Recessieperiode 1919 – 1923: de tering naar de nering zetten - Postzegelblog

Recessieperiode 1919 – 1923: de tering naar de nering zetten

0

De alarmerende berichten over de vrees voor een economische recessie, voor een wereldwijde overslag van de Amerikaanse hypotheken- en kredietcrisis zorgden voor grote paniek in de vierde week van dit jaar op de beurzen. Vooral banken en verzekeraars verloren fors op de beurs. In één dag verdampten er vele miljarden euro’s. Door de beurzencrisis met z’n enorme koersverliezen zou op termijn wel eens van een ernstige groeivertraging en beperkingen sprake kunnen zijn.

104.jpg 105.jpg

nvph 104 en 105

Alle tijden hebben hún karakteristieke normen en waarden!
Economische recessies met een daar tussen liggende periode van enorme bloei zijn er in ons land in de vorige eeuw geweest: periode 1919 – 1923, 1924 – 1929 en 1930 – 1939. De gevolgen daarvan zijn in de Nederlandse filatelie nog ruimschoots toonbaar aanwezig! Het Hoofdbestuur der Posterijen ging in die perioden tijdens de liberale regeringen van aristocraten volgens onze huidige opvattingen er onverantwoord mee om: hevig bezuinigen en potverteren! Voor alle duidelijkheid stel ik bij deze serie bijdragen vooraf dat het handelen van de PTT door de bril van toen, met zijn opvattingen, normen en waarden gezien én geïnterpreteerd moet worden.

102.jpg103.jpg

nvp 102 en 103

Periode 1 (1919 – 1923): bezuiniging
De ontwrichting van Europa ná de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) was groot. De welvaart was gering. Amerika had voor de oorlogsvoering grote geldbedragen aan Frankrijk, Engeland en later ook aan Duitsland geleend. Amerika in geldnood wilde het geld van de uitgeputte landen zo gauw mogelijk weer terug hebben. Als gevolg hiervan ontstond er armoede. De koopkracht daalde sterk. Ons land kon weinig uitvoeren door de armoede in de omringende landen. Handel en industrie leidden een kwijnend bestaan.

106.jpg

nvph 106

Praktische uitwerking
De overheidsuitgaven werden de eerste jaren (1919/23) na de Eerste Wereldoorlog door bezuiniging tot een minimum beperkt. De bestedigingsbeperking van de overheid is nog zichtbaar terug te vinden op postzegels en briefkaarten met overdrukte frankeerwaarden-aanduidingen. Onverkochte voorraden postzegels en briefkaarten werden vanwege het kostenaspect van een opdruk voorzien. Veertien postzegels uit deze periode worden in de nvph-catalogus omschreven als:

116.jpg118.jpg
nvph 116 en 118

• 1919 ‘hulpuitgifte’ met opdrukken in rood en zwart; uitgegeven i.v.m. tariefswijziging (nvph 102/03)
• 1920 ‘opruimingsuitgifte’ met opdruk in zwart (nvph104/05)
• 1921 ‘opruimingsuitgifte’ met opdruk in rood (nvph 106)
• 1923 ‘opruimingsuitgifte’ met verschillende opdrukkleuren (nvph 114/20)

132.jpg 133.jpg
nvph 132/33

• 1923 ‘opruimingsuitgifte’ dienstzegels die nooit zijn uitgegeven, kregen nogmaals een opdruk in bruin en blauw (nvph 132/33)

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

    Reacties (0)

    Schrijf een reactie

    (registratie is niet nodig)