NBFV in het nieuws - Postzegelblog

NBFV in het nieuws

57

Vanochtend op de voorpagina van De Stentor en – zelfs compleet met afbeelding – op pagina 3 van De Telegraaf: berichten over de eigen zegel voor de op een haar na 100-jarige NBFV.

In De Telegraaf betreurt NBFV-voorzitter Ties Koek het dat van de ongeveer één miljoen postzegelverzamelaars in ons land slechts 40.000 via 300 verenigingen zijn aangesloten bij ‘zijn’ bond.

nbfv-telegraaf.jpg

Hij heeft er overigens wel een verklaring voor: “Het past bij de individualisering van de maatschappij. Velen voelen zich niet thuis in een vereniging. Daarnaast is er een imagoprobleem. Het idee heerst dat het verzamlen van postzegels een suffige bezigheid is. Daarom krijgen we nauwelijks nieuwe leden. Het ledenbestand vergrijst daardoor. Ons jubileum willen we benutten om daar verandering in te brengen.”   

Misschien een wat zware jaarafsluiting, maar toch: wat denken jullie, gaat dat lukken?!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Gerrit Jan Hendriks is tekstschrijver en was van 2006 tot 2008 verbonden aan Postzegelblog.

Tags bij dit artikel

Reacties (57) Schrijf een reactie

 • toon op 31 december 2007 om 10:41

  als je nou blijft hameren op dat suffige imago gaan de mensen het nog geloven ook! het ware beter geweest te wijzen op de spannende bezigheden met postzegels zoals dat bij de jeugd gebeurt. wijs dan eens op de succesvolle Stamp Kids Club. meer dan 1000 kinderen hebben postzegels sparen als een hobby gekozen. misschien trekt dit de ouders en de ouderen weer opnieuw aan! ik ben benieuwd welke acties er in het jubileumjaar worden ondernomen om het tij te keren. en dat gaat niet alleen met een tentoonstelling of tien!

 • Wim Timmermans op 31 december 2007 om 10:54

  Ik vind het maar steeds hameren op de oudjes onder ons waarbij ik protest aanteken dat ik oud en suffig genoemd word.
  Onze vereniging heeft een bloeiende jeugdafdeling waarbij het opvalt dat voor het eerst de meisjes de overhand hebben en wel in verhouding 12/8.
  Ons enthousiasme heeft zelfs een aantal ouders aangestoken en willen graag iets voor de club doen, maar ze doen al het meest belangrijke, nl. aan anderen vertellen hoe goed wij met onze jeugd omgaan, hetgeen zeker bijdraagt aan onze groei.
  Als TNT iets meer aandacht aan de filatelisten zou schenken zou het nóg leuker worden.

 • Jan Boon op 31 december 2007 om 11:26

  nix stoffig …..

 • Henny op 31 december 2007 om 13:26

  Als je kinderen heb (ik heb er 2)en je neemt er een beetje tijd voor om uit te leggen dat het niet alleen leuk en spannend is maar dat er met een beetje geduld en handigheid ook nog wel wat te verdienen valt is de intresse gauw gewekt.Koop een album voor je kind of kleinkind en stop er wat zegels in, het klinkt hard maar je moet ze besmetten hebben ze het virus eenmaal te pakken dan is de kans aanwezig datze er niet meer van afkomen.Laat maar zien dat er niet alleen zegels zijn van een 0,10 cent maar ook van duizenden euro’s.Leg maar uit wat het verschil is tussen een tandje meer of minder enz.Het is niet alleen stapelen, het is ook zoek de schat.De ouderen hebben ook de neiging om geheimzinnig te doen over hun collectie gooi open die tent frisse lucht.MAAR INDERDAAD EEN BEETJE MEER PUBLICITEIT MAG WEL.

 • Hans Ruiter op 31 december 2007 om 13:49

  Ik betreur het ook dat er steeds over het imago probleem gesproken wordt. Termen als de mensen willen niet anders (zoals wij het als bestuurders het nu al jaren doen) en het is de trent in de huidige maatschappij worden ter verantwoording gebruikt door vele (oud) bestuurders om als alles bij het oude te houden en te laten. Het is het berustende waarmee zich verantwoorden. Ik weet dat Ties het niet zo bedoelt.

  Het vervelende is dat er een grote inzet nodig is om de algemene publieke opine te doen veranderen. Deze inzet zal moeten komen van mensen, die veel tijd hebben. En dat zijn vaak weer gepensioneerde mensen. Een inkopper dus voor de critici om het stoffige imago te aan te halen. Een ander vervelend punt is dat bij een poging tot grote imago verandering, het ook noodzakelijk is dat er organisatorische veranderingen komen. En deze worden (zal ik maar oneerbiedig zeggen) nu juist weer geblokkeerd door de (oud) bestuurders. Want het is zoals gezegd de algemene trent en als we het vragen en wil iedereen toch niet anders.

  De rol van TNT hierin moet m.i. ook veranderen. Er zijn nu wel veel abonnees op hun nieuwtjesdienst. Zij worden allemaal verzamelaars genoemd. Ook door de Bond. Maar is dat zo? Of zijn het mensen, die net zo als vroeger hun Verkade albums vullen. Hier lijkt mij eerder sprake van een stoffig imago. Of heb ik het mis?????

 • Rein op 31 december 2007 om 15:08

  @Hans

  “Er zijn nu wel veel abonnees op hun nieuwtjesdienst. Zij worden allemaal verzamelaars genoemd. Ook door de Bond. Maar is dat zo? Of zijn het mensen, die net zo als vroeger hun Verkade albums vullen.”

  Een persoon die 1 of 2 in het jaar per post van een boekenclub een aantal boeken binnenkrijgt die dan weer wat van de boekenkast mogen vullen, is dan misschien wel een verzamelaar, maar nog geen lezer… Dat wordt je pas als je actief met die boeken aan de slag gaat.

  De “echte” lezers zijn zij die in de gaten houdt wat er zo gepubliceerd wordt en als er iets interessants uitkomt dat ook koopt [of opvraagt in de bibliotheek] en gaat lezen. En vervolgens anderen aanspoort om dat boek ook te gaan lezen.

  De “Collect Club” is zo’n boekenclub – niks mis mee! – maar hun clienten hebben weinig tot niets (meer) met de filatelie van doen. Na verloop van tijd wordt door de nabestaanden hun stapels [vaak ongeopende] enveloppen bekeken met het idee dat er wat te verdienen valt bij verkoop. De teleurstelling is meestal levensgroot.

  Filatelisten zijn actieve postzegelverzamelaars die wat met hun zegels doen – er een collectie mee gaan opbouwen of die nu thematisch, druktechnisch of posthistorisch getint zal zijn. Dat groepje is overwegend georganiseerd – van oudsher en dan nu ook aardig op leeftijd – danwel free-lance bezig – vaak op het internet op “jacht” – en redelijk jong [50-min] en niet zelden afgeknapt na een eerste bezoek aan de “bejaardensoos met bingo/verloting” die de georganiseerde filatelie voor hem/haar in petto heeft.

  Zoals Toon en Willem al aangaven is een jeugdclub de broedplaats voor de latere filatelist, maar zorg er ook voor dat gedurende dat levensloop-gat [20-40] de ‘verzameling’ een goede plek bij die ‘jeugd’ krijgt en dat nadien de ‘vereniging’ ze weer op tactische wijze kan benaderen. En inzetbaar worden gemaakt binnen de vereniging en niet alleen in handen vallen van een ‘Collect Club’…

 • Ben Kruse op 31 december 2007 om 15:40

  Open brief aan de bondsvoorzitter.
  Het is een “suffige bezigheid” om te vertellen dat filatelie een suffige bezigheid is. Bovendien is het dat helemaal niet. Ga maar eens kijken bij de diverse jeugdclubs in het land. Kom eens naar de bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Ruilkelder (ZHPV) en bekijk eens met eigen ogen wat onze talloze jeugdleden en enthousiaste jeugdleiders allemaal doen. De nieuwe spelletjes die er worden ontwikkeld, de prijzen die zij op tentoonstellingen in binnen- en buitenland behalen, de betrokkenheid van ouders en zo kan ik doorgaan. Heus,er is wel degelijk een manier om echte promotie te maken voor onze hobby.
  Het bezoeken van jeugdbijeenkomsten levert betere kopij op dan die in de Telegraaf. Diezelfde boodschap geldt trouwens ook voor alle bestuursleden van verenigingen. Onze vereniging heeft het laatste half jaar pogingen ondernomen om met regionale verenigingen een nauwe samenwerking tot stand te brengen met het oog op de toekomst. Geen enkele vereniging was daartoe bereid. Sterker nog: het feit dat wij een bloeiende jeugdafdeling hebben werd als “zeer lastig” ervaren ! Wie is er nu suffig bezig ?
  Ben Kruse, voorzitter ZHPV.

 • Rein op 31 december 2007 om 15:46

  In Frankrijk is de Post gestart met een “Staten Generaal” over de Filatelie:

  http://www.etatsgenerauxphilatelie.fr/egp/ep/home.do

 • Johan op 1 januari 2008 om 09:12

  Ach het is helemaal niet suf. Je kan het op verschillende manieren bekijken:

  1- Als verzamelaar, zoeken naar dat ene zegeltje
  2- Als (mini-)Aandeelhouder op de wereldwijde miniaandeeltjesbeurs
  3- Als bron van leuke contacten (inter)nationaal
  4- Als rustgevende ontstresshobby.
  5- Als leerschool (je leert er alles over talen, geschiedenis, landen, culturen en voor sommigen >(omgaan met je eigen pc op internet natuurlijk)
  6- Als kunstenaar van je eigen zegels
  7- Als creactief bouwer en indeler van je verzameling.
  8- En zo kan ik er nog wat noemen…
  Dus dat gelul over saai maakt me kwaad en ik vind dat gewoon kleinzielige praat.

  Een succesvol, gezond en duurzaam 2008 allemaal!

  gr Johan :D
  http://www.postzegelforum.nl
  http://www.postzegelforum.be

 • Hans Ruiter op 1 januari 2008 om 10:17

  @Johan

  Volgens mij is de intentie van de reactie van Ben Kruse en ondergetekende, dat het stoffige imago eerder de (lokale) bestuurders betreft.

  Op welke wijze iemand zijn hobby invult, zal door de invuller nimmer als suf of stoffig ervaren worden.

  Ik heb het verzoek om alstublieft zonder bepaalde krachttermen reageren.

  Eeen Gelukkig Nieuw Jaar toegewenst en dat de beoogde stofkam ook resultaten gaat opleveren.

 • Rein op 1 januari 2008 om 11:08

  @Hans

  “Don’t follow leaders, they’re only parkingmeters” o.i.d.

  Je hebt gelijk, de basis doet zijn werk uitstekend en heeft z’n manager niet nodig want die heeft z’n eigen agenda – b.v. om in de ‘Telegraaf’ te komen…

  Een beetje flauw om Johan op een verdwaald 3-letter woord terecht te wijzen, ga eens naar z’n site en ziet hoe daar de promotie van de filatelie in praktijk gebracht wordt.

 • willem hogendoorn op 1 januari 2008 om 13:28

  Niet slim van de bondsvoorzitter om negatieve aspecten (te weinig leden, suffige imago, suffige bezigheid) te benoemen, want het zijn juist deze aspecten die blijven hangen. Nu weet ik uit ervaring dat een journalist schrijft vanuit zijn eigen referentiekader, en als hij (of zij) een negatief beeld heeft van de filatelie, dan is het juist de kunst om dit in positivisme om te zetten. Ik heb afgelopen jaar 2 x met journalisten aan tafel gezeten, die overliepen van de vooroordelen over onze hobby. Met pakkende voorbeelden over jeugd, thematisch verzamelen heb ik hen kunnen overtuigen dat we een prachtige hobby hebben. De artikelen werden geopend met de koppen: “echt wel meer dan vakjes vullen” en “postzegel sparen is een sport”. Kijk voorzitter, dat is andere “koek”. Ik had van een bondsvoorzitter wat meer “sluwheid” hierin verwacht. Omgaan met de pers moet toch “gesneden koek” voor een bondsvoorzitter zijn?

 • josefien op 1 januari 2008 om 13:54

  Het is zeker zo dat senioriteit een opvallend gegeven is in de filatelie. Daar lijkt mij echter niets verkeerds aan. Een groeiende groep ouderen (uit de babyboomgeneratie) zou in de nabije toekomst (daarom) ook een doelgroep voor de filatelie kunnen zijn. Ik ben het helemaal met Johan eens wanneer hij al die positieve elementen van filatelie opsomt.
  Het verzamelen is niet alleen iets voor ouderen. Het zit de mens in het bloed. Ook bij jongeren. Yugiyo kaarten en magickaarten bijvoorbeeld zijn erg geliefd. Men speelt er ook een spel mee. Ik heb het idee dat TNT post ook aansluiting probeert te zoeken bij de belevingswereld van jongeren gezien de uitgiftes van de laatste tijd. Het uitgifteprogramma van TNT post is dan ook niet stoffig oid te noemen. Eerder avontuurlijk. In het uiterste geval zou men het enkel kunnen laten bij uitgiftes van koninginnekopjes. Zo kaal is het echter niet. Gelukkig zit er veel omheen. Dat niet iedereen daarmee tevreden is maakt het alleen maar interessanter, gezien de vele reakties in dit blog.

 • Rein op 1 januari 2008 om 14:13

  @Josefien

  Een pak van m’n hart – TNTPOst pakt breed uit en dat wordt geapprecieerd!
  Na de Nedelrandse productern, nu de duurzame bijdragen aan de wereld, met de fiets als exportmiddel voorop [75c in 2 uitvoeringen!].

  Heeft iedereen al gedacht aan de ‘rookworst’ die in rasterdiepdruk ook in geintegreerde hangboekjes van 50 is geweest??? Een zegel dat een aparte status verdient in de NVPH SC:2476bBBB
  [buitengewoonbijzonderebriefpostzegel] om onderscheid te houden met de buitengewoonbijzondereverzamelaarspostzegels!

 • Johan op 1 januari 2008 om 17:34

  Iedereen moet gewoon lekker doen wat ie leuk vindt. Ik ben al voorzichtig begonnen met een collectie postzegels met als thema: milieu, schone energie en duurzaamheid. Ik laat ze af en toe zien op mijn nieuwe website die over 2 weken in de lucht is. http://www.destruintuin.nl (zoiets als: rondlopen in de duurzame groenere schonere wereld van morgen)

  Bij mij is het nooit saai! :D

 • Hans Ruiter op 1 januari 2008 om 20:59

  @rein en johan
  Rein,
  Mijn verzoek om geen krachttermen te gebruiken was niet flauw bedoeld t.o.v. Johan. De bedoeling was om een goede raad te geven. En deze is “Ook al ben je (terecht) erg boos over iets, hou je eigen waardigheid in ere. Dan voorkom je ieder geval dat iemand je (eventueel) kan aanvallen (wat ik zeker niet wilde doen) op emotionele uitspraken. En geloof dat wordt in het algemeen zeker gedaan als je er zelf niet bij bent.
  Zijn site had ik al bekeken. En daar heb ik alleen maar bewondering voor.

  Johan,

  Mijn zin “Op welke wijze iemand zijn hobby invult, zal door de invuller nimmer als suf of stoffig ervaren worden.” was als aanvulling bedoelt op door jou opgesomde positieve redenen (of motivatie) om te verzamelen of om filatelie te bedrijven. Het is alleen bijzonder spijtig dat dit soort positieve belevenissen van verzamelaars naar de buitenwereld toe nimmer goed benadrukt worden. En dit wordt veroorzaakt door, zoals ik al eerder heb geschreven, door de afgelegde verantwoording van- en de blokkage door (oud) bestuurders. Mijn mening is “spijtig en onverstandig”.

 • albert Haan op 1 januari 2008 om 22:48

  Het geeft toch wel aan hoe TNT denkt over het georganiseerd verzamelen.
  Waarom, voor een 100 jarig jubileum, een “achterdeurzegel” en iet een “normale” zegel?
  TNT heeft toch laks aan de echte postzegelverzamelaar.
  En dat de voorzitter het voor de zoveelste keer zegt stoffig en suffig begrijp ik nog steeds niet.
  Op het “veld”zijn we konstant bezig met dit imago af te gooien en hij komt er weer mee.
  Hij lijkt wel die met de zin : Mien en z’n Mandolien!!!!! Ook zo’n vreselijke uitdrukking. Denk eens iets nieuws iets positiefs.

 • Rein op 1 januari 2008 om 23:49

  @Albert

  Kaatje met haar mondharmonicaatje en truitje met haar luitje… Je moet dat cluppie zien. Dol op een man… …dolien!

  Daar doen die achterdeur-postzegels me wel aan denken! Het is dat je het zo zegt….

  Heerlijk gefröbel voor ’n 100-jarige oudemannen club.

  Hoe ze zich dat hebben kunnen laten aannaaien (Sorry, Hans, ’t flapte eruit ;) )

 • Johan op 2 januari 2008 om 00:15

  De Zeeuwse Delta (een paar honderd leden?) besteed niet echt veel aandacht meer aan de jeugd. “We hebben het geprobeerd” hoorde ik iemand zeggen. Vreemd dacht ik: “als vrijwel jongste jeugdlid van 41…” De jeugd zit liever achter de pc te postzegelen? Ik kom via internet genoeg jongeren tegen. Naar de club in Middelburg ga ik alleen voor een praatje en een bakkie. Nauwelijks voor de zegels. De leukste spullen vind ik wereldwijd wel via internet. Dat van die individualisering klopt wel een beetje. Maar mensen hebben tegenwoordig zoveel (andere) dingen te doen en men werkt flexibeler.
  De bond kan beter aandacht besteden aan het websites bouwen voor postzegelclubs. Laten zien aan de buitenwereld wat je als club doet en wat je voor de jeugd doet. Dat mis ik nogal eens. Communiceer dus naar je toekomstige en huidige(jeugd)leden.
  Kijk eens naar Terneuzen: http://people.zeelandnet.nl/acoomens/verenigi.htm Zo kan het toch ook?

 • Ties Jan Koek op 2 januari 2008 om 00:50

  De Bond luistert en signaleert hoe “men” er over denkt. Natuurlijk is deze hobby juist helemaal niet saai maar in tegendeel heel boeiend met alle mogelijkheden van creativiteit en het internet. Toch wordt dat helaas vaak niet zo beleefd en dat moet verande-ren ! Daarvoor willen we ons jubileum-jaar gebruiken maar dat kunnen we niet alleen met 9 goedwillende vrijwillige bestuursleden ! Dus HELP ONS en leef positief mee ! De hobby is het waard !

 • Rein op 2 januari 2008 om 02:01

  @Ties

  Leg ons eens uit hoe we hier nog positiever mee kunnen leven. Helpie, helpie… wat is het waard???

  Word nou eens concreet!

  Het klinkt allemaal zo wollig.. Het kabinet had er 100 dagen voor uit getrokken, de NBFV heeft er 300 dagen voor over.

  De regering regeert inmiddels en dat is uitgelopen op een kersttoespraak van HM.

  Wat kunnnen we van de NBFV verwachten??

 • Rein op 2 januari 2008 om 11:15

  Uit het Beleidsplan:

  In de inleiding komt het woord ‘jeugd’ 1x voor:

  “Filatelieland wordt geconfronteerd met afnemende belangstelling. Ook bij de jeugd is dit merkbaar.”

  In de doelstellingen wordt met geen woord over ‘jeugd’ gerept. De uitwerking is een en al bobo-taal:

  “De doelstellingen voor deze planperiode zijn:
  1) Het ondersteunen bij het versterken van de aangesloten verenigingen door het verbeteren
  en uitbouwen van de ondersteuning door de bond.
  2) Het behouden en waar mogelijk uitbouwen van de inhoudelijke kwaliteit van de filatelie
  als hobby.
  3) Het verhogen van de waarde van de bond voor verzamelaars.
  4) Het verbeteren van de communicatie met verenigingen en verzamelaars.
  5) Het verbeteren van het imago van de filatelie, van filatelistische verenigingen, van
  verzamelaars en van de bond.
  6) Het behartigen van de belangen van verenigingen en verzamelaars op overkoepelend
  niveau, w.o. met TNT Post en de handel.
  7) Het werven van nieuwe en uitgetreden verenigingen.
  8) Het verbeteren van de financiële positie van de bond.”

  Pas onder ‘overige’:

  “Andere activiteiten
  De bond zal de samenwerking met Jeugd Filatelie Nederland (JFN) actief voortzetten. Het adagium “de jeugd heeft de toekomst” blijft van kracht. Daarenboven vraagt het feit aandacht dat veel nieuwe leden van verenigingen herintreders zijn, veelal in de leeftijdsklasse 40-55
  jaar. Ook vormen vrouwen een niet te verwaarlozen doelgroep. Bekeken zal worden op welke wijze deze doelgroepen de komende tijd actief kunnen worden benaderd.”

  De Jeugd heeft als de oudjes zijn uitgel*ld dus toch nog de toekomst!!!

 • Rein op 2 januari 2008 om 11:24

  En niet te vergeten – vóór een interview met de Telegraaf afgeven – eerst het beleidsplan lezen:

  “Het beleidsplan in vogelvlucht
  Al enige tijd hangen donkere wolken boven de filatelie hobby. De ledenaantallen bij de
  georganiseerde filatelie vertonen een aanhoudend neerwaartse tendens. Nog steeds wordt het
  verzamelen van postzegels sneller geassocieerd met iets stoffigs uit de vorige eeuw, dan met
  een boeiende hobby met ongekende mogelijkheden (imago).”

  Van ‘stoffig’ naar ‘suffig’ is een reuze stap voor de mensheid :)

 • J.H. Avis op 2 januari 2008 om 17:40

  Er zijn twee varianten van de nieuwe Persoonlijke Postzegel: een opvallende variant (type I) en een ingetogen variant (type II).

  De oplage van het postzegelvel ‘80 jaar NVPH’ is 2.500.000 en de oplage van het postzegelvel ‘100 jaar NBFV’ is 1.286.000 velletjes.

  Wie is er nu Opvallend wie is er Ingetogen?

 • Hans Ruiter op 2 januari 2008 om 19:22

  @Rein

  Ik haak af. De discussie is m.i. op deze manier niet opbouwend meer.

  Vanmorgenvroeg om 04.29 heb ik Ties een mail gestuurd met een voorstel. Vraag me af hoe dit voorstel nu overkomt na je laaste 2 reacties.

  @Jaap

  Wat is de diepere achtergrond van je bijdrage?

 • Rein op 2 januari 2008 om 19:35

  @Hans

  Laten we niet gaan wedijveren wie nog later in de nacht tot schrijven komt.

  De bijdrage van Ties is een en al bestuurders-taal en in het Beleidsplan kom ik niet veel anders tegen – zie citaten – en dat citerend zie ik me zelf nog altijd opbouwend bezig namelijk de NBFV de spiegel voorhoudend.

  Wat is daar negatief aan???

  Ik ben benieuwd naar jouw voorstel aan Ties! En hoe verhoudt zich dat tot mijn reacties???

 • willem hogendoorn op 2 januari 2008 om 19:41

  @ Hans en Rein,
  Ik ben ook zeer benieuwd naar het voorstel. Ik ben vanmiddag in Soesterberg geweest bij de presentatie van de Postzegel van de NBFV, waar Ties een toespraak hield, maar daar heeft hij het niet over een voorstel gehad.

 • J.H. Avis op 2 januari 2008 om 20:02

  Voor de goede orde:
  De oplagecijfers van de velletjes staan vermeld in het TNT Persbericht op

  http://www.tntpost.nl/overtntpost/nieuwspers/persberichten/2008/01/vernieuwdbasisassortimentpostzegels.aspx

  Lijkt me nogal hoog

 • Rein op 2 januari 2008 om 20:31

  @Jaap

  De Kinderzegel-blokken hadden ooit een oplage van 5 miljoen blokken! Als we weer alle lagere school-kinderen inschakelen, slaan we twee vliegen in een klap: de oplage NVPH los en een reuze promotie onder de jeugd!

 • Hans Ruiter op 2 januari 2008 om 21:40

  Rein
  Mijn keus zou zijn de spiegel voorhouden tijdens een gesprek. Deze manier (publiekelijk) komt bij mij of provocerend over of als terechtwijzend. Bovendien was er al een open brief door Ben geschreven.

  Verder was ik vroeg wakker geworden, omdat ik niet kon slapen vanwege een overlijden. Van wedijveren is dus geen sprake en dat ligt ook niet in mijn karakter voor dit soort dingen.

  Rein en Willem,
  Stuur je e-mail adres aan mij op, dan stuur ik je mijn voorstel zoals gedaan aan Ties. Wel onder voorwaarde dat deze onder ons blijft, omdat er ook een persoonlijke kanttekening in staat.

  Mijn e-mail adres is hansruiter1@quicknet.nl

 • albert Haan op 2 januari 2008 om 23:10

  Wie de jeugd heeft heeft de oudjes,
  Wel eens op een beurs gezien waar de Jeugdhoek staat?
  Wie zitten daar veel? Ja de oudjes…..

 • Lea op 3 januari 2008 om 21:56

  Gisteren stond in De Pers (gratis krantje dat o.a. door treinreizigersveel wordt gelezen) een artikel over de presentatie van het postzegelvel NBFV. Ook hier weer een gemiste kans om de jeugd te laten participeren bij deze presentatie en aan het woord te laten over deze “vet-coole” hobby.
  Het artikel is ook op de website te lezen:
  http://www.depers.nl/binnenland/157946/Liever-een-mooie-brief-met-n-zegel.html

 • toon op 3 januari 2008 om 22:06

  @lea
  bedankt voor je link. het verhaal toont maar weer eens aan dat wat ik in mijn allereerste opmerking van dit onderwerp zei (31 dec 2007), zelfs in de familie van ……. is doorgedrongen. schande schande schande!

 • willem hogendoorn op 3 januari 2008 om 22:31

  Toen ik het stukje uit de link las, moest ik gelijk denken aan het tv-programma van vanavond: “Wie is de Mol?”

 • Ties Koek op 3 januari 2008 om 23:44

  Heerlijk om zoveel reacties los te ma-ken maar hoe brengt het ons verder ? We weten kennelijk allemaal hoe het zit maar wat doen we er aan ! Goede ideën welkom maar al dat geneuzel ? Talloze mensen zijn bezig met het jubileum en de hobby ! Hulde daarvoor ! Zij zijn de werkelijke krachten voor die fantas-tische liefhebberij. Steun die mensen en help ze in plaats van ze te demoti-veren. De hobby is van niemand persoon-lijk. De hobby is van ons allemaal als collectief ! In 2009 ga ik weg. Volg mij op en doe het beter ! Ik zal dat heel graag zien ! En dat meen ik !

 • Rein op 4 januari 2008 om 01:29

  @Ties

  Dit is toch geen afscheidsrede??

  Je tong is een stuk losser dan gisteren! Maar het woord “jeugd” krijg je niet over je lippen….

  Waarom niet??????

  Wie is het hier die neuzelt?? Wie is het hier die de-motiveert???

 • albert Haan op 4 januari 2008 om 08:08

  Ik wil wel helpen -ideeen zat-,maar het word mij onmogelijk gemaakt.
  Insiders weten wel….

 • willem hogendoorn op 4 januari 2008 om 11:50

  Ik begrijp dat er in 2009 een nieuwe bondsvoorzitter moet komen.
  Als verjaardagskado voor de NBFV hierbij een eerste aanzet voor een profielschets.
  De beoogd voorzitter die we zoeken is een man/vrouw die:
  – krtiek ziet als een gratis advies om het beter te doen;
  – vrijwilligers aan zich weet te binden
  – de filatelie positief en met passie in de publiciteit brengt
  – open staat voor nieuwe ontwikkelingen bij de filatelie, zoals de mogelijkheden via internet
  – geen bobo allures heeft;
  – de jeugd in woord en daad als belangrijkste kans voor de filatelie ziet;
  – zich door TNT niet als een speelbal laat gebruiken.

 • Rein op 4 januari 2008 om 12:03

  @Willem

  Stel jij je kandidaat Willem? :)

 • willem hogendoorn op 4 januari 2008 om 12:10

  @ Rein
  Alleen als jij de gratis adviezen, zoals genoemd in punt 1 van de profielschets blijft verzorgen :)

 • Rein op 4 januari 2008 om 12:47

  @Willem

  OK, maar als ik te scherp word moet je het ook zeggen…

 • albert Haan op 4 januari 2008 om 15:29

  Willem mijn stem heb je

 • Dolores op 5 januari 2008 om 01:33

  Poeh…ik constateer een enorme kloof tussen de NBFV en (een aantal) filatelisten. Zolang er gekizzebist en geharrewart wordt over deze kloof en wiens schuld dat nu eigenlijk is, zal de kloof alleen maar groter worden vrees ik….

 • Dolores op 5 januari 2008 om 01:43

  Ik moet de meneer van de NBFV er gelijk in geven dat de toon en kritiek tamelijk aanvallend is, weinig kloofdichtend in ieder geval. Als een aantal filatelisten dan zo’n moeite heeft met die kloof, denk dan een beetje mee. De NBFV op zijn beurt zou wellicht zich beter kunnen laten informeren over wat er zoal speelt in de verenigingen, hoe het er bijv. werkelijk voorstaat met het aantal jeugdige verzamelaars, ipv gebruik te maken van onbewezen of achterhaalde vooronderstellingen. Kwestie van in gesprek gaan met elkaar. Is er ook nog iets gemeenschappelijks? Een gezamenlijk doel misschien?

 • Rein op 5 januari 2008 om 10:23

  @Dolores

  Dat “gezamenlijk doel” heeft de NBFV nog geen jaar geleden zo uitvoerig beschreven in haar Beleidsplan 2007-2010 – lees dat : http://www.nbfv.nl en proef de sfeer zo kenmerkend voor 100-jarigen….

 • Dolores op 5 januari 2008 om 13:07

  Vreemd dat iedereen afhaakt op het punt waar het gesprek eigenlijk hoort te beginnen, de VOC ineens veel interessanter is, en ik met een linkje het riet in gestuurd wordt.

  Willen de bloggers eigenlijk wel een gesprek vraag ik me dan af.

 • Dolores op 5 januari 2008 om 13:10

  En de NBFV, willen die een gesprek?

 • Rein op 5 januari 2008 om 14:19

  @Dolores

  Naar aanleiding van de 1e boodschap van Ties heb ik gereageerd met een vraag. Wordt eens concreet.

  De meeste bloggers van dit onderwerp zijn in hun vrije tijd aan de basis bezig met jeugdclubs, met het schrijven artikelen voor gedrukte en internet-pers, met het organiseren van plaatselijke tentoonstellingen.

  In Ties’ 2e boodschap [geen reactie op wat er al gezegd is] is het:

  “talloze mensen zijn bezig met het jubileum en de hobby ! Hulde daarvoor ! Zij zijn de werkelijke krachten voor die fantas-tische liefhebberij. Steun die mensen en help ze in plaats van ze te demoti-veren. De hobby is van niemand persoon-lijk. De hobby is van ons allemaal als collectief”

  Kortom, wij hier in dit blog, doen niets werkelijks voor de filatelie! Is dat geen gotspeh!

  Ties – of laat ik maar zeggen de bondsvoorzitter, want dat is zijn rol, zijn persoon heeft hij ook al in z’n vorige functie als burgermeester op zij mogen zetten – reageert niet, blijft de ‘regent’ spelen !!

  Op zijn “de hobby is van niemand persoonlijk” kom ik nog wel eens terug. We zijn terug in de tijd van het collectief?? In bepaalde dleen van dezse wereld hebben ze er op een zeker moment schoon genoeg van gekregen en een “Wende” – niet altijd even onverdeeld gelukkig – over zich heen laten komen…

  Wij – noch pluralis majestatis noch collectivistisch – staan open voor een gesprek. Hans R. heeft daarvoor al een aanzet gegeven.

 • Rein op 5 januari 2008 om 14:33

  @Dolores

  “en ik met een linkje het riet in gestuurd wordt.”

  Ik heb al uitvoerig uit die “link” geciteerd en wel dat best nog meer doen om m’n punt duidelijk te maken. Zeg het maar! Zelf gaan kijken levert misschien ook een keerzijde op die ik oh zo selectief niet heb genoemd ;)

 • Dolores op 6 januari 2008 om 00:24

  @Rein, ik probeer echt je punt te begrijpen, maar ergenis over “bondskanselier” Ties zoals jij deze meneer lijkt te zien komt een hobby die we toch gezamelijk delen, ieder op zijn eigen manier, niet ten goede.

  Het ontbreken van jeugd in het beleidsplan vind ik logisch, het betreft hier alle filatelisten dus ook de jeugd.

  Mbt tot de formulering van de doelstellingen: dat is redelijk gebruikelijke taal voor beleidsplannen, en zo onduidelijk is het toch niet?

  Door inderdaad al dat geneuzel over jeugd en bobo’s en de taalspelletjes van Rein dreig ik het spoor nu kwijt te raken.

  Volgens mij wil de NBFV alleen maar wat positieve geluiden horen, mensen die deze doelstellingen delen.

  Vraag ik me wel af hoe de Bond dat allemaal wil gaan doen, maar dat is allereerst zaak van de Bond lijkt mij.

  Wat is nu het probleem?

  En kom niet aan met dat verhaal van die jeugd, voor velen is de jeugd niks meer dan een mogelijkheid om je ei eens lekker kwijt te kunnen, te kunnen beleren, te laten zien wat een mooie collectie je hebt, hoe goed je bent, en hoe het allemaal moet. Uitzonderingen daargelaten!

 • Rein op 6 januari 2008 om 13:05

  @Dolores

  Ik twijfel of ik het antwoord hier moet geven of moet overschakelen naar de nieuwe post van Bate.

  Je hebt gelijk, ik heb het niet zo op beleidsplannen waar het onderwerp ‘postzegels’ met enige moeite zo veranderd kan worden in “D-E punten” o.i.d.

  Elders kom ik wel terug op die collectiviteit….

 • Dolores op 6 januari 2008 om 13:51

  Ik denk dat ik het al een klein beetje weet: als je jarenlang zelfstandig activiteiten hebt ontwikkeld, georganiseerd, ed voel je er weinig voor om op te gaan in 1 of andere collectiviteit met een Bond aan het hoofd, en je autonomie en eigenheid kwijt te raken.

  Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is, dat verenigingen of filatelisten ruimte kwijt raken. het beleid lijkt mij meer gericht op het voortbestaan van de filatelie, en uitbreiding/nieuwe dingen dan om het omverwerpen van al bestaande dingen.

  Overigens is die vraag mij ook door het hoofd geschoten: hoe verhoudt de Bond zich tot de verenigingen, waarbij ik wil aanteken dat ik in het onderwijs ook staaltjes “beleid” en “hulp” en “ondersteuning” van bovenaf heb meegemaakt die zeer frustrerend en demotiverend waren. Maar dit is niet het onderwijs.

  Misschien kan de Bond wat duidelijker zijn over zijn/haar rol in het geheel?

 • Rein op 6 januari 2008 om 14:03

  @Dolores

  Het is niet zo zeer dat je opgaat in iets overkoepelend ofzo. Het is eerder de vraag wat dat overkoepelende voor meerwaarde biedt.

 • Dolores op 6 januari 2008 om 15:07

  Ik begin een beetje de kritieken te begrijpen denk ik.

 • J.H. Avis op 8 januari 2008 om 09:48

  Nogmaals de oplage
  Uit een artikel in de GPD bladen heb ik opgemaakt, dat de oplage van de NVPH-zegel 500.000 exemplaren bedraagt en de NBFV-zegel 286.000 exemplaren.
  Vernoedelijk is het verschil bestemd voor de nog te fabriceren particuliere afbeeldingen, zoals o.a. de NVPH show in april 2008

 • kees op 5 maart 2008 om 14:45

  Vandaag de blog voor het eerst gelezen.
  Makkelijk zom voor het scherm; wat komt er nu uit ?

 • Rein op 5 maart 2008 om 15:00

  @Kees

  Eerst maar even door lezen!

  Er is ook nog een archief met een schat aan lieftallige postzegelkes en nog veel meer opgewonden heertjes!

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)