voorbeeldpersonen’ op weldadigheidspostzegels werden gelden verkregen voor sociale en culturele doelen van de ‘Sociale en Cultureele Zorg’.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

    Reacties (1)

    Schrijf een reactie

    (registratie is niet nodig)