Inspiratiebronnen van postzegelontwerpers (deel 2) - Postzegelblog

Inspiratiebronnen van postzegelontwerpers (deel 2)

0

2002-400p.jpg

De verbinding tussen een gedicht en het uiterlijk van de Weken van de Kaart-postzegel (zie mijn artikel van 3 september) verschilt in de praktische uitwerking heel erg met de Kinderzegel 2002 (nvph 2114). De eerste bezit een abstracte of non-figuratieve afbeelding, de andere een concrete of figuratieve. De inspiratiebron van een deelfragment van één van de Scoutingzegels 2007 komt het meest met het definitieve ontwerp overeen. Velen zullen deze laatste inspiratiebron met definitieve ontwerp het meest begrijpelijk aanspreken.

postzegels-400p.jpg

Kinderzegels 2002
De ‘nog zoekende’ Bons gaf in geschetste voorontwerpen en aantekeningen voor de Kinderzegels 2002 (nvph 2114) al richting aan het kinderzegel-item “Kind en kleur” door de kleur als bindend element tussen kinderen te gebruiken. In het spel kúnnen kinderen zich door kleur van elkaar onderscheiden. Hij legde daarbij uiteraard géén nadruk op rassenverschil, maar op gekozen verschil op toneel en bij dans door middel van hoofddeksels, verkleden, schmincken, maskers, ballonnen, vlaggen en slingers.

Bovenstaande ‘voorzichtige’ creatieve invallen van de 84-jarige ontwerper Jan Brons werden abrupt afgebroken. Bons las tijdens het theedrinken op een namiddag al bladerend in zijn net ontvangen dagblad een bekroond gedichtje, dat een 8-jarig leerling uit groep 4 van de basisschool Acaciahof uit Middelburg voor een dichtwedstrijd voor basisschoolleerlingen had opgestuurd:

mijn poes is geel,
mijn vader blauw,
wat gek denk ik,
hoe kan dat nou? 

mijn poes is rood,
mijn vader groen,
wat leuk denk ik,
wat ik kan doen
met verf.

Hierin zag Bons ogenblikkelijk zeer treffend  alle ‘kapstokken’ waaraan hij de zes postzegelontwerpen kon ophangen. Aanpak, detailaccenten, en verwerkelijking van het ‘eisenpakket’ (verkregen tijdens een breefing op het hoofdkantoor van TNT Post) van de coördinator grafische producties van TNT Post, de heer Julius Vermeulen, stond hem meteen voor ogen.
De in het gedicht genoemde kleuren geel, blauw, rood en groen in combinatie met ‘attributen-uit-de-belevingswereld-van-een-kind’ als vader en poes zijn voor Bons aanleiding geweest niet meer zoekend en tastend,  maar meteen doelbewust inhoudelijk invulling te geven aan het TNT Post-kinderzegelthema ‘Kind en kleur’. In spontaan gekleurde schetsontwerpen zijn uiteindelijk de zegelafbeeldingen al te herkennen. De kinderpostzegels 2002 zijn feitelijk een in kleuren vertaald beeld-/stripverhaal van een 8-jarig kind uit Middelburg.

De praktische uitwerking van ontwerper Bons

pz1.jpg

Zegel 1: ‘Mijn poes is rood, mijn vader groen.”

pz6.jpg

Zegel 6: ondersteunt de ik-figuur met de handen hopeloos omhoog in de lucht: “Wat gek, hoe kan dat nou?”

pz5.jpg

Zegel 5: geeft de initiatiefrijke ik-persoon weer, die bij het invallende idee luidop denkt: “Wat leuk, dat kan doen met verf.”

pz4jpg.jpg

Zegel 4: tenslotte verbeeldt het eindresultaat van de ik-figuur: een fris gekleurde, vrolijk en blij gebarende vader.

2002-2-en-3.jpg

Zegels 2 & 3: Geven (geheel passendbij een jong kind) een niet ter zake doende spontane inval/associatie: het actief (en passief) deelnemen van drie kinderen aan een balspel.

2002-2-en-5.jpg

Zegels 2 & 5 vormen een beelddoorlopend balspel.

Scoutingpostzegels 2007
scouting.jpgDe klimaatverandering gaat ons allemaal aan. De belangrijkste oorzaak van het klimaatprobleem is de uitstoot van kooldioxide (CO2). ‘Landschapbeheer Nederland’ en ‘de Landschappen’ zijn in ons land de initiatiefnemers iets aan het probleem te doen. Zij laten honderden klimaatbosjes van minimal drie walnotenbomen in ons land planten. Deze bomen binden jaren aaneen CO2. Het planten van de bomen in een driehoeksvorm wordt door Scouting Nederland uitgevoerd. Bovengenoemde initiatiefnemers hebben een geïllustreerde folder uitgegeven met daarin de nodige achtergrondinformatie over boomplantactie. Op de voorkant van de folder, getiteld “Kies voor de toekomst, plant een klimaatbosje!”, staat bijgaande kleurenfoto. Op een globe zijn op verschillende plaatsen al ‘plukjes’ walnotenbomen geplaatst (‘geplant’) in een driehoek.

klimaatbosje-200p.jpg

Tijdens de voorbereidingsperiode van de Scoutingpostzegel 2007 heeft ontwerper Joost Swarte zich terdege verdiept in Scouting Nederland. Hij bezocht Scouting, sprak met ter zake deskundige medewerkers, nam kennis van actuele activiteiten en bestudeerde naslagwerken en folders die hem een actueel beeld gaven van Scouting Nederland. Ongetwijfeld heeft Swarte toen ook de folder over het planten van walnotenbomen door padvinders onder ogen gekregen met daarop de foto van de globe met groepjes bomen.

Ik kan me heel goed voorstellen dat de globe met bomen erop de ontwerper heeft aangesproken en daardoor de aardbol als uitgangspunt heeft gekozen bij de beeldvorming van zijn postzegelontwerp. Het leven daarop heeft hij ook met een boom gesymboliseerd. Het parmantige vogeltje verlevendigt het leven op de aarde nog in sterkere mate.

Bovenstaande persoonlijke veronderstelling heb ik niet bij Joost Swarte na kunnen trekken, omdat hij tijdens het samenstellen van deze bijdrage niet bereikbaar was.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

    Reacties (0)

    Schrijf een reactie

    (registratie is niet nodig)