Beantwoord 5 vragen voor het blad 'Filatelie' - Postzegelblog

Beantwoord 5 vragen voor het blad ‘Filatelie’

48

maandblad.jpg

In dit artikel wil ik u graag een korte analyse geven van het blad Filatelie en vervolgens 5 vragen stellen. Ik zou het op prijs stellen als u de moeite wilt nemen om deze vragen te beantwoorden ten behoeve van het voortbestaan van Filatelie.

Van de laatste vier maandblad-edities van het blad Filatelie, bezitten er twee een cover met een filatelistische uitstraling (11 en 01). De resterende twee doen aan een geschiedkundig blad (12) en een kunsthistorisch tijdschrift denken (02). De bijpassende, lange artikelen komen er geheel mee overeen. Over de postzegels op zich wordt niets vermeld. Ze maken geen geïntegreerd onderdeel van het artikel uit.

nvph 99De zegels bezitten bij de edities 12 en 02 slechts een illustrerende functie. De toegevoegde meerwaarde van de postzegels is dus gering. In blad 02 geven de grafische Mucha-zegels een bijzonder geringe ondersteuning aan de tekst. Het kenmerkende van de Jugendstil op de postzegels komt in het geheel niet aan bod. Opname van de Nederlandse Jugendstil postzegels (o.a. provinciale kinderzegel- en wapenseries 1925 t/m 1927 en de vliegende duif van Lebeau) hadden het artikelen een aantrekkelijke Nederlands getinte meerwaarde kúnnen geven. Opmerkelijk bij beide edities met een filatelistische uitstraling (11 en 01) is dat aan de oudste en de jongste zegelreeks aandacht wordt besteed, terwijl bijna alle tussenliggende emissies nog tot op nader orde moeten wachten (behalve de Jubileumzegels 1913, nvph 90/01) om opgeroepen en geplaatst te worden in het maandblad.

Oorzaken abonnee-verlies
a) Oudere verzamelaars/filatelisten die minder kritisch en voortvarend zijn, kunnen zich heel wel vinden in het maandblad. Het oude en vertrouwde geeft hen zekerheid, veiligheid en overzichtelijkheid: “Geen gehannes met al die nieuwlichterij!” Deze groep wordt ieder jaar kleiner door ouderdomskwalen en overlijden. De oudjes zeggen het lidmaatschap op met het er aan gekoppelde abonnement op ‘Filatelie’.

b) Afbrokkeling van het aantal verzamelaars ontstaat ook door het groot aantal postzegels dat er per jaar uitkomt. Het is financieel voor velen te duur om de gehele jaaremissie aan te schaffen. De zegels uit het schaduw-emissiebeleid van TNT Post doet ook velen (nog meer nadrukkelijk) besluiten de postzegelverzameling Nederland te beëindigen.

c) Veel gespecialiseerde verzamelaars werken vanaf 1980/85 initiatiefrijk samen in gespecialiseerde verenigingen met een eigen clubbladen. Deze bloeiende verzamelaarsverenigingen met druk bezochte bijeenkomsten zijn voor het maandblad ‘Filatelie’ ook geheel verloren.

De 5 vragen

landen1) Omstreeks twintig jaar geleden was het nog gebruikelijk een groot aantal landen te verzamelen. Dat is nu ondoenlijk geworden door het groot aantal uitgegeven zegels en het financiële aspect ervan. Thematisch verzamelen is nu in, Nederland (vanaf een bepaald jaartal verzamelen) en/of lid worden van specialistische verzamelaarsgroepen, zoals bijvoorbeeld kinderzegels, luchtvaart, Po & Po, plaatfouten en velrandbijzonderheden. Geheel passend bij het ‘landen-verzamelen’ van weleer geeft ‘Filatelie’ nu nog altijd in korte en lange artikelen informatie over buitenlandse postzegels/onderwerpen , terwijl het overgrote deel van de lezers [1] Nederland, [2] thematisch en/of [3] specialistisch verzamelt!

Vindt u in het maandblad, dát wat u bijzonder interesseert? Wat komt er voldoende in tot zijn recht? Wat mist u er toch wel in?

2) Stelt u als verzamelaar van Nederlandse postzegels bondige of meer uitgebreide info op prijs (zoals u dat eergisteren in mijn bijdrage over de ‘Tien mooiste van Nederland’ hebt kunnen lezen én beoordelen)? Meermalen wordt in een uitgebreide versie ook nog eens een relatie aangebracht tussen eerder uitgegeven Nederlandse postzegels vanwege overeenkomst[en]. Graag uw mening voorzien van een onderbouwing.

3) Leest u iedere keer de rubriek ‘Verzamelgebied Nederland’, waarin over productie- en druktechnische onderwerpen o.a. als drukrichting, vel- & drukvormpositiekenmerken, rastermaten & -hoeken, rasterdiepdrukcilinders, gomkleurverschillen en hangboekjes beschreven worden? Wat is daarin voor u aantrekkelijk? Wat is oninteressant voor u?

diepdruk.gif

4) In tegenstelling tot het maandblad ‘Filatelie’ beginnen de meeste tijdschriften met een inleiding van de hoofdredacteur, die alle artikelen afgewogen en samenhangend op elkaar afstemt, uiteraard duidelijk samenhangend met de interesses van de lezers. Hij stelt in zijn voorwoord onderwerpen aan de orde als bijvoorbeeld een actueel filatelistisch item, een opvallend nieuwe benaderingswijze van TNT Post en/of een inspirerende visie over een filatelistisch onderwerp dat verhelderend kan werken en tot navolging oproept. Kan of moet hij daarin ook wel eens kritische op- en aanmerkingen plaatsen die niet altijd in goede aarde bij TNT Post en/of postzegelhandel vallen? Met dergelijke artikelen krijgt het maandblad ‘Filatelie’ (weer) een gezicht. Wat zou hij so wie so ook nog eens moeten opvoeren?

bommel.jpg5) Heeft u nog andere aanvullende adviezen en opmerkelijke feiten die het vermelden waard zijn in dit verband? Noem bij punt 5 uw op- en aanmerkingen.

Tot slot
Met de goed gedocumenteerde medewerkers van de rubrieken ‘Maximafilie’, ‘Nederlandse stempels’, ‘NVPH onder de loep’ en ‘Nieuwe uitgiften’ naast uiterlijkheden als kleurendruk, verandering van de schrijfwijze van ‘Philatelie’ in ‘Filatelie’ is de innerlijk inhoud van het blad ‘Filatelie’ nog niet te redden.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (48) Schrijf een reactie

 • Rein op 24 februari 2008 om 13:44

  @Bate

  Ik heb nog niet al je recente bijdragen hier gelezen. Overigens zeer lovenswaardig en dat bedoel ik niet sarkastisch.

  Een aspect laat je onvermeld en dat is dat de oplage van het Maandblad direct vast zit aan het ledental van de bij de NBFV aangesloten verenigingen.

  Ik had 15 jaar terug al een spreadsheet tabel gemaakt van de oplage van het Maandblad vanaf 1975 [42.5] via 1983 [77.5] naar 1994 [50.0]. De recentere jaren zal ik gaan aanvullen in mijn tabel, maar op zich was de downfall na 1983 al schokkend genoeg.

  Maak ook eens een tabel van het aantal FDC’s in de loop der tijd met een ‘rampzalig’ aantal van 37.5 nu!

  Het is altijd goed je te bezinnen op wat je als blad aan het doen bent. Maar niet altijd kun je een veel bredere tendenz tegenhouden.

  Je ‘aanval’ op mijn rubriek is niets nieuws voor me. Ik hoor dat al 25 jaar aan dat er gegniffeld wordt over de “glansdiagonalen”. Wat dat latste betreft moet ik helaas toegeven dat ook mijn ogen in die 25 jaar zijn verslechterd en dat ik hoop dat een jongere aan de hand van m’n instructies nog wel in staat zal zijn de zinvollen aspecten van “glansdiagonalen” en “doorzicht” zich eigen te maken.

  “Kan of moet hij daarin ook wel eens kritische op- en aanmerkingen plaatsen die niet altijd in goede aarde bij TNT Post en/of postzegelhandel vallen?”

  Als je mijn rubriek leest dan zul je merken dat ik een ‘confrontatie’ met de NBFV, NVPH of TNTPost niet uit te weg ga en dat het zelfs gebeurt dat ik daarvoor op het ‘matje’ geacht wordt te zijn geroepen door onze bonobobos.

  B.v. over mijn commentaart op 1994 FEPApost postzegels met een absurd hoge toeslag was de Bond furieus! Hoe durfde hij!

  En ook mijn reactie op het absurde in de ban doen van de persoonlijke postzegel door de NBFV vorig jaar, maakte nogal wat adrenaline los….

  TNTPOst blijft bij mij nogal buiten schot omdat ik zie dat ze primair bezig zijn te reageren op de wensen van het grotere publiek – zelfklevers en persoonlijke zegels, en zich dan ook terecht niets wensen aan te trekkken van die malle filazeloten!

 • P.P.J.Levert op 24 februari 2008 om 17:28

  Ben nu 76, spaar sinds mijn vroege jeugd, spaar groot aantal landen in voordrukalbums tot ca. 1980 (dus geen last van de huidige PTT-zwendeltjes) plus luchtpost, ben overal zeer gevorderd. Heb deelgenomen aan diverse tentoonstellingen, enz enz.
  Het is typisch Nederlands om er van uit te gaan dat een periodiek als bestaansrecht heeft om de lezers wat te leren. Filatelie heeft zoveel facetten dat dit gewoon niet kan, immers als het hoofdartikel een doorwrochte studie is over watermerken of papiersoorten haakt het gros van de lezers al af.
  Opinieweekbladen als Elsevier of HP/de Tijd, of Libelle en Prive hebben geen belerende ambitie, als het hen minder gaat komt dit door Internet en het NL onderwijs wat de hele schrijvende pers in de gevarenhoek brengt.
  Als ik specialistische data op filatelistisch gebied wil hebben wil ik terugvallen op een database of een geleerd boek, en niet op een algemeen periodiek.
  Als zo’n periodiek bestaansrecht heeft, dan is de taakstelling om de lezers in algemene zin enthousiast te maken en te houden over hun liefhebberij, want dat is het, niets meer en niets minder.
  De postzegelvereniging Haarlemmermeer bloeit in vergelijk met andere verenigingen. Het maandblad van de vereniging wordt ook door niet-leden gelezen, o.a. door zowat alle echtgenotes van de leden. Wat lezen ze? mijn algemene verhaaltjes, die nu al 20 jaar verschijnen en slechts zijdelings met de strenge filatelie te maken hebben. Hieronder eentje (hoop dat de illustraties er staan want daar gaat het om)

  Tempo Doeloe Philip Levert

  Nog steeds op de nostalgische toer, toon ik onderstaande prachtige foto uit 1914, genomen op de oprijlaan van de besaran van tabaksonderneming Troetjoek bij Klaten (Soerakarta) op Java, Ned.Indië.

  De splinternieuwe auto met carbidlampen is een Fiat, vermoedelijk een tipo 1A met 1,8 l motor, een type geschikt voor voorzichtig off-road gebruik dat gebouwd werd van 1912 tot 1916. Inzittenden in feestkledij met hoed zijn mijn grootouders van moeders kant, opa Dolf (1873-1947) de plantage-administrateur en zijn vrouw, mijn oma Lien (1881-1967), trotse eigenaars van dit mobiel. In de auto achterin naast Lien een mij onbekende europese dame, mogelijk een gouvernante. Staande vooraan naast de auto de inheemse chauffeur Pawiro in nieuw hagelwit uniform met Javaans hoofddeksel . Op de treeplank mijn toen zesjarige moeder (1908-2004), achter haar tweelingzuster Kitty (1908-2004), beiden in hun mooiste witte jurk met hoed, nieuwe schoenen, en op de arm een stoffen pop met echt haar. Ach, wat een tijden.
  De auto, destijds een zeldzame verschijning op het stille Troetjoek, was uiteraard gekocht van de tantième 1913. Het waren vette jaren voor Vorstenlanden tabak, altijd een maatstaf voor kwaliteit met goede oogsten en aardige prijzen. Augustus 1914 waren deze mooie tijden helaas afgelopen want toen brak onverwacht en ongewild de 1ste wereldoorlog uit. Nederland bleef weliswaar neutraal maar de tabaksafzet richting Europa stagneerde vanwege de Engelse blokkade en deviezenproblemen.
  Jammer maar helaas.
  De familie repatriëerde in 1917 zonder Fiat naar het vaderland, uiteraard per mailschip. Een zeer gevaarlijke reis om Ierland en Schotland want Duitsland had de onbeperkte duikbootoorlog afgekondigd, maar alles ging gelukkig goed.

  Mailschepen van de Rotterdamse Lloyd en de Stoomvaart Mij Nederland voeren op contractbasis op Indië (Java, met stop op Sumatra) zodanig dat ze gezamenlijk een weekdient konden onderhouden. Uiteraard was alle post toen scheepspost.
  Bijgaande brief werd in 1912 van Poerweredjo (Java) naar Den Haag gestuurd.

  Aan vertrek- en aankomststempels (achterzijde) kunnen we zien dat de brief er 25 dagen over heeft gedaan.
  Overigens kunnen we aan de hand van de in de NVPH catalogus vermelde postzegeloplages vaststellen dat in Ned.Indië zowat alleen Hollanders en Chinezen van de post gebruik maakten. Verklaarbaar want het merendeel van de inheemse bevolking was destijds analfabeet.

  Philip Levert

 • Rein op 24 februari 2008 om 17:41

  @Philip

  Jammer van de plaatjes! Leuk verhaal!

 • truus op 24 februari 2008 om 20:21

  ik heb het blad niet gehad zelf
  maar het lijkt een moooi blad
  van postzegels
  ik vind mooi dat postzegels in staat
  van jaar,thema

  ik vind het wel betaalbaar moet zijn
  niet duurder word

 • cees prins op 24 februari 2008 om 20:38

  @Philip Levert
  Als oud Haarlemmermeerder moet ik onderschrijven dat het een zeer active vereniging is met “vernieuwende” inititatieven en een geweldig clubblad.
  Nu gaat het hier wel over het maandblad.
  Zelf vind ik het maandblad wel leesbaar,hoewel al die technische details als drukrichting, vel- & drukvormpositiekenmerken, rastermaten & -hoeken, rasterdiepdrukcilinders met niet mij niet echt kunnen boeien.
  Overigens lees ik het blad wel voor het grootste deel.

 • toon op 24 februari 2008 om 20:57

  Ik zie elke maand weer reikhalzend uit naar het verschijnen van het Maandblad.
  Het eerste wat ik doe is zoeken naar die gele bladzijdes van DE POSTHOORN, het postzegelmagazine van Jeugdfilatelie Nederland. Dat lees ik eerst HELEMAAL uit. Daarna begin ik aan de rest van het blad.
  Ik heb van heel veel mensen vernomen dat ze precies hetzelfde doen als ik. Waarom? Het is lekker leesbaar, interessant en geen moeilijke woorden.
  Een blad lees je tegenwoordig net als de moderne maatschappij op internet: hapsnap hier een stukje, daar een leuk plaatje, kort commentaar of geventillerde mening. Lange en diepgaande artikelen van studies? Och, die komen nog wel eens aan de beurt als ik weer TIJD heb!
  Ik wil de redactie van Filatelie complimenteren met de manier waarop ze tegenwoordig de website bijhouden. Als je ze aanklikt, krijg je een soort Weblog, (bijna) iedere dag een leuk filatelistisch stukje. Daar hou ik van. Prima!

 • cees prins op 24 februari 2008 om 21:41

  @Toon
  Ben het met je eens die gele pagina’s zijn hartstikke leuk om te lezen ook al behoor je tot de jeugd van toen….
  Wanneer we echter weer tijd hebben is zeker een grote vraag….
  De wat rijpere jeugd heeft inderdaad vaak “geen tijd” omdat ze het heel druk hebben met van alles en nog niks/wat.
  Je kunt je tijd maar een keer opmaken, we hebben er allemaal evenveel van dus gebruik hem goed….

  Cees

 • Dolores op 24 februari 2008 om 23:29

  Ik vind veel artikelen lastig te lezen. Het is wel zo dat het tegenwoordig hapsnap moet zijn, anders boeit het niet. Anderzijds, het taalgebruik, en het voor mij althans regelmatig ontbreken van een duidelijk kader of bedoeling van het artikel, of invalshoek,(in dit artikel zal ik, wil ik…aan de hand van, ed) maakt dat ik de draad nogal eens kwijtraak. Das een beetje jammer want ik kijk toch wel altijd uit naar het tijdschrift.

  Blader al snel overigens naar de nieuwe uitgiftes. En vind de vele advertenties hinderlijk, maar ja dat hoort er tegenwoordig bij.

 • Dolores op 24 februari 2008 om 23:33

  @Dhr. Levert, zeker jammer van de plaatjes, maar boeiend verhaal.

 • Dolores op 24 februari 2008 om 23:55

  Oh ik moet vragen beantwoorden, nou een poging:
  1) ik mis een langer artikel over 1 bepaald thema, of 1 bepaald land. En dan met een leuke originele invalshoek, of interviewtjes met mensen die dat bepaalde thema verzamelen ofzo. Een tijdschrift daar hoor je plezier aan te beleven en het hoort je interesse te bevredigen, of interesse op te wekken.

  2) Beiden. Bondig is lekker hapsnap, een tijdschrift hoort ook lekker lezen te zijn en je kennis up-to-date houden, uitgebreidere info over je eigen land is wel zo aardig, omdat je van een artikel in een tijdschrift hoopt dat er dingen in staan die je als verzamelaar niet weet, niet aan gedacht hebt, over het hoofd hebt gezien ed. Een tijdschrift hoort informatief te zijn vind ik, en die info kan op een bondige manier of een uitgebreide.

  3) eeeh nauwelijks, ik ben een mooie plaatjes verzamelaar, dat wordt me allemaal te technisch en te gedetailleerd, misschien later nog eens.
  Maar een tijdschrift waarmee je je kennis kan verrijken is geen gek idee, vor degenen die daar wel in geintereseerd zijn.

  4) een kritische houding maakt een tijdschrift meestal wel interessanter ja. Wel gefundeerde kritiek, maar dat mag je van een tijdschrift ook wel verwachten toch?

  5) Lijkt me lastig om over postzegels een goed tijdschrift te maken, gezien de veelzijdigheid van de filatelie. Maar tegelijkertijd ook een uitdaging. Het tijdschrift zou misschien eens om de tafel moeten zitten om de lijn voor de komende jaren uit te stippelen. Een lezersonderzoek zoals hier kan daarbij veel handvaten bieden. Behalve de lezers is je positie tussen de andere bladen wellicht ook niet onbelangrijk, wat maakt een tijdschrift tot een goed tijdschrift, ongeacht waar het over gaat?

 • Rein op 25 februari 2008 om 12:37

  @Dolores

  Je kunt op dit blog de onderwerpen nauwelijks bijhouden ;)

  Ik vond voor je lievelingsontwerpster het volgende:

  http://unstamps.un.org/UNPACommerce/en/display_product_zm.jsp?id=prod1100042

  Slavka ook als ‘persoonlijke zegel met tab’!

  Bij je antwoord op 5) geef je inderdaad prima aan dat het een uitdaging is!

  Maar hoop ik ben je niet zo onnozel als Bate om te denken dat de redactie een stelletje sufferds is dat denkt dat het allemaal wel los loopt. Natuurlijk zitten we van tijd tot tijjd om de tafel en ook zijn er recent lezersonderzoeken gehouden! Alleen wat je ook doet, de algemene tendenz van terugloop bij de georganiseerde filatelie – kijk naar mijn eerste reactie op Bate’s theatrale schrijfoefening – hou je niet tegen.

  In Oostenrijk is het Bondsblad gefuseerd met het orgaan van de Oostenrijkse Post. Loopt als een trein! Misschien een goed idee voor NL: “Filatelie” op laten gaan in “Collect”! Succes verzekerd!

  Bate is nog steeds zuur over de teloorgang van Mijn Stokpaardje. Ik was ook abonnee en betreur het verdwijnen van dat tijdschrift! Maar ook al was de eigenaar niet ondergedoken geweest in Hongarije of daaromtrent dan nog had M.S. een harde dobber er aan gehad om boven water te blijven….

 • Rein op 25 februari 2008 om 12:47

  @Bate

  “c) Veel gespecialiseerde verzamelaars werken vanaf 1980/85 initiatiefrijk samen in gespecialiseerde verenigingen met een eigen clubbladen. Deze bloeiende verzamelaarsverenigingen met druk bezochte bijeenkomsten zijn voor het maandblad ‘Filatelie’ ook geheel verloren.”

  Wat een bull-shit!

  De NBFV heeft rond 1968 het vormen van studiegroepen sterk aangemoedigd – dank aan wijlen van Veenendaal – en deze verenigingen bloeiden en bloeien nog steeds, alleen heeft de NBFV de financiele steun afgebouwd. Eerst moest iedereen lid zijn van een vereniging bij de bond aangesloten, echter later verviel die eis. Sommige studiegroepen hebben zich apart nog aangesloten bij de bond, andere niet meer. Veel leden van die studiegroepen ontvingen op die wijze meer dan een exemplaar van het Maandblad. Hiervoor is een restitutie–regeling getroffen zodat niemand 2x hoeft te betalen voor het Maandblad. Wel betalen ze soms dubbel aan de NBFV!

  Het verloren gaan van deze leden voor het Maandblad slaat dan ook nergens op!

 • Rein op 25 februari 2008 om 13:32

  @Bate

  Wat een kletskoek!

  “In blad 02 geven de grafische Mucha-zegels een bijzonder geringe ondersteuning aan de tekst. Het kenmerkende van de Jugendstil op de postzegels komt in het geheel niet aan bod. Opname van de Nederlandse Jugendstil postzegels (o.a. provinciale kinderzegel- en wapenseries 1925 t/m 1927 en de vliegende duif van Lebeau) hadden het artikelen een aantrekkelijke Nederlands getinte meerwaarde kúnnen geven.”

  Het is een artikel over Mucha en niet over Jugendstil, Art Nouveau, Młoda Polska, het modernisme e.d. En al helemaal niet over Chris Lebeau..

  De pagina-vulling [4 bladzijden!] is 50/50 tekst/plaatjes en daarbovenop nog een prachtig voorblad!

  Wat wil Batus Hiclomixus nog meeer??

  Ga eens kijken op:

  http://www.batz-hausen.de/stampart.htm

  Nog meer niet-Nederland filatelie!!!
  en een muziekje er gratis bij!

 • Rein op 25 februari 2008 om 13:38

  Uit Wikipedia:

  “Jugendstil is een kunststroming die tussen 1880 en 1914 op verschillende plaatsen in Europa opkwam, voornamelijk als reactie op het vormvervagende impressionisme.

  De beweging staat ook onder verschillende andere namen bekend:
  de Franse art nouveau van Hector Guimard
  de Oostenrijkse Secession van Gustav Klimt;
  de Tsjechische Seczession van Alfons Mucha;
  de Duitse Münchener Sezession van Franz von Stuck;
  de Engelse ‘modern style’ van Aubrey Beardsley;
  het Catalaanse modernisme van Antoni Gaudí;

  De zegels die Bate noemt vallen ver buiten deze periode. Zou Bate ook gecharmeerd zijn van de zegels uit kunsthistorisch oogpunt als TNTPost met zegels kwam met flower-power motieven???

 • Dolores op 25 februari 2008 om 14:06

  @Rein, aah Slavka personlized thanx. maar volgens mij hebben ze deze al langer? Kan het ook niet meer zo bijhouden…

  Weet je wat me nu leuk lijkt voor Philatelie, een terugkerende column van iemand, of de mogelijkheid voor lezers om een stukje in te sturen, als column, doen ze bij sommige tuintijdschriften ook. Ook hebben die een rubriek Vragen& antwoorden van verschillende experts…ik noem maar wat. Geeft interactie met de leden, is leuk!

  Ik denk idd ook dat de aantallen verzamelaars bij verenigingen 1 van de belangrijkste oorzaken is van terugloop, immers dat zijn de grootste afnemers van dit tijdschrift, maar is er nog een andere manier om abonnee te zijn, behalve via de vereniging?
  Zou daar wellicht wat meer ruschtbaarheid aan gegeven kunnen worden, ben je als tijdschrift minder afhankelijk van de leden van de verenigingen.

  Ach, ik denk gewoon ook maar een beetje mee…nog beetje jong en groen, kan toch best vernieuwend zijn….

 • Dolores op 25 februari 2008 om 14:18

  Het Mucha stukje zette bizonder leuk in, ook met de voorkant, maar het verwaterde wat al lezend….mis bijvoorbeeld ook de ontwikkeling die Mucha heeft doorgemaakt, hoe hij ervan baalde de postzegels te ontwerpen, daar totaal zn ei niet in kwijt kon, gebonden was aan teveel regels. Wat een verschil met Slavka die toch wel behoorlijk de vrije hand heeft gekregen….

 • Rein op 25 februari 2008 om 14:36

  @Dolores

  Postzegels hadden toen [en u ook nog wel] de beperking van een wel zeer klein oppervlak dat benut moest worden.

  De druktechniek toen kon van de rasterdiepdruk [Hus b.v] niet zo veel maken als nu met graveerde cylinders en een hoog oplossend vermogen.

  De technieken zijn verbeterd en vooral bij de zegels van de VN is de vrijheid van de kunstenaar groot in vergelijking tot wat postzegelmakers elders voor gewone posterijen moeten leveren.

  Meestal voor “een dubbeltje op de eerste rij zitten” leveren, want anders gaat de opdracht – Leve de openbare aanbesteding! Daar gaat straks ook mijn wiskunde-les uit een door de Vietnamese drukkerij in Ho Chi Minh stad geleverd boek!! – naar de concurrent…..

 • Dolores op 25 februari 2008 om 15:24

  Nou ja, de postzegels ontworpen door Mucha zijn bizonder aardig vind ik, maar als kunstenaar kwam-ie niet uit de verf.

  Overigens is Slavka weliswaar mijn lievelingsontwerpster, druktechnisch, wat papier betreft ed kan ik er niet zoveel van zeggen. Ik weet niet of toendertijd deze kleuren te realiseren waren, maar door de “beperkingen” andere technieken werden gebruikt die bizonder mooie postzegels opleverden.

  Maar ruik ik nu wat afleiding van het oorspronkelijke onderwerp? *knipoog*

 • Rein op 25 februari 2008 om 15:48

  @Dolores

  ik probeer Bate uit z’n tent te lokken :)

  Hij heeft het duidelijk niet zo op de druktechnische aspecten van de filatelie. Is geen probleem, er zijn ook nog de posthistorische en de afbeeldings aspecten die de moeite waard zijn. En die komen in “Filatelie” volop tot hun recht!

  Ik ken m’n eigen beperkingen zowel qua kennis als qua te besteden tijd en dan is de keuze snel gemaakt.

 • Rein op 25 februari 2008 om 17:57

  @Dolores

  Over je vraag om te abonneren:

  Voor maar 24.40 euro*, ongeveer 2.22 euro per aflevering, krijgt u elf nummers bij u in de bus.

  Wilt u zich abonneren? Stuur een emailtje aan philatelie@tip.nl en vermeld uw naam en adres, zodat we u een acceptgiro kunnen toezenden. Als u zich abonneert krijgt u het laatste nummer van Filatelie gratis thuisgestuurd en ontvangt u de cd/rom ‘Handboek Nederlandse Poststempels’ kosteloos in de bus!

  *: prijs in 2008

 • albert Haan op 26 februari 2008 om 13:11

  Ik zou het jammer vinden dat dit kwaliteitsblad ging verdwijnen.
  Voor het abbonementsgeld hoef je het ook niet te laten. Waar krijg je nog een goed vaktijdschrift voor deze prijs?

 • Bate Hylkema op 27 februari 2008 om 20:54

  Het aantal personen dat heeft gereageerd op mijn bijdrage ‘Steun het blad Filatelie’ en ‘Beantwoord vijf vragen voor het blad Filatelie’ is tot nu toe al opgelopen naar 42 reacties. Bij nadere controle blijken het 12 verschillende personen te zijn geweest, waarvan eentje (uitermate betrokken bij het blad Filatelie) maar liefst 15 keer heeft gereageerd; een andere trouwe reageerder komt 10 keer op de lijst voor.
  Toch vraag ik iedereen alsnog een reactie (pro of contra) te plaatsen. Bij voorbaat dank voor uw aandacht, tijd en . . . medewerking.

 • Rein op 27 februari 2008 om 21:10

  @Bate

  je verwacht toch dat IEDEREEN uitermate betrokken is bij Filatelie?

  Of zat er al die tijd een addertje onder het gras? Wat een suffie ben ik dan ook! Me zo uit de tent te laten lokken!

  Fijn dat je effe reageert. Alhoewel? Reageren kan best inhoudelijker!

 • Jos van den Bosch op 27 februari 2008 om 22:38

  Zo, en dan nu eens even inhoudelijk nadenken over het Maandblad, niet geplaagd door oud leed, concurentienijd en verleden.

  1) Iedereen die goede bladen en/of kranten krijgt en leest, weet dat hij niet alles kan lezen. Ik ben al blij als ik de zaterdagbijlagen van de Volkskrant gelezen heb voordat ik de nieuwe bijlagen van de week erop al weer krijg. Populair wetenschappelijke bladen, die ik vanwege het vak moet lezen zijn duur als je beseft dat je slechts een klein gedeelte leest omdat je van een aantal onderwerpen niets begrijpt. Toch moet je het deel wat jouw vak aangaat lezen, dus de rest sla je eenvoudig over, helemaal geen probleem. Daar komt nog bij dat je tegenwoordig ook al een enorme berg informatie oppikt via internet waardoor de tijd om een boek te lezen nog wel eens wil wegvallen. Datzelfde geldt ook voor mijn hobby-vakliteratuur. Ik selecteer wat ik wil lezen en sla dus ook een groot gedeelte over. Toch zou ik het deel wat ik wel lees niet willen missen en kan het ook niet ergens anders vinden. Daarbij komt dat alle handel die op dit gebied werkzaam is ook min of meer in het vakblad te vinden is. En dat dan ook nog in vierkleuren en voor die prijs, mocht lijden dat dat voor alle bladen mogelijk was die ik noodzakelijkerwijs door moet nemen.

  2) Ik ben zeer gecharmeerd over de achtergrondinformatie die bijv. Bate geeft over de ontwerpen van zegels. Nu verschijnen ze op Postzegelblog en ik verbaas me waarom zoiets niet in het maandblad staat. Nu laat ik zelfs stukken uit zijn verhalen in onze convocatie verschijnen om leden te laten zien hoe het ook kan en dat het ontwerp van zo’n postzegel (en dan heb ik het natuurlijk niet over de achterdeurzegels) niet zomaar uit de lucht komt vallen.
  Er wordt, denk ik, veel te weinig aandacht besteedt aan de ontwerpers. Als ik de Franse tijdschriften zie en de aandacht die zij besteden aan de ontwerpers, de doorgewinterde grafici met alle ook niet gerealiseerde ontwerpen, dan denk ik dat postzegels en alles wat daarmee samenhangt in Nederland schromelijk ondergewaardeerd wordt. Enige elite in Nederland houdt zich niet bezig met filatelie, terwijl in Frankrijk zelfs de president himself niet schroomt om op vragen en klachten van filatelisten te reageren in een brief aan de redactie en dan ook nog persoonlijk ingrijpt in het uitgiftebeleid van de Franse Post. In Belgie bij de opening van een regionale tentoonstelling geeft ieder ministerie een ereprijs en komt de minister zelf de tentoonstelling openen Moet je in Nederland om komen: de provincie houdt zich niet met zulke dingen bezig en subsidie kun je helemaal vergeten, immers postzegels dat is toch geen cultuur. Hier stuurt de burgemeester het liefst een wethouder en je hoort in een afgruwelijke toespraak voor de zoveelste keer hoe iemand -vroeger – ook postzegels spaarde maar er eigenlijk toch geen verstand van heeft.
  In Nederland is filatelie ‘not done’ en dus blijven belangrijke prikkels uit.

  De informatie kan dus eigenlijk niet uitgebreid genoeg zijn, is het je te uitgebreid sla je het over en lees je het niet of wanneer je tijd er voor vindt.
  Gooi die informatie bij elkaar. Laten we trots zijn op zo’n mooi blad maar waarom moeten thematici ook nog eens in hun lidmaatschap voor Thema een portie geld ophoesten voor een apart blad. Die thematische verhalen zouden toch ook niet misstaan in het Maandblad. Elke specialistische vereniging geeft zijn eigen blad uit, maar sommige zijn zo algemeen dat hun informatie in Fialtelie ook niet zou misstaan. Als je lid bent van een paar verenigingen krijg je al vlug ettelijke bladen over de vloer waar je veel voor betaald (samen genomen) waar je in verhouding weinig van leest en, en dat doet nog het meeste pijn, die je na verloop van tijd vanwege plaatsgebrek ook nog eens moet gaan weggooien terwijl je weet dat er artikelen in staan die je ooit eens nodig zult hebben, een dodelijk dilemma en hindernis om nieuwe relaties met specialistische verenigingen aan te gaan

  3) het gaat er dus niet om wat voor mij interessant is, maar of er ook wel eens wat in staat dat voor mij ook interessant is. En dat dan liever samen in een blad als vijftien verschillende bladen.

  4) Vaak is het commentaar van een redacteur de jus. Kollums zijn erg populair, ze worden gevreten en het eerst gelezen. Ze maken de gortdroge bladen lezenswaardiger en tonen vooral de persoonlijke betrokkenheid van redacteuren. Dan merken de lezers dat hun problemen ook de problemen van anderen zijn. Ze vormen geen uitzondering, ze herkennen en dat stinuleert natuurlijk om te lezen. De belezenheid van het doorsnee publiek en dat van de filatelisten in het algemeen, vanwege de geringe acceptatiegraad in Nederland en het feit dat het meestal toch een hobby blijft voor tamelijk laag gevormden, is laag. En wordt nog veel lager, men leest veel minder. Gevraagd in een 5 VWO klas wie er buiten de verplichte literatuur wel eens een boek of een blad leest leverde nul op. Men leest noodgedwongen heel veel andere dingen, tv en internet, films en clips, maar diepgravender is teveel gevraagd. Tel daarbij ook nog eens het feit dat de jeugd sowieso geen interesse heeft in de filatelie en je weet dat de oplages niet groter zullen worden in de toekomst. Het zal een hobby worden voor wat oudere mensen die het geduld wel kunnen en mogen opbrengen om te lezen en na te denken. Ik denk wel eens ‘wat is daar eigenlijk op tegen’.

  4) In de beperking vind je de meester. Beter een emissiebeleid van een paar goeie, diep doordachte ontwerpen van bekende kunstenaars, als de massa prutszegeltjes die nu verschijnt. Alhoewel er stevig in gehandeld wordt in die ‘achterdeurzegels’, dus het spreekt een aantal mensen aan. Als je er niet van kunt winnen moet je ze inpalmen en bijvoorbeeld een nieuwe rubriek starten waarin de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. Kijken waar het uitkomt. Is het een kortstondige bevlieging dan is het weer vlug afgelopen, maar misschien is dit een omweg om weer een aantal mensen bij de filatelie te betrekken. Zaak is dat er snel een manier gevonden wordt om een en ander te catalogiseren, dat is de sleutel om de mensen voor onze hobby te behouden. Doe je dat niet, hoe schier onmogelijk die taak ook lijkt, dan ben je toekomstige filatelisten kwijt vanwege de onoverzichtelijkheid. Wie durft het aan?

  5) Bedenk dat wat je nu hebt in ieder geval goed is, maar wel veel beter kan door samenwerking. Ga versnippering tegen en leg je erbij neer dat je niet alles kunt lezen. Ik vrees voor de toekomst want wie gaat de kar trekken als de huidige redactie de pensioenleeftijd bereikt. Een beter uitgevoerd en goedkoper blad als dit kun je nooit meer krijgen, gooi geen oude sokken weg voordat je nieuwe hebt.
  De besturen van de clubs moeten vasthouden aan het privilege van het verkrijgen van het maandblad voor hun leden. Ook al zeggen die leden dat het ze niet interesseert. Dan moeten ze het door hun deelname mogelijk maken dat het blad behouden blijft voor die leden/filatelisten die het wel interesseert, daarom ben je lid van een club. Ik heb een hobby en dat het een echte hobby is blijkt wel dat het me altijd geld kost. Ik zou het niet anders willen!
  Lang leve het maanblad!

 • Jos van den Bosch op 27 februari 2008 om 22:39

  Lang leve het maanblad!

 • Rein op 27 februari 2008 om 23:29

  @Jos

  “Alhoewel er stevig in gehandeld wordt in die ‘achterdeurzegels’, dus het spreekt een aantal mensen aan. Als je er niet van kunt winnen moet je ze inpalmen en bijvoorbeeld een nieuwe rubriek starten waarin de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. Kijken waar het uitkomt. Is het een kortstondige bevlieging dan is het weer vlug afgelopen, maar misschien is dit een omweg om weer een aantal mensen bij de filatelie te betrekken. Zaak is dat er snel een manier gevonden wordt om een en ander te catalogiseren, dat is de sleutel om de mensen voor onze hobby te behouden. Doe je dat niet, hoe schier onmogelijk die taak ook lijkt, dan ben je toekomstige filatelisten kwijt vanwege de onoverzichtelijkheid. Wie durft het aan?”

  Jos, ik kan je niet helemaal volgen? De “achterdeurpostzegels” zijn nog geheel en al te overzien en catalogisering is een peuleschil voor wie dat wil.

  Bij de persoonlijke zegels ligt dit veel ingewikkelder. TNTPost wil voor ons niet bijhouden via een bestelnummer systeem zoals de Oostenrijkers hebben welke zegels er allemaal via Cendris worden besteld. En los van Cendris zijn er ook nog de zegels die je laten maken via de beide Oki-printers+automaten. Daar krijg je nooit grip op!

  De Oostenrijkse persoonlijke zegels worden – mits de oplage boven de 1000 uitkomt – door de ANK-catalogus. Er waren aanvankelijk in Oostenrijk lijst van nieuw verschenen zegels die in het tijdschrift “Briefmarke” werden gepubliceerd. Maar daar is men van terug gekomen omdat het niet bij te benen viel. Hoe dan ook de zegels van Oostenrijk hebben dankzij het bestelnummer van 8001001 tot boven 8019000 een mogelijkheid tot uniek vastlegging. Nog even los van het feit dat de meeste zegels dankzij de Xerox printer ook nog eens gedateerd zijn zelfs tot op de minuut nauwkeurig!

  Het systeem is daar aanwezig, het overzicht is er ook dankzij een indeling in categorieen qua druktechniek [met dank aan BvdB ;) ]. Voor Nederland is zo’n categorisering ook simpelweg te maken. De aanzet is door Johan S. en mij al gegeven in Filatelie.

  Wie mij goed leest, zal gemerkt hebben dat ik niet blij ben met de achterdeur-postzegels. En Bate was er bij dat ik zulks ook uitte richting de TNTPost officials en ze aanspoorde om het misleidende epithetum ‘persoonlijk’ hiervoor niet meer te gebruiken.

  De invoering van persoonlijke zegels – niet alleen in NL maar ook elders – is een zeer juist volgen geweest van de wens van het grote publiek om invloed te hebben op wat er op de postzegels staat die ze moeten gebruiken in de krimpende toestand van het geschreven per brief verstuurde. Voor de introductie van de persoonlijke zegels niets dan lof voor TPG/TNT Post!

 • Rein op 27 februari 2008 om 23:55

  @Jos

  “Zo, en dan nu eens even inhoudelijk nadenken over het Maandblad, niet geplaagd door oud leed, concurentienijd en verleden.”

  Wat toen volgde was een lap tekst die niemand leest behalve – wat je ook in je tekst aangeeft – de generatie van vlak na de oorlog of ouder. Zij, die nog geleerd hebben te lezen :)

  Ik in mijn onnozelheid ga daar even hard in mee, terwijl Bate zich zit te verkneuteren en rusteloos zoekt naar gepaste, inhoudelijke reacties.

  Gooi het in de groep, de “primal scream” en ‘alles sal regt kom’. En zij, die werkelijk iets te zeggen hebben of doen, gaan onverstoord door met hun nuttig werk…

  De ‘toekomst’ schrijft niet meer, verzamelt niet meer en leest niet meer. Gelieve zelf de juiste volgorde aan te brengen….

 • Dolores op 28 februari 2008 om 02:59

  Ja ik vond mijn reactie ook een stuk beter.*lach*

  Nee even serieus, zou vreselijk jammer zijn als het maandblad er niet meer zou zijn. Maar is het voortbestaan dan serieus in gevaar, of zijn er voorlopig nog wel genoeg afnemers? Inhoudelijk is het echt wel een goed blad denk ik, en de meeste verzamelaars lijken die mening te delen. Rein, je hebt de burcht goed verdedigd, mijn complimenten.

  Maar hoe krijg je nu meer afnemers, hoe bereik je die postzegelverzamelaars die niet zijn aangesloten bij een vereniging? Je kan hier wel de abbonnementspagina neerzetten, maar ja ik heb al een abbonnement.

  Soms vind je 2 in 1 pakketten, bij aankoop van…de…gratis erbij. Niet de Donald Duck lijkt mij, ander blad. Kunsthistorisch ofzo.

  Mag in de bibliotheek eigenlijk niet ontbreken. Liggen ze daar al, ik zou het niet weten…

  Wachtkamer van de dokter mmm dan willen mensen de Prive of een gezondheidsblad.

  ik heb eerlijk gezegd niet zo’n verstand van de distributie van een blad. De Pee Ar laat maar zeggen.

  Zo, zijn we ook van die rotte vragen van Bate af. *knipoog*

 • truus op 28 februari 2008 om 12:07

  ik vind mooi dat er een andere blad
  van over postzegels zijn
  ik doe van tnt postzegels
  er zijn mooie bij
  makkelijk van die zelfklevende
  postzegels

 • aad b op 28 februari 2008 om 19:15

  Maandblad filatelie prima blad wat tenopzichte van het blad collect niet gratis is ,de adverteerders/leden betalen duizenden euro om het blad in stand te houden ,vele handelaren zouden graag in filatelie staan met advertenties ,maar helaas de prijzen zijn te hoog(de opbrengst laag) .Het maandblad zal in de toekomst opgaan in het gratis blad collect ,deze heeft een oplage die vele malen hoger is dan Filatelie .Gespecialiseerde bijdrage kunnen aangelevert worden door huidige medewerkers .Een klein voorbeeld van uitbreiding van TNT collect, is de advertentie van edel collecties ,ook de nederlandse munt is van de partij, ook album makers Davo en Leuchtturm zorgen dat het blad gratis kan blijven .Ik zie de toekomst met 1 groot postorder boek (wehkamp) waar men zowel met filatelie ,munten en andere verzamel items de ronde gaat doen .Het gratis boekwerk zal in enorme oplage geproduceeerd kunnen worden (wehkamp) omdat de druk,vervoer kosten lager zullen zijn .De winstmarge op de door TNT uitgegeven postzegel en producten is dusdanig hoog dat het blad een hele tijd gratis gegeven kan worden ,zeker met akties op diverse beursen zullen zij de markt in de hand krijgen ,zij zijn de enige in nederland om op de televisie te kunnen komen ,en zo doende nog meer abonnees te werven .1 reclame van 20 seconden doet meer dan 12 maandbladen met advertenties .

 • Dolores op 28 februari 2008 om 19:57

  Mmm mijn glazen bol zegt toch niet helemaal hetzelfde hoor….

 • Dolores op 28 februari 2008 om 20:06

  @Aad B. Al die onheilsprofetieen hebben we natuurlijk ook weinig aan…soort destructief realisme, de harde werkelijkheid onder ogen zien die er helemaal niet is.

  Vooralsnog is het een goed, populair blad met een teruglopende oplage door mn teruglopend ledenaantal mogen we aannemen. Laten we ons even bij het hier en nu houden.

  En wat een onzin, dat een maandblad opgaat in een uitgebreide reclamfolder met bestelmogelijkheden. Njaaaa….

 • Bate Hylkema op 28 februari 2008 om 20:56

  Na mijn oproep van gisteren om toch te reageren, tracht ik nog eenmaal de bloglezer aan te sporen de vijf gestelde vragen te beantwoorden.
  Deze specifieke vragen kúnnen wellicht totaal nieuwe gezichtspunten opleveren, waar we op (kort) termijn met zijn allen veel plezier van kunnen beleven. Bij voorbaat bedankt voor uw aandacht, tijd en medewerking.

 • Rein op 28 februari 2008 om 21:59

  @Bate

  Je begint je hoe langer hoe meer op te stellen als een Poirot die precies weet hoe het zit, maar omwille van het theater de kijkers graag nog even in staat stelt een eigen bijdrage te leveren…

  ” Thematisch verzamelen is nu in, Nederland (vanaf een bepaald jaartal verzamelen) en/of lid worden van specialistische verzamelaarsgroepen, zoals bijvoorbeeld kinderzegels, luchtvaart, Po & Po, plaatfouten en velrandbijzonderheden. Geheel passend bij het ‘landen-verzamelen’ van weleer…”

  Het is je misschien ontgaan dat naast de door jou zo geprezen verzamelaars groepen er bloeiende studegroepen bestaan in Nedelrand die zich al zo’n 30-40 jaar bezighouden met: Frankrijk, Zwitsrland, Iberisch schiereiland, Scandinavië, Oost Europa, Liechtenstein, de Arabische Wereld,Israel, Zuid West Pacific, Dai Nippon, China, Zuidelijke Afrika, enzovoorts!!!!

  Allemaal zo dolende buiten het zo aangeprezen pad van Batus Hiclomixus..,

  En allemaal zo misleid door dat Maandblad voor Filatelie???

  Je allereerste vraag deugt al van geen kanten – je wereldbeeld is te beperkt?

  Quo vadis domine?

 • Dolores op 28 februari 2008 om 23:30

  @Bate, je vragen zijn inderdaad erg toegespitst op een paar zaken te weten: interesse van de verzamelaar, druktechnische onderwerpen, uitgebreide dan wel bondige informatie over nederlandse postzegels, kritiek van de schrijver.

  Waarom juist deze vragen, en welk verband is er tussen een antwoord hierop en nieuwe gezichtspunten waar we op (korte) termijn veel plezier aan kunnen beleven?

  Zoek je naar een bevestiging van een bepaalde mening die je al hebt, laten we dan deze bediscusieren.

 • albert Haan op 29 februari 2008 om 08:58

  Wie vergelijkt nou collect club met filatelie?
  Collectclub is een verkoopblad van TNT.
  En filatelie is een informatieblad van en voor filatelisten.
  Dit is gelijk aan : “Ik ben lid van collect” zoals velen zeggen.
  Het moet eigenlijk zijn ” Ik ben klant van TNT en ik krijg het blad Collectcub”.

 • Rein op 29 februari 2008 om 10:08

  @Albert

  Duidelijk, ben ik met je eens, maar kijk naar het Oostenrijkse bondsblad met daarin het “verkoopblad” van de Post. Een symbiose kan voor beide goed uitpakkken.

 • aad b op 29 februari 2008 om 11:10

  Niemand vergelijkt het blad collect met filatelie ,ik geef aan dat de instelling van TNT gericht is op het binnen halen van nieuwe klanten ,daar hebben zij de middelen voor ,dit kan je natuurlijk ontkennen ,maar de realiteit is dat vele verenigingen met de collectclub in zee zijn gegaan .Het blad filatelie bestaat bij de gratie van grote adverteerders die zoals edel collecties ook kunnen adverteren in de collect ,ik geef aan dat album uitgevers zoals Davo en Leuchtturm ook al adverteren ,mochten zij op deze manier meer gaan verk0pen omdat de doel groep vele en vele malen groter is geworden ,dan voorzie ik voor het betaalde blad filatelie een minder of geen toekomst meer .Kent u het stokpaardje nog verdwenen, de postzegelrevue verdwenen ,reden vergrijsing en minimale advertentie inkomsten .Dat filatelie bestaat uit voorlichting aan de filatelisten ,is helemaal waar ,maar haal morgen alle advertenteis weg en vraag hoeveel mensen dan nog een abo willen ? Dit is geen doem denken samenwerken fuseren opslokken is aan de orde van de dag .

 • Dolores op 29 februari 2008 om 18:43

  @ Rein, Simbiose, staan er dingen op stapel waar de verzamelaar niets van afweet?

  @Bate, waarom juist die vragen, vind je dat er iets veranderd/verbeterd kan worden aan bepaalde rubrieken? Sluiten deze wellicht niet meer goed aan op de verschoven interese van de verzamelaar?

  Wat een geheimzinnig gedoe allemaal.

 • Rein op 29 februari 2008 om 19:08

  @Dolores

  In Oostenrijk is die samenwerking een feit. Of zoiets ook voor Nederland goed zou zijn betwijfel ik ten zeerste.

  TNTPost is zeer eigenzinnig en heeft alle vertrouwen in haar marketeers [mag je ze natuurlijk nooit kwalijk nemen en dat doe ik ook niet], maar ik denk niet dat ze enig begrip hebben van filatelie; althans die filatelie waarvoor de huidige lezers van ‘Filatelie’ kiezen :)

  Bate is in een groot gat gevallen toen hij bij het verdwijnen van Mijn Stokpaardje geen publicatie mogelijkheid meer had en kennelijk ook niet er in slaagde om een plek in het redactieteam van ‘Filatelie’ te vinden.

  Gelukkig kan hij z’n ei kwijt in dit blog en de meeste van z’n teksten zijn uiterst lezenswaardig en stimuleren tot reflectie.

  Jammer alleen dat dit maandblad

  of/defensief

  zo’n suspense moet hebben [of zoals je al aangaf – wat een geheimzinnig gedoe].

 • Bate Hylkema op 1 maart 2008 om 19:34

  De analytische benadering maakt in het laatste decennium meer en meer plaats voor een synthetische aanpak van een onderwerp/postzegelonderwerp. Het ontleden in bestanddelen (van een postzegel) wordt langzamerhand vervangen door het aanbrengen van onderlinge verbanden van de afzonderlijke elementen (van een postzegel) tot een nieuw geheel.
  Het geheimzinnige verandert meteen als de drie bijdragen (namelijk die van 22/2, 24/2 en nogmaals 24/2) van mij als een geïntegreerd geheel worden gelezen en beschouwd. Een aantal causale verbanden loopt als een rode draad door de drie bijdragen.

 • Rein op 1 maart 2008 om 19:38

  @Bate

  Ben je je aan het voorbereiden op de verdediging van een academische dissertatie oder so etwas??

  “Drop the shit, man!”

 • Dolores op 1 maart 2008 om 22:25

  eeh jaaa…dit heb ik tijdens mijn studie niet geleerd….sorry

 • Dolores op 1 maart 2008 om 22:26

  En het gaat ook mn boerenverstand te boven.

 • Dolores op 20 maart 2008 om 11:23

  @Rein, de eerste rariteit is al ontdekt, een velletje Peaceful Visions, uitgegeven op 1 juni, afgestempeld op 14 mei.

 • Reintejdevos op 27 mei 2010 om 11:54

  We zijn al weer 2 jaar verder en ondertussen is het blad in handen van een andere hoofdredacteur gekomen.

  Heeft Bate nog nieuwe aanbevelingen???

 • Bate Hylkema op 27 mei 2010 om 17:57

  Die zijn er wel! Heel veel! Zelfs actuele! Overigens is het niet aanbevelenswaardig het eigen [filatelistische] nest te bevuilen!!

 • Reintejdevos op 28 mei 2010 om 13:12

  @Bate

  Hoezo bevuilen??? Waarmee?

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)